Kommentarer i korthet

17. Jun, 2018

Gustav fixar allt

Skolministern Gustav Fridolin, han som fixade skolans problem på sina 100 första ministerdagar, har uppmärksammats på att skolan har fått ett nytt oväntat problem genom en belagd psykisk ohälsa bland eleverna.

Detta är naturligtvis helt oacceptabelt och därför ger Fridolin skolhälsovården 1,5 miljarder för att lösa problemet före valet.

Det tar en psykiater ca 10 år och en sjuksköterska ca 6 år att utbilda sig för en specialitet inom psykiatrin. Men ungdomarna har ju väntat i många år redan nu, så de kan säkert vänta 10 år till.

De på grund av pengabrist, avskedade skolkuratorerna, skolpsykologerna, skolsköterskorna och skolläkarna hade kanske kunnat göra en fortsatt bra insats för en skola i kris (en borgerlig värdering). Men nu var det ju så att alla dessa yrken för psykiatri, ordning och reda samt kunskapsutveckling tillhörde det gamla patriarkatiska samhället och har medvetet tagits bort av socialismen.

Gustav Fridolin menar att det hastigt uppkomna problemet med en ökad psykisk ohälsa i skolan beror på den ökande segregationen. Sambandet är mycket oklart, men det är helt politiskt korrekt i propagandan för att påminna de troende om att allt är den elaka högerns och de råa marknadskrafternas fel.


Professorerna i samhällsvetenskapliga ämnen är ofta bekännande socialister och brukar påminna om vem som egentligen har makten att skapa segregation och det är de vita infödda svenskarna som är rasifierande och därmed rasister.
Har Fridolin glömt att det då är hans eget fel att skolan gått snett?


Nu är det nog så, att det enbart är troende socialister som tror på segregationssyndromet som skolans största problem.
Om du fråga eleverna så får du höra att det är den allmänna otryggheten som ger psykoserna - från hemmet, missbruk, skilsmässor, kamraterna, våldet, det ovänliga språket och tilltalstonen, mobbarna, närområdet och skolan i all sin hållningslöshet.
Stressen att klara något de inte är avsedda att kunna lösa, såsom världsproblemen, miljökrisen samt inga normer och skydd från vuxenvärden ger många mycket ont i magen.


Det förkättrade begreppet ordning och reda kunde kanske hjälpa upp situationen om det inte vore ett så borgerligt begrepp och därmed ett fientlig anslag mot den medkännande socialismen.

15. Jun, 2018

Sommarlov

Politikerna har haft examenavslutning med en månads förpostfäktningar inför valet i höst. Socialdemokraterna, eller det stora partiet SP, har haft en överlägset skicklig propagandakampanj. Innehållet har varit magert, men slagorden har aldrig varit vackrare och känslostormarna inför den elaka högerns och de råa marknadskrafternas attacker på de troendes välvilja har aldrig varit mer indignerade än nu.

Att valet skulle ombildas till en folkomröstning om Välfärden kan synas som en vacker slutkläm i statministerns tal inför riksdagen, men rymmer då en motsägelse om hur det kan komma sig att skola, sjukvård och äldreomsorg är inne i en eskalerande kris under ett socialistiskt mandat.


Resultatet av den socialistiska neddragningen av invandringen är att invandringen fortfarande är tio gånger större än våra grannländers. Och statsministerns berömda uppläxningar av tredskande EU-länder ser ut att misslyckas helt, då dessa väl minns hur det var att vara ockuperade av en icke välvillig ockupant. Statsministern framstår därför i EU-kretsar som den troende socialist han är. En man som är beredd att sälja ut sitt land till nya väljare, allt för att SP skall få behålla makten.
Delvis kommer denna taktik att lyckas. Om inte annat på det kommunala planet, där uppehållstillståndet ger kommunal rösträtt.

Så socialistiska kommuner kommer att fortsätta att vara socialistiska och uppfödda på statliga bidrag, Robin Hoodskatt och parallella ekonomier. Statsmakten kommer få allt svårare att hävda sin auktoritet och segregationen tar ytterligare fart.

Moderaterna, som har missat chansen att göra en tydlig vändning i oppositionspolitik, försöker nu oblygt att söka samarbete med SP. Detta kommer säkert att lyckas efter valet.


Medan försvaret är nedläggningshotat, polisen i kris, sjukvården, skolan, äldreomsorgen och integrationen i förfall, så förhandlar politikerna om cykelställsfrågor såsom höghastighetståg, ökade politikerlöner m.fl. bottennapp.

SDs partipolitik är oklar på alla områden utom invandring och integration. Där SPs politik är ett 50 år gammalt koncept för socialism är SDs i huvudsak ett socialistiskt parti med en hundra år gammal politik om drömmar om fornstora dagar.

Om nu SD får 30 % av rösterna och blir det största partiet, vad händer då?

27. Maj, 2018

Imponerande

Partiordförandena har haft sina tioårsplaner att fundera på, för att bäst kunna beskriva sina partiers dröm om Sverige, ca 10 år framåt.
Det mesta var synnerligen urvattnat och visionslöst, men journalistkåren var mycket imponerad av det ideologiska innehållet, främst hos Vänsterns beskrivning av det framtida kommunistiska Sverige.
Det verkar som om politikerna låtsas att 10 år är en kort tid och att de då kan plocka fram en och annan käpphäst. De har då missat att Sverige står inför en mycket snabb förändringsprocess till följd av stor invandring, stora klimatförändringar, ökad brottslighet, ökade fientliga anslag mot Sverige, stora finansiella problem för den offentliga sektorn och ett allmänt osäkert förhållande till Nordens möjligheter att överleva.

Det enda klartextpartiet är fortfarande SD. Denna ärlighet i framtidsbeskrivningen inger respekt, dock osäkert vad SD står för politiskt. Troligen har den tysta majoriteten tröttnat på politikernas oförmåga att styra Sveriges framtid och ger kanske SD en position som landets största parti i valet.

Tyvärr blir detta meningslöst då de övriga maktbevararna kommer att enas om att fortsatt negligera SD och det blir en stor koalition, under föregivning att rädda Sverige, eller snarare att rädda sig själva.
DÖ kommer då inte längre att gälla i den gamla överenskommelsen att det största partiet får bilda en minoritetsregering.
SD måste få minst 40 procent för att kunna vinna regeringsmakten, utan att myglas bort av de andra partierna. Så allt blir lika underbart som förr.

29. Apr, 2018

Göran Persson och fattigpensionärerna

Göran Perssons förstamajtal skall främst innehålla krav på förbättringar av pensionerna för fattigpensionärerna.
Att Sverige efter 80 år av socialism fortfarande har s.k. fattigpensionärer borde vara en skam för socialismen. Detta tillstånd har dock skickligt överförts till att vara Alliansens fel, d.v.s en effekt av den elaka högerns och de råa marknadskrafternas girighet.
Att Sverige har Nordens sämsta pensionssystem, i fallande, borde inte vara en merit för socialismen. Göran Persson vill nu ändra på detta tillstånd, dock med andras pengar.

När Göran Persson var finansminister tog han själv flera hundra miljarder av AP-fonderna. De har ännu inte betalats tillbaka. Görans Perssons vänner och bekanta i den ekonomiska överklassen kan väl skänka dessa pengar åter till de drabbade svenskarna.
Men det är naturligtvis roligare om någon annan betalar.

27. Apr, 2018

Politiska insikter

Även den av politik mest ointresserade har insett att valet i höst redan är klart. Opinionsinstitut larmar om socialistiska ras, men så väntar vi en valrörelse och då kommer allt att bli som vanligt inom det socialistiska lägret - för inte kan man väl rösta på moderaterna?
Nej, det kan man inte om man vill ha en förändring till stånd.

Det enda läge som kan ge en förändring är att KD blir kvar och att M och SD får minst 47 procent tillsammans. Kanske inte helt otroligt. Men kan borgerligheten verkligen lita på SD, ett parti med hälften av gamla socialdemokrater?
Kanske M kryper till korset och glider in i en socialistisk mittenregering, med en kvalificerad majoritet i riksdagen. Detta blir i så fall en förment stark regering, med ytterligare 4 år av inget politiskt innehåll. Men det skulle rensa bra i partileden inför därpå följande val, om det då inte är för sent.

27. Apr, 2018

Bra skolmiljö

Skolministern säger i ett uttalande att vi har en bra skolmiljö, men den kan bli underbart bra om han bara blir omvald. Aldrig ha någon gett skolan så mycket pengar som han gjort. Andras pengar löser alltid socialismens problem.

Nya undersökningar visar att eleverna mår allt sämre, både fysiskt och psykiskt. Politikernas krav att snabbt få upp PISA-resultaten har gjort skolan till en beställningsuppdrag för politisk korrekthet. Kunskap är fortfarande förbjudet och socialismen är målet.

Som vanligt finns inga lösningar på problemen, annat än mer av andras pengar.

27. Apr, 2018

Utmanande?

Liberalernas Allan Widman, tillika ordförande i försvarsutskottet, tycker att försvaret måste tillföras 8 miljarder mer per år.

Socialistiska vänner av fred och nedrustning rasar över denna utmanade provokation mot vår fredsälskande granne i öst, Ryssland.

Widmans förslag skulle möjligen kunna hålla försvaret på nuvarande nivå; vilket är en nedläggningsnivå. Försvaret är därmed i praktiken nedlagt.

Det före detta försvaret har tyvärr inte endast skrotats av socialismen utan också fått stor hjälp av den dåvarande Alliansen.

Försvaret behöver i verkligheten 300 miljarder per år de närmaste 10 åren, för att kunna leva upp till riksdagsbeslutet om att försvara hela landet och inte bara Harpsund med det nuvarande endagsförsvaret.

Ännu tråkigare är, att det verkar som om politikerna har med sig merparten av de svenska väljarna på nedläggningslinjen. Familjebanden med den socialistiska kusinen i öst verkar sitta starkt i den svenska folksjälen.

Familjetillställningar kan dock ge oväntade effekter.

27. Apr, 2018

Vems är poblemet?

Svenska Akademins problem har nu fullständigt glidit in i den svenska valprocessen och alla socialismens vakter av att hålla Sverige rent har fullt upp med demonstrationer, mediala påhopp och fula knep.

Akademins elitistiska livsstil liknar allt mer den socialistiska elitens alla utövares excesser, på det arbetande folkets bekostnad. Konkurrens av överdådiga livsstilar är utmanande och egna tillkortakommanden kan då lätt identifieras och rasifieras på andra.

Akademin liknar allt mer en normal svensk arbetsplats där ingen längre bryr sig om instruktionen och uppgiften, utan allt handlar om egen makt och karriär.

Problem är till för att lösas nu och inte i någon mer karriärlämplig tid. Problemet har faktiskt blivit Kungens. Låt då Kungen sköta detta, utan att alla socialistiska professorer i samhällsvetenskapliga ämnen och förment opartiska professorer i juridiska ämnen ondgör sig över Kungens inblandning i den egna akademin.
Tror de att Kungen försöker göra en statskupp?

27. Apr, 2018

Vems är felet?

Den socialistiska regeringen tycker att allt är underbart. Samtidigt tycker medborgarna att det mesta verkar gå helt fel, rent av misskött.

Regeringen är också, konstigt nog, oroad över samhällsutvecklingen och allt är de elaka högerkrafternas och de råa marknadskrafternas fel. En märklig paradox. Men nu vet vi alla fall vems felet är.

24. Apr, 2018

Räkna inte ut Löfven

Media är fyllda av opinionsundersökningar som räknar ut SP (stora partiet) som förlorare av valet. Experterna är säkra i sina kommentarer och alla professorer i samhällsvetenskap är oroade samt juridikens alla uttolkare är också oroade över Kungens försök att rädda Svenska Akademin.

Stefan Löfven har räddat SP från katastrof och att räkna ut SP nu är ett misstag. Löfven har nu uppnått samma maktposition som Göran Persson hade, har vackrare kostymer, rödare slipsar och charmigare blick.

Talet är robotlikt i sin energi, samma floskler oberoende av frågeställningen och innehållet totalt intetsägande, men med en vinnande charm, okontrollerbara påståenden, maktlystnad och hatfyllda utbrott mot de icke troende. Överklassen går ju inte längre att skälla på, då den numera mest består av socialister.
SPD i Tyskland har fått samma ledarkultur, nu ledda av kvinnor, även i andra partier. Men framför allt så är det tider för starka ledare, som lyfts fram av starka krav på aggressiv maktlystnad.

Massorna jublar när Löfven manar till kamp mot orättvisorna, skapade av den egna ledningen, men vem bryr sig? Huvudsaken är att vi har en fiende och det är alla dem som inte ingår i den socialistiskmuslimska axeln.
Dessutom kommer SP att få stöd av alla lojalister inom den offentliga sektorn och alla dem som röstar på fortsatt stöd för mormors utsatta position. Och därmed glömmer de att rösta för sina barnbarns utsatta position.

Så räkna med en regering med S+C+L och med stöd av V och MP, vilket ger ett parlamentariskt stöd med ca 55 procent.

Så länge som Moderaterna fortsätter att fega så händer inget i detta scenario.

13. Apr, 2018

Distanserad verklighet

Ett rådjur blev nyligen påkört av bil på Vikbolandet utanför Norrköping. Rågeten blev svårt skadad och låg och skrek i diket.

Bilföraren valde att köra vidare, med oklart skäl, trots att det är lagplikt på att stanna, undersöka platsen samt tillkalla polis.

Rågeten låg svårt skadad i diket och skrek hjärtskärande under en längre tid, allt medan bilar passerade i långsam takt och fotograferade, utan att ingripa eller informera polisen.
Så småningom uppmärksammade en kvinna händelsen, återvände och kontrollerade vad som hänt och kontaktade polisen, som i sin tur fick tag på en skyddsjägare. Skyddsjägaren kontaktades mitt i natten och tvingades omedelbart avliva rågeten. Rågeten hade då troligen legat i diket minst 5 timmar.
Rågeten var gravid med två foster.

Svenskarna har faktiskt blivit utmanande egoistiska. Det verkar som om de flesta tror att maten kommer från Ica eller Coop och inte har någon förankring i verkligheten. En verklighet där många arter lever på andra djur och insekter, benämnda rovdjur, rovfåglar eller insektsätare.
Människan är ett sådant rovdjur och har tagit sig rätten att hålla sig med hushållsdjur, för rätten att ta deras mjölk och kött. Om detta är etiskt rätt eller fel kan diskuteras, men inte negligeras.

Det mest miljömässigt riktiga köttet kommer från jakt av vilda djur. Jägarkåren har strikta regler på hur djur skall behandlas och avlivas på skonsammast sätt och den nämnda bilförarens status är därmed inte hög i miljökretsar.

Att inte värna livet, som den nu flyende bilföraren gjort, är en synnerligen elitistisk och egoistisk och feg handling, som enligt DÅFFs grundlagsmässiga regelverk skulle lett till fängelse för dels uraktlåtenhet att anmäla händelsen, en feg flykt från brottet och underlåtenhet att värna naturens rätt till ett värdigt liv.
Ännu värre naturligtvis om bilföraren dessutom varit onykter eller drogpåverkad.

Naturen skall ha ett eget rättsområde med egna objekt och sanktioner.

Ovan nämnda brott borde därför medföra 2-3 års frihetsberövande under hårt miljöarbete.

11. Apr, 2018

Bra förslag

Gymnasieministern har föreslagit att minst ett estetiskt ämne skall vara obligatoriskt i de praktiska programmen. Förslaget har dock inget stöd från oppositionen, vilket är mycket märkligt, då förslaget verkar vara bra.

Är det bara valtaktik eller finns det något bra skäl emot?

6. Apr, 2018

Revolutionens offer

Om man inte vill vänta i hundra år, så är revolution ett användbart verktyg att byta maktapparat. Revolution har dock sitt pris, vilket senast kan ses i Syrien.

Ständigt oskyldiga Palestinier har haft sedvanligt fredliga demonstrationer från Gazaremsan mot Israel och med några tusen, av Hamas betalda, demonstranter som försökte storma gränserna. Tyvärr dödades ett tiotal demonstranter vid detta kuppförsök och man frågar sig om upploppet inte kunde hindrats med andra medel?

Ett nyligen och mer legitimt demonstrationsförsök i Iran har också effektivt stoppats av regimen. Här var antalet döda ca 10 000, främst ungdomar, betalda av ingen, utan kämpade för en idé om frihet.
Mot detta folkmord har svensk vänster inte framfört några klagomål, liksom inte heller mot ryska militärövningar i vårt närområde.

Det är skillnad på vänner och fiender.

28. Mar, 2018

Socialistisk handlingskraft

Nu när det är valår, så måste ju SP visa handlingskraft. Mobilförbud blev SPs svar på skolans kris.
Skolministern är i Ungern för att lära ungrarna, att det visst inte är så farligt med ockupationsmakter.
Gymnasieministern uppfostrar väljarna med självklarheter.

25. Mar, 2018

AP-fonderna

Enligt SR har 7:e AP-fonden förlorat flera hundra miljoner kronor av pensionärernas pengar på aktier i Facebook.
Finns det inga ekonomiska tidningar eller annan omvärldsbevakning på 7:e AP? Trodde de att problemet var tillfälligt och utan säljorder från Finansen så skedde ingenting?

DÅFF undrar om styrelseordföranden och VD avgått i tysthet med bra villkor och pension?

DÅFF undrar också vem som är återbetalningsskyldig och om åtal upprättats?

DÅFF undrar också hur pensionärerna kommer att kompenseras?

DÅFF undrar också om finansministern skall ta sitt ansvar?

23. Mar, 2018

Angående sopor

DÅFF har ett konstruktivt förslag till FA Zuckerberg om hur han skall ta sig ur denna livskris.

FA har sålt sitt liv till "djävulen" genom sina stödåtgärder till de stora diktaturerna och nu också sålt sina användare till vem som betalar bäst.

Zuckerberg kanske så småningom får en stor nekrolog och gravsten, men knappast det grandiosa eftermäle som han tänkt sig.

Därför, sälj allt och satsa kvarvarande pengar på att städa upp i världshaven. Du kan börja med den lilla skräppost som ligger mellan USA och Hawai och som troligen mest innehåller amerikanska sopor.
Sopberget är 20 meter djupt och tre gånger Sveriges yta och innehåller mest plast, som sakta upplöses i mikrobitar och tar död på allt levande.

Om du börjar med att ta upp alla sopor, sortera dem, återvinn det som går och gör energi av resten samt se till att ingen plast framgent hamnar i vatten, så kan du vara säker på min röst för Nobelpris eller gräddfil till Paradiset - och du skall vara förlåten.

22. Mar, 2018

Demokrati i kris - åsikt, insikt eller förträngning?

Jan Schermans TV-program om den svenska demokratins tillstånd blev till slut intressant, inte av den anledningen att något nytt framkom, utan att det faktiskt diskuterades lösningar. Framförda lösningar om mer pengar för samma sak var inte oväntat. Sådana lösningar är inga lösningar utan endast problemförlängare.
Statsministern framförde den klassiska förträngningsåsikten om att vi nu måste vara positiva och inte tala om problemet. I hur många år har vi inte hört sådan strutsmentalitet på arbetsplatserna?

Det positiva var annars att den yngre generationen verkade vilja kämpa för en utvecklad demokrati eller bibehållen demokrati, med ledning av egna erfarenheter från hot, kränkningar, krig och förtryck.

De äldre hade smält in i karriären och visste sin plats och vänsterns företrädare hade inga problembilder och inga åsikter om något. Partilinjen gäller.

DÅFF har sedan länge ett förslag om en nytt statsskick. Detta förslag blir allt mer modernt för varje dag. Läs under flikarna.

Nuvarande ledningsproblem känns igen från samhället i övrigt, där arbetet blir allt mer komplicerat och ledningens lösning på ledningsproblemen blir centralisering och kontroll, via mer administration. Vi talar med en röst: är lösningen och tystnad råder.

Denna linje kan då utformas med att partiordföranden har ett visst antal röster till sitt förfogande och omröstning sker mellan partiordförandena vid ett lunchmöte.
Riksdagsledamöterna behöver då endast träffas 4 gånger om året för konsultation och information. Allt sköts av ett partikansli.

Det nuvarande systemet är helt maktorienterat. Därmed blir politiken också ointressant för vanligt folk.
Nyckelfrågan för framtiden är hur vi skall locka begåvningar in i samhällsdebatten. Skall det ske via plattformen en riksdagsplats, som assistenter till senatorerna, särskild universitetsutbildning, tvångsplacering av väljarna inom kommunfullmäktige, folkhögskolor för politiskt intresserade ungdomar, politiska ombudsmän, särskilda domstolar för politikers ämbetsutövning eller skall vi helt enkelt bara låta de maktlystna slåss fram till personliga segrar, likt hästutsläpp eller den ryska författningen?
Eller skall vi helt enkelt överlåta ansvaret till den politiska adeln, dess barn och släktingar?

Det är inte lätt att leda ett land, men det fungerar inte bra just nu. I varje fall kan vi vara överens om att landet inte mår bra och vad skall vi då göra? Bara låta det fortsätta, eller en förändring, om i så fall hur?

Läs gärna DÅFF:s förslag under flikarna.

22. Mar, 2018

Flyktingar från Asien

Det civiliserade Europa har tagit på sig ett ansvar för all jordens flyktingar, dock inte ekonomiska flyktingar (enligt retoriken) eller välutbildade arbetssökande flyktingar.
USA har lärt sig läxan av en sådan migrationspolitik, efter det att USA öppnade sina dörrar för kubanska flyktingar i ett upptiningsförsök med Fidel Castro. Castro öppnade sina mentalsjukhus, exporterade alla kriminella från fängelserna, men behöll förstås de politiska fångarna för fortsatt utpressning.

Efter den passningen har USA en skeptisk syn på allmän välvilja i migrationsfrågor.

EU däremot har ingen som helst överlevnadsinstinkt i migrationsfrågor, utan kör på som ett ställföreträdande FN, i sann socialistisk anda med import av nya medlemmar, trots att många medlemsländer nekar ta emot flyktingar, med vägledning från egna erfarenheter av många krig och ockupation.

Denna självklara tvekan inför främmande människors avsikter med ockupationen, har tyvärr inte trängt in i den Europeiska modellen.

Att grannländer ställer upp är självklart, men varför Europa, då de som startat krigen aldrig ställer upp?

Varför ställer inte Saudiarabien, USA, Turkiet, Ryssland, Iran och IS upp?

Att alltid låta "någon annan" betala är inte bara en socialistisk paradgren utan också en nedärvd kolonialistisk maktgren.

22. Mar, 2018

Kurderna överges igen

Turkiet har gått in i grannlandet Syrien med trupper och flyg, för att köra bort en kurdisk enklav och naturligtvis passa på att erövra nytt land. Detta dynamiska grepp har Turkiet inte lärt sig av Ryssland, eller andra stormakter för den delen, utan det är ett självklart handlingssätt av en auktoritär regim.

Det mest spännande med att erövra nytt land och att döda eller köra bort den kvarvarande befolkningen är, att kunna exportera eget folk, eller oönskade grupper, till nya områden i det erövrade landet. Här har säkert Turkiet sneglat på Rysslands grandiosa historia, som ett gott föredöme i kolonialism.

USA har förstås åter svikit kurderna, efter att på sedvanligt sätt utnyttjat deras frihetslängtan för enbart egna syften, för att sedan överge en allierad och i stället satsa på en NATO-medlem (hur kan Turkiet fortsätta att vara ett NATO-land?).
Undras om statsministern Löfvén funderat något över USA:s pålitlighet, nu när han fått ett halvt löfte av presidenten Trump om militärt stöd, utan kostnad för Sverige (låter naivt, men svensk utrikes- och säkerhetspolitik är synnerligen naiv). Allting har dock sitt pris.

Kurdernas sak borde få alla insiktsfulla att rätt förstå värdet av ett eget försvar och att det aldrig går att lita på annan part. Men i drömmarnas land är förstås allt möjligt.

19. Mar, 2018

Det gåtfulla folket

Det stora partiets spinndoktorer har upptäckt att glesbygdsfolket tvekar att rösta på SP eller kanske inte rösta alls.

Med glesbygd menas de personer som bor minst en mil utanför storstädernas centra, där eliterna från bl.a. SP, LO och Rörelsen samt hela offentliga sektorns lojalister bor.
Folket utanför maktens kärnområden har i hundra år röstat rött, men fundera nu på att rösta på SD eller blankt. Kris, alltså.

Efter alla neddragningar i välfärden för landsbygdens folk, så måste något göras för att hålla kvar dem i fållan. Nu skall ett antal miljarder satsas på att landsbygdens folk måste förstå att fortsätta rösta på SP och förstå sitt eget bästa.
Hur skall de annars kunna överleva och fortsätta med att ge service till storstädernas eliter, på besök i "spenaten"?
Det hela låter som ett socialistiskt biståndsprojekt för U-länder, där pengarna försvinner i administration och orätta fickor. Misstänkt likt valfläsk.

Landsbygden måste ges helt andra resurser, skattesatser, investeringsprojekt i energi, skog och matförsörjning samt nytt land för invandrare, nomadverksamhet, reservatverksamhet och turism.

Landsbygdens folk är garanten för vår långsiktiga överlevnad, i samverkan och samklang med naturens resurser. Vi får se hur de röstar i höst.

19. Mar, 2018

Requium

Den svenska medie- och kulturvänstern har litet att fundera över med anledning av f.d. teaterchefen Benny Fredrikssons död.
Benny Fredriksson var en ur de egna leden, bland "vårt folk", mer som en arbetargrabb och definitivt inte någon högerman, men behandlades ändock som någon som representerade de råa marknadskrafterna och var därmed en "fiende".

Mobbningen och drevet med offentlig uthängning mot Benny Fredriksson liknade mest en välregisserad rättegång från Stalintiden, eller nuvarande Kina om man så vill.

De inte särskilt trovärdiga gråterskorna har nu intagit scenen och spelar nya roller. Eftermälet blir naturligtvis storslaget och välregisserat.

17. Mar, 2018

En bra dag i skolan

Den 50-åriga, välutbildade och erfarna läraren uppfattade sig ha haft en bra dag i skolan, eftersom ingen denna dag kallat henne hora eller slängt en stol på henne.
Kraven på arbetsmiljön minskar, men skolministeriet verkar i vart fall nöjda.

16. Mar, 2018

Avbetalningsplaner

En av socialismens grundteser är att fördela andras pengar på sig själva. Det är inte fel att fördela ett gemensamt överskott på dem som verksamt bidragit till den gemensamma vinsten. Den svenska modellen med att alltid förorda att Någon Annan skall betala är däremot förlegad.

En fd partiordförande har stora skatteskulder, trots mycket stora inkomster. Förmodligen har delar av hennes utgifter inte längre kunnat betalas med partiets eller statens kreditkort och det blir då tufft att frottera sig med de andra fattigpensionärerna.
Efter kronofogdens avdrag ligger resten fortfarande långt över vad en normalpensionär förfogar över, men noblesse oblige.

Nordkoreas utrikesminister har varit här för att diskutera en avbetalningsplan på sina skulder till Sverige, Volvo m.fl. företag. Ambassadpersonalen kanske numera får betalt och slipper därmed att sälja knark för sin överlevnad. Men några bidrag från ambassaden har inte runnit in till UD.

Ett tips till Nordkorea kan annars vara, att betala sina skulder med vapen, något som Sverige saknar.

Vid statsministerns besök i USA ville presidenten Trump att Sverige, som ett garanterat vapenfritt land (om man undantar maffians vapenarsenal i de 220 autonoma zonerna), skulle planera in ett möte mellan Nordkorea och USA.

Att svenska UD går ut med detta meddelande är dålig planering, då UD naturligtvis först skulle avkrävt Nordkorea en avbetalningsplan för att därefter som belöning kunna få till ett möte med USA.
Men UD kanske har utlovat nya biståndsmiljarder för att utrikesministern skall få ära och berömmelse med hjälp av andras pengar.

14. Mar, 2018

Inga religiösa friskolor

Det Stora Partiet (SP) gör ett storslaget utspel om att inga präster och imaner skall få indoktrinera skoleleverna.
En stor nyhet, som inte är någon nyhet, då alla vet att SP inte vill ha någon konkurrens och propaganda för annat än socialism. Så någon nyhet var detta inte.

Däremot håller vi med SP om att barnen endast kan få gå i friskolor från och med gymnasiet. Då först är eleverna någorlunda mogna att själva förstå vad som sägs från lärarhåll.

DÅFF menar dock att vi skall ha en neutral skola och inte en, som nu, socialistisk skola. Detta är en svår nöt att lösa, då stora delar av lärarkåren anser sig ha anställts för ett socialistiskt uppdrag och att den socialistiska läroplanen ger eleverna och föräldrarna all makt samt tilldelar lärarkåren ansvaret som mentor och socialsekreterare.

Allt fler skoldebattörer säger att ordning och reda samt normal disciplin är bra för andra länder än Sverige. De menar då att med den "svenska modellen" behövs ingen annan ordning i skolan än det nu uppnådda, då proletariatets diktatur nu äntligen har tagit skolan till det tredje och sista utvecklingssteget. I detta slutsteg behövs ingen annan ordning det Stora Partiets.

10. Mar, 2018

Vad händer efter valet?

Det är dags att fundera på vad som händer efter valet. Det troliga är att S+C+L regerar ihop, med stöd av V+MP. Regeringen, med troligen Magdalena Andersson som statsminister, får då en bekväm majoritet i riksdagen.

Försvaret kommer att vara fortsatt nedlagt, men nu med stöd av USA. Polisen får några symboliska miljarder och i fortsatt kris.
Skolan i fortsatt kris, liksom sjukvården, energisystemet, infrastrukturen, äldreomsorgen och att invandrings- och integrationsfrågan är olöst och förvärras. Pensionsfrågan försvåras, bostadsbyggandet i fortsatt kris, landsbygdsfrågan förvärras och våldet breder ut sig.

Det positiva är att kvinnorna får allt mer makt, exportindustrin går bra tack vara en låg kronkurs och kontakterna med USA blir ännu bättre samt att alla politikerlöner och förmåner kommer att höjas, eftersom jobbet är så svårt och landet nu befinner sig i kris.

Sedan är då problemet med ekonomin, då alla tidigare vallöften är underfinansierade och att alla nödvändiga förbättringar kommer att bli dyra, till följd av många års misskötsel.
Tidigare misskötta kommuner och landsting, främst socialistiska, kommer att få ännu sämre ekonomi och kräver ännu större bidrag av staten och kommer dessutom att höja skatterna.
Det är inte bara kommunerna, utan också landstingen och staten som kommer att höja skatterna. Glöm inte svenska kyrkans "avgiftshöjning" till följd av ett stort medlemsavhopp.
De sammanlagda skattehöjningarna borde ligga i 10-kronorsklassen, men inte ens en socialistisk regering vågar höja så mycket.
Skall vi gissa på 5 kronor i snitt, initialt?

Hur påverkar detta din ekonomi?

9. Mar, 2018

Vad gör oppositionen?

Gör oppositionen något, eller lagar de bara alla egna läckor? Moderatledaren har avverkat sin smekmånad och finner läget tungt. Det var inte lika roligt som han trodde.
Den nuvarande regeringen gör ett gott arbete, tyvärr med fel politik. Sammansättningen med regeringens alla skickliga kvinnor gör den borttvinande Alliansens arbete extra tungt.

Kristersson kanske redan har insett att han har förlorat valet, på egna felgrepp.

7. Mar, 2018

Äntligen vet vi

Statsminister Löfvén har diskuterat med presidenten Trump om amerikanska handelshinder m.m., men mötet avslutades i en betydligt viktigare fråga, nämligen den svenska invandringen. Här har presidenten Trump tidigare haft synpunkter på en "misslyckad svensk invandring".
Statsminister Löfvén medgav nu att Sverige hade en misslyckad integrationspolitik, men att felet var den tidigare statsministerns - alltså Reinfeldts eller snarare den elaka högerns och de råa marknadskrafternas fel.

Äntligen vet vi alltså vems felet är.

Statsministern lyckades även i övrigt mycket väl att i sitt möte med presidenten Trump fullständigt glömma bort EU. Inte kan man ta order av Juncker och Malmström och ge dessa gratispoäng. Allra helst inte då statsministern själv har planer på en ordförandeposition i EU. Han kan heller aldrig klandras för denna hopplösa uppgift och Sverige kommer först, som han sa i TV efteråt.
Först kommer då i stället undantagsregler för det statliga SSAB samt försiktighet med stämningar mot Telia. Sedan kommer Patriotaffären och försäljning av utbildningsflygplan till USA och kanske att även svensk verkstadsindustri i USA uppmärksammades.

Sist får vi inte glömma att vi inte vill gå med i NATO, men ändock ha ett löfte om fullt beskydd om något skulle hända.

Löfvén gjorde det bra, med tanke på sin egen agenda.

3. Mar, 2018

Vinst är stöld eller är stöld vinst?

Civilministern har lagt fram ett lagförslag till lagrådet för bedömning, angående proposition till riksdagen i ärendet förbud av övervinst i företag verksamma inom områdena skola, vård och omsorg. Vad som är övervinst är oklart, men inkluderar troligen även förluster.

Lagrådet har återremitterat ärendet med ett antal allvarliga invändningar, bl.a. för brott mot grundlagarna. Dessa invändningar tänker inte regeringen bry sig om utan vill gå direkt till beslut i riksdagen. Det är ju valår.

Civilministern har i olika intervjuer i ämnet uttryckt att grunden för lagförslaget är att "vinst är stöld" och måste därmed förbjudas.

Vinst är något som skall regleras enligt Marx och "övervinster" för arbetsköparna skall återtas och kontrolleras av folket, enligt Hegel skall vinster övergå helt till folket genom konfiskation av produktionsmedlen och enligt Koranen skall vinstuttag leda till döden. Vilken grund som civilministern lutar sig mot i detta ärende är oklart, men förmodligen är det alla tre.

Principfrågan är nu om civilministern talar för Sveriges folk eller enbart för sina potentiella väljare och det troliga är att han enbart talar för dem som tycker att äganderätten enbart är en fråga för statsmakten eller någon annan maktpretendent. I vart fall talar han inte för någon individuell äganderätt, likt den som stadgas i de svenska lagarna.

Ur samma synvinkel som civilminsterns, kan man då också finna att stöld av andras egendom blir till vinst för socmus.

Stöld har alltså olika betydelser beroende på läget och avsikten med retoriken och stöld har ju alltid i den socialistiska lagstiftningen hanterats som ett uttryck för underklassens rättmätiga intag av medel från den elaka högern och de råa marknadskrafterna, allt i syfte för att kunna överleva överklassens utsugning av det arbetande folket (med överklassen avses då inte den inom socialismen högavlönade och välpensionerade överklassen, utan enbart de andra rika d.v.s de som tjänar mer än 38 00 kronor per månad, d.v.s. merparten av LO-kollektivets män och socialismens partielit), men det var egentligen dem inom borgerligheten som avsågs få betala , på något sätt.

De förmögna måste betala mer, som statsministern sade. Vad som avses med de förmögna är oklart, men det jublades i de djupa leden mot de gamla hatobjekten.

28. Feb, 2018

Att leka med elefanter

Det som var tänkt att bli ett stor PR-seger för utrikesminister Margot Wallström blev i stället ett förnedrande misslyckande för Sveriges utrikespolitik.
FN-beslutet genom säkerhetsrådet, om 30 dagars eld upphör i Syrien, skulle manifestera Sveriges storartade position i världen samt ge glans och ära åt Margot Wallström. Nu har Ryssland manövrerat ut Sverige och visat vem som har makten och att Sverige inte skall tro sig om något större än som vi är.

Tyvärr har det blivit pinsamt för Sverige, och illavarslande. Men så blir det, om man inte har en genomtänkt utrikes- och säkerhetspolitik. Den goda viljan spökar alltjämt.

24. Feb, 2018

Fackliga maffiametoder

Om fackliga maffiametoder, främst inom LO-kollektivet, skrivs mycket i pressen. Typiskt är att Arbetsgivarorganisationerna inte uttalar sig, utan verkar nöjda med det "fackliga lugnet", vilket är resultatet eller priset för den gamla saltsjöbadsandan. Även Sveriges mest betrodda nationalekonomer vill skydda den svenska modellen i detta avseende.
En sådan samsyn från maktens företrädare är alltid oroande för frihet och individ.

Det är märkligt att Hamnarbetaförbundet i Göteborg inte får teckna ett hängavtal med Göteborgs Hamn och dess företrädare. I alla andra branscher finns sådana avtalsformer, men inte i Göteborgs hamn.

LOs ovilja att tillstyrka ett nytt avtal kan väl inte bero på att hamnarbetarna tjänar dåligt (för det gör de inte), löner kommer väl inte att bli sämre och två avtalsförhandlingar kan väl inte vara så betungande för hamnen (många branscher har likt Thatchers England 15-20 avtalsrundor), så varför inget avtal?

Det är väl förmodligen det gamla vanliga revirtänkandet (monopol som är tillåtet av socialismen, men otänkbart i den konkurrerande företagssektorn) som värnar den egna makten och förmånliga positionen.
Så ger också LO minst 30 synliga miljoner till socialdemokraternas valkampanj, samtidigt som regeringen utvisar begåvade, välsedda, välbehövda och duktiga invandrare - bara för att LO vill skydda sitt maktmonopol.

Makten har alltid rätt.

16. Feb, 2018

Moderat senfärdighet

Tänk, att det skall vara så svårt med litet handlingskraft, mod och förutseende!

Nu har Moderaterna sprungits om av regeringen, som skall tillsätta en kriskommission ang. till- och ombyggnaden av Karolinska.

Hur kan Moderaterna ge sådana öppningar ett valår? Naturligtvis skulle Kristersson ha tillsatt en egen kommission och rensat ut alla gamla skelett. Men han kanske själv var ett av skeletten?

Oavsett hur känslig denna fråga är och har varit, så borde moderatledningen gjort rent hus i god tid.
Handläggningen vittnar tyvärr om dåligt ledarskap och detta bådar inte gott inför valet, som väl troligen redan är kört.

15. Feb, 2018

Bert Karlsson i KD

Det händer intressanta saker i svensk politik. MP skall återgå till sina rötter i Vänsterpartiet, efter att ha smakat på maktens sötma, generösa löner, pensioner och andra förmåner.
Socialdemokraterna vill inte fortsätta samarbetet med sin förskoleklass och lutar sig mot att samarbeta med Centern och Liberalerna. Därmed ser Magdalena Andersson att hon troligen får minst 55 procents stöd i riksdagen. En sant macciavellisk lösning, eller macciarinsk, om man så vill.

Kristdemokraterna har det inte lika lätt. Ett samgående med Moderaterna vore att föredra. Men KD har valt att lösa sina problem med Bert Karlsson, förre ledaren av Ny Demokrati. Bert Karlsson säger sig ha röstat på KD i förra valet, vilket då skulle legitimera honom som trovärdig röstmagnet.

Bert Karlsson har främst utmärkt sig i ekonomiska frågor, ett område som KD är trötta på. Annars har Bert Karlsson varit en engagerad och dynamisk entreprenörsprofil, vilket säkert kan vara till hjälp.

Upplägget skaver något, men osvuret är bäst.

15. Feb, 2018

Skolministern igen

Tidigare var det bussning som skulle lösa skolans problem. Men nu är det åter välskötta kommunala och friskolor som skall lösa socialismens problem.

Samhällets problem börjar i skolan eller snarare så att samhällets problem utvecklas i de former och organ, som tillåter problemets yttringar.

Skolans socialiseringsprocess vilar på tron att alla socialister är goda människor och då alla barn skall bli socialister, så blir de också goda människor.

Socialismen har missat att det handlar om individers beteenden, inte om en fastlåst klasskamp, då den i stället är volativ.

DÅFFs förslag på skolpolitik finns under flikarna, men vårt förslag för skolan på kort sikt är att samhället engagerar skolvakter från de 220 autonoma zonerna. Här finns massor av lediga och vältränade bidragstagare, som inte önskar något annat än att få hjälpa till med framtidens skola.

De måste förstås avkrävas att inte värva medlemmar till sina sekter. Varje skola skulle behöva ett muskelberg per klass och en rörlig reserv för specialbehandling.
Det är bara att gå in på närmaste gym eller klubblokal för motorintresserad ungdom. Alternativet blir en bidragslös femårsperiod i försvaret.

Om skolan får ordning, reda och disciplin så kan även en medelmåttig lärare få till bra resultat.

13. Feb, 2018

Kristdemokrater eller ej

F. d publicisten Mats Qviberg har gjort ett inlägg på twitter om KD och uttryckt några, för få, dolda sanningar om KD och dess ordförande.
Vi håller med Qviberg om att KDs framtid är oviss, bekymmersam och i värsta fall obefintlig.

KD bildades av den karismatiske frikyrkopastorn Alf Svensson och tillförde svensk politik en ny trosriktning vid sidan om den socialistiska. Alf Svensson lyckades med sitt personliga patos att tillföra svensk politik en dimension av allmän medmänsklighet och humanitet.

KD bildades av väljare från F som var trötta på Folkpartiets vänstervridning (kommunistinfluenser) och väljare från H som var trötta på högerns ensidiga fokusering på ekonomi. KD ville ha in mer frågor om humanitet, omsorg samt missionsfrågor i stället för ekonomiskt bistånd.
KD har haft svårt de senaste åren att hitta sin plats och politikområde och dessutom störts av inre maktkamper i flera omgångar.
Den nya ordföranden försöker fokusera på äldreomsorgen och sjukvården, i konkurrens med alla andra partier. Vid sidan om ordföranden så finns det flera duktiga politiker som försöker få fram frågor om försvaret, rättsväsendet, polisen, skolan sjukvården m.fl. frågor. Media kopplar dock aldrig på KD, som kanske redan anses bortkopplade eller att Public Service och övrig media vill se till att de blir det.

Med ett opinionsläge runt 2-2,5 % så är läget kört och stödröster kommer inte att hjälpa.
Det finns då några alternativ för att rädda partiet och det är här som Mats Qviberg anser sig ha de bästa råden.

DÅFF vill peka på några förslag som dock inte innehåller ett partiledarbyte.

Gå alltid fram två personer samtidigt.
Fokusera inte på person utan sakfrågorna.

Ha alltid en vänlig attityd i framförandena (svårt när man kämpar i motvind)

Ta upp en omedelbar förhandling med M om ett samgående. Moderaterna kommer att få det svårt när det närmar sig valet och när kristerssoneffekten svalnat. Ni behöver varandra.

Lycka till!

9. Feb, 2018

Miljötillståndets mätmetoder

I dessa dagar diskuteras det hur koldioxidens mätmetoder är utformade, var mätstationerna finns och hur halten av koldioxid beräknats ha varit för några tiotals tusen år sedan. Detta är svåra frågor och som alltid rör upp de miljötroendes känslor till högsta nivåer.

DÅFF ha tidigare berättat om att vi kan ta bort mer än hälften av dagens koldioxidutsläpp, om vi väljer att införa små, men även stora kärnkraftsverk. De små verken kan grävas ner, drivas på anrikat uran och förvandlas så småningom till kopparhöljda rester av egen kraft.

Men kärnkraftsfrågan går aldrig att diskutera, då den är en trosfråga.

Vi har annan intressant forskning som ligger på projektstadiet, med kraftvärme via generatorer från dagens gas- och ånggeneratorer, med 30 procents träkolstillverkning som biprodukt.
Blir detta projekt lyckosamt kan vi kanske ta bort alla nuvarande stora kärnkraftsverk, införa små sådana, drivna av anrikat bränsle med kort halveringstid, där de behövs och göra kraftvärme med generatorer för resten.

Träkolen kan då bli en betydande produkt för industrin med järnframställning mm. Men det kanske främsta användningsområdet blir till en inhemsk värmeprodukt att elda med i hemmen.

Lyckas detta projekt så har vi löst 50 procent av den inhemska uppvärmningen.

Men nu pratas det också om att polerna håller på att byta plats.
Det var ca 600 000 år sedan detta skedde senast. Ändringen tror man sker till följd av förändringar i jordens innanmäte, av det flytande järnet.

Varför förändringen kommer är oklart, men det kan bero på solens förändrade aktiviteter och dess påverkan på jorden.
Är det dessa förändringar som påverkar polernas isförhållanden och inte halten av koldioxid? Om så är fallet har vi fått något nytt spännande att tänka på och många miljökarriärer kommer att gå i krasch.

9. Feb, 2018

Helikopterfrågan

Återigen kan statsmaktens magnifika inkompetens skådas i inköpet av försvarets nya helikoptrar.
Försvaret har ca 10 nya helikoptrar som inte får användas, då de blivit för dyra. Sjöfartsverket har 5 helikoptrar som inte kan användas och vi har kanske 5 gamla helikoptrar som går att använda.

Sverige behöver ca 1000 helikoptrar för att kunna leva upp till bl.a. riksdagens försvarsbeslut, räddningsuppdrag och sjukvårdsuppdrag.
Dagens helikoptrar fyller då 2 procent av behovet, men 75 procent av dessa kan inte användas.
Försvaret skyller på FMV, som skyller på försvaret eller departementet. Som vanligt är det Någon Annans fel. Och alla som varit delaktiga i besluten sitter kvar i ännu mer välbetalda positioner.

Skall vi gissa på att inget kommer att hända?

5. Feb, 2018

Framtidsyrke

I dessa tider då robotar, datorer eller hubbotar tar över alla arbeten så kan vi meddela att det visst finns nya yrkesgrupper som ökar starkt.
Ett sådant yrke är grindvakt eller om man vill kalla det vaktmästare eller portvakt. Funktionen är den samma.

När en tjänst blir för dyr i någon offentlig eller privat organisation, så sätts ett antal grindvakter in för att förhindra onödig kontakt med organisationen. Sådana jobb som grindvakter kan sökas inom Kundtjänster, myndighetsmottagningar, sjukhus, polisen, räddningstjänsten, banker och andra mindre viktiga instanser. Kort sagt alla viktiga organisationer för medborgarna.

Nu är det ju så att inom den sista socialiststaten så har medborgarna främst uppgifter som att välja rött parti eller betala skatt. Medborgarna skall därför inte onödigtvis belasta offentlig sektors organisationer med personliga problem.

Vid sidan om hubboten i dörren skall grindvakten se till att samtalskön är minst 50 personer, tar minst en halvtimme att forcera och att något förståeligt inte kommer ut av samtalet.
Innan du i vredesmod hinner lägga på luren så blir du uppringd av organisationen som avkräver dig en fullständigt meningslös kvart med meningslösa och självklara svar som skall dessutom spelas in.
Hubboten meddela dig att ditt svar är viktig för att kunna upprätthålla den viktiga kundkvalitén inom organisationens arbete.

Efter att vi hört dessa hymlande tirader i ett tiotal år, har ingen som helst förbättring för medborgaren kunnat mätas. Men det kanske inte heller var meningen, utan meningen var att deras nätverksoperatör skulle få maximalt med samtalsavgifter och att organisationen inte skulle störas i framtiden.

Grindvakt är det nya maktyrket och jämfört med en fransk concierg/e så har yrket utvecklat sig mot att kunna bli en viktig avdelning under SÄPO.

Samtidigt förbereder det stora Partiet för att lagförbjuda faked news, i polsk, ungersk och rysk anda.
Individen har inte mycket att säga till om inom socialismen.

2. Feb, 2018

En ny språkkurs

Statsrådet Bucht har utmärkt sig för sitt stora intresse för främmande språk. Engelska är säkert nödvändigt att kunna om man vill kommunicera med grannländer i och utanför EU.

Nu vill vi rekommendera statsrådet att titta på sin hemmamarknad och ta en snabbkurs i sapmi, så att han rätt förstår samernas svåra situation i denna snörika vinter.
Renarna kan inte förflytta sig i den djupa snön, inte hitta något ätbart och blir i sitt uthungrade tillstånd lätta byten för varg, järv och örn eller helt enkelt bara dör av svält.
MP gillar inte att det skjuts rovdjur, och menar att mark- och renägarna bord kunna dela med sig av maten till rovdjuren. Och renägarna kan svårligen flytta alla renar österut, dessutom med protester från markägare.

Principfrågan är därför besvärlig att diskutera, då det enligt MP endast är rovdjur som får döda andra djurarter. Människan är ett högre väsen som borde låta naturen sköta sig självt.
Att denna logik är svår att bemöta hindrar inte oss från att vi måste ha en åsikt om samernas, djurägarnas och människornas rätt att överleva i en hård värld, som inte alls lever upp till MPs drömmande syn på kampen för överlevnad.

Det är dags att ta ett krafttag för att lösa samernas överlevnad, trots att äganderätts- och nyttjanderättsfrågan av marken alltid förstör debattläget.

DÅFF ha föreslagit att vi bildar särskilda reservat för nomadiserade näringar, där samerna och andra nomadfolk får dela på marken, hålla rovdjursfritt samt får jakträtt för eget bruk. Att dela mark är alltid svårt, men vi måste bryta handlingsförlamningen i samefrågan.

Andra reservat skall hållas orörda för djur, växter, insekter och fåglar av alla slag. I dessa reservat får ev. reglerad jakt ske under uppsikt av naturvårdare.

Varför skall vi alltid patronisera uländer med krav på stängsel, skydd av rovdjur och naturskydd, men inte kunna skapa något livskraftigt alternativ i Sverige?

Det går flyg till Östersund, man behöver inte åka hela vägen hem. Dessutom finns det ett utmärkt TV-progran med nyheter på samiska.

31. Jan, 2018

Dela upp SVT/SR

Den senaste infekterade debatten huruvida Skavlan har varit sexistisk och trakasserande mot Sarah Sjöberg väcker åter frågan om vi borde dela upp SVT/SR, eller ej.

DÅFF har tidigare föreslagit att SVT/SR skall delas i en socialistisk och en borgerlig del. Detta för att socialismen fritt skall få uttrycka sina åsikter utan problem med oberoende media. Rörelsen står för kostnaden.

Nu finns det anledning att utöka delningen, med anledning av ovanstående debatt, så att i vart fall SVT/SR soc-mus, får en kvinnoorganisation, kallad femTV.
Denna organisation har endast kvinnor som anställda, men får fritt intervjua även män, om så önskas och med lämplig klädsel.

28. Jan, 2018

Svensk skola

Den oacceptabelt skötta och misskötta svenska skolan, eller den äntligen socialiserade skolan, beroende ur vems synvinkel du vill se den, har genomlysts i SVT inför valet.
Tidigare har den krisande polisen uppmärksammats och här kunde koryféerna inte se något fel och hade inga förslag till åtgärder. Endast Leif GW Persson hade en DÅFF-liknande tankegång.

I fallet skolan, så vred sig alla experter som maskar inför partiets krav på godkänd färdriktning. I vart fall kom inte ett enda förslag fram, utan det var bara uppgivna suckar.

DÅFF har tidigare skrivit ett förslag om omvandling av svensk skola, dels i löpande kommentarer och dels under egen flik.

Problemet med svensk skola är att den är helt politiserad, socialiserad och leds numera av socialister och lojalister.

Större delen av Lärarkåren är anställd med ett socialistiskt uppdrag. Det finns då inte heller någon intern grund för en förändring av nuvarande inriktning.

Kommunaliseringen, socialiseringen av elever och lärare samt en allmän disciplinupplösning har lett till nuvarande tillstånd. Därmed inte sagt att eleverna inte lär sig något. Det gör de, men det är de ambitiösa som lär sig något mer.

Socialismen spolar bort det egna väljarunderlaget med valvattnet, dock med höga betyg, så att föräldrarna och skolchefen inte skall bli arga på rektor.

Naturligtvis finns det fortfarande duktiga och framgångsrika lärare, men de blir allt färre, blir inte förstelärare p.gr.a. egna synpunkter och lämnar lärararyrket i allt högre grad.

Det finns alltså ingen omedelbar lösning på det svenska skolproblemet. Den enda lösningen på kort sikt är att importera välutbildat folk utifrån, stötta de invandrade flickornas ambitioner och att öppna för fler friskolor. Fler friskolor är ett politiskt omöjligt förslag, vilket dessutom endast bör finnas på gymnasienivå, men vad gör vi?

DÅFFs förslag finns att läsa under svensk skola och i olika kommentarer. Dessa är dock tämligen revolutionerande, även för en icketroende, så de får ligga till sig något decennium innan de förverkligas.

Så länge som målet med det svenska utbildningsväsendet är att var elev skall ta en snabb doktorsgrad utan att behöva anstränga sig, så länge ligger problemet kvar.

Vi får tacka de ambitiösa att de håller landet flytande.

27. Jan, 2018

Lägg ner sjöfartsverket

Det är dags att lägga ner sjöfartsverket. Ingenting verkar fungera på verket. Miljarderna sprutar ut men inget kommer tillbaka och den gamla helikopterledningen sitter lugnt kvar i välbetalda positioner.

Fartygen navigerar numera med egen utrustning och lotsningen kan privatiseras. Utmärkta sjökort kan beställas från Ryssland, så varför har vi sjöfartsverket?
Troligen för att dessa jobb ligger inom partiets förläningsrätt.

27. Jan, 2018

Sparkad generalmajor

Generalmajoren Anders Brännström har fått avträda sin tjänst i ÖB-staben, för att tillträda en post som övningsledare. ÖBs skäl är personliga och han säger sig sakna förtroende för generalmajoren.

Oavsett vad som hänt så hade ÖB inget annat val än att avsätta Brännström. Annars hade ÖB fått gå.

Generalmajoren Brännström har, i lovvärt syfte, informerat media om att det svenska försvaret inte fungerar och att det i praktiken är nedlagt. Detta var ingen nyhet, men sådant får lika fullt inte sägas, då det ger socialismen dåligt rykte. Man kan tro att de inte vill ha något försvar. Och det vill de inte, men låtsas motsatsen.

Brännström har pekat på kejsarens nya kläder och sagt att han är naken. Så får man inte uttrycka sig i den sista socialiststaten.

Socialismen är ett maktorienterad förbund och är inte intresserat av andra sanningar än sina egna. Då socialismen är statsbärande behövs ingen extern kritik. Diskussioner förs internt och extern kritik är i sin grund fientliga anslag.

Normalt sett så brukar de högsta försvarstjänsterna vara förbehållna dem som tvättats i departement och befunnits systemlojala eller dem med rätt partibok.
I fallet Brännström måste något fel gjorts vid den ursprungliga tillsättningen.

Man kan ju inte ha generaler som endast vill Sveriges bästa.

26. Jan, 2018

Helt oacceptabelt men fullständigt underbart

Alliansen gläder sig åt att kristerssoneffekten håller i sig, men glömmer att de måste ha något politiskt innehåll också. Dessutom klarar troligen inte KD kvalgränsen, trots flera stödröster från andra partier. Varför går inte partierna ihop?

Tillståndet i Sverige kommer att bli helt underbart under nästa mandatperiod och alla skatteälskare kommer att jubla.

18. Jan, 2018

PostNord

Maud Olofsson köpte in Danska posten och lät sig tyvärr luras av danskarna. Det finns inga vänner i affärslivet. Detta borde Maud Olofsson ha förstått, eller lyssnat på sina rådgivare. Men det blev i alla fall billigare än Nuon.

Statsrådet Mikael Damberg ha gjort stor affär av att han skall rädda alla surdegar efter Maud Olofsson. Hur han skall få tillbaka de förlorade 100 miljarderna är däremot oklart.
Därför är PostNords allmänt dåliga skötsel en ömtålig fråga för Damberg. Då politik numera endast består av personlig prestige, så är de senaste tullsmitarturerna från PostNord irriterande för statsrådet.

Detta har länge tystats ner för att inte onödigt genera statsrådet Damberg. Men när det nu visar sig att staten förlorar flera miljarder på att inte tull tas ut, så har statsrådet Magdalena Andersson vaknat.

Numera är misskötsel ointressant på alla nivåer. Det är bara prestige och egen karriär som räknas.

18. Jan, 2018

Försvaret tillräckligt stort

Sista spiken i nedläggningen av försvaret kanske dröjer. Statsministern tycker att försvaret kan användas för att återta de 220 no-gozonerna.

Detta är ett märkligt uttalande från en företrädare för socialismen och Ådalens kultplatser. Men lika fullt, den kvarvarande resten av en armé är visserligen avsevärt mindre än de autonoma zonernas antal soldater, men kan kanske sättas in för att återta tidigare utsålda regioner. Om inte armén revolterar, förstås.

Eftersom försvarets få styrkor ändock skall användas som säkerhetsstyrkor, så kan de också direkt införlivas med den nya säkerhetstjänsten, d.v.s de rester som återstår av polisen.

Om nu Sverige kan återta sina 220 autonoma no-gozoner, så kanske detta militära projekt vinner sådan respekt hos våra "nära grannländer", att de börjar känna respekt för oss och att värdegemenskapen kan återupptas.

8. Jan, 2018

Jobba till 75 års ålder

Den nye moderatledaren tycker att den höjda pensionsåldern till 69 år kan höjas ytterligare, kanske till 75 år.

I det gamla pensionssystemet och troligen också i det nya, så var det allmänt känt att LO-kollektivet pensionerades vid 58 års ålder. Rörelsen hade ju full kontroll över SPV, Försäkringskassan och alla stödmyndigheter som kunde pensionera Rörelsens folk mycket tidigare än vad som vad lagstadgat.

Meningen var att medelklassen och de rika skulle jobba längre och betala kalaset.
Samma tankegång finns säkert i den nya överenskommelsen och Alliansen kan därför känna sig blåsta, som vanligt.
Gick det inte allt för lätt att komma över ens?

Helt oacceptabelt alltså!

8. Jan, 2018

En underbar sjukvård

Socialministern har i TV kommenterat en liten del av cancervården som inte fungerar tillfredsställande och hon kallar tillståndet för oacceptabelt.

Socialministern borde i stället berättat att den svenska sjukvården är underbart bra, för det tycker alla de som kommit levande in och levande ut efter behandling.

25. Dec, 2017

Ansvar i Juletid

Den stilla julenatten ackompanjeras av socialismens stöd- och stöttrupper genom veckans sedvanliga dragracing, rondellåkningar samt allmänt störande oljud; allt i syfte att reta upp några tusen hederliga medborgare i deras helgfrid, bara för att det är roligt. En vink om vem det är som har makten, bidragen och den politiska maktens fulla stöd. En no-gozon, alltså.

Den socialistiska makten brukar alltid berömma sig av att ha ett stort, generöst och rättvist fördelningspaket till medborgarna, i varje fall till de egna väljarna.
Med denna reklamslogan så kan Partiet också låtsas att de är ensamma om humanitet.

Rätt tolkning är annars att det är den svenska riksdagen som har utformat lagarna och i synnerhet den av riksdagen godkända regeringen, som borde företräda hela landets befolkning med ett humant och demokratiskt ledarskap.

Socialismen har blivit ett maktparti och är numera en rörelse för vissa. Detta medan vi väntar på "Partiet för landets bästa". Socialismen har i sin maktfullkomlighet och elitiska syn på medborgarna utformat ett ansvarssystem som befriar eliten från allt ansvar och medborgarna får också ansvarsfrihet för det mesta, så länge de röstar rött och är uttalat socialister.

Detta innebär att det alltid är "någon annan" som är skyldig och också att "någon annan" alltid skall betala kalaset.

Socialismen har en brygd av verbalister som alltid moraliserar över andras handlingar och ger legitimitet åt en sorts ansvarsfritt adelskap för medlemmar och lojalister, som kan sammanfattas med "gör vad du vill, bara du röstar rött och verbalt alltid skyddar den svenska modellen".

Eget ansvar är sålunda inte populärt i en narcissisk tid. Allra helst inte i en tid, då makten åter kan erövras med våld och att våldverkaren sällan får något straff.
Den socialistiska regeringen accepterar fortfarande exempelvis att vi har flera hundra autonoma "no-gozoner". Ockuperade av "vårt folk" visserligen, men ändock?

Då går det alltid att skylla på polisen med 18 000 utarbetade, motarbetade och utmattade poliser. En kår som borde vara 40 000 poliser, men är socialistiskt otänkbart i en tid då socialsekreterarna skulle ta över verksamheten.

I denna tid då alla hukar sig för verbalisternas kränkningar, maktens hotfulla tillmälen och vänsterelitens skyddspatruller, ja, då ter sig Jesus utmaningar mot makten som en grandios revolution av en modig, men mycket ensam man.

Jesus var inte endast världens förste feminist, barnombudsman och uttalare av ett allmänt kärleksbudskap. Han framförde ett kärleksbudskap som inte bara var avsett för narcissister utan alla och var dessutom allomfattande och utan krav på motprestationer och avlatsbrev.

Men budskapet hade också en hake, något som inte brukar accepteras av de med livslånga bidrag och räkmackor. Man måste göra något också, ta eget ansvar och vara modig.

Detta var inte något för dem som i stället trodde på Marx, Lenin och Stalin. Eliten behöver inte ta ansvar och ansvarsfrihet kan delegeras.

Vågar man inte något annat än att behålla makten, "så kan det kvitta", kan man tycka.

Mod i midvintertid efterlyses. Det räcker inte med en gåva till någon räddningsorganisation, vars chefer numera har miljoner i årslön och en tendens att ha stora "administrativa redundanser".

Gräv där du står.

14. Dec, 2017

Skyddskårer?

Det är dags att skapa skyddskårer för icke-socialister, allt i syfte att skydda de få judar vi har kvar i landet och inte minst alla icketroende socialister.

De andra behöver inget skydd säger statsministern, eftersom det inte finns någon hotbild. Därför har statsministern rätt, då han lagt ner försvaret och jobbar hårt på att även lägga ner polisen.

Svenskarnas stöd till den socialistiska politiken är fast och baseras på 80 års socialistiskt maktinnehav, som nu kommer att säkras för evig tid, genom en massiv invandring av människor med samma trossatser som socialismens, om än litet mer radikala.

Nya brottsvågor av kriminalitet och inbrott skakar Sverige. Dock aldrig nämnda i några officiella rapporter. Att stora delar av folket känner sig rädda är enbart förtal eller rasism, säger landets ledare. Och därmed håller de rätttroende tyst och fortsätter att rösta rött och drömmer vidare om det kommande Paradiset.

Hur skyddar vi då det som finns kvar och oss själva? Ja, någon hjälp från landets ledning finns inte och vad gör vi då?

14. Dec, 2017

Drömmande luftaffärer

Svenskarnas tro på luftaffärer är de godtrognas önsketänkande i det sektliknande, socialistiska Sverige.
Om inte staten subventionerat vindkraft och solkraft så skulle inga sådana verk ha uppförts.
Vindkraftens enda förtjänst är att den kan pumpa upp vatten till ett vattenkraftverk.
Solkraftens enda förtjänst är att den kan ge ett visst oberoende mot de stora industriella systemen.

Vindkraften har stora miljömässiga problem med störande ljud, plastvingarna skickar ut massor av gifter i naturen, med 30 % verkningsgrad har vindkraften svåra underhållsproblem, tillverkningen av fundamentet drar massor av energi, livslängden om max 15 år ger en kort avskrivningstid och obetalda demonteringskostnader och giftsanering (se kärnkraftens tvång på demonterings- och lagringskostnader av avfall), störningar i flygtrafik och säkerhetssystem, dödar mängder med fåglar, störningsproblem i naturen och inte minst störningar på djur- och växtlivet samt uppmuntrar till energimässiga potemkinkulisser.

Kort sagt är vindkraften en katastrof.

Forskare har åter påvisat och kommit med fel svar till de troende i ärendet; den rena och allt förlösande elbilsvågen, och pekat på att enbart elbilarna kommer att kräva 5 moderna kärnkraftsverk.

Målet att all energi skall vara "förnyelsebar" 2040, är också rena luftslottet, med en investeringsnota på 1600 miljarder.
Jämför med att det kostar 400 miljarder att förnya kärnkraften.

Varifrån tar de troende 1 200 miljarder för luftslottet? Från "någon annan" förstås, som socialisterna alltid ha gjort och som också kommer att få dubbelt betala städnotan.

10. Dec, 2017

Lägenhetsaffärer

Svenska Akademins lägenhetsaffärer till medlemmar, anställda och medlemmars barn och släktingar, kort sagt alla som haft del av makten, har upprört media och socialisterna.
Alla som upprörs av denna korruption borde också minnas Rörelsens alla lägenhetsaffärer, ombildade till bostadsrätter med miljonvinster och socialistiska ministrars moraliska överträdelser.

Det verkar aldrig som om någon på allvar kunnat tänka tanken att lägenhetsaffärerna är ett, i Sverige, normalt uttryck från maktens pyramider.

Om privata företag ägnar sig åt detta, så är det klandervärt, men inte olagligt och endast en intressefråga för aktieägarna.

Om ideella stiftelser, Akademier, partier med stora moraliska förtecken mot andra än sig själva, statliga myndigheter, kommunala myndigheter, S-märkta fackföreningar eller alla andra som inte skall ägna sig åt korruption, ändock inte kan avhålla sig från vänskapskorruption, så skall dessa lagföras.

Men så sker aldrig, möjligen att skatteverket upptaxerat någon i gamla Skandia, men naturligtvis aldrig någon inom eller närstående till Rörelsen.

Stenar som kastas mot andra har en tendens att i bland komma tillbaka som en bumerang.

Offentliga avrättningar är ett svaghetstecken för en demokrati som Sveriges, om än på dekis.
Vi borde hålla oss till de mödosamt uppbyggda lagarna och dess tillämpningar och hålla oss till grundregeln att vi är lika inför lagen, oavsett hur stort maktinnehavet är för dem, som tagit sig makt på andras bekostnad.

9. Dec, 2017

En svensk trygghetsreform

I den senaste opinionsmätningen har Socialdemokraterna uppnått 34,6 procent av väljarna.
Väljarna har äntligen tagit sitt förnuft tillfånga och ger nu trygghetspartiet sin röst.
Det är främst pensionärerna som lägger sina röster på partiet med de utlovade 50 kronorna mer i månaden för pensionärer.
Men det är också tryggt med en partiordförande som vill lägga ner försvaret, polisen och domstolarna. Dessa kostar alldeles för mycket, i en tid då alla pengar måste läggas på invandring och feministutbildningar.

Målet för den kommande regeringen är fortfarande att uppnå 60 procent av rösterna, tillsammans med Centern och Liberalerna (om inte L åker ur Riksdagen). I vart fall så blir det minst 56 procents majoritet.

De otrevliga skattehöjningarna som kommer efter valet drabbar ju bara de rika, som med LOs definition är personer med 36 000 kronor i månadslön, om man glömmer alla kommunala och landstingskommunala skattehöjningar och avgifter.

9. Dec, 2017

Ett utvidgat Palestina

Palestinier och övriga arabvärlden öser just nu sitt hat över USA och presidenten Trump, för dess beslut att flytta sin israelambassad till Jerusalem.

DÅFF har tidigare skrivit om Palestinafrågan och vi vill nu påminna berörda Palestinier om att läget kanske kan ändra sig till det bättre ganska snart. Men det gäller då förstås att koncentrera sig på det som är viktigt och sluta med inbördeskriget, avrättningar och tortyr av inbillade inhemska opponenter, skicka dagliga missiler in i Israel samt att i stället använda alla biståndspengarna på att bygga upp landet i stället för att placera dem på Cypern och Malta.

Vi närmar oss ett fredsslut i Syrien och nu finns faktiskt en möjlighet att dra nya gränser. De gamla gränserna från början av 1900-talet, kan nu ändras.

Det finns många fler statspretendenter än Palestina. Om Palestina sköter sina kort väl och blir vän med USA i stället för att förolämpa dess president, så kanske det finns öppningar i landfrågan.
Varför kan inte nuvarande Syrien, Jordanien och Egypten göra landavträdelser, allt för den stora gemensamma sakens skull?

7. Dec, 2017

1:a maj?

Slagorden i förstamajdemonstrationerna bruka kunna sammanfattas med "ned med allt" och så kan man också sammanfatta MeToo-rörelsens utveckling.

Nu gäller frågan inte längre bara sexuella trakasserier utan nu kommer vi äntligen in på väsentligheter - chefers krav på att anställda skall göra något för lönen.
Så här kan det ju inte få fortgå inom Rörelsens domäner. Här har vi förespeglats attraktiva jobb med bra löner och förmåner, allt enligt gammaldags god förläningssed, och så kommer här en massa småpåvar och har synpunkter! Jobba är något för medelklassen.

Vi är offer för den elaka högern och de råa marknadskrafterna och är utlovade arbetsfrihet, bra bidrag och roliga mediala projekt. Vi skall då inte behöva höra orden budget, ansvar och arbete. Det inger bara ångest och lidande.

4. Dec, 2017

Assistansersättning

Först införs en generös bidragsreform för att ge handikappade ett värdigt liv. Sedan blev snabbt kostnaden för hög, ansåg Partiet, mest till följd av att reformen missbrukats av kriminella personer och företag och som vanligt fanns inga kontroller och nu måste man skära i kostnaden.
Regeringen gav Försäkringskassan i uppdrag att skära ner, överklagar alla fall till förvaltningsrätterna, fått rätt och nu skyller regeringen på Högsta förvaltningsdomstolen.

Men ensamkommande flyktingar får enorma bidrag, bara de kommer hit. Denna grupp är långt större än de röstsvaga handikappade och kommer naturligtvis att rösta rätt. Det är ju därför de är välkomna hit.

2. Dec, 2017

Sångtraditioner i vintertid

Alla våra visor, musikstycken och körverk som bruka räknas till advent, Lucia och julen har kärleksfullt skapats inom främst kyrkan, men också med profana förtecken.
Men nu när allt kristet skall suddas bort och multi-kulti skall tas fram, så blir kanske den kommande julen en slutpunkt för den musik som vi hitintills ansett vara en kulturskatt.

Nu banas väg för sångerna ; Rinkeby by night, se Rosengård och sedan dö, Internationalen, Gingerbells, Röda stjärnan, Ivan den Gode och IS segersång.

Goder afton båd´Herre och Fru

2. Dec, 2017

Män är djur

Män är djur, sade en gång en socialdemokratisk minister, som också var med att mynta begreppet "en feministisk regering" om den dåvarande. Varvid statsministern Göran Persson offentligt definierade sig själv som feminist.

Djur är vi alla, men kanske att män är mer odjur än kvinnor. Numera är det muslimer som inte får kallas djur (varvid menas odjur), vilket de naturligtvis inte är, då det är människans beteende och inte färg, kön, etnicitet eller religion som avgör vem man är.

Socialismens vestaler och präster jobbar nu hårt med att "hålla Sverige rent" mot otillåtna yttranden och åsikter från icke-auktoriserat socialistiskt håll.

Att män åter är djur är numera rätt socialistisk åsikt. Detta trots, att detta är rasistiskt eller möjligen en rasiferad hållpunkt och att det är i huvudsak kulturvänsterns och journalistikens män som anklagas.
Men självfallet har inte socialismen, efter 80 år av socialism, inte något ansvar och allra minst statsministern.

Men nu är det SD som skall avrättas och några män, som vågar ha en avvikande mening mot att alla män är djur.

Vad säger alla djurens mammor om sin uppfostran av sönerna? Men det är kanske de djuriska makarnas gener som dominerat sönerna, trots att söner i genomsnitt har 53 procent av mammans genuppsättning, till skillnad mot döttrarna som har 50 procent av mammans genuppsättning.

Det verkar som om kvinnorna glömt att det är de som fött, uppfostrat och uppmuntrat männens karriärer och maktpositioner. Dessutom har alla andra kvinnor accepterat, tolererat och uppmuntrat männens maktpositioner, detta för att makt är sexigt och kan ge kvinnan egen makt, position och status.

Kvinnan är alltså delaktig i ett kulturellt skeende, som nu kritiseras av dem själva. Det är kvinnan som har möjligheten att ändra på männens beteende, om de själva vill detta.

De kan då börja med våldet i förskolan, skolan, universitetet, arbetsplatsen och i sina val av män.
Lättast att hålla djuren borta är ju annars att införa två parallella samhällen, ett för kvinnor och ett för män.
Ett dåligt ledarskap verkar annars vara nyckeln till den dåliga arbetsmiljön och det måste säkert vara den elaka högerns och de råa marknadskrafternas fel.

DÅFF har annars några bra förslag i sitt program att fundera över.

30. Nov, 2017

Små kärnkraftverk

Man kan numera tillverka små kärnkraftsverk, stora som en container och som kan grävas ner ett trettiotal meter i jorden. Dessutom kan dessa inte gå in i en härdsmälta. De kan drivas med anrikat bränsle från de större verken.

Vi kan nu slippa den svåra lagringsfrågan om avfallets inneslutning och därmed borde den kortsiktigt viktiga energifrågan vara avklarad.
Den nya "containerkraften" kan sålunda inte bara rädda vårt energibehov utan också rädda miljön från växthusgaser, genom att vi nu kan lägga ner alla växtbaserade energiverk.

Problemet är bara att socialismen inte vill rädda miljön för att kärnkraftens farlighet är en trosfråga och så ger ju olja, kol, gas, ved, torv så många jobb (se Trumps vallöfte).
Makten vågar alltså inte fatta sådana viktiga beslut där alla har nu jobbat in sig i Miljön, världsomfattande fördelningspolitik och globala karriärer.

Socialismen har därför försatt oss i ett "miljösmart" läge, som kan bli vår undergång.

29. Nov, 2017

Nya Bokmässan2

Nu skall Bokmässan i Göteborg neka Nya Tider att ställa ut på nästa års bokmässa.

Ett klokt beslut i valtider. Man skall inte stöta sig med makten, kulturvänstern eller kapitalet. Se hur det gick för Nordea.
Nya Tiders utgivning verkar som ett försiktigt elevkårsblad jämfört med Proletären m.fl. vänstertidningar. Man kan därför undra varför Nya Tider är så farligt?
Är det helt enkelt så att det inte får finnas avvikande mening och håller vi på att glida in i en Russifiering, med en tystad opposition samt ensartad socialistisk propaganda?

Det gäller att hålla målet om vinst med 60 procent i nästa val. Centern och Liberalerna har inga protester att komma med. Det gäller ju att skydda sina hägrande ministerposter.
Sven Wollter blir en bra moderator i nästa års bokmässa.

29. Nov, 2017

Pionjärförband

Vem är det som hjälper NordKorea att utveckla alla dessa missiler, kärnkraftsvapen, ubåtar och andra vapen för en stormakt?

Är det Ryssland eller Kina eller båda två som har Nordkorea som ett pionjärförband i Stilla Havet?
Presidenten Obama hade chansen att göra något, men gjorde ingenting. Presidenten Trump kan troligen inte göra annat än sitt sedvanliga munväder och därmed USA till endast åtlöje.

26. Nov, 2017

Hönan eller ägget, värme eller koldioxid?

Det blir allt varmare, framför allt runt ekvatorn. Även Sverige har blivit varmare och av detta kommer både bra och dåliga saker. Men inget blir som förr, varken med klimatet eller med befolkningsförändringen.

Frågan är bara varför det blir varmare? Är koldioxiden m.fl. växthusgaser problemet eller skyms orsaken i solens förändrade funktioner?

De flesta är i dag övertygade om att det är växthusgaserna som är problemet. En fundamentalistisk trosuppfattning ha vuxit fram och motståndarna till denna uppfattning mobbas hårt.
Motståndarna till växthusteorin säger, att växthusteorin endast är ett kamouflage för en vänsterinriktad och världsomfattande fördelningspolitik, i en skala som vi aldrig sett tidigare. Inget ont i detta, om bara medlen kommer till rätt personer.
Erfarenheterna av den tidigare svenska biståndspolitiken inger farhågor och kanske att milöpolitikens fördelningar gör diktatorerna ännu rikare än med vanligt bistånd. I så fall är detta ett gigantiskt slöseri med skattemedel.

Vi borde i stället fundera på vad vi kan göra hemma i Sverige, för att överleva och för att kunna bistå grannar och andra i framtiden.

Jordens främsta och värsta problem är överbefolkningen samt alla maktfullkomliga och våldsamma män samt kvinnor som uppmuntra dessa män.

Mot denna bakgrund hjälper det oss inte att vi tar emot massor av nya problem genom en ogenomtänkt invandring. Vi har nog med egna maktproblem och behöver inte importera nya.
Oavsett vem som har rätt så är läget oroväckande.

24. Nov, 2017

Krim, vad är det?

Rysslands annektering av Krim har nu fallit in i historiens glömska och är därmed accepterat som ett faktum. Så lätt går det att ta nytt land, utan att någon reagerar.
Stora delar av östra Ukraina är fortfarande under krig från ryskvänliga trupper och frågan är, om även detta område snart kommer att bli internationellt accepterat, såsom att det faktiskt tillhör det nära ryska riket.

Rysslands annektering av Krim och delar av östra Ukraina har varit en nyttig politisk påminnelse för Europa, om att man måste kunna skydda sitt land, dess befolkning och närområdet av egen kraft. Om inte detta går, så är man utlämnad till grannarnas illvilja eller välvilja.

Denna kunskap ha dock inte trängt in i det socialistiska Sverige, som fortfarande tror att den feministiska utrikespolitiken och säkerhetsrådsplaceringen skall ge oss trygghet och ära.
Här talar vi med en röst, husbondens röst, och den låter sig inte skrämmas av någon uppstudsig bankchef eller den nordkoreanska regeringschefen, för övrigt en vänligt sinnad socialist, som haft modet att utmana USA.

23. Nov, 2017

Gruvdriften är vår tids största katastrof

Gruvdrift är det farligaste som finns, för naturen och människorna. Gruvdrift tvingar inte bara fram en flytt av hela städer, utan dödar massor av gruvarbetare varje år, förstör landskapet och stör naturen med dess djur och växter samt i urlakningsprocesserna förgiftar naturen, djuren, växtlivet och människorna för eviga tider.
Att åter öppna Pajalagruvan är säkert ett vackert bidrag av hemmasonen, men gruvan har kostat staten flera miljarder, äventyrar naturintressena, äventyrar samernas renskötsel och äventyrar naturen via urlakningsprocesser för eviga tider.

Gamla etniska bråk blir som nya och det kan inte bara vara en affärsfråga om Pajalagruvan skall få förstöra mer. Det kan säkert vara mikroekonomiskt lönsamt för de nya investerarna att någon tid åter rädda gruvdriften.
Men för staten måste det vara en mångdubbelt bättre investering att lägga ner driften, återsäkra marken och ge invånarna ett rejält och personligt investeringsbidrag i lokala överlevnadsinstrument.

22. Nov, 2017

Mer MeToo

Vi får hoppas att kvinnorna rätt kan förvalta sin seger över männen och presentera vilken framtida samhällsmodell de vill ha. Att bara kritisera männens beteende leder ingen vart, då det är kvinnorna som ha nycklarna till en förändring.
Alldeles för få synes vara medvetna om att det handlar om maktutövning och inte kön. Så länge männen fortfarande har makten så händer ingenting. Det är allt för lätt att spela med i maktens förföriska utövning. Men alla män är inte onda, liksom inte alla kvinnor är goda.

Vi väntar nu på likartade MeToo-utspel och berättelser från mobbade i skolan, mobbade på arbetsplatsen, mobbade i hemmet, mobbade i patriarkat, mobbade i kyrkan/moskén, mobbade på universitetet, mobbade på badstranden, mobbade på gymmet eller annorstädes.

Svenskarna verkar vara ett lyckligt folk om man får tro olika politiska undersökningar, lyckligast i världen, faktiskt. Men det är kanske bara ytterligare ett socialistiskt ´fake´? Men nu har nya alternativa fakta kommit fram om landets tillstånd, efter många års tystnad, och vi hoppas att detta leder till något bättre.

För några veckor sedan var alla svenskar glada, vilket vi borde vara i detta land. Men alla kanske har slutat titta bakåt och i stället börjat titta framåt och då ser det inte lika roligt ut.
I samhällsutvecklingen är alla delaktiga.

Man kan på socialistiskt vis hävda att det är ´någon annans´ fel eller brister som är orsaken eller ännu hellre att det är den elaka högerns samt de råa marknadskrafternas fel.

Oavsett vems fel det är att landet har uppenbara problem, cementerade i vår politiska vänsterkultur, så måste något göras.
Första insikten bör vara att övergrepp, översitteri och felaktig maktutövning kommer från just: maktinnehavet.
Det är inte bara män som har makt och i framtiden är det allt fler kvinnor som kommer att ha makt.
Debatten har allt för länge handlat om övergrepp av män och kvinnor med makt. Vi får aldrig glömma all osedda och misshandlade kvinnor och barn, som sällan får någon medial hjälp i sina lidanden. Och definitivt inte någon hjälp från samhället. Dessa kvinnor har inte orken och makten att utmana männen i dess maktvärld, ett skeende som vi nu genom MeToo ser en början av, inför ett kanske fullständigt maktövertagande av kvinnorna.

Problemidentifikationen måste vara att det är maktinnehavet i sig, som ger plattformen för övergreppen.

DÅFF menar att all makt måste kontrolleras och översitteri och missbruk skall beivras direkt. Alla missbruk skall sålunda kunna leda till att man mister sin plattform.
Om missbruket inte beivras genom arbetsgivaren eller genom organisationen, så kan rättelse ske genom domslut hos häradsrätten (del av författningsdomstolen, som också skyddar naturens intresse och individens integritet).

Kvinnorna ha sålunda nyckeln till att beskriva vårt framtida samhälle. Handlar det om burka och dödsstraff för trakasserier eller blir det ett samarbete med mannen, för ett demokratiskt samhälle där folkflertalet har makten?

19. Nov, 2017

Arbetarklassens fiende

Arbetarklassens fiender brukar definieras som de 75 procent av befolkningen som inte har klara kommunistsympatier.

Frågan är dock om inte denna definition måste omarbetas, då arbetarklassens fiender snarare idag kan sökas bland de egna leden.
Vår definition baseras då på att, de av invandringen mest utsatta, är just den arbetarklass, som tvingas bo tillsammans med invandrarna i främst nedslitna hyreshus.
Dessutom finns här alla missbrukare, kriminella och psykiskt sjuka, vilka också behöver någon stans att bo, men inte att de avkrävs något normalt beteendemönster och att de inte får störa det arbetande folket.

Medelklassen bor fortfarande någorlunda tryggt i sina egna områden och berörs bara sporadiskt och genom hörsägen av vad invandringen för med sig. Medelklassen drivs därför fortfarande av den "goda viljan" och glädjen av att få vara generös med andras skattepengar.

Den andra sidan av myntet är den som arbetarklassen möter i hyreshusområden, som blir allt mer nedslitna och där ingen makthavare vågar bråka med fastighetsägarna om områdets och husets standard. Mögel över allt och ständiga bråk, hot och skadegörelser är numera dagligt bruk i hyresfastigheter.
Men de som bott i lägenheten i 40 år, betalat hyran punktligt alla år, är helt plötsligt ointressanta för fastighetsägaren.
Vid klagomål uppmanas det åldrande paret att flytta och all omvårdnad fokuseras på den som missköter sig. Detta för att Socialen och Migrationsverket betalar bäst, utan att ställa några krav.

Hyreshusboendet har numera också blivit ett tillhåll för socialtjänstens klienter, invandrare och kriminella. Miljön är långt från de socialistiska slagorden om solidaritet och jämlikhet. Frihet skall vi inte ens tala om. Vem är fri i en fängelseliknande miljö?

Arbetaklassen känner sig övergiven av de egna partierna och röstningen går därför till SD, inte för att det känns bra, utan för att det är det enda partiet som talar om den rådande verkligheten.
De utsatta ha fått nog av politiska drömmar och vill börja med att åtminstone återställa ordningen för att återfå sitt människovärde.

Men de utsatta har då inte förstått vitsen med den stora invandringen; att den skall säkerställa de socialistiska partiernas maktställning.

Fienden för "verklighetens folk" finns numera mycket närmare än tidigare och vem skall då hjälpa de utsatta, om inte ens de inom socialistismen vill det?

17. Nov, 2017

Ett nytt Sverige

Det gamla Sverige försvinner snabbt bort och allt blir MultiKulti. På lång sikt kanske det är bra för landet, men det känns som om någon sålt landet till nya ockupanter, där vi är förloraren.
I senaste valet gömde socialismen invandringsfrågan bakom begreppet "den heliga asylfrågan" och öppnade därmed för ett antal miljoner, av de 100 miljoner på flykt, skulle kunna komma till Sverige. För socialismen har invandrarfrågan inte endast varit en humanitetsfråga, utan övergått till att bli en röstköpsfråga och därmed en metod att hålla kvar den ultimata makten.

Fredrik Reinfeldts berömda tal om "öppna ditt hjärta", ett utmärkt bra retoriskt tal, saknade dock en analys, konsekvens- och kostnadsbeskrivning samt en beskrivning av ett framtida Sverige, i en folkvandringstid.

I valet röstade både de insiktsfulla socialisterna och de missnöjda moderaterna på Sverigedemokraterna. Lika fullt ville ingendera blocket låtsas om att de lurat väljarna, utan de ville enbart hänga budbäraren av de dåliga nyheterna.

Så här, några år senare, borde den infödde fråga sig om vi inte skulle kunna vara jämställda med invandraren och skapa ett gemensamt nytt Sverige? Eller är landet redan sålt för fri användning?
DÅFF undrar nu vart tog friheten vägen, integriteten och naturskyddet?

Allt är tydligen möjligt idag, bara man tar för sig, gärna med våld, och struntar i vad andra tycker samt röstar rött.

Det är inte bara statsministern som kan anklagas för naivitet, utan stora delar av svenska folket. Är det norra kalifatet som vi ser bli utformat?

16. Nov, 2017

Digital härdsmälta

Tidvis fungerar de digitala systemen, är obegripliga då de inte fungerar och är i vart fall fullständigt opålitliga, eftersom de är maskin- och inte personrelaterade.

Det oväntade inträffar alltid och alla ansvariga säger sig vara mycket förvånade och överraskade.
I fredstid har vi sett härdsmältor i olika, såväl privata som offentliga digitala system. Men vi vänjer oss snabbt till att tro att det aldrig kan hända igen.

Datorer har blivit en fantastisk tillgång och gett oss en oerhörd snabb ekonomisk utveckling. Internet spåddes i sitt ursprung till att också kunna bli det demokratiska lyftet, men har blivit till dess motsats, som ett kontroll- och maktinstrument för oinbjudna maktpretendenter.

I krigstid finns nu bomber för användning som med stor precision kan slå ut hela det svenska elbaserade systemet. Inte då bara elnäten utan också all annan elektroniskt baserad utrustning, d.v.s att hela det moderna samhället kraschar på en sekund.
Fiender har bra störningssändare som slår ut all digital kommunikation inom flera mils avstånd och som omöjliggör all kommunikation och målsökning för militären. Flyg, flotta och arméer får lita till optiska informationer och blir då lätta byten för den makt som kan se igenom sin egen störsändning.

Borde vi inte därför bygga upp alternativa kommunikationssystem och borde inte också den svenska staten bygga upp ett eget internet, kontrollerat av IB?

Med IB avses inte Olof Palmes Informationsbyrån, utan en nyskapad InformationsBevakaren, ett femte maktbevakarben (vid sidan av riksdag, regering, domstolar och författningsdomstolen) bestående av journalister, kommunikatörer och säkerhetsfolk.

Politikerna har numera tagit över kontrollen av de digitala systemen, eller sålt informationen och eftersom man inte kan lita på en politiker, hur skall man då kunna lita på de digitala systemen?

15. Nov, 2017

Vem lyssnar på vem?

Alla har vi någon gång i forntiden invandrat till Sverige, kanske för 8 000 år sedan som jägare söderifrån, från något nära grannland i dåtid eller från något krigshärjat land i nutid.
Alla dessa invandrare präglas troligen av en vilja att få ett bättre liv. Endast metoderna är olika, då vissa väljer den lätta vägen med kriminalitet, våld eller bidrag. Andra gör ett hedervärt jobb och blir goda medborgare med långt bättre insatser än de infödda presterar.

Våra makthavare och politiker väljer uppenbarligen olika grupper att lyssna till i sitt behov av rådgivning och maktsäkring.

Socialismen har valt den lätta vägen och lyssnar och relaterar till de fundamentalistiska islamska krafterna, då dessa har en liknande syn på makt, kvinnor och maktlojalitet. Röstköp och maktsäkring har därför blivit socialismens migrationspolitik.

Borgerligheten väljer ingendera väg, är sig self nokk, och vägrar i vart fall att lyssna till de invandrare som kommer med egna synpunkter, baserade på egna upplevelser av flykt, våld och överlevnad i en våldsam miljö.
Dessa synpunkter rimmar inte väl med den svenska "goda viljan" och välviljan att ta hand om hela världen.

Sålunda kan Nyamko Sabuni m.fl. tvivlare på den svenska migrationspolitiken föras åt sidan och betraktas som misantroper och förnekare av det halvfulla glasets möjligheter och att allting är underbart, åtminstone i det svenska socialistiska paradiset.

Nu är det så dags för partiordföranden och andra makthavare att säga att; visst hade hon rätt men jag förstod inte det då.

Om man inte förstår eller vill förstå vad folk säger, så skall man inte vara ledare utan återgå till den förvaltarroll som man är skapt för.

Återigen; om våra politiker i tid hade förstått samma sak som Jimmie Åkessson har förstått och sagt i alla år, så skulle vi kanske inte haft några större problem med invandringen. Utan tvärtom om, haft en enorm glädje av denna livskraftiga resurs och vitamininjektion för Sverige.

Fegisar är inga bra ledare.

15. Nov, 2017

Mugabe ha avsatts

F. presidenten Mugabe har avsatts efter nästan 40 år vid makten. Mugabe och hans parti har utmärkt sig för ett hårdhänt maktutövande, speciellt mot de politiska motståndarna, landets f.d. vita befolkning och inte minst för en utrotningspolitik mot skyddsvärda vilda djur.
Inga metoder har varit för fula i hans maktutövning, upplärd i jesuitlära och kommunism.
Stora delar av landets har sålts ut till Kina och landet har på sedvanligt sätt också besatts av nya invandrare från Kina.
F. presidenten Mugabe har varit en hyllad och uppburen ledare i Afrika och haft en uppskattad position i FN. Inte minst i Sverige har Mugabe rönt stor entusiasm för sitt ambitiösa demokratiska arbete med att utveckla landet i socialistisk riktning och också fått många erkännanden från det socialistiska Sverige, inte minst i form av massor av bidragsmiljarder.
Vi får hoppas att pengarna inte hamnat på Malta, för då blir Magdalena Andersson arg. Enligt uppgift har Kina lovat förvalta pengarna väl.

13. Nov, 2017

Jämlik vräkning

En 72-årig man i Norrköping ha blivit vräkt från sin bostadsrätt, av kronofogden. Gamla obetalda skulder är orsaken.

Om mannen varit socialist, haft ett kriminellt förflutet, eller allra helst, varit invandrare, så hade kommunen säkert köpt honom en bostadsrätt i centralt läge.
Men socialtjänsten i Norrköping har ingen lägenhet att erbjuda 72-åringen. Enbart för de sina.

10. Nov, 2017

Nomadzoner

En sameby har i dagarna en rättegång i Hovrätten Umeå, angående samebyns rätt till jakt och fiske på sin av staten, till samerna för nyttjanderätt, upplåten mark.

Domstolsfrågan rör åter upp den gamla infekterade frågan om vem som äger delar av svensk mark, helt eller delvis och i så fall med vilken suveränitet.

Samerna har en besvärlig situation i bevarandefrågan såsom en minoritet, som lever på en nomadiserande livsföring av renar. Renhållningen förutsätter att renarna rör sig över annans mark i följd av naturens årsväxlingar.
Rennäringen har utvecklats över tid med början av jakt och jaktfölje av renarna till att övergå till inhägnad av renar, vilket blev olönsamt, till att som idag, har återgått till att följa domesticerade renar i sin naturliga årsvandringar.
Markägare är inte enbart svenska staten utan även många både enskilda som publika markägare. Markägarna har haft klagomål avseende betesskador, nedtrampade nyplanteringar mm och transportnäringen har ofta klagomål på bilskador och att även tåg åsamkas skador. Staten menar att såväl enskilda som juridiska personer ersätts för skador via försäkringsbolag eller av särskild renskadefond. Naturintressen stöter sig också på att samerna har rätt att hålla "rovdjursrent" i sina vandringsområden. Rovdjuren är svåra att hålla undan från de lättfångade renarna och samerna menar att den svenska staten låter rennäringen föda upp en allt för stor rovdjurs- och rovfågelstam. Och det ligger mycket i denna åsikt.

Fritidsintressen menar att rennäringen blockerar värdefull turistmark och hindrar en utveckling av nya företagsformer och naturintressen menar att rennäringen stör med motorer i form av skoter, motorcyklar, helikoptrar och bilar. Vad som är sant och osant, verklig störning eller bara allmän grannosämja är oklart. En sak är dock säkert, att rennäringen måste moderniseras i takt me den allmänna utvecklingen inom jordbruksnäringen. Det finns redan nu sådana projekt i ledning av SLU.

Jakten och fisket har av samerna ansetts vara en viktig grund för att kunna överleva genom eget utnyttjande eller för uthyrning. Uthyrningar har varit kritiserade oavsett om de skett via staten eller samebyn.

Jakt-och fiskerätten är principiellt mycket intressant, då den innebär kontroll och suveränitet över marken och staten har varit mycket försiktig med att släppa till detta rättsinnehav. Vilket man kan förstå. Staten har dock ofta kompromissat med olika former av nödlösningar, men nu verkar frågan har kommit till sin spets och en lösning måste skapas.

Samernas rätt till överlevnad, kultur och språk i samklang med rennäringen är en viktig fråga för hela Sverige. Detta av många skäl och inte enbart i form av de historiska orättvisorna som samerna visats, utan av framtidsskäl, där samerna besitter en kunskap om livet i vandring genom en natur som kan vara svår och som växlar starkt genom åren.

Frågan är alltså hur vi skall integrera den samiska renhållningen i ett framtida Sverige.

DÅFF menar att vi måste skapa olika former av naturzoner i Sverige och tänker då främst på instängslade rovdjurszoner, kulturzoner med orörd mark, jaktzoner för betaljakter, naturzoner för skyddsvärd mark växter och djur och naturligtvis på flera nomadzoner där olika djurslag, under uppseende av ägare eller vakter, skall kunna ströva fritt utan hot från rovdjur eller i vart fall få skydd av vakter. En komplicerad fråga, som dock måste lösas snart.

I dessa nomadzoner skall finnas utrymme för störningsfri jakt för hushållsbehov.

I dessa nomadzoner skall alltså finnas andra djurarter än renar, exempelvis vicent, getter, får, hästar, kor eller andra intressanta djurarter, som kan få ett bra liv i naturen men också tjäna som naturriktig föda för människor.

Detta innebär då att samerna inte skulle få ensamrätt till nomadzonerna utan måste samsas med andra nomadfolk, eventuellt i uppdelade eller delade zoner.

Rennäringen är bidragsberoende, vilket också den vanliga jordbruksnäringen är, dock till en mycket mindre grad än rennäringen. Målet måste bli att jordbruksnäringen skall vara oberoende av det offentliga, då kommunerna i framtiden själva måste hålla egna projekt för att uppnå självförsörjningsgrader för mat och energi.

DÅFF menar att samefrågan kan få en naturlig och hållbar lösning inom ramen för skapandet av nomadzoner.

9. Nov, 2017

Samhällets grundbultar

Samhällets grundbultar är Naturen, Frihet, Jämlikhet och Integritet

Med Naturen måste vi samarbeta och leva i samklang med dess möjligheter. Utan en reproducerande Natur - ingen framtid.

Frihet, Jämlikhet och Integritet definieras i lagarna och skyddas av Häradsrätten, författningsdomstol samt individens och Naturens domstol mot statsmaktens övergrepp på individen och natur.

Socialismen definierar Frihet som frihet från fattigdom d.v.s. att staten har all definitionsrätt.
Socialismen definierar Jämlikhet som mannens överhöghet att definiera kvinnans ställning och strunta i mannens övergrepp.
Socialismen definierar Solidaritet som underkastelse av Partiet.

DÅFF prioriterar Integritet och ger individen rättigheter, skydd, kraft och ansvar samt delaktighet och ansvar för en långsiktig överlevnad och en god samhällsutveckling.

6. Nov, 2017

Alla klarar inte UG

Leif Östling, ordförande i Svenskt Näringsliv, har överraskats av UG:s reporter om påstått skattefusk, vilket visade sig vara lagligt, men klandervärt ur ett socialistiskt perspektiv.

Leif Östling hade uppenbara problem med att försvara frånvaron av den rätta "aska och tjära" mentaliteten, som är ett nödvändigt verktyg i mötet med media. Inte heller gjorde han en omedelbar pudel, harakiri eller snyftande bad det svenska folket om en "uppriktig" ursäkt.

Ett sådant konststycke kan endast en långvarigt tränad politiker utföra, konsten att ta udden av oväntat påhopp från en journalist.

Såsom representant för svenskt näringsliv blev Leif Östlings uttalandet inte så bra, sant i sak, men politiskt inkorrekt och fyllt av personligt harm, vilket man kan förstå.

Ur demokratisk synvinkel är det oroande att enbart journalister får definiera vad som är ett allmänintresse och vad som är PK samt moraliskt inkorrekt. I synnerhet om de i huvudsak tjänar ett socialistiskt syfte.

5. Nov, 2017

Hur skall vi ha råd?

Nu, när de flesta av de nuvarande jobben skall tas över av robotar, så kan man undra, hur allt skall finansieras, organiseras och motiveras?

Var finns visionen om det nya samhället, hur det ser ut och hur vi skall samverka i Sverige? Vem gör vad, är det robotarna eller hela svenska folket och vem ha förmågan att beskriva det nya Sverige?
Är det de råa marknadskrafterna och medelklassen som åter skall rädda socialismens maktinnehav? Eller har vi en egen vision om ett solidariskt samhälle?

DÅFF har i sitt partiprogram försökt beskriva en ny tid för Sverige och där alla måste bidraga med vad de förmår. Det borde kunna gå.

Oavsett om vårt program håller eller inte, så kommer det att bli stora förändringar i framtiden och det går oftast bättre om man har en egen syn och mental förberedelse på vad som behöver och kan göras.

De som menar att allt är OK med den vanliga socialismen i famnen för framtiden, bör då också svara på frågan vad det kommer att kosta att rusta upp försvaret till riksdagsbeslutet, få ordning på polisen, få ordning på skolan, få ordning på integrationen och begränsa invandringen, få ordning på infrastrukturen, få ordning på mat- och energiförsörjningen, få ordningen på sjuk- och åldringsvården, få ordning på pensionssystemet, få ordning på bostadsbyggandet, få ordning på assistansvården - kort sagt få ordning på allt som socialismen förstört?

Inget är lätt, men vi måste börja någon stans med att lägga upp en 10-årsplan för nödvändiga förändringar.

Bara försvaret beräknas kosta 3000 miljarder att rusta upp till en trovärdig nivå. Vad kostar resten?

4. Nov, 2017

Ny bibelupplaga

Det ryktas att bibeln kommer att få en ungdomsupplaga, där allt ligger på en marxistisk grund samt att helvetet definieras i digitala termer.

Paradiset har beskrivits med många intryck från Islam och du kan få hur många lajkar du vill.
Helvetet har beskrivits som en värld utan pengar, ingen mänsklig service, bara robotar, nätet har tagit över alla funktioner och alla låses in i livstidskontrakt som inte går att häva, inget integritetsskydd för den enskilde, en socialistisk skola, ingen polis, inget försvar, bara en säkerhetspolis för skydd av makten och att alla är jämlika - fast vissa är mer jämlika än andra.

4. Nov, 2017

Ett spännande val

Alla utbrister numera att nästa års val skall bli sååå spännande. Ja, spännande blir det nog också, men framför allt så blir det ett ödesval för vår framtid.

Det verkar inte som om media förstår allvaret i Sveriges situation. Journalisterna tycker bara att läget rymmer fantastiska journalistiska kickar. Alla stirrar sig blinda på att Magdalena Andersson skött de svenska bolagen på ett suveränt sätt.

Det är som att stå mellan två arméer och tycka att detta kommer att bli spännande om en stund.

4. Nov, 2017

Visst går det om vi vill

Allt går om man vill, men det är för få som vill något för Sverige och de som vill något sysslar mest sin egen framgång, med pengar som kan flyttas utomlands.

Framtiden ser inte så kul ut och därför måste vi faktiskt ta nya tag och göra något bra - för en långsiktig överlevnad.
DÅFF återkommer ständigt till den svenska frånvaron av ledargestalter för vår långsiktiga överlevnad.
Från politikerhåll kommer det sällan idéer eller förslag om hur vi skall inrätta ett hållbart samhälle, utan det bara sprutar fram nya världsomfamnande utopier som kallas miljösmarta, men mest som underlag för egna maktambitioner.

Det är märkligt att våra politiker inte kan samla sig till något bra för Sverige, utan det är bara parti- och egenmakt som gäller - vid sidan om hatfyllda utfall mot politiska fiender.

Slutsatsen är väl tyvärr, att de svenska politikerna inte vill Sveriges bästa, utan endast sitt eget bästa.

4. Nov, 2017

Dan Eliasson skall inte avgå

Det har länge varit på modet att hänga av rikspolischefen. Alla kräver numera hans avgång.

DÅFF menar att Dan Eliasson skall sitta kvar, då han alltid har varit lojal mot partiet och har inga kända skandaler i garderoben.

Att han är politiskt tillsatt och har gjort ett dåligt arbete, skiljer honom inte från de flesta andra myndighetschefer. Väl att minnas, att en sådan kanonlön med implicita förmåner, får du aldrig mer. Så det är bara att stå ut och följa kraschlandningen med allmänt deltagande fraser.

För övrigt anser DÅFF att de flesta myndigheterna skall läggas ner och resten skall läggas direkt under respektive departement, så att en ansvarig politiker kan fällas eller inte fällas.
Det nuvarande oskicket med att det aldrig finns någon ansvarig måste ändras. Formellt fria, men numera alltid socialistiskt styrda myndigheter, behövdes bara på 1600 och 1700 talet, när kungarna alltid var utomlands i olika krig.
Nu har de blivit välavlönade socialistiska förläningar och lekstuga för partikamrater och lojalister.

DÅFF menar att det är statsministern som skall avgå och inte de enskilda syndabockarna, som bara gör sitt bästa inom ramen för misslyckade politiska beslut och en ständig underfinansiering av det svenska samhället.

3. Nov, 2017

Pratmakarna har makten

Informationen om sakernas sorgliga tillstånd finns, sedan länge, att hämta på nätet. Många talar om att allt numera är förskräckligt och glömmer då att de själva är delaktiga i detta, genom sina politiska val.
Oron ger automatiska dragningar åt att säkra familjen med att allt mer tid ägnas åt barnen och barnbarnen. Bra, men det är inte där som samhället främst behöver din hjälp.

Att bara prata om problemen utan att göra något för att lösa problemet, är ett syndrom som vi länge sett i Sverige; det s.k. "förvaltarsyndromet". Detta kännetecknas av engagerade och högtravande utfästelser om vad som måste göras; av någon annan.
"Någon annan" är socialismens bäste tjänare och har hållit den svenska socialismen under armarna i drygt 80 år.

Det har hållit länge, då den svenska politiska oppositionen stretat emot allt för vidlyftiga excesser från vänsterhåll, men tyvärr samtidigt hjälpt till att förverkliga "den svenska modellen". Den, som vi nu kan se som ett förstadium till den "Venezulanska modellen", nu försatt i ett konkursliknande tillstånd.

Det är hög tid att plocka fram ledarna för en besvärlig och oviss framtid. Var finns dessa?

2. Nov, 2017

Allt är utsålt

Det sägs, att allt är utsålt och med detta menas då inte, att all allmän mark i Sverige är såld som "no-go" zoner. Här finns det säkert mer att göra och staten tappar fortlöpande kontroll till andra parter, eftersom marken är såld för allmän oordning av socialismen till den som anser sig ha ett eget intresse för marken.

Nej, sedan i våras har nästan alla chaterresor varit utsålda för att svensken skall kunna njuta av värmen utanför Sveriges gränser.
Det är bara att gratulera svensken till att ha råd med sådana excesser, som för 50-år sedan var förbehållet endast ett hundratal svenskar. Men det finns ju kvartslampor och så kan man ju höja värmen i ett rum samt att varmvatten fortfarande finns i ledningarna.

Visst är det fantastiskt att för en rimlig kostnad kunna åka utomlands och uppleva sig vara i paradiset, visserligen inte det muslimska, men ändock.

Det finns dock många som inte ens kan tänka sig att ha råd att åka till Södertälje och ännu fler som faktiskt tvekar över att sprida sina avgasgifter i rymden, utan någon miljöskatt.
Visst är det underbart att resa, få nya intryck, något att berätta, men varför inte satsa på att rädda naturen i Sverige, i stället för en svindlande värmeräkning på 50 000 kronor, flera gånger om året?

30. Okt, 2017

Ännu ett socialistiskt självmål

Den svenske ambassadören på Island och förre socialdemokratiske partiordföranden Håkan Juholt, menar att den svenska demokratin är hotad, då allt fler lekmän hoppar av som förtroendevalda och att makten glider över till en socialistisk elit, som håller på att bilda en teknokrati.
Håkan Juholt har rätt i att demokratin är hotad, dock inte den "svenska modellen", vilken växer sig allt starkare.

Håkan Juholt skall ha all heder av att han sagt sin mening om ett allvarligt problem i Sverige - därtill tagen i örat av statsminister Löfven.

Problemet är bara att Håkan Juholt, liksom de flesta rättrogna socialister, inte ser att problemet är en logisk följd av en långvarig och medveten socialistisk politik, som lett till en grav misskötsel av Sverige.
Maktinnehavet har varit det centrala och säkerhetspolitiken med ett nedlagt försvar, en nedläggningshotad polis, en krisande skola, en ogenomtänkt invandringspolitik, en utförsäljning av samhällsägd mark och ett havererat rättssystem har lett till en rättskatastrof.

Det fysiska rättsskyddet har urartat totalt, bl.a. genom flera attacker mot polisen, även i hemmen. Rättsstaten glider in i ett stadium som Italien har haft i flera decennier med en maffia som tagit över stora delar av landet. Vi har ännu endast ett par hundra "no-go" zoner där Italien har flera regioner som styrs av maffia, där polis- åklagar- och domaravrättningar är vardagsmat.
Med den "svenska modellen" vi är på god väg mot samma elände som varit i Italien m.fl. sydeuropeiska stater.

Det är inte bara de fysiska landområdena som är till salu utan nu kan vi se att även den digitala världen har havererat. Inga skydd finns för den enskilde, staten är plundrad på all viktig central information och den gryende framgången för yttrandefriheten och därmed demokratin med hjälp av nätet är så hotad, att snart vill ingen deltaga längre i arbetet med att återta demokratin.

Staten ger inte något fysiskt skydd, inget immateriellt skydd och inget rättskydd, såvida du inte är brottsling, ty de är tydligen potentiella väljare och offer för den elaka högern och de råa marknadskrafterna.

DÅFF menar att vi är riktigt illa ute vad avser den svenska rättssäkerheten, både internt och externt. Men i valet mellan bidrag och rättssäkerhet så önskar tydligen väljarna mer bidrag och struntar i sin nästa.

29. Okt, 2017

Tillnyktring

Det verkar ske en försiktig tillnyktring i den svenska politiska debatten vad avser modet att peka ut landets problem. Något parti ha rent av angivit några lösningar på problemen.

Det DÅFF sade för ett år sedan har börjat bli mer allmänt accepterat och våra dåvarande extremlösningar verkar i dag ha fått bifall från många partier.

Detta är glädjande, men för att vända skutan så måste det till större åtgärder.
Är man på rätt kurs så går det bra att styra med mindre justeringar (kalibreringar). Finlir är mer till för att briljera inför en underlägsen fiende.

Nu är inte framtiden någon ofarlig motståndare, om vi fortsätter på den inslagna plundringslinjen. Framtiden bör därför betraktas som en vän och samarbetspartner, om vi vill överleva.

28. Okt, 2017

Äntligen en ny EU-ledare

SVT:s program om Europas problem och framtid profilerade samtidigt EU:s tämligen nya utrikesminister och hennes strategier för att ta EU ur sin nuvarande kris.

Olikt den svenska UD-strategin om satsning på export av feminism och mänskliga rättigheter (hedervärt men naivt) så satsar nu utrikesministern Frederica Mogherini på strategier inom säkerhet för EU och att samarbeta med problemländerna. Detta kräver både öppenhet, intelligens och mod och vi får hoppas att hon lyckas och därmed räddar Europa.

Denna satsning, i stället för att låsa in Europa i självförsvar och fortsatt destruktion, kommer att via avancemang, ta initiativet för samtal och kontroll av yttre gränser för att dels säkra och utvidga gränserna och dels för att utvidga Europas inflytande via samarbete med andra parter.
För att klara detta jätteprojekt krävs en intelligent strategi, en utrikesminister med stor energi, allomfattande charm och en järnvilja. Det verkar som om Frederica Mogherini har alla dessa kvalifikationer och litet till, med förhoppningsvis stor tur.

EU-kommissionen har samlat på sig mängder av begåvade ungdomar från hela Europa. Dessa devota ungdomar är inte bara intelligenta utan besitter också en hög EQ (emotionell kompetens). Men detta räcker inte, då det också krävs även andra egenskaper för att lyckas och dessa egenskaper verkar Frederica Mogherini besitta. Många känner sig kallade, men få är utvalda, som det brukar heta.

Strategi nummer ett har varit att få till en kommunicerande relation med alla Europas lokala småpåvar, vilka för det mesta, enbart bevakar eget maktinnehav. Det verkar som om det kommit till en allmän insikt om att alla måste ställa upp, åtminstone litet.

Nästa strategi är att identifiera var det finns ett yttre förhandlingsbart utrymme. Här ha redan ett förhandlingsarbete börjat med olika parter, för att hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem. Låter svårt, men går att genomföra med rätt förhandlare och om hon plockar bort pratmakarna.
När bräscherna har identifierats så gäller det att acceptera där det inte går att göra något och här göra taktiska reträtter med försvar i två led.
Detta kan innebär att EU väljer att dels göra nya satsningar i gränsstater i nordost, men också att göra tillbakadraganden till säkra gränser i sydöst. Undantaget Polen och Ukraina som blir porten i öst.

Axeln Norge - Storbritannien måste också säkras.

Man skulle önska att Sveriges integrationspolitik hade haft en lika begåvad och kraftfull ledning som den nu Frederica Mogherini uppvisar för framtidens Europa.

27. Okt, 2017

Svensk säkerhetstjänst

Som vi många gånger påpekat, så är den svenska säkerhetsmodellen annorlunda än i andra demokratier. Den svenska modellen är inte intresserat av de gamla hatobjekten försvaret och polisen utan den svenska modellen fokuserar, liksom Olof Palme, på den inre svenska säkerheten. som kan stödja arbetet med att kontrollera invånarna från oönskad konkurrens om den centrala makten.

Som syns i allt socialistiskt politiskt arbete, så finns det inget intresse från socialismen att hålla ett yttre försvar eller en poliskår för demokratins och invånarnas säkerhet. Invånarna får klara sig själva och mutas med bra ekonomiska förmåner.

Socialismens säkerhetsintresse är i stället långsiktigt, riktat mot ett flera hundra års maktinnehav. Ett starkt försvar, polis och civilförsvar irriterar bara en potentiell anfallare.
Nej, makten skall byggas upp så att socialismen inte utgör en fiende för angriparen, utan skall bara vara en given vän, som en garant för fortsatta maktinnehavet, men nu under en annan större maktintressent, som naturligtvis behöver en pålitlig guvernör i regionen Sverige.

Sverige ha ju redan till stora delar sålts ut till annan part, vem är oklart, men säkerhetstjänsten, med ökade anslag, skall fokusera på skydd av politiker samt rikta uppmärksamheten på vår "högerextremism". Att vi sedan länge har en mångdubbelt större "vänsterextremism", får numera betraktas vara en självklar del av maktkollektivet.

Maktinnehavet skall grunda sig på säkerhetstjänsten, stora delar av det islamistiska invandrarkollektivet samt en total kontroll över det svenska administrativa systemet i form av regeringskanslierna, myndigheterna, landstingen och bidragsberoende socialistiska kommuner samt de allra flesta fackförbunden.

Därför är maktinnehavet redan nu säkrat och eventuella borgerliga regeringar är fortsatt chanslösa, då hela det administrativa systemet är befolkat, säkrat och lett av pålitliga vänner och lojalister till socialismen.

Det börja åter bli chict att tillhöra "rödvinsvänstern". Ordet är skapat för att beskriva den dåvarande svenska intelligensian på 1920-30 talen. Dessa personer tillhörde också en ekonomisk överklass och hade råd att dricka rödvin, till skillnad från arbetarklassen.

I det svenska administrativa systemet ser vi numera troende socialister, som kanske inte konverterat, men starkt ifrågasätter arbetsmiljön, forskningsmiljön och demokratins utveckling i Sverige.
Dessa ifrågasättare får kritik främst från den nya rödvinsvänstern, som säger sig aldrig ha blivit motarbetade (tror jag det) men kanske kan tycka att arbetsplatsen är något överadministrerad, i bland men egentlig aldrig.

Överadministrationen är ett givet tecken på att någon annan än du själv styr verksamheten och denne är aldrig någon som kan verksamheten, utan någon som alltid hänvisar uppåt i organisationen, ytterst till den politiskt tillsatta ledningen.

Östtyskland hade Stasi, Sovjetunionen KGB, Tyskland SS och Sverige har nu en moderniserad form av politiska kontrollanter som håller den svenska förvaltningen i ett järngrepp.

Om borgerligheten vill komma till makten utan stöd av socialismen (vilket vore att gräva sin egen grav) så måste det till nya grepp för att förstå vad som händer, beskriva detta och ange bra lösningar på problemet. Det går inte att vänta på att socialismen skall göra bort sig. Det gör de sällan och skulle de göra det så förlåter deras väljare allt.

26. Okt, 2017

Moderaterna går framåt

Moderaterna går framåt i de senaste opinionsundersökningarna. Den nye partiledaren kan kanske ta åt sig äran för uppgången, där väljarna uppskattat att det äntligen blev en man vid rodret.

Så enkel är nog inte den kommande uppgiften och det är långt till valet och Moderaterna har som motståndare flera skickliga partiledare.

Vill man ta ett skålpund kött från motståndarna, så måste man komma med eget blod. En sådan transfusion kan vara att man korrekt beskriver landets problem, som de uppfattas i de djupa leden och utanför Stockholm.
Dessutom bör man beskriva hur det blir bättre med det egna blodet och hur man kan skapa ett gott land för folkflertalet.

De flesta på vänsterkanten vill behålla det egna, röda blodet, då detta känns extra varmt och ger en gudalik förnimmelse och kickar av tolerans och medmänsklighet.
Det är svårt att motivera övergången till ett blått blod, om man inte kan tydliggöra förbättringen.

Moderaterna måste komma ihåg att landet har styrts som en socialistisk stat i ca 80 år, förutom några borgerliga regeringar som tävlat om att vara mer socialistiska än föregångarna.
Därför är det svårt att ändra på det svenska socialistiska axiomet. Lika svårt som att ändra på den socialistiska skolan.

Man måste nog vara extremt öppen, tänkvärd och våga sig på ovanliga metoder.
Se gärna och inspireras av DÅFF:s partiprogram.

Håkan Juholt skulle nog vara en bra partiledare tillsammans med Bali.

26. Okt, 2017

Räntan går inte upp

Den svenska styrräntan går inte upp ännu. Riksbanken menar att inflationen ännu inte är tillräckligt hög.

Det enda vi vet om framtiden är - att vi inte vet något.

Men en gissning kan dock vara att vi om några år har en kraftig inflation, trots alla ekonomiprofessorers förnekelse av detta. Vi får se vem som får rätt.

26. Okt, 2017

Försvunnit på egen hand

Den svenske medborgaren Gui Minhai, som kidnappades av kinesiska säkerhetstjänsten i annat land (Thailand) och fördes i fångenskap till Kina för förhör för påstådda brott mot Kinas ledare, är inte anträffbar efter sin uppgivna frigivning.
Kidnappningen är naturligtvis fullständigt rättsvidrig och borde ha föranlett kraftfulla protester från vår representant i FN:s säkerhetsråd.

Myndigheten i Kina berättar nu att Hui Minhai försvann "på egen hand" från fängelset, för att ta hand om sin sjuka mor, vilket förefaller vara en lögn, värdig en kommunistsstats skickliga propagandaapparat.

I vart fall är inte Gui Minhai anträffbar efter sin s.k. frigivning.

Det är säkert den svenska tysta diplomatin som firat nya segrar i frigivningen av Minhai.
Annars är det diplomatiska kodspråket i Kina för uttrycket "på egen hand" översättningsbart till att han torterades ihjäl i fängelset.
Vi får hoppas på att detta är fel i Fallet Gui Minhai, som naturligtvis skulle ha släppts direkt om det svenska UD hade vågat ta upp frågan.

Men Kina kanske sliter med sin demokrati. Ett i socialistisk språkdräkt överslätande uttryck av vänners övertramp i frågor om mänskliga rättigheter, sedan 50 år tillbaka, och socialistiska vänners prioriteringar av staten och makten som går före alla andra frågor.
Individfrågor skall vi inte ens tala om i sammanhanget.

25. Okt, 2017

Nobels fredspris bör tas bort

Fredspriset blir allt svårare att utse och missarna är allt för generande. Få fredspristagare är värdiga sina utnämningar.
Politiker borde tas bort från kandidatlistan. Vem kan då få ett fredspris?

Kanske den ryske officeren som vägrade att använda kärnvapen, trots strikta order. Officeren, är på kommunistiskt logiskt sätt, degraderad och avskedad, skymfad och ruinerad på grund av ordervägran.

Fredspriset postumt till den ryske officeren och riksrätt mot den som utfärdade ordern, alternativt anstiftan till folkmord. Detta borde vara en prioriterad uppgift för utrikesministern i sin roll av medlem i FN:s säkerhetsråd.

Alternativa fredspristagare är alla de fångna svenskar, som sitter fängslade under vidriga omständigheter i flera av våra biståndsmottagarländer.

Men den berömda svenska tysta diplomatin har blivit allt tystare, i takt med ökat socialistiskt maktinnehav.

25. Okt, 2017

Tobak är ett farligt gift

Tobak skall säljas på Systembolaget. Tobaksaskarna skall vara utformade så, att det finns ett lager för fimpar i botten och dessa fimplager måste slängas till förbränning, annars sanktioner i form av höga böter.

Snus får endast säljas på Systemet i form av portionsförpackningar. På snusdosan skall finns en snusförvaring för använda portioner och dessa skall gå till förbränning, annars höga böter.
Snus och övriga tobaksvaror får inte slängas i naturen, allmän mark eller annars på ett sätt så att de inte förbränns. Överträdelse straffas med höga böter.

23. Okt, 2017

Hur påverkar METOO samhällsdebatten?

Det är dags att fundera på effekterna av METOO. Hur kan problemet lösas och med vilka metoder och vilka effekter får dessa lösningar på det framtida samhället?

Kvinnor drömmer om att kunna och försöker under hela äktenskapet/sambotiden att förändra sin man till ett mer accepterat beteende. Få lyckas och det verkar inte heller som om kvinnans frigörelse på senare år, leder till den totala förvandling av samhällsutvecklingen som var förutskickat.

Det är tveklöst mannen som står för merparten av allt våld, fysiskt och mentalt. Dock får vi signaler om att kvinnan börjar ta över gamla manliga beteenden, allt i samma syfte som mannen har - jag vill ha makt och enklaste sättet är att utöva någon form av våld.

Maktaxiomet är starkare än behovet av mat, sex och sömn. Så länge kvinnor kommer att acceptera, tolerera och uppmuntra mäns och söners våld, för att detta leder till makt, position och pengar samt ger hög status, så länge kommer mäns makt att vara obruten.

Det är alltså kvinnorna som har makten att göra en förändring av beteendemönstren i samhället.

För att undvika en könssegregation i samhället bör vi undvika inlåsning av män, burka för alla, könssegregerade arbetsplatser, inga personalfester eller andra affekter som ger det öppna samhället allvarliga inskränkningar i frihetsbegreppet.

Innehållet i grundbultarna frihet, jämlikhet och integritet måste diskuteras, definieras och överträdelser sanktionssättas, så att det öppna samhället kan bestå, om än i andra banor än i dag.

Att det svenska samhället, efter 80 år av socialism, inte förmår att skydda sina utsatta, kränkta, hotade och skadade medborgare är naturligtvis en skam.

Det verkar lika svårt för de svenska väljarna att frångå sina socialistiska böjelser, som det är för kvinnorna att överge sina hårdslående män.

Insikten om problemens allvar, vari de består, det egna ansvaret i problemen och hur de skall lösas, kommer att bli en nödvändig del i det svenska folkets vardag.

Vi som hade det så bra och så kommer någon här och stör den goda stämningen. Här litar vi på varandra!
Så säger ett folk som slagit sig till ro och litar på att kejsarens vackra kostymer är av vadmal. Men kanske att det nu finns ett embryo till en förändring.

22. Okt, 2017

Bra med politiker?

Vad är bra med en politiker,varför finns de och vilket är deras uppdrag?

I en demokrati kan man säga att politiker finns för att vi har valt dem och för att, delegerat från oss, sköta landet på bästa sätt - för folkflertalet.

Enligt den svenska modellen så verkar politikerna tolka uppdraget så, att det gäller att pungslå landet så länge det går, för elitens och dess väljares bästa. Inte olikt samma affärsmodell från länder i Sydeuropa, Afrika, Syd- och Mellanamerika samt nu också USA och många asiatiska länder.

Den gamla demokratimodellen verkar vara på avskrivning för nya arter av styrmodeller.

Vi har avvecklat försvaret och kanske sålt en option till främmande makt. Vi har skurit ner polisen för att sälja ut minst 200 autonoma "no-go" zoner, till ockupanta invandrar- och inhemska miliser. Vi ha låtit sälja ut säkerhetsklassat myndighetsmaterial - till vem - och låtit sekretessbelagt regeringsmaterial hanteras av främmande intressenter.

Vad finns kvar att sälja?

Politiker är valda för att lösa våra problem, säkra vår framtid och inte för att skapa nya problem.
Vårt biståndsarbete har tydligen gett många intressanta och stimulerande intryck i syftet att berika sig själv.

20. Okt, 2017

Riksbankschefen Ingves

Varför klagar alla på Stefan Ingves? Han har gjort ett utmärkt bra arbete, i linje med sin instruktion från styrelsen.

Problemet är att socialistisk nationalekonomi skiljer sig från den vetenskapliga. Inte den vetenskapliga som Stefan Löfven talar om, utan den som Karl Marx talade om och grundar sig på att massan skall äga allt och vårdas och kontrolleras av eliten. Massan skall äga alla produktionsmedel och ha kontroll över övervinsterna. Alltså samma debatt som förs idag om vinster i Välfärden.

I den socialistiska nationalekonomin skall alla som vill, ha ett arbete. De egna väljarna skall slippa detta, eftersom de är offer för arbetarklassens fiender.

Därför är det främst medelklassen som skall arbeta i arbetarklassens fienders företag. Alla skall helst ha lika lön, oavsett utbildning och personliga förutsättningar.
Därför skall exempelvis en riksdagsledamot ha 65 400 kronor i månaden, vid sidan om alla andra förmåner såsom helårskort på SJ.

Regeringens ministrar har ju lovat lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare, poliser m.fl. yrkesgrupper att de skall få minst 10 000 konor mer i månaden. Detta för att de skall försöka komma upp i nivå med LO:s löneadel inom Byggnads, Metall, Hamnarbetare, Renhållningsarbetare och nu också inom Kommunal.

Regeringens, landstingens och kommunernas löneinflation kommer att utlösa en ny underbar inflation, till glädje för alla utom för den halvan av befolkningen som inte kommer att få del av regeringens excesser, d.v.s. de som inte röstar rött.

Stefan Ingves ha satt fart på ekonomin genom en låg och negativ riksränta. Regeringen har inte tagit sitt ansvar för att städa upp följdfrågorna, allt i syfte att vinna nästa val - vilket de förmodligen gör.

Så skyll inte Stefan Ingves. Han har gjort ett bra jobb.

20. Okt, 2017

Kurdistan åter sviket

För den 3:e gången har USA svikit sina löften till kurderna om ett eget Kurdistan. Ett upprepat västerländskt svek mot kurderna och nu anfalls kurderna från Turkiet, Iran och Irak. I Syrien är kurderna i allians med regeringen.

Hur ser den svenska regeringens stöd till kurderna ut? Är det att betala Turkiet för att utplåna kurder?

14. Okt, 2017

Populär statsminister

I senaste väljarundersökningen är S fortsatt största parti och statsministern har högst förtroende bland väljarna.
Detta visar att socialister är totalt ointresserade av försvars- polis- rättssäkerhets- eller datasäkerhetsfrågor. Bara egna ekonomiska förmåner är viktiga - och egen makt förstås.

Man dock med fog hävda att socialisterna har sålt ut sitt land för egen snöd vinning. Ett obehagligt ord för sådana handlingar är - landsförräderi.

Tyvärr har Alliansen hjälpt till att försätta Sverige i denna position. Så vad finns kvar att rösta på?

13. Okt, 2017

Tiggeriförbud?

Det är obehagligt att folk i vårt närområde och inom EU, är så fattiga att de tvingas sitta att tigga på våra gator och torg. Många svenskar försöker hjälpa dem genom att ge pengar.
Tiggeriets plågor är omnämnda i såväl Bibeln som Koranen och i båda uppmanas de rättrogna att ge vad de kan till de fattiga. Och vi har det bra i Sverige, jämfört med många andra länder. Därför ger vi viss läkarvård, barnen skolundervisning med mat och kläder, husrum och skydd av samhällsfunktionerna.

Så visst är vi generösa mot tiggarna utan att kräva åter någon arbetsinsats, men detta har ju blivit en generell förmån för alla infödda, så varför inte för tiggarna?
Dessutom ger EU tiggarnas hemländer många miljarder för att hemländerna skall kunna ge sina invånare möjlighet att komma hem och leva anständigt i sina hemländer. Men detta verkar inte fungera i praktiken utan pengarna försvinner till något annat eller några andra.

Moderaterna har tagit ett beslut om förbud att tigga, med oklara sanktionsförslag. Många var emot beslutet.
Allmänt kan sägas att beslutet är tveksamt av både juridiska och moraliska skäl.

Men, DÅFF verkar för att alla personer i landet skall bidraga till samhällets bästa, efter förmåga. Dessutom skall alla under vissa perioder i livet arbeta för samhällsvärnet. Detta borde då också gälla tiggarna.

Samhällsvärnstjänst skall alltså gälla, eller att ett antal medborgare skriver ett officiellt kontrakt med tiggaren om att de skall sörja för dennes uppehälle i Sverige, mat, husrum, sjukvård och annan nödvändig uppehållskostnad samt att de svarar för att denne upprätthåller och följer Sveriges lagar.

Detta måste vara en långt värdigare lösning än att tvingas sitta och tigga utanför affärer och systembolag.

I övrigt skall tiggeri vara förbjudet, sanktioneras med samhällsvärnstjänst eller omedelbar utvisning.
Riktigt synd är det däremot om alla kristna som dödas, förföljs, förslavas i muslimska länder, utan att Sverige gör något för att hjälpa dessa.

Ännu mer synd är det om alla de människor i Syd Sudan som lider under fruktansvärda umbärande, bara för att rivaliserande män inte kan hålla sams, trots Jan Eliassons alla medlingsförsök.
Här borde den kommande svenska utlandslegionen ha en viktig uppgift. Socialismen får gärna redan nu skicka ut ett theorinskt antikonfliktregemente, om de tror mer på en sådan lösning.

13. Okt, 2017

Systemet tar hand om de sina

Man kanske snarare skall säga att socialisterna alltid tar hand om de sina, så länge de är lojala mot partiet. Så har skett vid Bodströms utnämning till landets viktigaste landshövdingepost. Och Ebba Lindsö, som också arbetade på Allra och fick avgå, har blivit av med sitt jobb i en AP-fond. Men det är ju skillnad på folk och fä.
Finansministern och tilltänkt statsminister efter valet, har försiktigtvis garderat sig med X, så vi får se vad som händer.

Är inte längre riksdags- och ministerpensionerna tillräckliga för den socialistiska eliten? Och vad säger de s.k. fattigpensionärerna?

Ingen bryr sig, för Partiet vet att de i alla fall är lojala i valtider.

13. Okt, 2017

Inget av vikt har hänt

Inget av vikt har hänt inom svensk politik, mer än att socialisterna har slopat samtalet och övergått till öppen krigföring.

Problemet med att starta ett krig är man inte vet hur det slutar. Men socialisterna sitter ju fortfarande kvar vid makten i Venezuela, så då håller det säkert 20 år till i Sverige - innan landet försatts i konkurs, eller övertagits av någon snäll granne.

MMA är ingen vackert sport, allra minst om den kläs i politisk dräkt.

12. Okt, 2017

En ständig kamp

Det är en ständig kamp att söka upprätthålla frihetens, jämlikhetens och integritetens grundbultar och inte minst att rädda naturen från de girigas skövlingar.

Maktens intressenter är där och ständigt naggar i kanten på vårt livsrum. Debattonen är numera så förskolemässig, fienderna så tydligt definierade och avvikande mening är så demoniserad att man inser att alla medel har tagits till, för att säkerställa det socialistiska maktinnehavet.

Var skall man börja och hur skall man trampa i minfältet av liknöjd tystnad?

10. Okt, 2017

Vem äger sanningen?

Söndagens partiledardebatt visar på dagens respektlöshet för människor och individens integritet. Förskolans debattklimat präglar allt och det gäller att skrika högst, längst och enbart i okvädande slagordsformat.

Man kan dock undra över vem som äger sanningen? Det verkar som om det inte längre finns något sant eller osant utan allt går att förvränga till en farlig brygd av drömmar och lögner - och ändock låta nästan trovärdigt, eller mycket trovärdigt för många. Stalins propagandaapparat hade inte kunnat gjort det bättre.

Vad leder då detta till för funderingar hos väljarna? Ja, de som är vana vid att svälja nätets alla oegentliga påståenden tycker säkert att socialismen är ett underbart verktyg för Sveriges framtid.
De som är vana att läsa undertexterna, genomskåda lögner och onda avsikter och som snabbt känner igen magnifika egons manipulationer för egna maktintressen, ja dessa få är det synd om, då basen för individens framtid är satt ur spel.

Som de flesta vet, så är sanning inte något som är skrivet i granit. Men ändock så har svensk demokrati länge präglats av att allas sanning skall få komma fram och att summan av dessa sanningar skall, likt utfallet i en domstolsprocess, bilda ett troligt skeende.

Troliga skeenden formuleras idag av den som skrikit högst, längst och mest aggressivt. Individens rätt till yttrandefrihet, mötesfrihet och tryckfrihet är hotade av alla dem som vill hålla Sverige rent från ickesocialistiska uttalanden - med andra ord - de av det rätta virket för socialismens fulla maktövertagande.

Nu längre sker inte detta bara med gammalmodig stenkastning och fysiskt våldsamma metoder utan maktgreppen är förfinade till att innefatta mentalt övervåld och integritetshotande störningar, kränkningar, hot och även fysiska skador mot person och familj. Detta är naturligtvis mycket effektivare än blod i kameraögat.

Det var skickligt av statsministern att han i debatten lyckades hävda att han var Sveriges enda hopp och största vän av ett nedlagt försvar, nedläggningshotad polis, krisande sjukvård, krisande infrastruktur, krisande åldringsvård, krisande socialförvaltning, krisande skola m.fl. katastrofer.
Lika dåligt var det av Alliansen att inte lyckas punktera alla dessa lögner.

Tyvärr står ju fortfarande SD som det enda sanningsnära partiet. Mod har blivit en svensk bristvara.

5. Okt, 2017

Svensk utbildningskatastrof

Det svenska utbildningssystemet är avpassat för massutbildning av "doktorer". Tyvärr kan enbart hälften av alla dessa doktorandaspiranter formulera en vettig mening och ännu mindre, skriva ner dessa på papper.

Mer än hälften av alla antagna på olika utbildningar fullföljer inte sin utbildning.

Men vi är jämlika, så till vida att alla har numera en verklig chans att doktorera i sina ämnen. Självutbildning och nätet ger dessa möjligheter och då ingen tentator vågar kugga någon längre, så klarar alla examen med goda betyg - svårtolkade för studenten, men det finns säkert någon mormor som kan läsa upp vad det står i examensbeviset.

Massutbildning utan några krav på kunskaper har tydligen blivit ett socialistiskt varumärke. Märkligt nog så syns det inte ännu i samhället att vi har en massa outbildade människor, som kan dölja sig bakom gruppskyddet och att de dugliga stretar på och tar ansvar.

Det kanske är alla våra dugliga invandrare som håller uppe Sverige, i varje fall alla duktiga invandrarflickor. De invandrade pojkarna har lärt sig av de infödda pojkarnas bekväma och privilegerade tillvaro; att det gå utmärkt att fortsätta som förr.

DÅFF har en särskild flik om det svenska utbildningssystemet, som började socialiseras redan på 1960-talet. Ingen bättring kan skönjas här.
Medan vi i Sverige fortsätter på det inslagna doktorsspåret, så ökar vårt grannland Finland kraven på gymnasiet, väl vetandes att de internationella kraven ökar hela tiden. Men, Finland har ju förstås valt att inte låta invandrargruppen lösa sina utbildningsproblem.

Framtiden får utvisa vem som gjort rätt. Men man kan frukta det värsta för Sveriges del, då invandrargruppen inte enbart består av kvinnor som en intellektuell elit.

4. Okt, 2017

Bokmässan

Bokförlagen klagar på att bokförsäljningen på bokmässan har gått ner mycket i år. Orsaken är förstås att Nya Tider förstört allt och att den elaka högern och de råa marknadskrafterna manipulerat bokförlagens försäljningar.

Förr i tiden var syftet med bokmässan att alla skulle samlas omkring bokens, intellektets och läsningens fantastiska möjligheter samt att man kunde föra intressanta samtal med författare och andra intellektuella för att inspireras om framtiden och livets alla spännande och oförutsägbara händelser.

I dag har tydligen denna öppna debatt och forum för breda intellektuella samtal glidit över till att bara bli en försäljningskanal för bokförlagen och ett forum för socialistiska utrensningar av oliktänkande. Man får förstås inte glömma skvaller och festaspekten.

Bokförlagens utmaningar är stora, då det numera endast är pensionärer som läser böcker. Övriga hämtar sina intellektuella utmaningar från nätet.

DÅFF vill rekommendera bokförlagen att titta på, kanske årets vackraste bok, av Roy Fares DELICIOUS (Bonnier Fakta) för inspiration om framtidens bokutgivning.
Fotot, den grafiska utformningen och innehållet håller mycket hög klass och boken ger starka intryck på läsaren. Boken kan sägas vara en sammanfattning av det goda livet och ger en underbar visualisering av det bästa med Sverige. Det är sällan man ser en bok med sådan mänsklig, ömsint och intellektuell resning.
Detta trots att bokens tema är sockerbaserade produkter, otidsenligt, men omformade till mindre farliga skönhetsupplevelser genom Fares begåvade upplägg.

Boken innehåller inte så mycket text, men tillräckligt. Upplevelsen får du genom den fjärde dimensionen, som enbart en skicklig konstnär kan skapa.

Roy Fares och Mattias Ljungberg (ägare av Tösse konditori, hovkonditor och känd från TV) har tillsammans öppnat MR Cake i Arkitekthögskolan. Gå dit och njut, men glöm inte att köpa boken.

3. Okt, 2017

Vem har råd?

Vem har råd att köpa nya lägenheter och reparera sin gamla villa med dagens höga kostnader? Inte många och färre blir det.
Byggsektorn drar till sig ungdomar, som vid 18 års ålder och utan någon annan utbildning än sin mogenhetsexamen, börjar med 30 000 kronor i månaden, tillkommer diverse tillägg och betalt för att åka till jobbet. Detta utan studieskulder, kunskap och erfarenhet.

Undra på att lärare och sjuksköterskor blir upprörda, men nu är det slut med dessa orättvisor då skolministern har lovat alla lärare minst 10 000 kronor mer per månad. Nyutexaminerade lärare kan nu börja med 39 000 kronor i månaden och andra yrkesgrupper följer efter.

Denna ickepolitik från vänsterhåll, vad avser svensk lönebildning, håller på att spräcka alla fördämningar och kommer att störta svensk finanspolitik i fördärvet.
Lånefesten och det låga ränteläget, accelererande löner och regeringens sedelpresspolitik inför nästa val, kommer att ge oss en ordentlig inflation, med höjd arbetslöshet och sociala problem.

Vi ser redan hur antalet konkurser inom byggsektorn ökar och det är främst mindre byggbolag, med affärsidén om att bygga om och göra tillbyggnader för privatpersoner och mindre företag. Dessa köpare har inte längre råd, trots ROT-avdrag - att betala byggsektorns löner, materialkostnader och vinster.

Socialismen kräver att vi skall bygga billigare. Är det då dess egna väljare och LO-medlemmar som skall gå ner i lön? Naturligtvis inte. Nu skall vinster i stället förbjudas i byggsektorn. Vi får aldrig glömma hur djävligt byggarbetarna hade det på 1930-talet.

DÅFF undrar varför inte Rörelsen med partikassor och LO-förbunds medlems- och strejkkassor kan bygga billigt, när det enligt egen utsago skall gå så lätt för de andra att bygga billigt? Jo, det är den elaka högern och de råa marknadskrafterna som pungslår det arbetande folket.

Någon annan betalar förstås. Och någon annan är aldrig socialist.

2. Okt, 2017

Förbjud allt

Socialismen börjar redan tala om hur oönskade partier och åsiktsriktningar skall kunna förbjudas.

Lidbommeriet har alltså återuppväckts och efter nästa års valseger så kommer säkerligen flera kreativa förslag från regeringen om förbudsklausuler, att föras upp inför riksdagen.
Det gäller att hålla Sverige rent. Turligt nog har vi en upprepningsklausul vid grundlagsförändringar genom att mellanliggande val skall bekräfta utslaget.

Men det kanske finns kreativa förslag att stoppa även dessa. Sådana kreativa förslag har vi sett komma i Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Rumänien och Bulgarien. Så varför inte i Sverige genom den svenska modellen?

Så varför vänta, som Lidbom sade, nu när vi har hela makten.

1. Okt, 2017

En obegriplig demonstration

Syftet med NMR:s demonstration i Göteborg var obegriplig. Var den ett stöd till Nya Tider:s utställning på Bokmässan (en tidning som inte har ett tydligt vänsterurval i sitt material), en allmän maktdemonstration, grep ett tillfälle i flykten, vad var den emot eller var det helt enkelt dags att visa sig för allmänheten?
Eller det kanske bara var kul att få slåss litet med polis och motdemonstranter?

Hat- och våldsideologi är ingen vacker grund för en politisk uppfattning. 2000-talet borde ha lämnat våldsideologier såsom kommunism och nationalsocialism bakom sig, men slaktarna från 1900-talet verkar ha en fortsatt stark dragningskraft på dagens ungdomar.

NMR verkar dela denna återupplivade våldsideologi med de maskerade motdemonstranterna från AFA och olika invandrargrupper, vilka kastade sten och smällare mot de gemensamma fienderna; polisen.

Förr sade man att brunt och rött förenade sig i en elitistisk våldsbejakande hattradition.
Numera får vi revidera denna uppfattning till att gälla alla våldsbejakande unga män (och de är många), vilka förbehåller sig rätten att med våld hävda sin grandiosa persons härlighet och rätten till ovillkorlig makt.

Och det är det svenska samhället som släppt fram dem, ingen annan.

29. Sep, 2017

Håll Sverige rent

I den svenska vänsterns ständigt pågående kampanj för att hålla Sverige rent, från av vänstern icke godkända åsikter, så har Åsa Linderborg framfört en åsikt om att Nya Tider borde få framföra sina åsikter på Bokmässan. Visserligen detta, med en rad förbehåll om att Nya Tider är för smarta att redovisa sina egentliga avsikter och åsikter enligt paranojateorin och om att de nog är elakare än de låter.
Men trots dessa begränsningar i sitt uttalande, så skall Åsa Linderborg ha all heder och ett stort tack för sitt uttalande i principfrågan, om att vi har en grundlagsfäst yttrande- och tryckfrihet i Sverige.

Den svenska socialismen vill så gärna glömma denna lilla begränsning, i sitt arbete för att få den fullständiga makten.

AFA är nu i USA uppflaggat som att definieras som en terrororganisation.

29. Sep, 2017

Älskade vargar

Höstens licensjakt på vargar är nu fastställd och det blir 22 vargar som får skjutas i Mellansverige. Alla parter är missnöjda och överklaganden kommer att ske.

För DÅFF känns frågan onödigt plågsam, då dessa vargar lätt kan fångas in med hjälp av helikopter och föras in till sitt kärnområde i Stockholm. Här finns vargens alla tillskyndare och dessutom behöver Stockholm hjälp med att hålla nere den snabbt ökande rått- kanin- och rävstammen. Soporna efter alla utomhusfester kan då också snabbt bli undanröjda.

Fler vargar till Stockholm låter som en perfekt symbiotisk lösning. En och annan katt och hund lär också gå åt, men litet måste man offra för ett miljösmart Stockholm.

Varför skall vi alltid tala om för U-länderna hur de skall sköta sina rovdjursproblem, när vi inte själva kan klara av de enklaste problemställningarna?

28. Sep, 2017

Skydd åt muslimer

Ytterligare en moskébränning har skett , nu i Örebro. Det är lågt att i skydd av maskering och mörker, ge sig på fiender. Feghet är ett annat uttryck för sådana gärningar. Vad är det för fel på en öppen duell, med sekundanter där allt sker på lika villkor?

Frågan från muslimerna om särskilt skydd för muslimer är naturligtvis berättigad.
Lika berättigad som frågan om skydd för muslimska kvinnor, invandrargängs misshandel av andra trosformer, muslimska barns mobbning av kristna barn, misshandel av kvinnor i hemmen, våldtäkter av kvinnor och män, rån, mord, mobbning av barn i skolan, misshandel av bibliotekarier, misshandel och hot mot socialsekreterare, misshandel och hot mot sjukhuspersonal samt och inte minst, misshandel och hot mot polis, sjukvårds- och annan räddningspersonal.

DÅFF menar att frågan är allmängiltig och handlar inte bara om muslimers rätt till skydd från staten. Det handlar om socialismens långvariga nedmontering av rättsstaten och skydd från inre och yttre fiender.

Med en i princip nedlagd polis så blir det så här. Skyll inte bara på regeringen utan fråga dig själv om hur du har röstat. Politiken är en bild av folkets röst.

Anarki nästa?

26. Sep, 2017

Ett svenskt ledarskap

Svenska staten är direkt ägare eller indirekt ägare via AP-fonderna (våra pensionspengar) i Telia, Ericsson m.fl. bolag. Dessa bolag karaktäriseras av sällsynt och långvarigt dåligt ledarskap. Dessutom är dessa bolag fällda för stora mutbrott som en integrerad del av företagskulturen.

På myndighetsnivå sköts Sverige på ungefär samma sätt i Sjöfartsverket m.fl. myndigheter. Så allt känns bekant och tryggt.

Sverige är visserligen ingen bananrepublik, men vi är definitivt ett socialistiskt paradis.

26. Sep, 2017

Tyska valet

Mycket har sagts om det tyska valet, men det kan sammanfattas som att det blev som ett svenskt val, fast större.
Tyskland och Sverige verkar lida av samma problem, men har också många gemensamma möjligheter. Det som känns som att det finns en gemensam kultur för Norden i Tysklands norra del. Här finns den gemensamma kulturtraditionen och den genomgående socialistiska rättsuppfattningen.

Precis som i Sverige saknas det en vilja till förnyelse och intressanta lösningar på komplexa problem. Allt skall lösas på samma sätt som tidigare, med mer pengar och att alla beslut vilar på en marxistisk grund. Förr i tiden kallades detta konservatism och var något väldigt fult.

Det är beundransvärt att definiera alla problem som bara möjligheter. Men lösningarna skall vara realistiska och inte bara drömmar, så det blir nog oroligt även i Tyskland, framöver.

24. Sep, 2017

Svensk höstbudget

Finansminister Magdalena Anderssons höstbudget är ett fantastiskt politiskt mästerverk. Alla får allt de pekat på, såvida man tillhör socialismens väljarområden. Övriga får det tyvärr sämre, men det nämns inte i budgeten.

Tråkigt nog så har Magdalena Andersson glömt investeringsbudgeten om 1100 miljarder för försvaret, polisen, skolan, sjukvården, infrastrukturen, integrationsprocessen m.m. Men det kanske blir en tilläggsbudget efter valet, tillsammans med skattehöjningar på 40 % överlag.

24. Sep, 2017

Kungen på Gotland

Kungen och prinsen Carl Philip, båda i full uniform, har varit på Gotland och besökt manövern Aurora. Kungen gjorde ett uttalande inför TV-kamerorna. Uttalandet var lika kristallklart som det berömda Silvia-talet.
Frågan är vem som kom med inbjudan till kungen: Försvarsministern, ÖB, UD eller hovmarskalkämbetet?

24. Sep, 2017

En röst i rymden

Centerledaren Annie Lööf förnekar att en röst på Centerpartiet i nästa val, skulle vara en röst på Löfven.
Så kan man uttrycka det, om man är ganska säker på att Stefan Löfven kommer att avgå efter sin stora socialistiska valseger nästa höst och som kommer att lämna över till, kanske Ygeman eller Andersson.
Annie Lööf:s uttalandet blir då inte bara juridiskt fiffigt utan också politiskt korrekt.