DÅFF, demokrati för folkflertalet, är ett mittenparti som baseras på samverkan med naturen och vårdar Nordens tradition av frihet, jämställdhet och integritet

19. Sep, 2017

Bibehållet maktgrepp

Vi vill gratulera inkommande regering till att ha fått ett utökat maktgrep över svenska kyrkan. Detta garanterar ju en fortsatt och långsiktig socialistisk värdegrund över svenska kyrkan.
Svenska kyrkan har ju också omorganiserat sig så att kyrkan numera endast talar med en röst - ärkebiskopens. Och därmed så kommer inte heller några obekväma trosfrågor upp till ytan, utan svenska kyrkan kan fortsätta sitt hjälparbete för muslimska flyktingar, så att svenska staten slipper detta svåra arbete.

Valprocessen i år kan möjligen ge en tankeställare till SD, att skall man göra en statskupp, så skall man nog inte tala om det i förväg.

En fråga till regeringen: när skall de olika muslimska trosriktningarna politiseras?

Men detta behövs kanske inte, då soc-mus har en stabil och gemensam värdegrund och då finns det heller inga hot att kontrollera.

17. Sep, 2017

Obehaglig verklighet på Östermalm

Kungahusets lokaler i Hovstallet på Östermalm i Stockholm har störts att EU-migranter under en längre tid.

Sådana störningar är inte okända för folkflertalet, men förträngs av den politiska och ekonomiska makten eftersom de bor i skyddade områden. eller med ett finare ord - segregerade områden. Och drömmar går ju inte formulera om man blir störd dygnet runt.

Varför kan inte alla dessa EU-migranter få bo i regeringskansliet eller riksdagen? De står väl ändock tomma på kvällar och nätter.

14. Sep, 2017

Nordea och socialismen

Björn Wahlroos trodde sig, med sin bakgrund i vänsterleden, att han kunde de svenska kamraternas tankesätt, me han glömde att analysera de svenska socialisternas tankesätt. Här är prestige ett lika vanligt arbetsverktyg, som hos en maktfullkomlig bankmans. Och med prestige som enda beslutsunderlag så börjar nu den svenska Rörelsen att flytta sitt kapital från Nordea, med enda avsikten att hämnas.

Nordea glömde att Sverige är den sista socialiststaten och att här kan man inte utmana staten ostraffat - i vart fall inte med en socialistregering i spetsen.

Den svenska Rörelsen har omfattat två banker - Swedbank och Nordea (de gamla sparbankerna och det statsägda Nordbanken).
Nordbanken var statsägt och vanskött och föll under fastighetskrisen 1992-93. Nordbanken fick statligt stöd med 55 miljarder, men såldes senare till ett pris av 60 miljarder - d.v.s. med en vinst av 5 miljarder och staten har ändock kvar en ägarpost i Nordea. Så statsministerns dimridåer av statsstöd och gamla tacksamhetsskulder är inte sanna utan är politiska uttalande i valrörelsens tid.
Kvar i det nya Nordea blev dock merparten av de gamla kunderna, statens och Rörelsens organisationer.

I våras kunde man se hur SPP redan flyttade sina pensionspengar från Nordea till Swedbank, under föregivning att det var en normal upphandling. Och sedan har det rulla på och något stopp har vi ännu inte kunna se och det kommer säkert att bli många fler, till mycket betydande belopp.

Nordea kunde bara ringt upp Spendrups och frågat hur det gick när de köpte en läskedrycksfabrik från kooperationen. De tappade förstås mer än hälften av kunderna, för i dessa sammanhang kan inga ekonomiska argument vara hållbara. Bara prestige för det har man råd med, ty det är kunderna som betalar och inte ägarna.

Skadeglädjen i kanslihuset är troligen hög och champagnen flödar. Nog borde väl Nordea övervägt att flytta till Frankfurt i stället, men står nu men skammen från en prestigeförlust, något som är oförsvarligt inom maktens värld.

Kommer Nordea att få en ny ordförande inom kort?

14. Sep, 2017

Fängslade svenskar i biståndsländer

Sverige är ett socialistiskt paradis. Det har statsministern åter intygat. Och med det menar han också att vi inte bör lämna landet och gör vi ändock det, så gör vi detta på egen risk, eftersom en god socialist skulle varit hemma.

Ungefär så formulerade sig Sveriges dåvarande utrikesminister efter tsunamin i Thailand. Hon sade också att den svenske, i Eritrea fängslade, journalisten nu var befriad tack vare hennes enastående insatser. Detta var tyvärr inte sant, men det lät ju bra.

Sedan dess har Sveriges tysta diplomati verkat och inget hänt. Carl Bildt, som var utrikesminister i alliansregeringen, lyckades dock med aktiv politik att få loss två journalister från Etiopien. Detta gjorde han trots att journalisternas uppdrag var att sätta dit Carl Bildt personligen för folkmord.
Men nu var ju dessa journalister uttalat vänsteranhängare och hade också ett långvarigt aktivt och tydligt stöd från svenska media.

Tanken på ett aktivt arbete för frigivning av kvarvarande oskyldiga fångar verkar inte vara aktuellt på det räddhågsna UD. Ännu mindre att någon förändring skulle kunna ske av biståndet till de vänorienterade socialistländerna, som får skattebetalarnas bidrag till ledarnas konton i skatteparadis.

DÅFF tycker att vi skall skicka Kungen till dessa länder och hämta hem våra medborgare, vilka borde kunna kräva skydd från sitt hemland. Vad skall vi annars ha en statsbildning till och hur flata får våra politiker bli och varför skall vi ge bistånd till skurkstater?

14. Sep, 2017

Imaginära säkerhetsföretag

Så har vi då åter ägnat halva dagen till försöka komma i kontakt med det IT-säkerhetsföretag som skickar oss fakturor på "ickebeställningar" och är onåbara på alla kanaler, utom att boka kostnader.

Det amerikanska säkerhetsföretaget med ett djurnamn och stött av en svensk miljöorganisation, hårdsäljer på nätet, svarar aldrig på mejl eller gör sig onåbara på telefon, skickar dock konstiga räkningar och ger ett inkassoföretag i uppdrag att driva in pengarna.

Det är märkligt att Sverige inte har ett eget internet med egna värderegler och sanktioner mot de som överträder dessa regler. Tänk alla dessa som blir utsatta för komplicerade grepp från företag, som senare hävdar att vi köpt något eller beställt något. Ingen hjälp finns att få och den överbelastade och snart nedläggningshotade polisen kan inget göra.

Konsumenten är numera livegen, i ett land som säger sig värna konsumentfrågor. Men man måste väl vara medlem i Partiet för att få någon hjälp.

DÅFF menar att staten måste ta ett nytt grepp på IT-frågor och skydda inte bara det egna landet utan också dess invånare. Eller har Partiet sålt även invånarna till främmande makter?

14. Sep, 2017

Outsourcing

Att flytta ut verksamheter ur företaget eller en organisation har blivit allt mer populärt, ur ett mikroekonomiskt perspektiv.

För ett land som Sverige- i en farlig tid med allt mer IT- och säkerhetspolitiska risker - då lösa kortsiktiga problem med långsiktiga risker genom att outsourca landets hela säkerhetsmaterial - är ett ännu större förräderi än att lägga ner försvaret och att desarmera polisen.

På vems uppdrag sker detta? Är landet redan sålt till någon annan stat?

Handhavandet är så inkompetent skött att det knappast kan vara en omedveten taktik.

14. Sep, 2017

En sann kommunist

Regeringschefen i NordKorea har verkligen lärt sig av de stora kommunistiska mästarna, hur maktutövning och propaganda skall ske.

Stalin och Mao tse Tung hade säkert allt att lära av denne mästare på hot, propaganda, våld och död.

NordKorea:s ledare låter precis som en svensk gängledare, hög på sig själv, ingen empati och fylld av hat mot alla.

14. Sep, 2017

Renovering av Rosenbad

Rosenbad skall renoveras och regeringen måste flytta under ett antal år.
DÅFF tycker att regeringen har världens chans att göra en permanent flytt till Järvafältet, så att de kommer nära sina primärgrupper, kan fördjupa demokratin och samtidigt få till ett bättre säkerhetsläge - än inom tullarna.

14. Sep, 2017

Cloetta vinstvarnar

Det verkar som om äntligen svenska folket förstått farligheten med kristalliserat socker. Cloetta, som använder en järnvägsvagn med socker varje dag, gick bättre på Bengt Barons tid. En tävlingssimmare kan kanske hantera en chokladkaka utan att det ger bestående effekter på kroppen, men normalsvensken borde avstå från sockret - även om det är gott.

Vi har aldrig varit så friska som om 1939-1946, under avspärrningstiden.

14. Sep, 2017

Det svenska kulturarvet

Det svenska kulturarvet förstörs i alt snabbare takt av kulturministern, Alice Bah Kunhke. Nu är det bara symbolhandlingar som gäller, det historiska arvet skall förstöras eller skingras och fokus skall läggas på "multi-kulti" och moskébyggen.

14. Sep, 2017

Avgå eller inte?

Alliansen tvekar att utkräva försvarsministerns avgång, då det inte finns någon annan i Partiet som inte önskar en total nedläggning av det nedlagda försvaret. Skälet till försvarsministerns avgång skulle då vara hans inblandning i IT-säkerhetsskandalen med Transportstyrelsen som grund.

DÅFF tycker att försvarsministerns ansvar i frågan om att sälja ut resterna av ett nedlagt försvar kan väl inte vara hela världen. Värre är då NATO-frågan, där PH åter sagt att vi inte skall gå med i NATO och att vi självfallet skall medverka till att skrota alla kärnvapen, och vem vill inte det?

Problemet med denna symbolhandling, är att en sådan överenskommelse endast kommer att följas av fungerande demokratier och är därför verkningslös utanför FN:s säkerhetsråd.

Även om PH är den ende i Partiet som vill lämna kistlocket öppet, så är det klart att han skall avgå. Låt resterna hanteras av UD:s fredskårsambassadörer.

14. Sep, 2017

Det ryker om valfläsket

Paradiset Sverige är oslagbart i världen, enligt statsministern. Alla väljargrupper kommer att få allt de pekar på, om de är med i Partiet.

Övriga väljargrupper får väl gneta på, skaffa sig vapen och odla i farstun.

11. Sep, 2017

Efter oss syndafallet

I svenska media är det bara elända att se och läsa. Men det mest deprimerande är, att detta kunde förutspås av alla med lite erfarenhet, insikt och intresse för samhället. Dessa insiktsfulla har fått utstå spe, hån och allmän mobbning under lång tid.

Den svenska vänstern förstår att något är på gång och deras lösning blir då att vi skall bli mer tydliga socialister.

Den svenska medelklassen, som menar sig vara litet finare socialister och röstar på socialdemokraterna och innehar jobb i den gynnade offentliga sektorn har inte förstått någonting, förtränger och kommer att ge socialismen en ny mandatperiod.

De insiktsfulla hoppas att de kommer att dö innan Sverige brakar ihop. För det kommer att bli riktigt obehagligt.

6. Sep, 2017

Kriget fortsätter

Den svenska statsförvaltningen, liksom övrig offentlig sektor, lider av att uppgiften är organiserad som i en krigsorganisation.

En krigsorganisation kännetecknas av att det finns en enda enkel regel för verksamheten: Överlevnad

I en civil krigsorganisation finns två regler: Chefens överlevnad och att du då kanske överlever själv.

Detta innebär att ingen bryr sig om myndighetens egentliga uppgift, utan allt handlar om den egna karriären. Det finns då ingen diskussion om rättsläget, rättsliga regler, individens rättssäkerhet eller nationell värdegrund - allt stavas karriär och allt är tillåtet - bara du inte åker fast, för då är det synd om dig och då får du ett annat välbetalt jobb och full pension - förutsatt att du är lojal mot Makten.

6. Sep, 2017

En kreativ rektor i Bergslagen

En kreativ rektor har löst den svenska skolkrisen. Vilken var då lösningen på den svenska skolkrisen? Jo, rektorn har kommit fram till att läraren inte bara måste vara polis, kurator, socialsekreterare, föräldraterapeut, vaktmästare, allmän kompis, drogexpert, psykolog, politisk handledare samt IT-expert utan också att de behöver vara lärare i läroplansämnena.

Rektorn har också förstått att det numera är skolan som har ansvaret för barnens uppfostran, omvårdnad och utbildning.

Rektorn har därför omplacerat lärare som vill vara kvar i det de främst utbildats för, d.v.s. allt annat än det gamla läraryrket, och gjort dessa till administratörer enligt socialiseringskravet i läroplanen.
Rektorn benämner dessa administratörer för socialpedagoger, ett bra namn på personer som har sociala arbetsuppgifter.

De kvarvarande lärare som vill ägna sig åt "den gamla pluggskolans läroämnen" kan då lättare få gehör från sina elever.

Det intressanta med rektorns omorganisation är inte bara att skolan fått lika många socialpedagoger som lärare och därmed kunnat fördubbla sin personal, utan också att förslaget är synnerligen PK och att skolan äntligen får en enhetlig politisk kontroll av eleverna. Rektorn kan därvid tänkas att bli biträdd av en socialkommisarie, som då kan bli ansvarig chef för socialpedagogerna.

Lösningen är elegant och löser allas problem, dock till dubbel kostnad och politiserbar kontroll.

5. Sep, 2017

Någon annan - en lönsam partner

"Någon annan" är den bästa partnern för en socialist. Någon annan tar allt ansvar och någon annan betalar alla utgifter.

I denna värld av att någon annan alltid betalar, har socialismen funnit sin bästa och mest lönsamma vän, eller kanske att slav är en riktigare benämning.

I den bästa av alla världar är socialister litet rikare, har litet mer makt, har litet mindre eller inget ansvar för någon ting, har en vackrare propaganda än alla andra, men är mycket mer jämlika och i besittning av den starkaste tron på rättfärdighet.

5. Sep, 2017

Nu även svenska miljöaktiviteter

Miljöministern har nu, med ett år till valet, med tvekan valt att lämna den internationella storpolitiken för att ägna sig åt det svenska miljöarbetet. Detta är något som de enskilda svenskarna är bra på, men får inget eller dåligt gehör för,från regeringen.
Efter många års debatt om nedsmutsning, nedskräpning och förstörelsen av de svenska havsvattnen, där stora insatser sker från enskilda sponsorer, miljöaktivister och naturföreningar och privatpersoner, så har nu MP vaknat och lagt ett regeringsförslag om ett antal miljoner till att rädda haven. Ett bra förslag, men är det tillräckligt? Det verkar vara ett hastverk, just för att ge ett sken av handlingskraft inför nästa val.

Besöken i den svenska skärgården blir allt mer deprimerande, då den mesta av sjöfågeln försvunnit, till förmån för en ockupation av skarvar, nu även i insjöar. Plastrester finns över allt och har tagit med sig sjöfågeln till de döda havsbottnarna.


Det är bra att något görs, men det saknas fortfarande en trovärdig avsikts- och handlingsplan för långsiktig överlevnad.

De stora skogsbolagen framhärdar i sin utrotningspolitik av älgen. De privata markägarna protesterar och vill ha en långsiktig och naturvänlig överlevnadsplan för sina skogar.
Staten, som är en stor skogsägare, säger förstås inget, utan håller med storbolagen i dess vinstkrav (hur går det med övervinstdebatten?).

Har inte MP tänkt på att storbolagen och staten tar i från vargarna sin mat? Skall vargarna svälta ihjäl för att göda de giriga marknadskrafterna?

5. Sep, 2017

Övervinster i välfärden

Vinster i välfärden skall nu förbjudas av regeringen. Vad som menas med vinster i välfärden är oklart, men är retoriskt mycket framgångsrikt gent emot alla dem som tänker med det hjärta som klappar för tidigare föräldragenerationers orättvisa behandling av dåvarande överklass.

Att den nuvarande överklasssen är socialister spelar naturligtvis ingen roll, då marschmusiken och anfallstrumpeterna skallar. Ned med allt, Partiet har alltid rätt.

Att det kom till privatiseringar av svårskötta delar av den offentliga sektorn var inte bara ett borgerligt påhitt utan socialisterna insåg att den delvis svårt misskötta offentliga sektorn måste räddas av utomstående krafter. Så skedde också, men man var noga med att peka ut borgerligheten som syndaren.

Det visade sig förstås att den offentliga sektorn var så vanstyrd att, även det mest mediokert skötta privata företaget kunde göra stora vinster, utan att göra avkall på kvalitén i arbetet.
Undantag fanns förstås av dåligt skötta företag och giriga företagsledare (inte minst många S-företagare), som inte kunde hålla sig utan började skatteplanera och ta ut stora vinster utan att investera. Detta i en bransch som helt präglades av humanistiska förtecken.

Men pinsamt var det för S-märkta kommuner och kommunals ledning att vanskötseln inom den offentliga sektorn var så stor att det med lätthet gick att göra rätt. Och med detta kom då också de stora, och säkert oväntade, vinsterna.

Konkurrensen och de privata företagen räddade sålunda den offentliga sektorn från ett sammanbrott men gav makthavarna tid att slipa knivarna. Dåligt skötta företag har gett socialismen den ammunition som behövdes för att kunna vända den borgerliga segern till en propagandaförlust.

Nu har socialismen hittat de rätta slagorden för att stoppa de marxistiska övervinsterna, återupplivat löntagarfonderna och samlat massorna i rättmätig vrede mot de giriga marknadskrafterna.
Vad som åter är slående är borgerlighetens lama protester och att de låtit sig ledas in på sidospåret övervinster, i stället för att tala om rätt orsakssamband - socialismens vanstyre och administrativa nederlag.

5. Sep, 2017

Samling vid S

Moderaternas pretendent Mikael Odenberg säger att moderaternas viktigaste fråga är att samarbeta med Socialdemokraterna. Syftet med uttalandet är inte helt klart, men kanske att ett starkt maktblock i mitten kan vara målet, vid sidan om den egna ministerposten.

Det känns som om Alliansen "dödsstädar" sina garderober. Alla tävlar nu om att samarbeta med socialdemokraterna, samtidigt som partierna försöker fälla regeringen för allehanda småsaker.

Om Alliansens partier vill överleva nästa val, så måste insikten om att S är en mycket skicklig maktspelare vinna mark i partikanslierna. Den svenska socialismen har lärt sig mycket av den stora mästaren i propaganda och maktutövning i förutvarande Sovjetunionen, nu kallat Ryssland.

Alliansen ses numera med löje av de svenska väljarna och att i detta läge förorda en underkastelse till socialismen känns inte bara fel utan liknar också ett förräderi.

Har det aldrig slagit Alliansens partier att migrationsfrågan är den farligaste fråga Sverige haft sedan andra världskriget? Varför tror ni att SD har sådana framgångar i opinionen?

Moderaternas pretendenter tävlar nu om att göra samarbetet med S till den stora frågan och att allt samarbete med SD är otänkbart. Detta är verkligen som att hänga sig själv i portuppgången till S-kansliet.

Det verkar mer och mer troligt att moderaternas Hanif Bali är den ende och bäste kandidaten att leda Moderaterna ur dess samhällsfrånvända moras.

30. Aug, 2017

Den segregerade svenska skolan

Det finns bra och dåliga skolor, trots att statsministern har sagt att alla skall vara lika bra.
Det är tyvärr inte elevernas och föräldrarnas krav på en bra skola som är styrande faktorer utan det är de s.k. socioekonomiska faktorerna som utlöser problemet. Med detta menar socialismen att det är den elaka högerns och de råa marknadskrafternas fel att skolan inte är lika bra över allt.

I Sverige finns det drygt 100 professorer i lärande, didaktik och lärarhögskolor. Tillsammans med dessa professorer finns det ca 1000 personer som forskar på samma grundsats; att den svenska skolan är världens bästa skola - ur en socialistisk synvinkel, där all forskning vilar på en marxistisk grund.

Sedan 1960 -talet har vi fått höra att den svenska skolan är ofri, icke jämställd (troligen med rätta) och inte ger det socialistiska broderskapet möjlighet att göra vad de vill - helt enkelt en "pluggskola" som inte leder till paradiset.

Kunskapskraven har tagits bort eller detta får i vart fall inte mätas och skall de ändock mätas så skall det vara till mycket generösa höjder, som garanterar inträde vid samtliga universitet och helst till en förbeställd doktorshatt. Skolan skall därför socialisera barnen utan några hämmande krav på kunskaper från lärarkåren. Läraren är en socialistisk kompis. Man kan säga att läraren blivit skolans socialsekreterare.

Genom skolans kommunalisering försvann alla möjligheter till kvalitetskontroll och det gamla SÖ:s 1000 st. kunniga skolmänniskor har utvecklats till att bli 20 000 mer eller mindre okunniga skoladministratörer, med olika synsätt på vad skolan skall göra i respektive kommun.

Som alla ickepolitiker vet, så har den svenska skolan fallit ner till en farlig bottennotering i Europa. Men svaret på varför detta skett, har vi också fått sedan länge, att det beror på de elaka höger- och de råa marknadskrafterna och för att nu inte tala om alla de giriga friskolorna.

Det tidigare nämnda 1000-talet utbildningsforskare har nu till uppgift att finna orsaken till segregationens akilleshäl - varför flickorna i skolan, sedan 40 år tillbaka, är så mycket duktigare än pojkarna. Att det är de råa marknadskrafternas fel är helt klart, men frågan är varför socialismens maktbas - männen - på alla fronter förutom våld och makt - är så mycket sämre än flickorna.

Nu visar det sig tyvärr att flera samverkande utländska undersökningar, visar att det är kvalitén på skolundervisningen som avgör pojkarnas framgång eller inte. Det är inte de socioekonomiska förhållandena som avgör, vilket den svenska socialismen hävdat i 50 år.

Kvalitén på skolarbetet i en skola i ett problemområde blir med självklarhet lidande, då lärarna slutar efter hot om våld från elever och föräldrar, samt att de blir störda i sitt arbete, kränkta av eleverna och föräldrarna, hotade till liv och lem utan att rektor och samhället gör något och att få bil, hem och de egna barnen skadade i syfte att hämnas, få bättre betyg eller bara för att ha roligt och få utmäta makt och våld. Självklart blir då skolarbetet lidande.

Svaret på kvalitetsfrågan är naturligtvis, som de flesta ickepolitiker vet, att skolan skall upprätthålla ordning och reda, disciplin med god omsorg, förutsättningar för en god undervisning, bra lärare och rektorer med resning, bildning och omsorg om barnens bästa, i samverkan med landets bästa för ögonen.

Så föll då ytterliga en kulturbas från socialismen; att ickesocialister och andra fiender vill dem illa. I stället för att fråga sig om det möjligen på bero på person i stället för en "ism".

Ismer är ett opium för folket.
Se mer om DÅFF:s organisation av den svenska skolan, under flikarna.

30. Aug, 2017

Allmänn Allemansrätt

Regeringen tycker att den nuvarande tillämpningen av "allemansrätten" inom miljöområdet, har varit så framgångsrik, att den skall tillämpas inom alla rättsområden d.v.s. hela SFS och myndigheternas föreskrifter.

Den ursprungliga avsikten med den hävdvunna lagen var att envar skulle kunna passera all icke säkerhetsklassad mark vid resa och därvid kunna stanna på marken maximalt ett dygn och därvid kunna plocka bär och annat ätbart för sin överlevnad, utan att störa människor, djur och växtliv och definitivt inte göra skada eller åverkan på växt och djurlivet. Man kan säga att allemansrätten var en transferrätt under eget ansvar.

Den socialistiska rättstillämpningen att utvidga denna rättstillämpning har visat sig framgångsrik och det är numera fritt fram att göra i stort sett vad som helst. Några straff utgår nästan aldrig och kan de förhatliga markägarna åsamkas skada så är detta extra roligt.

Möjligheterna med att utnyttja allemansrätten har särskilt uppmärksammats av migrationsverket för en bredare tillämpning av utrikes födda bärplockare, vildmarksarrangörer och de nyinvandrade.

Tillämpningen av den socialistiska synen på allemansrätten har varit så framgångsrik att markägarna nu känner att äganderätten inte längre fungerar och då är det hög tid att införa, en för alla rättsområden, allmän allemansrätt: att få göra vad envar vill inom alla rättsområden, utan att detta medför några konsekvenser.

Detta är alltså det nuvarande svenska rättsläget, ett år före nästa års val, som redan är vunnet av S+C+L och med stöd av V+MP och kanske också av M, om Odenberg blir vald till ny partiordförande.

Det djärva klivet att införa en allmän allemansrätt sägs ha funnit inspiration från broderlandet Venezuela.

25. Aug, 2017

Vi gratulerar Magdalena Andersson

DÅFF gratulerar finansministern till att Sveriges företag åter varit så duktiga, att skatteintäkterna ökat påtagligt och att det som var omöjligt i förra veckan nu blivit möjligt - nya statliga satsningar med 40 miljarder under 2018.

Lustigt nog är detta ett valår och då kan också all borgerlig kritik desarmeras med denna satsning.
Men borgerligheten har troligen desarmerat självt och då kan de 40 miljarderna läggas på att täcka 25 procent av invandringskostnaden.

Men det kanske var en försöksballong från finansministern, att testa statsministerns plattform?

25. Aug, 2017

Äggtjuvar kanske åtalas

Åtal kan kanske nu ske mot äggtjuvar av sällsynta fågelarter i den svenska fjällvärlden. Utredningen har pågått sedan 2014 och förövarna sitter nu häktade.

Tjuvjakt av djur och fåglar samt stöld av fågel, fjärilar och växter är vanligt förekommande. Inga vakter finns (till skillnad från reservaten i u-länderna), polisen är i det närmaste nedlagd i Norrland och socialismens intresse för naturen inskränker sig till att på ett "miljösmart" sätt kalhugga de svenska skyddsvärda skogarna.

Med DÅFF får naturen ett eget rättsobjekt och brott mot Grundbult 1 - Naturen och miljön - skall ge mycket stränga straff.

Äggtjuvarna skall ges livstids fängelse och med 2 tillägg för feghet (brott mot någon som inte kan försvara sig), d.v.s. 3 livstidsstraff vardera.

Varför är vi så upprörda när elefanter, tigrar, noshörningar m.fl. utrotningshotade djur i Afrika, Asien och annorstädes dödas i penningsyfte, men att ingen svensk är upprörd när det svenska naturarvet skövlas?

25. Aug, 2017

Att vara man har sitt pris

En svensk kvinna och FN-medarbetare har mördats i ett afrikansk land. Ett land utan ett fungerande rättssystem och i ständiga inbördeskrig. Den lokala polisen har inte kunnat hitta någon trolig mördare. Polisen verkar mörka det troliga skeendet och skyller på rivaliserande stammar.
Margot Wallström vill nu att FN gör en opartisk utredning.

Det är naturligtvis bra att någon försöker lösa mordet, men FN är knappast en neutral polisorganisation och ännu mindre någon säker rättsorganisation. Se bara hur illa Anders Kompass behandlades av FN och hur han definitivt inte stöttades av utrikesministern och FN:s vice generalsekreterare, förrän han var friad - tack vare insatser från internationell press.

Svenska män, varav flera journalister, som varit frihetsberövade i främmande länder i många år, har däremot inte kunnat frias av den nuvarande feministiska regeringen. Carl Bildt lyckades däremot att få loss två journalister från Etiopien, trots att journalisters ändamål med resan var att sätta dit Carl Bildt för medverkan i folkmord. Så fungerar en demokrati.

I Etiopien, Eritrea, Turkiet m.fl. svenska biståndsländer finns män fängslade på lösa grunder eller osanna åtal och inget påtagligt verkar ske från UD för att få dessa fria. Om inget sker, så kan man ju alltid kalla det för Tyst diplomati.

Under de första åren för den feministiska regeringen fick naturligtvis inte Sveriges plats i säkerhetsrådet äventyras, men nu är vi ju där och tydligen med löftet att inte göra något. I vart fall är männen fortfarande i häkte under vidriga förhållanden.

Måste vi skicka ut Kungen igen för att lösa regeringens internationella problem?

25. Aug, 2017

Offentliga avrättningar

Offentliga avrättningar är förbjudna i Sverige, om de arrangeras av staten, men tillåtna om de regisseras av våra medier. Har journalistkåren övertagit detta maktansvar från staten och i så fall vilken myndighet granskar journalistkåren och vilka sanktioner finns?

Anna Kinberg Batras avgångstal var välformulerat, retoriskt utmärkt och kunde varit en grund för en fortsättning, men blev till en minnesstund för en förlorad politik.
Många politiker tror att det är lätt att styra ett land. Det är lätt att komma till makten, men svårare att behålla den. Att tvinga bort AKB är inte moderaternas lösning på en politik utan innehåll, mod och trovärdiga lösningar på dagens och framtidens problem.

DÅFF tycker att den statliga journalistkåren skall ha ett fjärde maktdelningsben i Sverige, med eget nät, eget internet, egen nyhetsförmedling och kommentarer - men också med ansvar och överträdelsesaktioner.

Public Service med SR/SVT skall dock delas i två delar, en socialistisk och en borgerlig.

24. Aug, 2017

Vad händer 2020?

Valet 2018 är troligen redan klart. Socialisterna behåller makten förstås, med stöd av Centerpartiet och Liberalerna. Annie Lööf har länge jobbat för ett samgående och att bli utrikesminister är inte dåligt. Utrikespolitiken kan då vara fortsatt feministisk.
Att Liberalerna vill stödja en socialistisk regering är mer svårsmält, men liberalerna har alltid varit en finare sorts kommunister och med Birgitta Olssons maktutmaningar så måste troligen Jan Björklund göra ett närmande till socialismen.
Varför tror alla att socialismen är mer människovänlig än vanliga humanister? Det de är bra på är att fördela andras pengar på sig själva. Att vara generös till sig själva, partiet och sina egna väljare kan möjligen ses som socialistisk rättvisa, men är knappast humant och rättvist för Sverige.

Sverigedemokraterna kommer förstås att vara fortsatt marginaliserade och utfrysta, även om de får 30 procent av rösterna.
Och så blir kanske Ygeman statsminister i alla fall. Han följde ju bara den feministiska partilinjen och är troligen martyr inom socialismen.

Frågan är då, när klappar Sverige ihop? Ja, det tar några år att göra slut på pengarna och sammanbrotten brukar ta längre tid än man tror, men kanske kommer fallet redan 2020. Venezuela har klarat sig oväntat länge, men hur skall Sverige kunna byggas upp igen?

23. Aug, 2017

Vad driver terrorn?

Alla professorer i statsvetenskap, socialvetenskap, beteendevetenskap m.fl. vetenskaper som säger sig vila på allmänt vedertagen forskning och beprövad erfarenhet, lägger nu sina pannor i djupa veck och undrar hur det kan komma sig att män och kvinnor begår terrorhandlingar i sina hemländer?

Terror har vi varit utsatta för länge, av olika slags inhemska ligor, som upprättat flera hundra autonoma zoner, dit ingen uniformerad eller annan obehörig personal får komma. Landet har länge präglats av att staten Sverige inte har kontroll över det egna territoriet. Så terrorn är ingen ny företeelse.

Det nya är den aggressiva förstörelselustan och det hatiska dödandet, för dess egen skull. Alla frågar sig om det är inom IS eller någon annan terrorgrupp som vi måste finna lösningarna? Man undrar över varför och hur skall vi stoppa detta?

Det är som med alla andra problem, man måste först förstå vad som är problemet och acceptera att det är ett problem och sedan kan man hitta lösningar.

I Sverige har vi sedan länge konstaterat att det inte finns något problem, utan det är tillfälligheter som utlöser dåden och om det nu skulle finnas något problem, så är det den elaka högerns och de råa marknadskrafternas fel.

Till raden av "ickeproblem" kan vi då tillägga att problemet är orsakat av en muslimsk trosuppfattning, där ickemuslimer är fiender och otrogna hundar som borde dödas - för den som nu vågar detta och kan då komma till paradiset.

Allt för många fundamentalister inom Islam tycker att dödande av icke rättrogna och fria våldtäkter är berömvärda insatser och en viktig livsuppgift, som leder till paradiset.
Att denna syn på sin livsuppgift inom det nya landet, som ger dem skydd och livslång försörjning, kan förkomma, beror tyvärr på att vi tillämpat självhjälpsmodellen för integration, enligt modellen "Gör vad du vill - bara du röstar rött, och vi fixar livslång försörjning".

Denna självhjälpsmodell ger tyvärr bara tillbaka förakt och hat. Även Finland börjar nu omfatta den modell som SD länge talat om; hjälp i den nära lokalmiljön.

Men detta hjälper bara i en framtid och nu har vi snart 1 miljon invandrare med muslimsk tro och hur många av dem vill utföra terrorhandlingar mot de otrogna? Är det 1 procent eller är det 10 procent? Vi brukar räkna med att det finns ca 3000 IS-anhängare som är beredda att begå terrorbrott, men det finns ju även andra terrorgrupper. Så det finns kanske då 1 procent som vill begå terrorbrott, d.v.s. 10 000 personer. Lika många som i den svenska armén. Ett intressant jämviktsläge.
DÅFF vill återupprätta Sverige enligt de förslag som finns under flikarna.

23. Aug, 2017

1% försvaret

Moderaterna, Centerpartiet och regeringen har enats om att ge ytterligare 2 miljarder till försvaret. Detta för att inte det nedlagda försvaret skall behöva rea ut de återstående 20 gripenplanen.

Den förre ÖB:n myntade begreppet att Sverige har en "enveckasförsvar" och det politiskt korrekta åklagarämbetet talade då om riksrätt för förräderi. Med detta menade de förmodligen att ÖB hade överdrivit och att "endagsförsvaret" hade varit det korrekta begreppet. Hyggligt nog så översåg RÅ med uttalandet och gick inte till åtal.

Den nuvarande ÖB:n har fått den otacksamma rollen att försöka hitta skrotat materiel, laga detta hjälpligt och sätta upp ett antal potemkinkulisser på strategiska ställen.
Försvarsministern säger att ÖB är nöjd med den nuvarande överenskommelsen, vilken motsvarar 0.67 procent av det verkliga behovet. Skickade försvarsministern med en fjäder i kuvertet?

Moderaterna hävdar att de räddat Sverige med att stödja 1-procentuppgörelsen. Undra på att även moderaterna känner sig nedläggningshotade.

23. Aug, 2017

Amerikansk politik påverkar även Sverige

Det är svårt att förstå sig på den nuvarande amerikanska politiken. Det finns ingen långsiktig struktur och allt handlar om presidentens morgonhumör.

Rysslands och Kinas politik är desto tydligare och har en långsiktig strategisk bas. Dessa länders politik oroar mer än USA:s och lika fullt så är det frånvaron av mål, taktik och strategi från USA som gett nämnda länder utrymmet att expandera. USA:s utträde ur ledarrollen påbörjades av presidenten Obama och presidenten Trump verkar vilja följa den fulla reträttens politik. Men de bakomliggande försvarslinjerna är lika imaginära som under Hitlers tillfälliga reträtt från Sovjetunionen.

Sveriges största problem är nu inte längre bara en havererad invandringspolitik och en usel integrationspolitik, utan också en säkerhetspolitik som inte är i närheten av verkligheten.
Våra politiker har, oavsett partifärg, lyckats fantastiskt med de egna karriärerna, men totalt förrått landet. Men Ryssland hjälper säkert gärna till i detta krisläge.

23. Aug, 2017

Moderat vånda

Det är intressant att se hur snabbt det moderata luftslottet har rasat samman. Så går det tyvärr med ett parti som saknat innehåll, förlitar sig på historiska segrar och enbart fegar sig ut med mygelpolitik.

Det är ändock svårt att förstå hur det enbart kan vara Anna Kinberg Batras fel. Men alla de som seglat fram på politikens räkmacka (på skattebetalarnas bekostnad) har blivit oroliga för sina framtida karriärer, också på skattebetalarnas bekostnad.

En konservativ politik skall framför allt vårda det som är bra i samhället och utveckla eller ta bort det som inte varit bra.
Efter att ha suttit vid makten i 8 år, så måste man tolka moderaternas politik så att försvaret är onödigt, polisen behövs inte, infrastrukturen behövs inte, skolan kan kanske förbättras, sjukvården och äldreomsorgen behöver mer konkurrens och miljöpolitiken skall också utsättas för mer konkurrens.

Resultatet av denna politik är lika uselt som från den nuvarande socialistiska. Metoderna är helt olika, men resultatet detsamma. Allmän inkompetens alltså, men det är väljarna som valt politikerna. Om nu väljarna inte bryr sig om annat än egennyttan, så blir det så här.

13. Aug, 2017
13. Aug, 2017

Skrikarbacken

Dagens slagsmål började som vanligt på Skrikarbacken och urartade helt vid närliggande förskola och tonläget hördes till centrum, i sedvanlig vrålart.
De inblandade männen skildes så småningom åt och vandrade slokörat bort till förläggningen och politikerna kunde lugnt somna om.

Trots att vi bor i den bästa av alla världar, är det ändock tungt att se de övergivna männens vånda och vilsenhet i det ny landet. Visserligen är landet i den socialistiska reklamen, fyllt av flytande guld och honung; men några poliser finns inte kvar och socialsekreterare, terapeuter, fritidsledare, psykologer, vakter, psykiater, sjuksköterskor, arbetsförmedlare, arbetstränare, skolpersonal eller annan nödvändig personal för traumatiserade, torterade, psykotiska, nerknarkade och våldsutsatta unga män och kvinnor - lyste som vanligt med sin frånvaro.

Självhjälp är integrationsmedlet, gör vad du vill, bara du röstar rött och vi garanterar livslång försörjning.
Som alltid är det de frivilla och närboende som får ta smällarna, medan politikerna tar statsbidragen och makten med härligheten, i den trygga förvissningen om att de får sitta kvar vid maktens grytor. Även de med livslång försörjning som tack för utmärkta insatser, men med en betydligt högre ersättningsgrad än invandrarnas.

8. Aug, 2017

Finland, snart hundra år som ett fritt land

Vi måste verkligen gratulera Finland till sitt 100-årsjubileum, vilket egentligen firas hela året och inte endast på nationaldagen den 6 december.
Finland är ett fantastiskt land, med ett fantastiskt folk, präglat av närheten till flera maktintresserade grannländer. Finland har därför fått anpassa sig till en svår verklighet, slagits för sin överlevnad och självständighet - och lyckats med detta, till skillnad från många andra drabbade länder.

Finland var också det enda europeiska landet som lyckades försvara sin självständighet gentemot Sovjetunionen och Tyskland. Tusen års erfarenheter av maktfullkomliga och opålitliga grannar har gett Finland en unik kunskap och erfarenhet av mäns makt- och våldsutövning. Denna kunskap ger insikten om att "vi vet var vi har Putin, men inte Trump".

Finlands historia ger landet och dess invånare en behärskad beredskap, att möta en våldsverkare och att försvara sig om så behövs. Denna mentala beredskap känns mycket imponerande.

Finlands undran över den svenska linjen inom säkerhetspolitiken, eller frånvaron av en trovärdig linje, är äkta och oroad.

Bara denna undran inte övergår till det förakt den förtjänar.

8. Aug, 2017

Anders Borg och medierna

Polisen har nu lagt ner sin undersökning om eventuella brott begångna av Anders Borg, på den s.k. skandalfesten. Ordet ´skandalfesten´ uttalades på SVT under ett avsnitt om ett viktigt nyhetsinslag i Rapport. Uppenbarligen har Anders Borg inte Public Service fulla förtroende.

Vad som hände på den åberopade festen är oklart och olika rykten förs fram i de sociala medierna. I vart falla har Anders Borg uppenbarligen inte varit helt nykter och kanske gjort sitt livs "fyllegrej", liksom alla andra svenskar gjort minst en gång i livet och med plågsamma minnen i bagaget.

I Anders Borg har skvallerpressen haft en favorit på röda mattan. För Anders Borg tjusiga och troligen mycket välavlönade arbeten inom det privata affärslivet har också stuckit i de rättroendes ögon. I synnerhet har den högröstade socialistkåren på social medier hängt ut Anders Borg, utan att veta vad det handlar om och inte velat vänta på bevis.

SVT/SR har naturligtvis ryckt ut för att hålla Sverige rent från icke-socialister och alla gatustenar har lyfts från allmän plats till att användas på avrättningsplatsen. Äntligen en smaskig högerfråga och få sätta tänderna i.

Så blev det då en plopp, med en nedlagd utredning och inget åtal men syftet var ju gott och stanken hänger nog tyvärr kvar i många år på Anders Borg. Även AKB:s reflexmässiga avståndstagande har mildrats i takt med bevisfrågans utveckling.

Anders Borg är inte åtalad för något brott och om något ovärdigt handlande förekommit är oklart, kanske, kanske inte - men den socialistiska avrättningen av ett hatobjekt var inte vacker, men typisk för en maktfullkomlig och självutnämnt statsliknande organisation.

Anders Borg var mycket hyllad som finansminister och kanske gjorde han här bra insatser, men främst i åminne finns ett nedlagt försvar, krisande polis, krisande sjukvård, krisande åldringsvård, krisande infrastruktur, köpet av Neon, stödet av SAS, köpet av Danska Posten, beröringsskräck av LAS, en havererad invandringspolitik - långt ifrån verklighetens krav, m.fl.haverier.

Arbetslinjen, något som borde vara en socialistisk självklarhet, länder Alliansen till heder - men med pensionärernas förbannelse som eftermäle, har även andra bra efterföljare, men främst kommer Alliansen att återfå samma epitet som andra borgerliga regeringar haft - att vara mer socialistiska än socialismen självt. Konvertiter har alltid den lojalistiska överdriften som kvarnsten runt halsen.

Vågar man inte hålla en politik som är hållbar, så skall man ägna sig åt något annat - partajande kanske.
Reinfeldt och Borg gjorde, i regeringen, några hundår i karriären för att sedan kunna göra glänsande karriärer som arbetslivets hjältar med livslång försörjning, dock på ett högre plan än invandrarnas. Kvarstår dock att se, hur Sverige förbättrats under Alliansens tid - om den nu gjort det. Det känns inte så.

6. Aug, 2017

Nordiska olikheter

De nordiska länderna skiljer sig naturligtvis åt i geografiska och kulturella avseenden, men Sverige skiljer definitivt ut sig i några avseenden från de andra länderna, trots att vi borde vara väldigt lika.

I Sverige känns tydligt och uttalat maktanspråken från den socialist-muslimska axeln, att staten förlorat kontrollen över stora delar av landet och att skrikandet blivit det nya kommunikationssättet för dominansutövning och att ingen bryr sig om någonting alls, så länge pengarna rinner till.

I Sverige verkar alla ha gett upp, ner med mössan över ögonen, så att man slipper se att kejsaren är naken. Arbetarklassen röstar med SD och medelklassen röstar fortfarande på föräldrarnas socialistiska sympatier och resten vågar inte ta någon tydlig ställning.

Varför är alla så rädda?

24. Jul, 2017

Hotat presstöd

Det nuvarande presstödet är hotat av kulturministern. Hon vill ta bort presstödet då detta är otidsenligt, då alla papperstidningar skall läggas ner.

De flesta tidningar och nyhetsorgan har numera som affärsidé, att ge ut digital nyhetsinformation samt att tills vidare även ge ut en papperstidning.

Detta är naturligtvis en bra mikroekonomisk strategi, men en livsfarlig kommunikationsstrategi för en stat. Idag finns få informatörer att lita på, SR/TV borde delas i två delar och övrig press lever farligt och pendlar allt mer mot de av Makten ordinerade åsikterna.

Stora grupper i samhället är helt beroende av papperstidningar som ett alternativ till Paddan. Paddan är dessutom ytterst illa hotad av all slags desinformation från olika håll och från en envägskommunicerande maktapparat.
Rörelsen hade under lång tid den största nyttan av presstödet, till sina vanskötta tidningar, som så småningom alla fick läggas ner. Nu helt plötsligt, så skall presstödet tas bort som någon slags hämnd, för egna misstag.

Presstödet för papperstidningar måste finnas kvar för att kunna försvara demokratin.

24. Jul, 2017

Intet nytt på ansvarsfronten

Alla ministrarna fick, som väntat, fullt förtroende av statsministern. Några små misstag måste man ju acceptera och då ansvarsläge är oklart så är allt som vanligt.
Den svenska sjukan; att ingen i ansvarig ställning någonsin har ansvar för sina gärningar, är i vart fall inte statsministerns ansvar. Och om det inte är statsministerns ansvar, så måste det naturligtvis bero på den elaka högern och de råa marknadskrafterna, såklart.

Man kan undra över att ministern Ygeman har så stort förtroende hos partiet. Men han är ju kronprinsen, som skall efterträda statsministern efter det framgångsrika valet, där Makten skall regera vidare med Centern och Liberalerna (med Birgitta Olsson vid rodret) som slavpartier och Venezuela som högsta förebild.

Men det finns faktiskt flera som har ansvar och det är väljarna. Men så länge pengarna rinner till, så händer ingenting och med alla importerade väljarröster så är nästa års val redan klart.

23. Jul, 2017

Transportstyrelsen

Regeringen har för någon tid sedan avskedat transportstyrelsens GD, utan några kommentarer. Ett förvånansvärt ingrepp, då det finns många GD:ar som borde ha fått sparken långt tidigare.

Sanningen kommer till slut alltid fram och nu har det visat sig att det inte gällde misstro mot partilinjen utan anledningen var långt allvarligare. Regeringen har mörkat ytterligare ett landsförräderi, låtit GD bötfällas med 1,5 månadslöner och sedan begravt frågan.

Statsministern har nu kallat ut tre berörda myndighetschefer, bl.a. överbefälhavaren, att stötta honom i den meningen, att inget av vikt har hänt.

Man kan dock undra varför denna fråga har blivit så stor? Försvaret är ju redan nedlagt och denna fråga rör ju bara om i kvarlevorna.
Försvaret är sedan länge nedlagt av nuvarande regering i samarbete med Alliansen. Detta i sig är att betrakta som landsförräderi, så varför de upprörda känslorna?

Allmän inkompetens på politiskt styrda myndigheter är ingen nyhet och att ministrarna alltid är små oskyldiga lamm är numera en självklarhet, så varför detta höga tonläge? Vi har väl furnerat öststaterna förr med fredsbevarande informationer, så varför nu?

Anledningen är troligen att vårt embryo till agentnät är röjt och att vi också röjt utländska kontakter, men vaddå, vi är ju en feministisk fredsbastion i världen och inget kan väl vara viktigare än att alla har samma information som vi, eller i varje fall all svensk information. Är vi inte med i FN:s säkerhetsråd kanske?

23. Jul, 2017

Svinaktigt

Allmännyttans sista utpost genom Public Service - en vakthållare av den sanna socialistiska tron och huvuduppgiften att hålla Sverige rent - har haft ett indignerat inslag om att svenska jägare troligen säljer vildsvinskött utanför de auktoriserade viltslakterierna.

Inslaget menade, utan någon saklig grund, att 80 procent av vildsvinsköttet såldes utanför statens kontroll och att detta kött inte var besiktigat av jordbruksverkets veterinärer, och därmed livsfarligt att förtära.

Mig veterligen har aldrig något skjutet vildsvin passerat utanför nämnda veterinärkontroll. Vem vill frivilligt dö i Andrés plågsamma död?

Orsaken till att SR/TV hade detta inslag är troligare att finna i att riksskatteverket ser sig eventuellt lurade på moms och skatteintäkter.

Riksskatteverkets misstankar om grovt skattebrott grundar sig nog på gamla fördomar om att den svenska jakten enbart bedrivs av adel och överklass och eftersom dessa regelmässigt utarmar det arbetande folket så gör de säkert detta även i vildsvinsfrågan.

Få vågar idag jaga svin under dagtid, då jakten är alldeles för farlig för hundar och människor. Jakten bedrivs främst under skymning och natt med kyla regn och mygg som kamrater. Risken för skadeskjutningar är mycket hög och vem vill ta ut sin hund mitt i natten och söka efter ett skadeskjutet vildsvin?

Alltså återstår den etiskt tveksamma jakten i nattskjutningar med larm, lampor eller infrarött sikte - olagliga i alla andra fall, men mot vildsvin är det tillåtet.

Få vill hålla på med sådan jakt, eller snarare slakt, inte minst med anledning av alla extra kostnader, risker och yttre olägenheter.

Staten är mycket upprörd över att jägarkåren är ovillig att ställa upp i s.k. eftersök, vid trafikolyckor m.m., då den ekonomiska ersättningen är försumbar och att dessa olyckor nästan alltid sker efter mörkrets inbrott, med stora risker för hundarna.

SR/TV:s inslag andas att riksskatteverket nog vill schablonbeskatta jägarkåren för oredovisade vildsvin enligt förskottsmallen för momshanteringen - en förskottssumma på ett tänkt jaktutfall - för slutredovisning två år efter uttaxeringen, utan räntetillägg förstås.

23. Jul, 2017

Tycka rätt är stort, men rösta Rött är större

Regeringen har lagt fram några förslag till grundlagsändringar i ämnet att tycka rätt. Syftet är att hålla Sverige rent från ickesocialistiska uttalanden, så att den gemena åsikten blir kongruent med regeringens.

Det hela verkar snarlikt Polens utrensning av självständiga domare och en intressant efterföljd av Turkiets demokratiseringsförsök, vilken tyvärr säkert kommer att lyckas och återge Turkiet och Brödraskapet sin rättmätiga shariagrund.

Inte heller känns det lugnare av att SD är det största partiet i opinionsmätningarna och, ännu värre, Centerns och Liberalernas flört med Makten.

Var finns hedern, övertygelsen och omtanken om Sveriges framtid? Är makten det enda viktiga och en tjusig motorväg in i avgrunden?

19. Jul, 2017

Privata konkurser, en ny skatteintäkt?

En VD i ett svenskt storbolag har, sig ovetandes, försatts i snabbkonkurs av svensk tingsrätt, men återsattes snabbt i solvent skick med hjälp av hovrätten.

Någon hade kapat VD:s personnummer och skickat in en konkursanmälan till tingsrätten. Tingsrätten kontrollerade att ansökan var underskriven och nöjde sig med detta som beslutsunderlag, för ett godkännande. I snabb takt så underrättades också andra instanser så att avregistrering kunde ske av andra bolagsåtanganden. VD:n var helt plötsligt inte längre VD på sitt företag.

Detta är naturligtvis en rättsskandal och endast tack vara pengar, egen advokat och kanske goda kontakter, kunde frågan lösas tillfredsställande.

Hur många hundra miljoner är JK bered att betala i skadestånd? Troligen inga alls, då frågan inte kommer på JK:S bord, eftersom alla med kunskap om det svenska socialistiska samhällssystemet vet, att man stöter sig inte med Makten.

Frågan är principiellt intressant för alla, då samma sak hänt många andra svenskar under flera års tid, dock utan att dessa fått något intresse i pressen.

Personnummersystemet som infördes i slutet på 1960-talet är fortfarande ett fantastiskt kontrollinstrument för staten, men en ökande riskfaktor för grundlagsskyddande rättsosäkerhet inom landet och en fantastisk målfaktor för främmande makter samt kriminella.

Hur har det då kunnat bli så här? Om vi undantar tingsrättens inkompetenta behandling av ärendet, så glider frågan tillbaka till 1970-talet. Det nybildade domstolsverket skulle göra domstolarna mer följsamma till det framtida socialistiska rättssystemet, som främst var intresserat av att domstolarna hade kontroll över privatpersoner och företag (se personnummer införandet). Detta för att främst kunna få kontroll över skatteinkomsterna, momsen, tullavgifter och bankernas tillgångar och transaktioner.

Civildomstolarna kom då i skymundan och fick allt färre pengar för administration, datoriseringar och nyrekryteringar. Allt fokus lades på förvaltningsdomstolarna, vilka fick alla resurser.
När detta uppdrag var klart så fick civildomstolarna visserligen dataresurser, men inga personella styrsystem utan allt skulle skötas på billigaste sätt utan mänsklig inblandning. Fiskalsutbildningar togs tidvis bort men på förvaltningssidan tag man nästan in folk från gatan för att göra om den då välfungerande asylprövningsrätten till nuvarande katastroforganisation inom förvaltningsdomstolarna.
Civildomstolarna har troligtvis gett upp hoppet om den rättsosäkra handläggningen av deras administrativa ärenden, väl vetandes att statsmakten endast är intresserad av att det skall gå fort och det skall framför allt vara billigt.

Till slut blir det så här och ingen verkar bry sig, det är ju bara förtagare som blir berörda och dessa är ju redan samhällsfiender (utom i skattesammanhang).

Staten kanske har tänkt sig en ny kreativ avgift på ett återöppnandet av mänskliga rättigheter?

17. Jul, 2017

Mitt i sommaren, ett år före ödesvalet

Aldrig har sommaren varit vackrare. Vid mitt torp finns det säkert 20 olika grässorter av enastående skönhet, ängsblommorna i dikesrenarna prunkar, ekskogarna är mäktigt vackra och säden på åkrarna börjar redan gulna - till följd av torkan.
Bakom det blåtonade och oändligt vackra linfältet breder kommunens senaste mastodontlika industribyggnader upp sig (på länets bästa åkermark) och skickar sina gifter ur höga skorstenar, mot ett redan förgiftat Östersjölandskap.

Det dygnetruntvarande oväsendet från de giriga industrikropparna dränker all fågelsång och skändar den annars tysta sommarkvällen, men överröstar också alla streetrace och odämpade motorcyklar med efterföljande mänskliga vrålkonserter.
Invandrarnas screamball med primalskrik som kommunikationsmedel, låter som anfallskrig, men stöttas av alla välvilliga socialisters statsbidrag, till offren för den elaka högern och de råa marknadskrafterna. Dessa offer som har alla rättigheter och inget ansvar, endast ockupationsplaner.

Ord som tystnad, hänsyn, omtanke, samarbete och empati är numera borgerliga påhitt och gynnar inte socmus kamp för sitt maktbevarande.

Naturen, samarbetet med naturen, samklang med naturens ändliga resurser - allt detta är ointressant i kampen för maktbevarandet. Socmus är den nya axeln och borgarna skall betala.

DÅFF älskar Sverige, men finns det någon mer som vill annat än egenmakt?

14. Jul, 2017

Revolutionsdagen till minne

DÅFF gratulerar även Frankrike och presidenten Macron på nationaldagen, till minne av revolutionen 1789.
Tre år efter den franska revolutionen mördades den svenske kungen av adelsmän, som fått sina privilegier och makt beskurna av kungen. Några år senare hade vi en av den franska revolutionens främsta företrädare, generalen Bernadotte, som svensk kung och då som en ännu mer maktfullkomlig statschef än Gustaf III.

Vackra är alla de flödande orden om de höga ideal som våra politiker säger sig företräda, men det handlar alltid om makt - egen makt och kanske partiets makt. Och därmed måste vi skapa maktbalanser, maktdelning och maktkontroll med sanktioner. Allt för att skapa en demokrati för folkflertalet.

Den franska staten har genom senaste presidentval faktiskt lyckats ta sig ur en djup politisk kris och såväl som i USA, ser det ut som om dessa revolutionsnationer lyckas hålla maktbalansen levande och vital.

Sveriges problem liknar allt mer Tysklands, med samma traditioner från socialismen och dess krav på kollektivets makt över produktionsmedlen, den statiska klasskampen (fast den rör sig hela tiden) och att det alltid är synd om socialister, som offer för den elaka högern och de råa marknadskrafterna.

Hatet är grogrunden och det är alltid någon annan som skall betala och någon annan som har ansvaret.

14. Jul, 2017

Det svenska stålet biter

Engelsmännen är upprörda över att svenskt stål upphandlas för att tillverka nya engelska korvetter. Det verkar som om den svenska stålbranschen har ryckt upp sig och det är glädjande.

Som alla vet, så är det inte så ofta som det landar stekta sparvar vid fötterna, och nu borde Sverige ha världens chans att göra en "deal" med Storbritannien om en gemensam produktion av fregatter, ett fartyg som vi absolut behöver för att skydda vårt vatten och territorium.

Varför inte beställa fem fregatter och sälja det utmärkta svenska stålet till ett vänskapspris? Vi skall ju i alla fall ha ett gemensamt försvarssamarbete med Storbritannien, enligt det av försvarsministern, för en månads sedan underskrivna avtalet med Storbritannien.

Men du kanske måste fråga Margot först och då är det kört.

14. Jul, 2017

Kunglig födelsedag

I dag gratulerar vi kronprinsessan Victoria på hennes 40-årsdag.

Enligt DÅFF gör kronprinsessan ett bra jobb, är en utmärkt representant för Sverige och vårt kungahus och ger svenskarna den tradition, kontinuitet, varsam förnyelse och stabilitet, som bara vårt kungahus kan erbjuda.

Kronprinsessan Victoria kommer så småningom att bli Drottning av Sverige och tillika vice President på livstid och kommer då att, tillsammans med den folkvalde presidenten med en mandatperiod om 8 år, utgöra presidentämbetet för Sverige, med en särskild uppgift att vårda det svenska kulturarvet och vår historia.

Grattis på födelsedagen!

10. Jul, 2017

Äggplundrare i naturskyddsområden

Sverige plundras på många områden på grund av politisk inkompetens och ett av de värsta brotten är plundringen av våra sista naturreserver.

Återigen har äggsamlare tagits med plundring av sällsynta fågelbon. Vi har sett kyrkor, museer och gömda skattområden plundras på Sveriges historia och vad gäller naturen - vår framtid, så är brotten speciellt allvarliga.

Allvarliga brott mot kulturarvet skall ge livstids fängelse och brott mot Naturen skall ge livstids straffarbete.
Här gäller också regeln att brotten mot Naturen får anses vara speciellt fega, då den drabbade inte kan försvara sig och då gäller dessutom ett eller flera feghetstillägg för brottslingen. Maximalt kan detta ge tre livstidsstraff.

Men, som vanligt i Sverige, så skyddas brottslingen av den socialistiska rättsordningen. Men brottslingens inkomster av plundrade fågelbon är nu så stora, att kanske Skatteverket kan vakna och ta ut både inkomstskatt och moms. Skatteverket brukar ju vara duktiga på att ta ut retroaktiva skatter och skattetillägg, samt bötesbelopp. Bäva månde äggplundraren.

10. Jul, 2017
10. Jul, 2017

Vart skall överlevande Kristna deporteras?

Helvetet i Syrien fortsätter varje dag och nya hemska övergrepp kommer i dagen, inte bara utförda av IS utan av alla inblandade muslimska parter.

Som vi tidigare beskrivit, så är den muslimska behandlingen av kristna helt förödande barbarisk, inte bara i Syrien utan i de flesta muslimska länder (av kurder undantaget), i Mindre Asien och hela norra Afrika, men värst av alla verkar Yazidierna ha blivit behandlade.

Oavsett helvetesgraden för dessa kristna kvinnor och män, så är det fortfarande en skandal att Sverige inte hjälper dessa utsatta från Förintelsen - varken Kyrkan eller regeringen.
Den enda rimliga lösningen på vårt stora integrationsproblem är att nu stoppa alla muslimska ekonomiflyktingar och att vi bara tar in endast kristna från alla våldsamma muslimska länder.

Om inte den feministiska soc-musregeringen (socialist-muslimska) vill hjälpa sina kristna systrar, vad är då denna regerings propagandamaskin värd annat än som ett kamouflagenät för fortsatt långsiktigt vänsterstyre, med muslimsk hjälp.

Socialism och Islam i ett heligt förbund i det Nordliga Kalifatet är tydligen målet. Men vart har ni tänkt deportera de Kristna?

10. Jul, 2017

Nedlagd vapenfabrik

Den feministiska socialist-muslimska regeringen har nu kanske fått in det sista skottet på det svenska försvaret, genom att säga nej till fortsatta diskussioner med Belgien, om att sälja 34 nya Viggen - till ett fredligt EU-land.

Anledningen sägs vara att Sverige inte vill binda upp sig i för täta kontakter med Belgien. Vad som avses med detta är oklart, man kan spekulera om att vi binds närmare in i den oönskade NATO-kretsen, men den troliga anledningen är att den feministiska socialist-muslimska ( i fortsättningen soc-mus) regeringen vunnit en intern seger för att hålla den aggressiva kapitalistiska försvarsindustrin på mattan.
SAAB har ännu inte rätt förstått att Sverige skall ombildas till en fredsemissarie och fyrbåk i den nya fredliga värld, som är på väg att skapas av vår utrikesminister, som ett internationellt föredöme och rättesnöre för alla aggressiva mansdominerade länder.

SAAB borde därför på ett tidigt stadium ha lagt ner sin verksamhet, eller som SAS, flyttat till England, vilket numera är ett transitland för av Sverige utvisade ickesocialistiska företag.

Vi vill rekommendera våra läsare att se vårt program under flikarna Utrikespolitik och Försvar. Inget har ändrats på ett halvår i annan riktning än till det sämre.

9. Jul, 2017

Höstens militärmanövrer

Under sommaren och hösten kommer flera stora manövrer att hållas runt och i Östersjön. dels från NATO:s sida, men främst från Ryssland och Kinas sida. Kinas deltagande är en intressant uppförstoring eller en s.k. eskalering av intresseområdet Östersjön.
Ryssland deltar med flera kärnvapenbestyckade fartyg, ubåtar och flyg.

Presidenten Putin har nu äntligen personligen träffat presidenten Trump och testat frågan om presidenten Trump kommer att ingripa om Ryssland vill ta ytterligare någon tårtbit i sitt Europapuzzle.
Svaret på denna fråga är förmodligen nej, och därmed kan presidenten Putin och utrikesministern Lavrov fortsätta sitt sannolikhetsspel om vad som troligen händer vid olika erövringsprojekt i väst.

Presidenten Putins enda problem är flankproblemet Finland, så därför blir det troligen en del av Litauen som kommer att testas. Men för att säkra det projektet kanske ett nytt kuppförsök i Vitryssland måste ske.

Så Gotland kanske klarar sig ett tag till. Vi har ju där nästan 145 militärer och inte att förglömma - hemvärnet.

Det blir en intressant höst.

9. Jul, 2017

Almedalen

Alla sammanfattningar om Almedalsveckan pekar på att det största som hänt under veckan var att samtliga talare var mycket personliga, gjorde personliga referenser och levde upp till nutidens narcissistiska ideal.
Det politiska innehållet har uppenbarligen glidit förbi journalister och allmänheten.

Anna Kinberg Batra har gjort en hedervärd förnyelseprocess, med attityden att efter detta kan inget hemsk hända, en mjukare framtoning, men fortfarande med ett problemförnekande.
AKB lade offentligt ett slutbud i de pågående försvarsförhandlingarna om 2 md kronor. Detta låter handlingskraftigt, men är ett sandkorn i slutloppet på ett nedlagt försvar, som behöver 200 md för att komma igång med en nödvändig upprustning.

Moderaternas problem är inte Anna Kinberg Batra, utan att partiet inte vill tala om verkligheten och landets problem. Moderaterna deltar därför i den socialistiska låtsasleken om att allt är underbart och att alla kritiker till denna tes är landsförrädare.

SD partiledare Jimmie Åkesson menar att SD har suddat bort alla nazistinfluenser ur partiet och hade god PR av att nazistanstruket parti var med under Almedalsveckan.
Därför var det i Jimmie Åkessons tal, obehagligt och direkt illavarslande att höra den programmatiska stölden av ett berömt tal från 1900-talet och direkt motbjudande blev den direktkopierade avslutningsfrasen i nämnda tal, med en blinkning åt; Wollen Sie den totalen Krieg?

6. Jul, 2017

Mer pengar till välfärden

Finansminister Magdalena Andersson (tydligen ytterligare en statsministerpretendent vid sidan om Ygeman och Damberg) har utlovat 20 miljarder kronor extra till kommunerna, under nästa mandatperiod om 4 år.

Pengarna skall gå till välfärden, en socialistisk term för allas vårt omhändertagande av Sveriges invånare. Något som alla partier vill, men som enbart socialismen menar sig företräda.

Den utlovade summan om 5 md per år har redan utdömts av fackliga företrädare. Summan räcker knappt till att upprätthålla nuvarande krisvård. Alltså inga nya pengar.

Den minnesgode kommer ihåg att LO-ordföranden i våras ville införa ett kommunalt skattetak. Med detta menade han att staten borde gå in med mellanskillnaden, vilket nu finansministern gått med på.

Det är dags att åter påminna om politikernas mörkande av samhällets kostnader. Politikerna har lovat reformer som vi inte har råd att genomföra, allt för få arbetar och bidrager till välfärden och alla dessa löften kommer att öka kommunalskatterna med ca 10 kronor, landstingsskatten med ca 10 kronor och statsskatten med ca 10 kronor.
Totalt en skattehöjning med ca 30 skattekronor och som ger en skattenivå om ca 80 kronor, utöver moms och s.k. avgifter. Då kan vi äntligen få det av socialismen efterlängtande nolltillståndet, där invånarna ger allt till Partiet.

Finansministerns löfte är nog annars mer tänkt att hålla de socialistiska och permanent misskötta kommunerna ytterligare rådrum under kommande valperiod. Den s.k. robinhoodskatten, eller interkommunala utjämningsskatten, kommer alltså att fördubblas och ge Göteborg, Malmö, Norrköping m.fl. socialistiska kommuner förlängt mandat och maktinnehav. Som alltid på någon annans bekostnad.

6. Jul, 2017

Bråvalla

Bråvallafestivalen läggs ner nästa år. Om den dåliga ekonomin påverkat utslaget är oklart, men det officiella motivet är att arrangören inte klarar av att hålla ordning - allt fler våldtäkter och ofredanden förekommer.

Förr i tiden slogs de våldsamma männen om kvinnorna, tills dess att någon låg ner eller gav upp. Idag hoppar männen över detta onödiga steg och ger sig rationellt direkt på kvinnorna och slår ner eller dödar dem som ingriper.

Detta är naturligtvis ett mycket effektivare sätt att uppnå sitt mål, än att mannen får hoppas på att kvinnan väljer den som står upp efter slagsmålet.

Det är märkligt att våra politiker inte på 30 år förstått vad som håller på att hända med våldsamma mäns framfart; i allmänna rummet, på fotbollsplanen, idrottsplatsen eller på rockkonserten.

Ett annat märkligt fenomen är att det alltid är statspolisen som skall rädda arrangemanget. Statspolisen är nästan lika nedlagd som försvaret och har små resurser att bevaka alla överträdelser. Visserligen får polisen viss ersättning från arrangören, men det borde vara kommunens ansvar (som ger tillståndet) i samarbete med arrangören.
Arrangören borde ordna och betala för sin egen vakthållning med lokala kommunpoliser. Först då blir ansvaret tydligt.

Sverige har inte bara minst 210 autonoma frizoner för kriminella, utan också ett växande problem med våldsamma män som tar över landet. Den stora invandringen av unga män från våldsamma miljöer förstärker bilden av att Sverige förlorat kampen om kontroll över det egna territoriet.

Som i alla socialistiska länder ser vi ett inkommande sönderfall, svårt att stoppa när det nu gått för långt.

Lösningen då? Ja, det är inte enkelt då rättssystemet gynnar brottslingen och fäller samhällets försvarare, skolan saknar ordningsregler, ingen värnplikt, inget samhällsansvar, alla har rätt till allt men inget ansvar för något och ingen behöver känna någon delaktighet i Sverige - annan än att se den som en bankomat av förmåner.

De få politiker som tagit upp frågan om "ordning och reda" har fått utstå hån och ofredanden under lång tid, men inget tack från befolkningen - allra minst från kvinnorna, vilka främst tycks gå på den socialistiska myten om att allt är underbart. Och då får det bli så, fram till explosionspunkten.

6. Jul, 2017

Volvos elbilar

Grundregeln i affärslivet är att aldrig vara först med något nytt, då detta anses vara livsfarligt och alldeles för dyrt. Därför säger man, in i det längsta, att frågan är inte aktuell idag. Men sedan börjar man förstå att företaget nästan missat tåget och då blir allt plötsligt panikartat bråttom.

Men, bättre sent än aldrig och då är det förstås extra viktigt att företaget satsar rätt. Frågan är bara om Volvo satsat rätt?

Satsningen på elmotorer har många kvarvarande problem med batterikapaciteten, batterierna kräver unika metaller som redan är en bristvara och som främst finns i Kina, eldriften kräver 3-fas eluttag (kostar minst 10 000 kronor i installation) och driftlängden på batterierna är okända (kanske bara ett par år med nyinstallation för ett par hundratusen kronor) m.fl. problem.

Elåtgången kommer kraftigt att öka i ett samhälle där bilen drivs med el och vi blir då åter mer beroende av kolkraft och kärnkraft. Detta innebär att elbilen låser in oss i ett nytt centralstyrt strukturområde.
Elbilen ger oss något mer oberoende än bensinen gör, men lika fullt blir det ett sårbart distributionssystem.

Volvo har säkert en stor marknad för elbilen i Kina, som måste göra något snabbt för att landet överhuvud taget skall kunna överleva.
Bra är att bilens driftsystem får ett alternativt system, något som alla energisystem borde ha.

Så det finns många men i kalkylen och nu när dieselmotorn helt plötsligt blivit icke miljösmart, så undrar vi förstås hur det går med dieselmotorerna i alla lastbilar, fartyg, traktorer och lastfordon?

Att dieselmotorerna är farliga har vi hört i flera decennier och inte har det blivit bättre av fusket från biltillverkarna, men varför har inga politiska beslut tagits medan tid fanns? Nu är det helt plötsligt köparnas problem, när räddhågsna politiker låtsas som om det är någon annans ansvar.

Om Volvo, som väntat så länge med beslutet, velat visa en miljövänlig attityd och affärsomsorg, så kunde de i stället väntat ytterligare något år, tills dess att vätgasmotorerna hunnit bli klara.

Elbilen är dock ett bra alternativ till bensinbilen, men låser in oss i ett nytt infrastrukturellt komplicerat system om inte alla fastigheter och byggnader snabbt tvingas bygga ut ett eget energisystem (ex.solceller) med 75 procents självförsörjningsgrad. Detta borde göras oavsett elbil eller ej.

5. Jul, 2017

Upphandlingsförordningen

Sverige är det land inom EU som mest slaviskt följer upphandlingsförordningen. Andra länder är mer pragmatiska och flexibla och förundras över den svenska "kantigheten".
Sverige har nu problem med sin upphandling av nya robotar för luft- och sjöförsvar, genom att amerikanska Raytheon vill ha ett snabbt svar på sin offert, snabbare än upphandlingsförordningen tillåter.

Raytheons tillvägagångssätt visar på dilemmat för Sverige, då vi är ett litet land, utanför NATO, officiellt alliansfritt med ett i praktiken nedlagt försvar och som har en "utmobbad" egen försvarsindustri.
Det svenska försvaret är i princip nedlagt och har länge varit en budgetregulator, med korta planeringskast. Detta leder inte till den planeringssäkerhet, som behövs för en säker försvars- och säkerhetspolitik.

Om man samtidigt ämnar utveckla den feministiska fredsmodellen med antikonfliktstyrkor och fredsambassadörer som huvudförsvar, så är det svårt att med någon trovärdighet göra internationella upphandlingar för ständiga realisationspriser.

Vi vill förstärka försvaret - fast vi inte vill och definitivt får det inte kosta något.

Det blir billigare att köpa maskeringsnät.

1. Jul, 2017

Utökat RUT-avdrag från Alliansen

Alliansen har haft ett stort pådrag för att lansera ett utökat RUT-avdrag. Man får nästan hålla med Magdalena Andersson om att det krävs litet mer än detta förslag för att lösa integrationsfrågan.
Men att AKB:s ständiga upprepningar om att skapa fler enkla jobb kändes inte bra, då ju alla typer av arbeten behövs och alla kan inte vara partiledare och att invandrarkåren säkerligen har minst samma eller troligen högre begåvningsgrad än svenskarnas.
Det finns många arbetslösa infödda svenskar som borde ta "enkla jobb" - men prioriterar ledighet och bra A-kassa i stället - med partiets fulla godkännande.

Problemkomplexet med invandringen är att det inte finns någon bra integrationspolitik och att vi låtsas att alla är flyktingar, medan det troligen är ca 80 procent som skall läggas inom kategorin "ekonomiska flyktingar". De som inte har råd att ta sig hit blir kvar och dem borde vi hjälpa på plats.

Det var Olof Palme som myntade begreppet ekonomisk flykting i efterdyningarna på Vietnamkriget. Den i Vietnam segrande kommunistregimen satte, på sedvanligt kommunistmanér alla icketroende i läger, dödade eller förföljde icketroende. Många flydde då från Vietnam i båtar, förslavades i grannländerna, sattes i sexhandeln eller på annat sätt förföljdes. Några kom igenom, men fick inte komma till Sverige på Olof Palmes direkta anmaning. De var inte äkta socialister.
Mönstret från Medelhavet känns igen och idag hade Olof Palme betecknats som Sverigedemokrat.

Alliansen borde ha större ambitionsgrad än att snuttifiera RUT-avdraget, men det är kanske det enda som Alliansen har lyckats ena sig om.
Att tjata om invandrarnas brister i utbildningen har inget att göra med invandrarnas intelligens och då alla invånare i Sverige borde bidraga till landets bästa, så borde naturligtvis alla arbetslösa returnera landets generösa bidragssystem, med att bidraga, efter sin förmåga och fulla arbetskraft, till Sveriges bästa.

Problemet med att införa s.k. enkla jobb är naturligtvis att socialismen och LO satt så höga ingångslöner att ingen normal arbetsgivare anställer någon med så oklara framtidsutsikter, i enkla jobb. Alltså finns det inga enkla jobb - de är bortrationaliserade.

I stället borde vi införa arbetsplikt för alla invånare. Att vara arbetslös är ingen rättighet.

Självfallet skall alla göra en insats för sitt generösa hemland, alla behövs och alla har rätt att känna sig behövda. Det är inte bara stockholmare som är smarta.

1. Jul, 2017

Inte NATO, men JEF

Sverige har tecknat avtal med Storbritannien om ett försvarssamarbete, som på lösa grunder skall kunna ge "säkerhetshjälp" i trängda lägen.

Vad anslutningen till JEF innebär är väldigt oklart, men den har fyra tydliga fördelar för Sverige:
verkar ansvarstagande och handlingskraftigt, kostar ingenting för ett parti som vill lägg ner försvaret, går alltid att säga nej till utkrävda insatser och att det kan ses som ett alternativ till NATO.

Hur det nu blir med vår "alliansfrihet i fred" blir ännu mer oklart, men riksdagsbeslutet som ligger till grund för försvaret, är ju i alla fall bara en dimridå för en nedläggning av försvaret och då kanske flagranta övergrepp av konstitutionen är ointressanta för en maktfullkomlig socialism.

Det känns inte bra att regeringen kan lägga ner en sådan väldig kraft och energi på att dölja en nedläggning av försvaret. Men, de flesta verkar ju gå på detta och gillar nedläggningsstrategin, så då får vi hoppas på att någon ur JEF vill ge oss ett handtag i nödläge.

England är nog dock inte att lita på. Deras utrikespolitik är inte av det empatiska slaget och många borde minnas kapningen av de svenska jagarna vid Shetlandsöarna, ockupationsplaneringen av Kiruna och Norra Sverige, sprängningen av jagarna vid Berga m.fl. fientliga handlingar under kriget.

England har alltid haft en pragmatisk syn på relationerna med andra länder och JEF-avtalet är kanske bara en "teaser" inför Brexit och en början på planen att bilda ett alternativt europablock, med Storbritannien som självklar ledare.

Vad är det för fel på ett eget försvar?

26. Jun, 2017

Moralfrågor är ett "minfält"

Den svenska vänstern har alltid haft problem med verkligheten, då denna inte följer de politiskt korrekta partiprogrammen. För de partier som fortfarande tror på den statiska klasskampen och att socialister är enbart snälla och goda människor, blir det besvärligt att hantera såväl den inhemska som den utländska verkligheten.

Här finns mängder med besvärligheter som löntagarfonder, övervinster i "välfärdssektorn", skolans socialistiska mål, nedlagda försvar, polis - men helst ickepolis, miljövänlig som blivit miljösmart, maktapparat utan ansvarsregler, Sverige som lever på lönsamma företag medan de egna väljarna lever på bidrag och misskötta kommuner på statsbidrag samt allt tal om samhällsnyttan, men menar enbart den socialistiska egennyttan.

Nu skall återigen en paradfråga propageras inför hela världen; den svenska vapenexporten skall helts läggas ner, i vart fall kraftigt reduceras.
Ja, det är vackert, men som vanligt helt orealistiskt.

Den svenska vapenindustrin räddade Sverige från att dras in i 2:a världskriget. Utan egen vapenindustri hade vi aldrig kunna rusta oss till fred.
Om nu regeringen (i skydd av en förment opartisk myndighet) åter skall dra in på försäljningslicenserna, så kommer troligen vapenindustrin att snabbt flytta utomlands, sälja sig eller "merga" med annan europeisk eller utomeuropeisk vapenindustri. Och så kommer vi då stå där igen, med en massa förlorade arbetstillfällen och kunskap som gratis hamnar utomlands - så att vi får köpa dyrt, i begränsade mängder, eller inte alls från dessa utländska företag.

Märkligt nog går det att sälja till SaudiArabien m.fl. diktaturer och vi skall inte gå med i NATO och så skall vi konvertera det nedlagda försvaret till en freds- och antikonfliktstyrka, värd hela jordens applåder och hedersbetygelser, men vi skall inte kritisera Ryssland, Kina, SaudiArabien, Iran, Pakistan, SydAfrika, Marocko, Egypten - men gärna Israel, USA och Georgien.

För en vanlig väljare låter det som ett tal med kluven tunga - eller värre - som hyckleri och socialistiska lögner.

26. Jun, 2017

Vad är en MUA?

En MUA är en "medborgare utan ansvar". Sådana finns det gott om i Sverige. En MUA bryr sig inte om något annat än sig själv, en egoist alltså, och har ingen känsla för landet, sitt samhälle eller framtiden.
Demokratin är en mjölkko för privata kickar och resten kan dra någonstans.

Vi får hoppas att de nya generationerna och de många modiga invandrarna kan ändra på detta. Annars blir det inte så roligt i framtiden.

24. Jun, 2017

Den svenska beredskapen är god, sade en statsminister

Den goda svenska beredskapen har nu grundlagt att Gotland fortfarande är svenskt.
Tyvärr saknas det fortfarande 5 stridsgrupper à 1500 soldater, 4 fasta värn à 1000 soldater, 2 artilleri/robotregementen, 2 luftvärnsregementen, 2 divisioner Gripen, 2 divisioner attackhelikopter, 20 stridsbåt -90, 10 minutläggare, 2 fregatter, 4 Smyge (korvetter), 4 attackubåtar samt ledningspersonal.

Men denna insatsstyrka kommer nog snart och under tiden leder statsministern sin desinformationslinje med en omöjlig, men kanske ändock, NATO-anslutning eller kanske en anslutning till den, om 20 år kommande EU-styrkan.

Helst förstås en fredsstyrka och ett antikonfliktregemente.

20. Jun, 2017

Plundringen börjar nu

Med uttrycket att: "Plundringen börjar nu", avses inte det vi normalt tänker på - politikernas plundring av landet - utan att vi är nu vid den tidpunkt på året då människorna förbrukat all tillväxt på jorden och att vi, under resten av året, kommer att föröda alla tillgångar och förgifta jorden i allt snabbare takt och ta av det lilla sparkapital som finns kvar.

Jorden har väl en dubbelt så stor befolkning som Jorden klarar av. Inte nog med att antalet är för många utan också att antalet våldsamma och makthungriga män har ökat kolossalt.
Alla dessa makthungriga män, uppmuntrade av ännu fler statusjagande kvinnor, som plundrar och förstör, startar krig för att det är roligt samt som dödar för småsaker, är nu på väg att störta Jorden i fördärvet.

Kan Du i framtiden stoppa något våldsinslag, så gör du en god gärning. Tyvärr kommer du att åka i fängelse för detta och våldsmannen går fri. Så ser den svenska socialistiska rättvisan ut.

DÅFF tillönskar er alla en Glad Midsommar!

20. Jun, 2017

Äntligen att bra förslag från regeringen

Skolministern har lagt fram ett förslag till att återskapa förstörda vattendammar och att skapa nya naturliga översvämningsområden. Skälet skulle vara att rädda det svenska grundvattenbeståndet, ett mycket oklart samband.
Detta är ändock ett bra förslag av andra skäl än de föregivna, miljömässigt dock 50 år för sent, men bra. Och extra roligt var naturligtvis att skolministern kunde hitta något positivt att tala om.

Annars så har ju MP verkat för att alla små vattenkraftverk skall läggas ner, då dessa anses hindra fiskarnas vandring till lekplatserna. Detta är sant vad gäller ålen, laxen och öringar. Övriga fiskarter är stationära.
Dessa tre fiskarters vandringar kan räddas med små medel om vattenägarna får bestämma reglerna, men så får inte ske enligt MP:s regler utan länsstyrelserna tvingar nu alla vattenkraftverk till nya miljöprövningar, för enorma kostnader.

Det hade varit bättre med en sammanhållen vattenstrategi från regeringen, än den föreslagna åtgärden, vilken borde har varit en självklarhet från en miljömedveten regering. Men det räcker tydligen med att vara miljösmart - ett socialkapitalistiskt uttryck för en föregiven miljövänlighet.

20. Jun, 2017

Miljarder till skolsegregationen

Regeringen lovar många miljarder till skolan för att bryta "skolsegregationen". Vad skolsegregation är, är oklart, men är troligen en ny socialistisk propagandaterm för att blåsa liv i det socialistiska samhällets alla orättvisor, skapade av dem själva.
Internationellt sett så verkar det som om invandrare helst vill bo i homogena områden. Detta ger trygghet med kända språk, kulturmönster och grannar med samma bakgrund. Tyvärr ger det då också männen större utrymme att behålla makten och hålla kontrollen över kvinnorna, det enda de har kvar efter flykten.

Boendesegregationen är därför, i huvudsak, skapad av invandrarna själva, med fritt val.
Boendesegregationen för infödda är i huvudsak skapad av politikerna, där socialister och den ekonomiska överklassen bor i de större städernas centrum och bästa lägen.
Den så kallade skolsegregationen är naturligtvis en produkt av att boendet är segregerat. Konstigt vore annars. Problemen med skolan är inte segregationsproblemet utan att skolan sedan 1960 utsatts för ett politiskt socialistiskt experiment i kunskapsborttag och för ett barnmaktövertagande. Dessa två mål är uppfyllda, men har inte gett rätt politiskt utfall.

Eftersom alla ordningsregler är borttagna i skolan och att skolan därmed tvingas ge inflationsbetyg till alla elever med hotfulla föräldrar, så vill inte de dugliga lärarna arbeta på skolor med hotfulla elever och dess föräldrar. Föräldrar till invandrarbarn förstår vikten av en god utbildning och bra betyg och använder sig av de medel de behärskar för att uppnå detta. Och det socialistiska rättssystemet låter detta ske och alla elever skall ju ändock ha en doktorsexamen, så varför inte?

Så här inför valet så låter det PK och socialistiskt rätt att tala om för väljarna att stora orättvisor drabbar våra invandrare, på grund av de elaka högerkrafterna och de råa marknadskrafterna. Något eget ansvar för 80 års socialism finns inte på kartan.

Precis som i den nyligen lanserade lotteridebatten, så skall nu problemet lösas med bussningar och andra tvångsmedel för att kunna ge elever från de kommunalt misskötta förortsskolorna, förtur till de välskötta friskolorna någon annan stans.

Ett socialistiskt fiffigt sätt att blanda bort korten genom att dölja det egentliga problemet och tala om en lösning på ett helt annat problem. Mycket handlingskraftigt och visar på det överlägsna retorikkunnandet för vänstern, med den stora förebilden från de återuppståndna kommunistrikena.

Slutsatsen är att - det är väl ingen som bryr sig om eleverna, bara vi får behålla makten.

19. Jun, 2017

Nya lögner om Polisen

Att den svenska vänstern hatar militär och polis är inget nytt. Vänstern har lyckats lägga ner hela försvaret och är nära att lyckas med polisen, vilken är inne i en djup kris.
Vill du läsa mer om vårt förslag om att lösa försvarsfrågan och om polisens framtid - läs vad DÅFF vill under flikarna försvaret resp. polisen.

Regeringen stoltserade nyligen med att ha räddat polisen med 700 friska miljoner. Dessa pengar är redan slut och dessutom dras polisen med ett stort budgetöverdrag till följd av all övertid.
Detta i ett läge med 19 000 anställda (inte bara poliser), med en budget på 20 000 anställda (1 000 anställda har slutat sedan ett år), regeringen har utlovat 10 000 nya poliser, utan att ha finansieringen klar eller när detta ev. skall ske (helst aldrig förstås, man måste ju tänka på det närliggande valet) och med vetskapen om att det behövs minst 40 000 poliser. Något som en sann socialist inte vill tänka på - verkligheten är så grym.

Alltså ljuger vi litet till, bara vi kommer över valet. Då ordnar sig allt till det bästa, väljarna har glömt alla "misstag" och då väljarkåren röstar i linje med sina föräldrars uppfattningar och med stöd av 80 % av invandrarkåren, kan nog redan idag valsegern sägas vara bärgad.
För Marx skull - inga nya misstag före valet - och på sant jesuitspråk - ändamålet (valsegern och maktsäkringen) helgar medlen.

18. Jun, 2017

Dags att dela SR/TV

Sveriges Radios personal har påkommits med att häckla Jimmie Åkesson under hans Järvatal. De har då använt sig av medhavda skyltar som viftats med under talet och skrikit okvädningsord.
Skylttexterna var, milt sagt provocerande och definitivt vänsterorienterade. Polisen borde utreda om tilltaget lyder under allmänt åtal och SR borde utreda frågan om tjänstefel och avsked.
Men ingendera kommer nog att ske, då polisen inte har tid och kamraterna på SR kommer säkert se till att inget händer, mer än en klapp på axeln.

SR/TV är i allmännyttans tjänst och skall därvid lag vara politiskt obunden och neutral i sina värderingar.
Att så inte är fallet har vi vetat i många decennier, men SR/TV har ändock någorlunda lyckats forma ett bra utbud. Problemet har alltid varit intervjuer, urvalsproblematiska socialreportage och, inte minst, politiska debatter och tematiska program. Då har ofta redaktören svårt att inte visa sina sympatier och antipatier. Vänsterstyrningarna blir då tidvis alltför uppenbara.

SR/TV har nu gjort allt för många övertramp i sin iver att "hålla Sverige rent" och att hjälpa den svenska vänstern till nästa års valseger.

Därför är det dags att dela SR/TV i två delar, med tydliga spelregler, precis som vi har inom tidningsbranschen, tankesmedjorna och TV.

13. Jun, 2017

Den socialistiska regeringen slår sönder Den svenska modellen

Regeringen talar alltid med emfas om den svenska modellen. Ingen vet vad den står för eller vad den innehåller, men det låter vackert och den rätta socialistiska tonen.
De senaste årens inhopp från regeringshåll med att täppa till alla hål i sjunkande svenska skutan, med riktade statsbidrag, slår nu hårt mot den svenska lönebildningen. Den omhuldade svenska lönebildningsmodellen, både av nuvarande och förra regeringen, är nu i farozonen, eftersom alla statsbidrag till lärarlöner, sjuksköterskelöner, läkarlöner, räddningstjänstlöner, undersköterskelöner, polislöner m.fl. krisområden kommer att äventyra hela statliga lönebildningen och landets finanser. Statens inhopp i lönebildningen kommer att ge inflation och obalanser i statens lönebildning, med påföljande oordning i statsbudgeten.

Läget är mycket oroande då nu flera hundra tusen offentliganställda ställer, i och för sig rättmätiga, lönekrav på en löneutveckling som annars bara är förbehållna män i byggnads- och metallsektorn (en gammal socialistiskt ledd löneplacering för män - av LO).

Den svenska modellen kommer att explodera, likt det företag som länge letts av förvaltare som endast åtgärdar explosioner.

13. Jun, 2017

Staten plundrar vårt naturarv

I senaste numret av Naturskyddsföreningens tidning finns en stor artikel om Sveaskogs plundring av den svenska skogen, vårt gemensamma naturarv och basen för vår överlevnad.
Sveaskog är ett helstatligt svenskt skogsbolag med en socialistisk ordförande genom Göran Persson. Bolaget är en rest av det gamla socialistiska Statsföretag, som skulle förstatliga alla företag. Företaget har hårda avkastningskrav, men också några miljökrav, som tydligen inte alls hålls, eller fuskas med. Detta för att man skall ha råd att ge staten en hög avkastning.

Följen blir att Sveaskog avverkar skyddsvärd skog eller låtsas skydda skog.
Sveaskog är ett exempel på den socialistiska dubbelmoralen, där man säger sig vilja skydda naturen, men menar endast att man är miljösmarta (en socialistisk term för att föra en kapitalistisk miljöpolitik), d.v.s. ett kamouflerarat miljöval.

De svenska affärsmässiga satsningarna i Vattenfall, Telia, Nordpost, SAS, Sveaskog m.fl. företag har alla blivit till en flopp. Detta beror på att politikerna alltid blandar ihop politik och affärer. Politikerna använder sig av de statliga bolagen för att försöka förverkliga sina politiska drömmar i sken av affärsmässighet. Och det blir förstås alltid fel, då politiker är och förblir usla affärsmän.

Socialismen har under långa tider plundrat den svenska urskogen genom att urskiljningslöst hugga ner de fjällnära skogarna och all annan skyddsvärd skog - allt för de heliga jobbens ära.

Sveaskog skall enbart användas till att skapa skyddsvärda naturområden och använda sitt skogsinnehav till att kunna byta skog med andra markägare, för att kunna ge homogena stora skyddsområden. Sveaskog bör ledas av naturskyddsfolk, representanter för SLU och skogsfolk för att kunna skapa den 100-åriga grund för Sveriges framtid, som behövs för att vi skall kunna överleva.

13. Jun, 2017

Vilket parti röstar du på?

För att säkra jobb, makt och status för Sveriges intellektuella elit inom socialismen, har universitetens samhällspolitiska institutioner ökat kraftigt på bekostnad av humaniora (icke säkerställda socialister). Här sker fortfarande vetenskaplig hypotesprövning på enbart marxistisk grund och här forskars det på diverse maskopi- och paranojateorier.

Märkligt nog så kommer denna forskning alltid fram till att väljarna alltid röstar på det parti som gynnar dem bäst. Denna kunskap har väljarna haft i 100 år och detta övervägande borde vara färdigutrett nu.

Väljarna döljer sitt egoistiska röstande under ett kamouflage av hänsyn och hedrande av sina föräldrars preferenser.

Röstning sker sålunda i reell nutid, med dåtida behov. Sedan går allt så småningom ner i underjorden och då gör väljarna ett nytt oövervägt val och röstar för en revolution.

Demokrati förutsätter ett allmänt deltagande i politiken. Allmänhetens delegerande av makten, kunskapen och intresset för politiken till en politisk elit blir aldrig bra.

13. Jun, 2017

Machoboll i natten

Den svenska socialismen har, efter långvarigt funderande av hur migrationsfrågan skall lösas, kommit fram till att det är extra synd om alla ensamkommande män. Vana som dessa är av våldsideologier, krig, kvinnoförtryck och en aggressiv attityd mot maktsvaga som inte kan försvara sitt territorium, måste dessa män få utlopp för sin energi där de samtidigt kan vråla ut sina primalskrik och slåss på fotbollsplanen. Helst skall detta ske på nattetid, så att samling kan ske inför den stora uppgiften att erövra nytt land, fyllt av förhoppningsfulla idioter.

Gottsunda är ingalunda först med denna intergrationsidé. Denna idé har sedan länge genomförts i många socialistiska kommuner, vilka gladeligen på detta sätt tar in både stora statsbidrag och nya säkra väljare.
Idén är då att man placerar ett asylboende mitt i ett villaområde, där kommunen då konverterar parkmark till fotbollsplaner för männen och förskolornas lekparker till likvärdiga skrikplatser för flickor.
Detta kommunala skrikande pågår dygnet runt, varje dag och anses ha ett högt terapeutiskt värde. Fotbollen är naturligtvis enbart för männen och kallas i folkmun för screamball.

Screamball är alltså den nya socialistiska integrationsmodellen, lönsam och maktsäkrande för de rättroende, medan tidigare invånare flyttar till invandrarsäkrade områden.

13. Jun, 2017

Svenskt NATO:samarbete

Vi vill inte vara med i NATO säger den svenska vänstern och från regeringshåll vår utrikesminister, försvarsministern och statsministern i högstämda sånger om lyckans land - som egentligen inte behöver något försvar, då vi är av den rätta socialistiska tron.

Vi skall vara alliansfria i fred och neutrala i krig, men vi vill naturligtvis inte betala vad det kostar och så kan alla fredsvänner bli störda. Alltså har vi hittat på en underbar saga om att vi är fredsvänner med ett starkt försvar.
Men då vi förstår att det nedlagda försvaret är otillräckligt i krig så vill vi att NATO försvarar oss, men vi vill inte betala vad det kostar och vi vill inte låta vår vänsterflygel förstå att vi vill försvara oss, utan kostnad.

Alltså utser vi allt fler fredsambassadörer och drar ner ytterligare på de otillräckliga försvarskostnaderna (enligt försvarsöverenskommelsen med Alliansen), men umgås gärna med USA, NATO m.fl. tänkbara räddare i nöden.

Vi andra icketroende, som tycker att verkligheten gäller framför den socialistiska kartan, mår faktiskt ganska illa av detta landsförräderi med den fega och hycklande fredstonen.
Samtidigt har vi ett par hundra autonoma frizoner i landet, befriade från Sverige av kriminella scooterligor, raggargäng, MC-klubbar eller bara av helt vanliga invandrarligor. Här råder våldets makt, ingen kvinnofrid och lokala rättssystem. Det är kanske i denna liberala maktsfär som den svenska socialismen lärt sig sin vinglande färd mot undergången.

Sverige skall naturligtvis ha ett eget trovärdigt försvar och skall vara alliansfria eller möjligen i samarbete med Finland och de baltiska länderna.

Alla andra lösningar är bara osmakliga och speglar ett politiskt förräderi.

12. Jun, 2017

Sverige, ett land utan ledare

Det är svårt att vara en bra ledare, många känner sig kallade, men det är få förunnat att komma dit.
I Sverige har all politisk makt lagts i partiernas händer. Utan partiets stöd, är alla dina försök att bli en bra ledare chanslösa. All makt utgår från partiet, med dess ambitioner och med dess karriäristers maktambitioner. Partiets massiva mur av misstänksamhet mot ambitioner som inte gynnar partitoppens intresse - kommer att slaktas. Därför är det naturligtvis nästan hopplöst att kunna bli partiledare med visioner, då partipolitiken går ut på att gynna de andras i partitoppens karriärer.

Det verkar som om de flesta svenska partiledarna samfällt, hamnat i lejongropen. Makt och karriärer går före Alliansen och väljarnas dom har redan fallit, trots att det inte varit något val ännu.

Det verkar som om den socialistiska, aggressiva maktpolitiken har fått väljarnas uppskattning.

Finns det inga ledarämnen som är beredda att göra något för Sverige och vår framtid? Är det bara köttgrytorna som är intressanta och där alla giriga förvaltare slåss om makten, positionerna, pensionerna och pengarna?

12. Jun, 2017

Franska valet

Det är bara att gratulera Frankrike till att En Marche nu synes nästan få absolut majoritet i parlamentet. Söndagens andra omgång avgör, men det blir i vart fall enkel majoritet. Detta är något fantastiskt, av ett nystartat parti i ett av Europas mest konservativa länder. Men det visar å andra sidan på hur nära ett sammanbrott Frankrike var.

Problemet med allt för stora segrar är att det ofta blir inre splittringar i ett maktberusat parti. I detta fall kan man befara att det blir fronter mellan gamla politiker som gjort en konvertit och den nya, orutinerade fronten av unga, oerfarna entusiaster. Vi får hoppas på det bästa.

Endast ca 50 procent av valmanskåren har röstat. Många har gått ut och röstat på ett nytt hopp och andra har stannat hemma och därmed bestraffat de socialistiska kardinalerna.

Frankrike har, sedan den stora revolutionen, en politisk överenskommelse, där folket låter överklassen ta för sig - under förutsättning att folket får sitt. Detta låter som en bra överenskommelse, om det inte vore så att överklassen har makten i alla de tre benen - och folket endast demonstrationsrätten som sitt vapen.
I USA har maktdelningen trots allt fungerat.

I Frankrike har kanske folket hittat ett nytt och ofarligt sätt att göra revolution. Förre presidenten Obama i USA lyckades också entusiasmera ungdomen att rösta på honom, men resultatet blev inte så bra, då Obama inte ville bli smutsig om händerna. Vilket var hedervärt, men oklokt när man leker i en ormgrop.

Men spänningarna finns kvar i Frankrike, med 35 timmars arbetsvecka, stora förmåner för de anställda, en mycket stor offentlig sektor och en stor statsägd industri. Icke att förglömma de hårda villkoren för småföretagen och invandrarna. Det låter snarlikt de svenska problemen.

9. Jun, 2017

Vad vilja Storbrittanien och Europa?

Ännu ett obegripligt val har hållits i Europa och i Storbritannien har väljarna beslutat "Ingenting".

Europas dilemma är att "sociala förmåner utan ansvar" har blivit allt mer likt den romerska härskarmetoden - bröd och skådespel - och utan detta koncept ingen makt åt härskarna.

Europas bröd har blivit till "Bidrag" och skådespelet till "Droger (gärna att göra landet stort igen), Fotboll, Hårdrock och Våld". En farlig brygd och svårkontrollerad brygd i den socialistiska tron på att alla partikamrater och lojalister är snälla människor, i motsats till de som tillhör den elaka högern och som tror på de råa marknadskrafterna.

Frankrikes president Macron har den unika förmågan att ha kunnat definiera en framtidspolitik för folkflertalet. Han var också tillräckligt tydlig och långsiktig för att vara trovärdig.
Vi får se om Tysklands förbundskansler Merkel vågar sig på samma prestation i höst. Om hon inte lyckas med det, är Europa riktigt illa ute, såvida inte presidenten Makron kan bli Europas förnyare.

Europas demokratier har gjort det lätt för sig med förmåner och bidrag till folket, utan några krav på ansvar. Därmed blir demokratin inte en ömsesidighet utan endast ett "allas maktinstrument", som naturligtvis kraschar då pengarna tryter.

Storbritannien har lockat folket med lättköpta drömmar om diverse återställare (brukar annars vara en socialistisk paradgren). Den fria pressen har hängt på och ingen vill ta ansvar för verkligheten.

I Storbritannien har Boris Johnsson länge lurat i vassen och ser nu ett tillfälle att ta makten och hugga premiärministern i ryggen. Visst är politik en smutsig hantering, men det finns väl gränser.
Storbritannien behöver nu en ny Macron, men det är svårt att ta makten med hederliga avsikter och Frankrike hade nog tur i oturen.

I politiken är drömmar livsfarliga men tyvärr en ständig och flitig bärare av allsköns bejublade floskler, medan en visionär politiker med mod, flexibilitet, integritet och begåvning är en alltmer sällsynthet.

Många vill ha makt, position och pengar på andras bekostnad, men få är kallade att leda ett land till varaktigt välstånd - eftersom de motas bort av de giriga.

Europas folk måste böja ta eget ansvar och tänka själva och inte bara följa råttfångarna.

7. Jun, 2017

Nationaldagen - svenska flaggans dag

Vi hade i alla fall vackert väder, en underbar försommardag.

Annars var nationaldagen som vanligt i den socialistiska bruksorten, en arbetsdag för inre och yttre tjänst, med att arbeta med huset, klippa gräsmattor, såga ner träd, åka till tippen, skrikande utomhusaktiviteter, flyktingar som ringer på dörren mitt i natten med oklara syften och framför allt - om någon flagga skall fram, så skall den vara röd.

Aldrig kommer illviljan fram tydligare än på nationaldagen - dagen för nationell samling, som tolereras enbart för att kunna motivera firandet av makten och härligheten den 1 maj.

4. Jun, 2017

Islamistiska terrorrattacker

Vi börjar vänja oss vid alla islamistiska terrorattacker i Europa, nu senast i London. Intressant nog så är endast de länder drabbade, som tagit emot flyktingar från krigsutsatta länder, gett flyktingarna skydd, uppehållstillstånd, full tillgång till den svenska välfärden och livslång försörjning.
Tacken för denna generositet från mottagarländerna är då allmän misskötsel, hat och erövringsambitioner ( detta gäller som alltid inte alla, men allt för många). Vi är endast värda förakt och löje.

Det är kanske dags att ompröva vår invandringspolitik.

4. Jun, 2017

Försvarskostnader

SvD har i en artikel försökt kartlägga kostnaderna för en upprustning av det svenska försvaret.
Härvidlag så har SvD kommit fram till att det erfordras stora kostnader, vilka naturligtvis den svenska vänstern inte alls är beredda att ställa upp med.

Den senaste svenska försvarsöverenskommelsen (där endast Liberalerna någorlunda rakryggat inte deltog) är inte ens säkrad ekonomiskt vad avser den överenskomna nedläggningen av försvaret. Här saknas 10-tals miljarder för att bibehålla nuvarande ickenivå.

Som vi tidigare påpekat, så finns det ett Gemensamt riksdagsbeslut om att Sverige skall vara alliansfritt i fred och Neutralt i krig.

För att kunna upprätthålla detta beslut erfordras en upprustning av försvaret med ca 300 miljarder per år, under den kommande 10-årsperioden. Detta utöver de 100 miljarder per år som försvaret behöver för de löpande kostnaderna (totalt hälften av den summa som Saudiarabien köpt vapen för av USA).

Om Arbetsförmedlingen , Försäkringskassan (med medborgarlön), biståndskatastrofen m.fl. myndigheter läggs ner, så kan vi utan vidare bekosta denna upprustning av försvaret, som riksdagen har beslutat om.

Att den svenska vänstern inte vill ha något försvar, det vet vi - men vill något Alliansparti ha ett försvar, eller är det bara sedvanligt kamouflage?

4. Jun, 2017

Birgitta Ohlsson är inte kommunist

I ett reklaminlägg i Svd försöker den liberala pretendenten Birgitta Ohlsson att övertyga allmänheten om att hon minsann inte är borgerlig kommunist. Hon hänvisar då till ett antal självklarheter, där bl.a. tidigare vice statsminister Per Ahlmark minsann hade synpunkter på kommunismen.
Hon glömmer därvidlag att Per Ahlmark var en övertygad vänsterliberal, som gjorde många socialistiska uttalanden och helst offentligt och ständigt förödmjukad högerpartiets ordförande Gösta Bohman, en regeringskamrat.

Liksom flera konvertiter i dåvarande Folkpartiet ( Carl Tham m.fl.) hade Per Ahlmark en mycket tydlig socialistisk inriktning.

F.d. partiledaren Maria Leissner (FP) har också gått ut i pressen och gett sitt stöd åt Birgitta Ohlsson. De som kan sin historia minns att Maria Leissner var en katastrof för Folkpartiet och en feminist med samma motiveringar som framförs av Birgitta Ohlsson.

Elitistiska drömmar är inte en bra verklighetsförankring.

3. Jun, 2017

Socialistisk storseger

Som i alla andra tävlingar, så är det likt inom politiken lättare att vinna, om motståndarna gör bort sig. Vi får gratulera socialdemokraterna till den kommande storsegern.

Om Birgitta Ohlssons krypskytte mot Jan Björklund lyckas, så kommer Liberalerna att samköra med Vänsterpartiet/ eller FI, Centerpartiet med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna med Moderaterna. Kvar blir då Sverigedemokraterna med ca 20 procent, som ett pittoreskt inslag i den svenska socialismen - som kommer att få ca 60 procents majoritet efter riksdagsvalet.

Gotland är fortfarande svenskt, men kommer kanske att bli uthyrt till Ryssland på 50 år, om ett drygt år. Pengarna behövs så väl till den förstärkta bidragslinjen.

Kan vi hoppas på att alla "sleeping socialists" nu kommit fram ur garderoberna?

2. Jun, 2017

Ny nationalsång

En kvinnlig präst i svenska kyrkan vill göra om nationalsången till en anpassad muslim-socialistisk kampsång.
DÅFF vill då rekommendera henne att välja Internationalen, en befintlig sång som bättre passar svenska kyrkan och landets väljare.

Man kan undra vad Frankrikes väljare skulle tycka om att införa Internationalen som ny nationalsång?
Allting är åter som på det goda 1960-talets tid, då allting skulle utgå från en marxistisk grundsyn.

2. Jun, 2017

Även Birgitta Ohlsson vill göra revolution

Liberalernas Birgitta Ohlsson vill nu ta över ledarskapet i Liberalerna. Hon har under många år underminerat arbetet för Jan Björklund och har ägnat sitt liv åt att manipulera allt vettigt partiarbete.

Jan Björklund har varit den partiledare som tydligt definierat vad partiet vill i skolfrågan, försvarsfrågan, EU-frågan, kärnkraftsfrågan, svensk rättsordning m.fl. frågor. Jan Björklund har fått mycket spott och spe för sin politik, inte minst internt, men ändock stått kvar.
Konstigt nog har detta inte uppskattats av väljarna, som vill ha mer bidragstydliga partier.

Liberalernas oförmåga att hålla en tydlig linje har berott av många kvinnors manipulationer mot Jan Björklund och kvinnornas krav på "rena händer". Underförstått så har en stor del av partiets elit ansett sig vara en litet finare slags kommunister, en borgerlig elitkommunism med en könsmaktordning som huvudfråga och med orealistiska krav på andra moralfrågor.

Partiet har därför en ständig tvist mellan en finare elit och de som vill kunna ställa realistiska krav i frihetens namn. Kanske att den finare falangen vinner nu och Jan Björklund borde vara ganska trött på partiets alla krypskyttar.

Men Liberalerna under den nya ledningen kan då gå ihop med FI, så att kvinnorna får sin rättmätiga plats i den politiska maktordningen.

Det blir ett intressant år inför nästa val, med hela havet stormar och att Sverige går mot en socialistisk storseger, med efterföljande fest på att tälja guld ur borgarnas strupar.

2. Jun, 2017

Åsa Romson utreder sig själv

F.d. vice statsministern och jur.doktorn Åsa Romson skall, på uppdrag av regeringen, analysera varför det svenska miljöarbetet har misslyckats.

Det är fascinerade att se hur makten alltid tar hand om de sina och alltid ställer upp med nya tjusiga uppdrag och, för en vanlig dödlig, med fantasilöner, förmåner och enorma pensioner.

Åsa Romson skall nu alltså utreda det alla ickepolitiker vet, att vi har en misslyckad miljöpolitik, trots att vi har en socialistisk miljöbalk (Anna Lind), en socialistisk regering och ett miljöparti som skulle rädda miljön.

Tjugo års socialistisk miljöpolitik är alltså en katastrof. Och det är ju bara att gå ut i naturen och se vad som hänt.
Privatpersoner ställer sina förmögenheter till naturens förfogande och enskilda naturvänner gör vad de kan för att vara miljövänliga, medan staten ägnar sig åt miljösmarta plundringar av naturen.

Det verkar inte som om politikerna har uppfattat att det börjar hända något i det djupa folkhavet avseende enskilda säkringar av energi, boende och matförsörjning. Allt i syfte att säkra sin framtida överlevnad i en tid där man inte längre kan lita på politiker, vilka övergått från ett filantropiskt uppdrag för sitt folk och samhälle - till att enbart ägna sig åt sitt eget och eventuellt partiets bästa. På vår bekostnad, förstås.

Makten framför allt.

2. Jun, 2017

Inrätta folkfonder

Det är dags att svenskarna tar greppet om sina egna liv och inte alltid lutar sig mot att politikerna skall ta hand om deras liv. Då händer det konstigt nog, att vi blir lurade av våra folkvalda, som säger sig vara tvungna att fatta svåra beslut om att ständigt försämra villkoren för den majoritet som kallas borgerligheten.

DÅFF vill skapa ett folklivskonto där staten och individen delar på insatserna och sparandet i en fond för Utbildning, Bostadsköp, Samhällslön och Pension.

Räntor, lån och amorteringar bestäms efter ålder, eget sparande, egna tillskott samt efter stöd av annan bank.Folkfonden skall ge individen en livslång minimitrygghet och skall vara livslång. Folkfonden ger också möjlighet att ta bort AF, Försäkringskassa m.fl. myndigheter.

1. Jun, 2017

Miljöpartiet och väljarna

Med tanke på det enorma stöd som MP fått av den svenska journalistkåren under de senaste åren, kunde man tro att partiet borde ha haft över 30 procent av väljarkåren.

Trots denna uppbackning av lojalister inom journalistkåren så är nu MP under 4 procent, men kanske segat sig upp över denna gräns, då journalistkåren gjort MP-kongressen till ett riksintresse.

Det var länge sedan vi hört så många innehållslösa, men bejublade, floskler än de som yttrades under kongressen. Det är tur att väljarna är mer insiktsfulla än MP:s kongressledamöter och mediala lojalister.

31. Maj, 2017

Hundskatt

Politikerna letar alltid efter nya kreativa avgifter (dolda skatter) för att dölja sina tillkortakommanden i budgetarbetet. En återkommande fråga är alltid hundskatten.
Vi som är hundägare har ett alternativt förslag till beskattning och detta till beskattning av katter, ett rovdjur som inte bara tar några möss, utan också ett par miljoner småfåglar samt alltför många ekorrar och harungar.
Tillsammans med korpar, kråkor, skator, råkor, måsar och råttor utgör katter en de största miljöhoten vi har i landet.

Många älskar katter och får gärna göra detta, men de måste vara medvetna om att de också utgör ett miljöhot.

31. Maj, 2017

Moderat kris

Moderaterna har nu fått erfara det alla företagare vet sedan företagsstarten - en kris kommer snabbt och då måste man göra något, vara snabb, handlingskraftig och tydlig. Prata och analysera kan man göra efteråt.

Vi vill rekommendera Moderaterna att hämta bra krisförslag från vårt partiprogram - DÅFF.

Politikerna låtsas alltid att de ägnar sig åt filantropisk verksamhet. Väljarna vet att politik är en smutsig hantering och förväntar sig inte några rena händer i maktkamperna. Däremot vill väljarna ha resultat och trovärdiga lösningar - gärna i ett längre perspektiv än till nästa vecka. Femtio år vore bra och naturligtvis med några trovärdiga förslag till lösning inom kärnområdena: invandring och migration, försvaret, polisen, skolan, infrastrukturen, rättsväsendet, sjukvården, samhällsplanering och, inte minst, hur ett långsiktigt miljöarbete skall utformas.

31. Maj, 2017

Försvarsutgifter

Presidenten Trump har naturligtvis helt rätt i att NATO:s medlemsstater måste betala den överenskomna avgiften om 2 % av BNP, även retroaktivt. Har vi inte sett nog av regelöverträdelser inom EU - av olika centrala överenskommelser, från såväl Tyskland, Frankrike och många sydeuropeiska länder?

Och vad ledde detta till, om inte annat så ett krisande EU. Avtal skall naturligtvis hållas, annars är avtalet meningslöst och betyder bara att de betalande länderna är förlorare.

Den socialistiska doktrinen om att det alltid är någon annan som skall betala är inte hållbar i längden.

25. Maj, 2017

Presidenten Trumps utrikespoitik

I Saudiarabien sade att presidenten Trump att nu skulle USA och den arabiska världen, gemensamt, stoppa terrorismen. Detta var ett djärvt och intressant utspel, som kunde ha lyckats, om nu inte han dagen efteråt tog bort Iran och shiamuslimerna ur detta arbete.
Presidenten Trump hade ju faktiskt möjligheten att få ett fredsslut med arabvärlden och lyckades tyvärr schabbla bort även detta. Utspelet kom nu i stället att bli en krigsmaning åt Saudiarabien att utmana Iran, och, vem vet, Iran kanske har kärnvapen trots allt, liksom NordKorea och Kina och Ryssland.

Vapenförsäljningen till SadiArabien till en offantligt stort belopp, mer än dubbla kostnaden för att rusta upp Sveriges försvar till riksdagsbeslutet om neutralitet i krig, kanske var en överenskommelse mellan SaudiArabien och USA, att Saudi får fritt stöd i ett krig mot Iran.

Till Israel kom presidenten Trump nu i kalott vid besöket av den heliga muren, men i SaudiArabien hade hans fru ingen täckning av huvudet och håret. Hur låg nu det rätlinjiga, respektfulla och neutrala förhållningssättet till religion och seder?

Resan, som började så hoppfullt, visade sig bli en konstig och ogenomtänkt mix av spontana utkast.
Denna resa visar att, precis som inom försvarspolitiken, det inte går att överlämna utrikespolitik till politiker.

25. Maj, 2017

Kristna och profana helgdagar

Socialister och nya invandrarkullar har, inte bara funnit varandra i maktkampen om det svenska territoriet, utan också i att den arbetslösa fritiden skall markeras så högljutt som möjligt, på allmän mark, och helst så att det stör så mycket som möjligt. Borgarna skall veta att de lever.

Och så förfasar sig sanna socialister över att det blir segregerade områden. Folk står helt enkelt inte ut med alla dem som skapar allmän oordning och stör, kränker och hotar det arbetande folket.

Det verkar som om de kristna helgerna har en särskild dragningskraft i det att de är en gemensam fiende.
Man kan undra över logiken i det att muslimer kräver vår respekt för deras tro, seder och uppträdande, medan de själva jobbar hårt med att ge uttryck för ett förakt av vår tro, seder och uppträdande. Skrik gärna litet högre och längre dessa dagar.
Nu får vi inte glömma att de gör det med ett öppet mandat av socialismen, som tilldelar dem mark för fri användning, livslång försörjning och inga förhållningsregler, andra än att rösta rött.

21. Maj, 2017

President Trump i SaudiArabien

Presidentparet Trump är på statsbesök i SaudiArabien (sunnimuslimskt). Om den vackra presidentfrun vi inte så mycket, men hon ser att vara både intelligent och trevlig. Men det är inte lätt att vara sig själv i maktens värld.

Vi kunde i TV följa presidentparets ankomst till SaudiArabien och man kunde då konstatera att presidentfrun inte bar någon slöja och att hon hälsades, helt korrekt, med en normal handhälsning av de mottagande männen.

Vi påminner oss förstås det svenska statsbesöket i Iran (shiamuslimskt) där den svenska delegationen var feministisk, både i idéprojektet och till antalet kvinnliga ministrar och där kvinnorna var iförda den sjal, som ansågs mest respektfylld och visade tillbörlig underdånighet från svensk sida. Vi ville ju sälja något.

I SaudiArabien kanske inte kvinnorna behöver ha en sjal eller kanske att USA ses som en ekonomisk stormakt, som man behandlar med respekt och inte kan genera med öppna krav på kapitulation. USA ville också sälja något, men kunde förhandla utifrån en styrkeposition.

Den svenska styrkepositionen i Iran var den svenska moralpositionens över mänskliga rättigheter. Tyvärr anammade inte Iran något av våra dekret utan det enda vi minns från detta möte är en allmän förnedring.

Av USA:s möte med SaudiArabien kommer vi att minnas likvärda parter som respektfyllt diskuterar ett framtida samarbete och att USA på ett mycket tydligt sätt framförde västvärldens krav på ett stopp för den muslimska terrorismen mot västvärlden. Och detta framfördes till det land som startat och finansierat inbördeskriget i Syrien och som finansierar sunnimuslimska moskébyggen och utskick av rättroende imaner till västvärlden.

För att vara en allmänt bespottad president, så genomförde han detta möte osedvanligt snyggt och med en stark emfas för en tillvaro i frihetens, jämlikhetens och integritetens namn.

19. Maj, 2017

Det socialistiska norra kalifatet

Socialismens utveckling har skapat en grund för att utveckla ett kalifat i Europa - det norra kalifatet, vid sidan om det södra i norra Afrika och det östra i mindre Asien.
Det norra kalifatet har kunnat genomföras genom ett långvarigt samarbete mellan den svenska socialismen och islam. Dessa två maktpelare har funnit varandras respekt genom att i grunden ha samma statsmaktambitioner, sin syn på mannens överhöghet, sin elitistiska syn på medmänniskan, ordning och uppförande kan endast bedömas utifrån maktens önskemål samt att alla som ser ogillande ut är fiender och skall förgöras.

Socialismens hopkok av falska drömmar, egna maktambitioner, fördelningspolitik av andras pengar till sig själva - ger en fantastisk brygd av livslånga och hängivna trosfränder, med sektliknande ambitioner och lojaliteter.
Denna brygd är misstänkt lik IS sätt att se på livet och har skapat livslånga lojalitetsband med den svenska socialismen. Röstköpet av invandrarröster, mot villkoret att rösta rött och att de får göra som de vill i det svenska samhället och att de garanteras livslång försörjning utan några villkor, ger socialismen en ny och spännande partner i svenskt maktövertagande.

Problemet för socialismen blir naturligtvis att behandla alla dessa invandrare som, av någon underlig anledning, inte vill vara islamister utan endast en medmänniska i en demokrati. Dessa krafter har effektivt tystats ner, men några sticker allt jämt upp och försöker få stöd att stoppa männens makt.

Det bästa rådet till dessa kvinnor är att sluta rösta rött, men lojalitetsbanden och sektrötterna är troligen för starka för ett sådant livsavgörande val.

Vi måste därför inrätta oss till att kalifatet och socialismens variant av demokrati kommer att vinna. Det sorgligaste i denna historia är att det enda parti som vågat ta tag i denna fråga är SD och att SD förmodligen blir det största partiet efter valet, men en "lame duck", då C+L troligen låter sig luras in i den socialistiska famnen.

Hade vi diskuterat problemen öppet och sansat medan tid var, så hade vi inte hamnat i denna extrema situation.

18. Maj, 2017

Gotlands beskyddare

Den svenske försvarsministern över det nedlagda försvaret skall ev. få träffa den amerikanske försvarsministern. Peter Hultkvist skall då berätta att den svenska anti-NATO-linjen, som regeringen företräder, enbart är till för att lugna partiets vänsterflygel, och att regeringen visst är positiv till NATO, dock inte utrikesministern och försvarsministern.

Regeringens implicita intresse för NATO är dock villkorat till att vi inte vill ha något försvar alls. Explicit vill regeringen endast skicka ut fredsambassadörer i världen, som krigsprofylax och om vi skulle tvingas gå med i NATO, så vill vi inte betala mer än i dag - hälften av Arbetsförmedlingens budget - och den är ju också i praktiken nedlagd.

Efter detta klarläggande, om Peter Hultkvist får träffa den amerikanske försvarsministern, så hoppas regeringen att de amerikanska trupperna kommer hit obeväpnade till sommarens NATO-övningar - allt för att inte reta upp den svenska vänstern - och helst inte komma alls, för då kan ju någon tro att regeringen vill samarbeta med NATO, och det vill vi ju inte explicit.

Och om nu NATO nödvändigtvis vill skydda Gotland, så är midsommar ett bra tillfälle och det ligger ju bra till före Almedalsveckan, då kanske Ryssland tänkt sig att ta hela statsledningen vid ett enda tillfälle.

Tack för att Gotland fortfarande är svenskt, ett tag till!

17. Maj, 2017

TV, inte bara primalskrik och våld

Sveriges SVT har fortfarande ett Europas bästa TV-utbud, men har också sina brister i att tillfredsställa en hel befolknings olika intresseområden samt och inte minst, alla unga tittare med utbud för de verbala och våldsälskande.

Nu är ju inte alla TV-tittare intresserade av samma programval som de mest högljudda efterfrågar. TV-ledningen har naturligtvis svåra val att göra och för de som önskar se något för tanke, analys och reflexion så vill DÅFF rekommendera några program:

Kulturkvarten
Kontrapunkt
Kultur i farozonen
Skam
Nyheter på samiska och finska
Homeland
Idévärlden, om man kan sålla bort all kommunistpropaganda

Vi återkommer i ärendet

17. Maj, 2017

Våldsamma män eller mänsklig våldsutövning

Världen är full av våldsamma män, som kanske blir något mindre våldsamma med stigande ålder. Men lika fullt är det vanligast med att männen tar makt via våld, fysiskt eller mentalt - eller både och.
Detta fortgår varje dag, i varje krig och på alla platser där män finns.

I hur många år har vi inte hört förtvivlade kvinnor säga att nu får det vara slut. Sverige har haft många fredsapostlar, fredsministrar, fredsskapare och feminister men vi aldrig sett några bestående resultat på mäns ansvar för våld, trots alla fredsinsatser.

DÅFF menar att detta beror på att så många kvinnor, accepterar, tolererar och uppmuntrar mäns våld. Mäns våldsutövning ger makt, position och pengar - en fantastisk grund för kvinnans status och egen makt i att vara mor till eller att ha en relation till en alfahanne.
Utan kvinnornas stöd hade mäns våldsutövning aldrig kunnat bli så omfattande som nu - i vart fall inte i en demokrati.

Män har visat sig oförmögna att hantera sin våldsutövning och det är endast kvinnorna som har makten till en varaktig förändring. Men kvinnorna är kanske lika våldsbenägna som män, men inte kunnat utöva detta våld under långa tider på grund av mäns förtryck.

DÅFF menar att varje kommun skall inrätta, vid sidan av drogcentret, ett våldscentrum.
I detta våldscentrum skall, efter beslut av fredsdomaren, intas och förvaras våldsamma personer, som efter upprepat våld befinnes vara en fara för individ och samhälle. I våldscentret får dessa personer göra vad de helst vill och kan - utöva våld. Våldscentrum skall ha en akutavdelning, hålla med mat och droger.

Utskrivning från våldscentrum sker efter särskild rehabilitering och utskrivning av fredsdomaren eller till försvarets Pionjär-eller Utlandslegion, på obestämd tid.

17. Maj, 2017

Slutfiskat

Torsken håller på att dö ut i Östersjön, laxen minskar drastiskt, gäddan är sällsynt, abborren nästan slut, strömmingen för giftig att ätas och skräpfisken ökar snabbt då inga fiender finns längre.

Våra övriga fiskevatten är nästan lika illa ute. Ålen är i vart fall skyddad, men kanske för sent. Men på västkusten är många fiskar hotade och hummern är utrotningshotad.
Sveriges fiskevatten borde skyddas med ett fiskestopp om minst 10 år och där endast odlat fiske får ske. De fiskare som drabbas av detta får livslång kompensation för inkomstbortfall samt att båtarna köps in av staten. Dessa fiskebåtar kan med fördel användas och ge nya arbeten för sjöfolk att bevaka Sveriges vatten ur ett miljöperspektiv - kontrollera oljeutsläpp, avfallsutsläpp och att ge Sverige en vattenadvokat med egen jurisdiktion (ingen vattenombudsman eller myndighet, då dessa endast skriver rapporter som garanterar staten lugn och ro).

Fiskdöden är inte enbart en fråga om utfiskning och rovdrift utan också en fråga om effekter av alla de gifter och skräp som människan sprider ut i haven.

Fiskdöden är en internationell företeelse, som främst härrör från de förutvarande och nuvarande kommunistländernas utrotningsfiske över hela världen. Efter kommunistländerna har andra länders förbrytelser tillkommit; inte minst från många EU-länder.
Senare decenniers oljeutsläpp, plastpåsar, gifter, allmänt skräp och växthuseffektens följder ser ut att få exponentiella dödseffekter på jordens vatten.

Detta är inget trevligt eftermäle för människan. Sverige som berömmer sig av att vara feministiskt miljösmarta (vad detta nu är) borde vara ett föregångsland och starta ett vattenburet överlevnadsprojekt.
I stället för regeringens inkompetens i miljöfrågan så får privata intressenter skapa fonder för Östersjöns räddning.
Regeringens skryt över sina miljösmarta utsläppsrättigheter har hitintills endast gett aktieägarna skyhöga övervinster och investeringar i kinesiska vattenkraftprojekt, där miljoner människor tvångsförflyttas, okompencerat, och där allt fiske och 1000-åriga vattennära boendeformer slås sönder för all framtid.
Men ordet miljösmart är kanske en socialistisk term för kamouflerad miljöpolitik - där de heliga jobben alltid går först.

Vackra ord från en regering, som möjligen är miljösmart, men inte miljövänlig.

15. Maj, 2017

Mats Qviberg i TV

Förre bankchefen Mats Qviberg har köpt gratistidningen Metro. Alla maktmänniskor och maktorganisationer visar ett ständigt intresse över att äga medieföretag. Detta är en naturlig böjelse, då medierna har nästan lika stor makt som partier, större företag och organisationer.
Medierna har journalister som främsta anställda, och dessa är satta att granska makten.
Många journalister har en s.k.kommunikationsutbildning, vilket betyder att de är utbildade i att skapa propaganda, för partier, företag och organisationer. Dessa journalisters uppdrag är att få till en så positiv extern bild som möjligt över sin huvudman. Medel för dessa förskönanden är inte nödvändigtvis s.k. alternativa fakta, utan man använder sig av selektivt urval av enbart förskönande uppgifter, undanhållanden av obekväma fakta och, om så är nödvändigt och om det inte finns andra lösningar - en pudel.

Den övriga journalistkåren säger sig då arbeta i allmänhetens tjänst. För vems bästa är oklart, men de flesta tolkningarna går mot att "i allmänhetens tjänst" är liktydigt med " för allmännyttan", som är en omskrivning av "i socialismens tjänst".
Naturligtvis finns det journalister med andra preferenser än den politiska vänsterns, men journalistkollektivet har under en allt för lång tid verkat som socialismens vakthållare.
Till jornalistkårens förtjänster måste sägas att de med tiden blivit de enda rättstjänande maktspelarna, där rättsväsendet och partierna misslyckats i att fullfölja sina uppdrag.
Utan journalistkårens granskningar av politiken, företagen och organisationerna skulle det svenska rättsväsendet och de statliga kontrollorganen snabbt bli till löjeväckande statssupplikanter.

Alla rättsutredningar för överprövningar verkar i dag vara utfall från pressens eller försäkringsbolagens granskande insatser. Orsakerna till detta tillstånd finns analyserade i tidigare inlägg från oss.

Men, åter till Mats Qviberg och hans deltagande i dagens TV1. Bakgrunden till utfrågningen i TV1 var att Mats Qviberg gjort ett antal "Trumpliknande" dåliga, oövervägda och politiskt okunniga uttalanden i pressen, över jornalistkåren i Metro och journalistkåren i sin helhet. Uttalandena visar på en samhällskunskapsnivå från tidigt 1950-tal och har bara varit pinsamma och känslostyrda utfall mot en hårt arbetande kår, satt att stödja landets väl och ve (vilket de inte alltid lyckas med).

Den hovsamma intervjun var inte en sedvanlig avrättning utan bjöd på många överräckta öppningar till en konstruktiv dialog. Trots det vänliga bemötandet lyckades Mats Qviberg att ta tillbaka allt han sagt tidigare, förneka att han varit kritisk till sina journalister, förnekat utövad ägarmakt och allmänt misslyckats med att presentera en intelligent analys av ett spännande samhällsproblem.

Tyvärr uppvisade Mats Qviberg igen att han inte är mogen att inneha en sådan maktposition som innehavet av Metro innebär. Köpet av Metro var alltså en maktdemonstration och en ny spännande lekstuga.

Det hade varit spännande att ha fått en ny "Zuckerberg" eller annan nytänkare inom framtidens journalistik, där journalistkåren måste ges större och grundlagsfäst makt över nyhetsförmedling, granskningar, bearbetningar och analyser i form av den fjärde maktdelningspelaren.

14. Maj, 2017

Krafttag till hjälp för arbetsförmedlingen

Minister Ylva Johansson, tidigare VPK och nu i maktpartiet S, har enligt sitt eget uppdrag ansvaret för att ösa in mer pengar i AF och enligt MÅFF är hon ansvarig för en havererad arbetsmarknadspolitik - främst för invandrare. Minister Johansson skall nu äntligen ge AF de förutsättningar de behöver för att kunna börja lösa sina arbetsuppgifter.

AF har drygt 13 000 anställda med en omsättning av ca 80 miljarder och har misslyckats med sin arbetsuppgift i många år. Men AF är en socialistisk prestigemyndighet och den tar man inte bort ostraffat. Dessutom är AF en av de största socialistiska arbetsplatserna i landet, där partibok är en nödvändighet. Inte kan man ta bort denna socialistiska födkrok, utan nu blir det då nya krafttag.

De nya krafttagen är, som förväntats, mer av samma som tidigare - nya välbetalda chefsposter med minst 100 000 kronor i månaden skall lösa problemet med att ingen vill eller kan göra det de har betalt för.

Ett normalt svenskt företag behöver höja sin omsättning med 10 miljoner för att kunna motivera en sådan anställning. Men när det gäller skattebetalarnas pengar så gäller andra regler och prestigeprojekten och makten får kosta hur mycket som helst.

13. Maj, 2017

Nya städer

En professor i stadsbyggnadsteknik har i uppdrag av en företagsorganisation att analysera hur Stockholm skall kunna växa. Tillsammans med berörd minister har de nu tänkt färdigt och kommit fram till att Stockholm håller på att, både tekniskt och kulturellt, byggas sönder.
Det skarpsinniga förslaget är nu att det skall byggas nya städer med god infrastruktur och goda allmänna kommunikationer.

Måff föreslog detta för länge sedan och det finns inget annat trovärdigt alternativ. Måste man alltid utreda självklarheter och framställa dem som framsprungna ur en besvärlig forskningssituation?

Seg administration knäcker inte bara Sveriges företagare utan tydligen nu också Sveriges regering.

11. Maj, 2017

Språkförändringar

Det är inte bara internet och andra sociala medier som förändrar språket. Nysvenskan, korthuggna och kodformade internetspråk ger också en ny form av tystnad. Denna tystnad är inte av det godartade slaget, som ger utrymme för reflektion, analys och eftertanke. Nej, den nya tystnaden rymmer starka känslor och hat, som kanaliseras i slutna och binära datanät, med avsaknad av reaktion, utan bara med en önskan av mer av detsamma.
Här utvecklas samma beroende som av spel, droger, alkohol eller annat missbruk. Men inget talat språk.
Traumatiserade barn är ofta aggressiva, skriker i stället för att tala och har ett våldsamt kroppsspråk. Kommunikationen blir till ett dominansspel och en maktuppvisning och urartar ofta till maktkamper och slagsmål.

Flyktingarnas barn uppvisar ofta detta beteende och kommunikationen är mer som ett hotfullt vrål, fullt värdigt tonläget i en svensk förskoleklass.

Infödda barns skrikande tonläge kan hänföras till föräldrarnas ständiga känsloutbrott och vrålande för struntsaker. Allt skall förstoras till sak och person, som en följd av den allmänna jagförstoringen.
Det intellektuella samtalet övergår snabbt till dominansskrik och känsloutbrott i en ständig tävling att kunna skrika högre än mamma. Även tystnaden övergår till känslostormar, som i sin tur lätt övergår till hat.

Kommunikationsläget ha därför blivit svårare, allt viktigt skall sammanfattas på mindre än en minut, annars blir det tråkigt. Ingen orkar lyssna mer än max tre minuter, för då blir dopamindosen för låg.

I skolan har detta blivit tydligt och av lärarna avkrävs numera att de skall vara dramautbildade, goda skådespelare, ständiga tävlingsledare, bra på självförsvar, utbildade psykologer och utbildade socialsekreterare. Hur skall den stackars läraren ha tid med undervisning i dagens kravlösa skola där eleven har alla rättigheter men inga skyldigheter?

En av framtidens stora utmaningar blir att åter erövra det talade språket. Om vi inte gör det, så blir vi helt utmanövrerade av alla naturliga verbalister, som snabbt tar makten och blir chefer, företagare, gängledare, politiker, präster eller skådespelare. Yrket blir inte det viktiga utan scenkonsten och maktinnehavet.
Och det var just detta som skolan skulle se till att det inte fick inträffa - att makten enbart skulle finnas i en liten elitklubb. Förr kallades de adel, präster, handelsmän. Senare politiker, affärsmän och nu maktens förvaltare.

Socialismen talar alltid om pengar, helst andras pengar. Alla förbättringar kan beskrivas i pengar. Och det är populärt att tala om att ekonomiska klyftorna växer. Tyvärr är denna klyfta inte det stora problemet och det är ingen som svälter ihjäl i Sverige, utom pensionärerna förstås.

Den stora klyftan kommer av att skolan ger oss en verbal och hårdför elit tillsammans med en elit med hög EQ (emotionell kompetens) och sedan har vi ingenting. Klyftorna är alltså intellektuella och sociala, men inte ekonomiska. Och detta är riktigt dåligt.

I ett sådant klimat kan vänstern framstå som de goda ledarna, trots nedlagt försvar, krisande polis, krisande skola, krisande sjukvård, krisande infrastruktur, krisande arbetsmarknad, krisande socialsektor, krisande bostadsmarknad, krisande invandring, krisande åldringsvård m.m. Ändock så lutar sig folket mot socialismen, så länge som bidragen betalas ut. Men det var kanske det som den jämlika skolan skulle leda till.

11. Maj, 2017

Din integritet är värd en månads fängelse (samhällstjänst)

I en överprövning i fallet; en person har mordhotat tre journalister på Aftonbladet och överrätten dömer till en månads fängelse.

Att mordhota någon vid flera tillfällen ger alltså en månads fängelse i den socialistiska rättsordningen.

Det fanns säkert många förmildrande omständigheter för förövaren såsom övergrepp i barndomen, missbruk, inget arbete m.m. för att inte glömma mobbing från de elaka högerkrafterna och krav till att behöva arbeta för de råa marknadskrafterna.

Från jornalisthåll har inte hörts så många protester, då denna yrkeskår, som till 75% röstar på vänstern, är satta att granska just denna lagstiftning och hur den tillämpas och då naturligtvis måste få fram förövarens olyckliga omständigheter: som det heter på politikerspråk - ett litet misstag kan ju få hända (varje vecka).

Nu är det från juristhåll som ifrågasättandet kommer över hur upprepat mordhot kan leda till enbart en månads fängelse. Vi har också i färskt minne domslutet från mordhotet av chefredaktören på Sundsvalls tidning, där en islamsk iman, via ombud, mordhotat chefredaktören. Domen ledde i princip inte till något alls.

I dessa fall var det trots allt journalister som mordhotats och tänk då på alla privatpersoner som dagligen blir hotade till livet på sociala medier eller s.k. live. Här händer ingenting, då det endast är hot mot den rådande makten som är intressanta och privatpersoner har naturligtvis inget skydd från säkerhetspolisen och polisen är nästan nedlagd.

I vårt partiprogram har den personliga integriteten ett grundbultsskydd och självfallet säkrat i grundlag.
Personer som förbryter sig mot en persons integritet skall dömas av fredsdomaren. Där skall särskilt beaktas om brottet är fegt utfört, som då kan leda till tre bastillägg utöver utdömt straff, om förövaren varit påverkad av droger, som skall leda till ett fördubblat straff, samt att brottet utförts mot en jornalist med grundlagsskydd i den fjärde maktdelningen.

Enligt vårt partiprogram skulle grundstraffet ha varit 5 års fängelse för hot till livet med 5 års tillägg för feghet att hota anonymt via nätet, samt 5 år för hot mot demokratisk tjänsteman - tillsammans 15 års fängelse.

Är du journalist och troende socialist och röstar till vänster, så finns det ingen anledning att beklaga sig över alla mordhoten, skadegörelserna på bilen, hoten mot familjen och sönderslagna fönsterrutor, så fortsätt som om inget har hänt - och det har det ju inte enligt den socialistiska rättsuppfattningen - utan stå ut och fortsätt granska de elaka högerkrafterna.

8. Maj, 2017

Dambergs kompis vann

Det var nya tag i TV:s sammansättning av valkommentatorer i franska valvakan. Jimmie Åkesson och Mikael Damberg var kommentatorer från den politiska sfären. Var de övriga partiledarna inte tillfrågade eller inte intresserade eller var detta TV:s begrepp om riksdagens styrkeförhållande?

Åkessons kommentarer var förväntade och dämpade, medan Damberg försökte få Camron till en glödande socialist och dessutom som hans bäste vän.

Den socialistiska retoriken har blivit en ständig fördelningspolitik av andras pengar och nu också av andras oförskämdheter. Om S nu har som enda politiska metod; att fördela andras pengar på sig själva, så borde man hålla sig till detta fält eller att skicka fram Göran Greider i alla ärenden.

8. Maj, 2017

Fransk politik

Vi måste gratulera Frankrikes president Camron till det nya ämbetet. Nu återstår att hantera verkligheten under 5 år. Den skisserade partipolitiken verkar vara bra och genomtänkt. Den är misstänkt likt vår egen partipolitik, kanske att vi är hackade eller också är bådas politik modernt anpassade.

Parlamentsvalet om några veckor blir dock avgörande om presidentens parti får något inflytande eller om presidenten får ägna sig åt att lirka in flera partier i en kommande regering. En samlingsregering har nog ingen större möjlighet att genomföra de svåra förändringar som skisserats av presidenten.
Men presidenten har visat ha en stor skicklighet i planeringsstadiet och vi hoppas att Frankrike får den förnyelse, som så väl behövs.

Leve Europa!

7. Maj, 2017

Det franska kvalet

Om en timma vet vi svaret från det franska valet. Oavsett hur det går, Marine le Pen är inte uträknad, så har Frankrike och EU några små frågor att ta i.

Ett havererat EU är dödsstöten som förflyttar oss 100 år tillbaka i tiden. EU är misskött men vad var alternativet? Och EU:s hånade "superadministration" är inte större än Stockholms kommunförvaltning. Så, det finns hopp om vi tar tag i problemen, i stället för att ägna oss egna och partimässiga maktkamper.

Egoism kallas det, och är ingen bra grund för sammanhållning av en demokrati, som vilar på allmänt accepterade kollektiva lösningar och mänsklig tillit.

7. Maj, 2017

Inte längre ett folk, utan många

Så har då årets största maktdemonstration avhållits till tonerna av vänsterns kvalfulla svanesång och allt har återgått till det verkliga maktinnehavets fröjder.

Vänstern klagar över att de ekonomiska klyftorna ökat, trots 80 år av socialism. Måste kännas bittert att ha misslyckats så totalt.

De som har anledning att klaga är däremot att finna hos pensionärerna, de arbetslösa, skolbarnen, de sjuka, de som är utsatta för kriminella handlingar och de är många, kvinnor och barn som plågas av män, kristna som plågas av Islam, kvinnor som utnyttjas i sexhandeln, barn som har missbrukande föräldrar, människor som har störande och hotfulla grannar, människor som åker kollektivt, människor som plågas av dominanta och våldsamma manskulturer samt naturligtvis, alla som bor i socialistiskt styrda kommuner och snart inte längre kan leva på permanenta statsbidrag i miljardklassen.

Alla dessa är det synd om och många fler - men inte de som har det långsiktiga maktinnehavet, erövrat på de ovanstående uppräknades bekostnad och som sålt ut stora delar av landet, för att befästa sitt maktinnehav.

Inte så vackert, men kampsångerna är medryckande och många vill låta sig luras.

30. Apr, 2017

Sjörobotar om tio år.

FMV har lagt en beställning till SAAB om sjörobotar och luftskydd för flyg, sjö och markförband.
Under tiden skall de två, från skroten, upphittade sjövärnsbatterierna hålla stånd.
Och om tio år så kan de snart skrotfärdiga korvetterna också beväpnas med luftskydd, så att de vågar gå ur hamn.

Statsministern verkade glad över EU-samarbetet även på det militära området, vilket det dock tar ca 15 år att bygga upp. Ungefär samma tid som det tar att återrusta det svenska försvaret.
Men det var nog kostnadsaspekten som var det viktiga. I EU-projektet kan vi fortsätta att rusta ner utan att det märks, i ett tänkt NATO-samarbete kommer det att kosta oss 40 miljarder mer om året.

Ett eget svenskt försvar för skydd, oberoende och neutralitet kommer däremot att kosta ca 300 miljarder mer om året, i ca 10 år. Har man medvetet avrustat ett gammalt hatobjekt som försvaret varit för vänstern, så kostar naturligtvis verkligheten något.
Men i ett fiktivt och orealistiskt EU-försvar (om inte EU blir en federation) så kan alltid välvilliga drömmar trollas bort och blir då kostnadsfria.

30. Apr, 2017

Nutida Valborgsfirande

Seder ändras och blir till något oigenkännligt för äldre generationer. Dagens TV-utbud inför Valborg blev en sedvanlig soppa av kändisar, som hade mycket roligt på en fest där de, för allmänheten, framförde ointressanta saker om sig själva som flabbades fram i ungdomlig dopaminångest.
Ungdomar tycker numera att Valborgsfirande är jobbiga utomhusfester med kyla och vind i håret och framför allt är alldeles för naturnära och där man måste skrika och vråla sig fram för att hålla värmen.

Parallellt med detta inslag så fanns ett fantastiskt program från Sameland, med intelligenta och vältaliga ungdomar som framförde sin kärlek till sitt ursprung, kultur och förhoppningar om att kunna få överleva med sina renar och livsstil, i samklang med naturen, även i fortsättningen.
Ett helt fantastiskt Valborgsprogram, i takt med tiden och i en vision med tid som kommer.

30. Apr, 2017

Tack, statsministern

Statsminister Stefan Löfven hade ett uttalande från senaste EU-mötet ang. Storbritanniens utträde ur EU, där han på ett engagerat och förtroendefullt sätt talade sig varm för vårt EU-medlemsskap. Uttalandet och stödet för EU kom något sent i hans statsministerkarriär, men är lika fullt berömvärt och tacknämligt.

29. Apr, 2017

Långtidssjukskrivningar

Dagens intervju i P1 rörde långtidssjukrivningarna, som ökar kraftigt. Ministern som svarade på frågorna, kunde inte förklara ökningen med annat än att det var Alliansens fel och det omänskliga arbetsklimatet ( de råa marknadskrafterna). Och så är det säkert fortfarande, att man får ligga i och härda ut i arbetslivets absurda ledningsklimat - fullständigt olämpliga maktmänniskor får fritt pröva sina maktambitioner, utan andra påföljder än befordran.
Ämnet är naturligtvis ett fullspäckat minfält och hanterar socialdemokratins heligaste prestigeområde - alla har rätt att slippa jobba om de inte vill, i varje fall de egna väljarna, vilka det alltid är synd om och offer för den elaka högern och de råa marknadskrafterna.

Ministern var mycket skicklig i att inte säga någonting av vikt, men med några nyskapande administrativa utvecklingsförslag: läkarna var inte lämpliga att bedöma sjuksituationen utan det skall försäkringskassan göra. Detta argument har vi hört sedan 1970-talet och är inget nytt.

Det nya var att det främst är kvinnor i den offentliga sektorn som är långtidssjukskrivna, främst p.gr.a. psykiska problem.
Och då kan man undra över hur det kommer sig att socialismens paradområde - den offentliga och offantligt stora offentliga sektorn - kunde bli en mardröm för så många anställda? Ministern talade främst om skolans och sjukvårdens anställda, som offer för den råa socialismen (red. anm.).

Tror ministern att det är en slump, att det är den sönderpolitiserade och socialiserade svenska skolan, polisen, sjukvården, myndighetsvärlden m.fl. organisationer som spottar ut mänskliga vrak, efter att den anställde har gett järnet i många år - utan någon hjälp och förståelse från den politiska makten?

Och eftersom många av de sjuka röstat rött under alla åren, så blir naturligtvis besvikelsen desto större och kravet på en livslång sjukskrivning ganska självklar. Och det tyckte ministern också.

28. Apr, 2017

Kommunal våldtäkt av dyrbar mark

Det är hög tid att varje kommun och andra markägare av öppen mark, skog och vatten; gör den nödvändiga 100-årsplanen för mänsklig överlevnad inom sitt besittningsområde.

Det enda som makten talar om är hur makten skall stärkas ytterligare och hur tillväxten skall ske. Som om tillväxt är en naturlag och som om jorden inte redan är dubbelt överbefolkad.

Matjordar övergöds för att de inte vårdas långsiktigt, plattas till av övertunga maskiner, förgiftas för att ta bort insekter och icke önskade växter , men fram för allt - används för annat ändamål än matproduktion.

Dagligen tas de bästa matjordarna i beslag för annat ändamål än matproduktion och förstörs för all framtid, i de heliga kortsiktiga jobbens namn. Sedan följer skogarna och vattnen med i den svenska dystopiska miljöstrategin - ledd av socialister - för egen makt och andras undergång.

28. Apr, 2017

Allmän Oordning

Ett av socialismens starkaste igenkänningstecknen är Allmän Oordning (till skillnad från kommunismens Statsordning). Kommunismens viktigaste kontrollorgan har alltid varit säkerhetspolisen. Socialdemokratin hade en välgrundad skepticism polisen, men efterhand blev polisen en del av rörelsen och behövde inte politiseras (eller snarare juridiceras genom juristkravet för chefstjänsterna) förrän efter polisreformen. Det fanns ett försök med IB, men detta skrämde den svenska vänstern ordentligt.
Polisen skulle ju egentligen inte behövas i en socialistisk stat, utan ordningsärendena skulle främst hanteras av socialsekreterarna.

Allmän ordning var ett begrepp och juridisk term, något vagt formulerad och töjbar i sin tolkning, men lika fullt ett bra ordningsinstrument för polisen. Detta togs naturligtvis bort och ordningsfrågorna skulle nu enbart kunna tolkas av domstol.
Det kan synas som en bra idé, om lagarna är neutrala, men det blev de inte utan har gradvis blivit allt mer socialistiska, med en stor förståelse för misskötsel och en hög tolerans för lagliga överträdelser, dock ej i skattebrott (d.v.s. även för narkotikabrott som är en form av skatteflykt).

Toleransen för misskötsel har spridit sig som en löpeld genom det svenska samhället, förmodligen då det främst är de egna väljarna som står för överträdelserna.

Effekterna av Allmän Oordning ser vi dagligen inom skola, vård, omsorg, bibliotek, simhallar, idrottsplatser, hyreshus, 201 frizoner, allmänna platser; kort sagt i hela samhället.
Sedan undrar och beskärmar sig politikerna över att den skötsamma allmänheten vill bo i skyddade områden.

Socialisterna borde nog fundera över frågan om hur länge de skötsamma vill betala för Allmän Oordning och allmän misskötsel hos individer och kommuner.

27. Apr, 2017

EU som federation

EU är illa ute och detta är inte något nytt. Det nya är möjligen att även maktens kvinnor och män i Bryssel har börjat inse, att deras skattefria löner, enorma pensioner och allmänna lyxliv är hotade. Kanske finns det också nu en insikt om att USA inte kommer en fjärde gång till vår räddning.
Ingen annan än vi själva kommer att få betala och den här gången går det inte att fördela andras pengar på sig själva.

Det har alltid i EU:s historia funnits en kamp mellan nationalism och federation. Vi ser nu att federaristerna fått rätt. Hatkampanjerna från nationalisterna ökar i styrka och kommer kanske att slita EU i stycken.
Början till slutet har varit effekterna av den okontrollerade invandringen.
EU har styrts av drömmar och inte av att hantera verkligheten.
Politiska drömmar, eller snarare realistiskt baserade framtidsvisioner, måste till för att kunna driva opinion. Men drömmarna höll inte och framtiden var inte lika vacker som man drömt om och definitivt mycket mer komplicerad än många trott. Vänster- och högerpartiernas fundamentalister och har sänkt EU-projektet.

Att sticka kniven i räddningsbåten är ingen bra början på den hundraåriga färden, över en skövlad jord.

27. Apr, 2017

Ännu en tyst vår

Under efterkrigstiden spreds det ut massor med gifter i landskapet. Gifter spreds för att säkerställa den högre matproduktion som erfordrades för att mätta alla nya munnar. Ingen talade om problemen med gifter, genmanipulationer, plaster, bisfenoler, monokulturer, nedhuggna fjällskogar, nedhuggna skyddsvärda skogar, bristande reningsverk, skogar som plantageodling m.m. Det var jobben och den heliga tillväxten av människopopulationen samt den ekonomisk tillväxten som var det viktiga.

Kvicksilverförgiftningarna under 1950-60 talet hotade att döda allt liv och fick långvariga effekter. Ett fåtal naturentusiaster räddade världen denna gång, men hur går det nu?

De sista årens tystare landskap runt samhällena orsakas av att svartfågeln (kråkor, korpar, skator, kajor, råkor) tagit över. Tillsammans med råttor, måsar och kattor håller dessa djurarter rent från fåglar (främst marktäckande) och harar.
I det gamla bondesamhället kände man till skadedjurens förhållningssätt och man höll efter populationernas ökning. I dag är det ingen som håller efter skadedjurens utveckling, och då blir det allt tystare.

I samhället har vi alltså tydliga tecken på att vi tappat kontakten med naturen och de som vågar sig utanför städerna borde vara ännu mer oroade över människans nedskräpning, rovdrift, förstörelse och förgiftning av naturen. Ingen bry sig var och hur maten produceras, bara den är billig.

Makt, position och pengar är det enda som är intressant och vem hinner då fundera på när vi går under?

26. Apr, 2017

Skollotteriet

Det sägs att den svenska skolan har blivit bättre. Jämfört med vad? Alla resultat som höjer sig från botten måste väl vara bättre än bottenläget, men är fortfarande dåliga. Ministern som skulle lösa skolans problem på 100 dagar är väl snart färdig, eller tar det kanske något längre tid? Men det var kanske 100 år han menade?
I varje fall tar det säkert 10-20 år att lösa skolans problem.

Ett av vänsterns snillrika förslag att lösa skolproblemet är att lotta ut sina egna barn till välskötta skolor. Härmed skulle vänsterns barn äntligen få del av högerns alla välskötta friskolor och vänstern kan fortsätta med att missköta alla kommunala skolor.

Alla frågar hur skall vi lösa skolfrågan? Och det svaret hade ju vänstern i senaste valet och väljarna hade förstås inga egna reflektioner över detta utan röstade rätt.

Skolans problem går inte att lösa på kort tid. Härtill behövs en mängd politiska reformer, som det inte finns något politiskt underlag för att lösa. Enda sättet på kort tid är att starta fler välskötta friskolor - vilket naturligtvis är fullständigt omöjligt så här nära valet.
Alltså fortsätter problemet och allt är den elaka högerns fel - och de giriga marknadskrafternas, förstås.

26. Apr, 2017

Varför får vi ingen hjälp?

Denna fråga har ställts dagligen och under flera år av de krigsdrabbade i Syrien. Frågan är riktad till Europa och USA, länder som inte på 100 år varit inblandade i Syriens affärer, men ändock förväntas lösa problemet.

Frågan borde i stället ha riktats till Saudi, som startade kriget, och Iran, som antog utmaningen. Det religiösa kriget och maktkampen i Syrien förväntas bli löst av demokratiska länder med någon moral, medan de ansvariga skickar de drabbade människorna till några få mottagarländer i Europa, med uppdrag att befolka världen med rättrogna.

Varför upplåter inte Saudi och Iran sina länder för de rättrogna utan skickar dem till att erövra främmande länder?

Naturligtvis är denna fråga hårdvinklad, men måste ändock ställas.

23. Apr, 2017

Vad sänkte Europa?

Det var inte eurokraschen som sänkte Europa. Problemen i Grekland, Italien och Spanien var kända vid eurointrädet. Eu-kommissionens ordförande och ekonomikommissionär (finsk representant) visste om problemen och kanske förmedlade dessa inom kommissionen, men som vanligt vågade ingen ta upp frågan, då den var karriärhotande. Det blev Europa som förlorade striden och maktens män och kvinnor har kvar sina maktställningar, skattefria inkomster och enorma pensioner.
Tyvärr blev det den moraliskt högtstående asylfrågan som fällde Europa. Europas socialistiska vurmare av FN:s inkompetens och korrupta företrädare av världen blev höga på sin egen godhet (med andras pengar) och vägrade inse sin grundläggande roll - att företräda sitt lands och Europas bästa.

Balansen mellan viljan att hjälpa sin nästa och den egna överlevnaden har överträtts till kaos för hela Europa.
Tyvärr har den moraliska vänstern misslyckats med sin politik, medan den eftertänksamma och konservativa högern framstår som moralisk vinnare.
Det som kunde ske i Venezuela kunde också ske i här. Att det skall vara så svårt att hantera verkligheten!

Kanske att den nya mittenalliansen kan ge en förbättring, men det kan också bli värre.

23. Apr, 2017

S+C= sant?

Kronprinsparet har en trevande återförening där varje ord vägs på guldvåg och allmän nedtoning är anbefalld. C kan rädda S från MP:s uttåg ur riksdagen och tillföra ett gott ledarskap i områden som är S främmande.

Det nya radarparet i svensk politik kan det bli något bra av, en samling i mitten. Med litet tur kan de få egen majoritet med 51 %. Denna enkla majoritet kan ge häpnadsväckande effekter på svensk politik där dagens återsocialisering kommer att minnas, som blott en skugga av framtidens excesser.

Väljarnas svaghet för starka ledare och glömda försummelser kan ge sedvanlig utebliven effekt och ett nytt maktfält i mitten.
Men många väljare har inte glömt socialdemokraternas nedlagda försvar, krisande skola, krisande sjukvård, krisande infrastruktur, krisande invandrings- och integrationspolitik, krisande poliskår, krisande miljöpolitik, krisande arbetsmarknad, krisande bopolitik, krisande pensionärspolitik, allmän oordning, utförsäljning av allmän mark för kriminella grupper och allmänt slöseri av skattepengar.
Väljarna har inte heller glömt centerns ansvar för ett sönderfallet Vattenfall med en 100-miljardersskuld till skattebetalarna samt diverse planlösa räddningsåtgärder av SAS och andra prestigeprojekt, på skattebetalarnas bekostnad. Men tillräckligt många väljare kommer troligen att glömma sin historia, så länge bidragen betalas ut.

19. Apr, 2017

Högkonjunktur

Vi gläder oss med Magdalena Andersson, då hon varit så duktig och drivit de svenska företagen så framgångsrikt. Bra jobbat, Magdalena!

Magdalenas belöning blir nu en jättebonus på företagens övervinster, skattehöjningar på det arbetande folket och eftersom det skall svida i skinnet på de rika, så skall Djurholms rika få lida extra mycket.

Det är inget fel på en bra fördelningspolitik, men måste den alltid tas från de andra, till den egna plånboken?

Två stora problem har vi och ingen aviserad lösning finns: jättelika investeringar går till bostadssektorn p.gr.a. den socialistiska regleringspolitiken och att alla nya jobb går till tjänstesektorn, i stället för en god och långsiktig industrisektor. Detta visar på att företagarna inte litar på en långsiktigt god investeringsmiljö.

Sedan måste man beundra Magdalena Andersson för sin skickligt upplagda plan av skattehöjningarna: inga mer pengar till försvaret, polisen, sjukvården, skolan och åldringsvården - om vi inte får göra kraftiga skattehöjningar.

19. Apr, 2017

Socialistisk bannlysning

Den socialistiska bannlysningen av invandrarfrågan fungerar väl och är nu inne på sitt 2:a decennium. Göran Perssons neddragningar av sjukpensionsmöjligheten och kontroll av alla bidragen, ledde till att många väljare gick över till den mer tillmötesgående alliansen.
Arbetslinjen fick dock åter väljarna att återgå till det nu mer tydliga bidragspartiet, som fortsätter att locka nya väljare från hela världen. Bannlysningen av invandringsfrågan och SD i synnerhet fick flera av alliansens vacklande moralpartier att hålla tyst om problemen och SD blev helt isolerat.

Den svenska vänsterns överlevnad är helt beroende av de stora invandrargruppernas lojalitet. En lojalitet som tidigt grundläggs av migrationsverkets, försäkringskassans, arbetsförmedlingens, studiestödsnämndens, socialnämndernas och skolans personal. Många invandrare röstade dock fel i förra valet och röstade på SD i tron att de var Socialdemokraterna.
Men nu är ordningen återställd och sannolikheten för att säkra vänsterns val om ett år är ganska säker. Nu kan du bo var som helst i världen och få dina bidrag ditsändna.

Man måste säga att bannlysningen varit mycket framgångsrik. Vänsterns maktinnehav är säkrat på borgerlighetens bekostnad, som vanligt.

Påven var på 1500-talet beredd att offra halva Europa för att kunna behålla den långsiktiga makten, och lyckades. Varför skulle inte socialismen kunna öka och återta hela makten i Europa? Räddhågsna borgerliga väljare finns det gott om, men de har ju "rena händer".
Vad hjälper det om SD får 40 procent av rösterna om de fortfarande är bannlysta och alliansen inte vågar bli vuxna politiker? Vänstern sitter kvar och har tagit ett fast grepp om maktinnehavet, på vår bekostnad.

14. Apr, 2017

Den formella makten vinner alltid

Det var skickligt av Jesus att införa en ny dimension i maktvärlden. Han talade om en tredje dimension och att hans rike var i himlen. Inte ens den mest misstänksamme makthavare kunde föreställa sig att detta var något reellt hot. Men upprorsmakare är ju alltid förenade med förändring av den rådande ordningen - och detta är alltid oroande.
Allra helst då makten kan ifrågasättas och de bekväma inkomsterna hotas och din status kan ifrågasättas.
Nu var det ju inte bara romarna som var oroade (men kanske beredda att låta Jesus löpa) utan prästerna såg sina inkomster från relikförsäljningen vid synagogan hotade och ännu värre, här kommer en uttolkare av skriften, som inte är vår tillåtna tolkning. Handelsmännen kände sin makt hotade och stadens råd var ännu mer hotade. Här fanns alltså en samlad maktordning som ville döda Jesus. Och den formella makten vinner alltid.

Så hotades då Jesus lärjungar och troende och alla föll ifrån och så stod han där ensam. Mönstret från dagens arbetsplatser, organisationer och politik känns igen och inget nytt har hänt, mer än att många efterföljare tyckte att den bärande idén om en allomfattande kärlek var bra - men förstås att den fortfarande är orealistisk, så länge som maktens kvinnor och män får styra fritt.

Men drömmen finns där och tur är det, men kärleken kommer tyvärr långt ner på maktskalan.

Martin Luther var med många andra, missnöjda med den korrumperade kyrkan och de många hycklarna, som levde gott på menighetens bekostnad. Kyrkan var ju en maktfaktor i klass med den världsliga makten, med egna arméer och ett andligt övertag.
Martin Luther trodde nog att hans åsikter om kyrkans problem skulle få ett positivt mottagande av påven. Luther hoppades på en inre reformation och tanken var inte att göra revolution. Luther glömd då maktanspråkets första regel - prestige, makt och pengar går alltid före varje kritik och kritik utifrån är alltid revolutionär och slås ner direkt.
Luther hotades med bannlysning, sattes i fängelse, men räddades av några lokala furstar som såg den nya läran som väldigt intressant ur ett maktperspektiv. Luther hade nämligen sagt, i allmänt försiktiga uttalanden, att man kunde faktiskt tänka sig att den tredje dimensionen om makt över himlen kunde flyttas ner till jorden och underordnas den skattemässiga fursten.

Skickliga maktpolitiker insåg dynamiten iden nya tron - både en nödvändig förnyelse av den kristna tron och en förändrad maktordning. Nu var inte längre världslig makt och kyrkans makt på samma nivå utan kyrkan kunde inordna sig under den världsliga makten. Fursten blev primus inter pares.

Protestantismen gav norra Europas kungar och furstar ett instrument att återta hela makten och att dessutom göra den till en arvsmakt.
Fursten utsåg nu ärkebiskopen och fursten kunde krönas under kyrkans makt och bli utsedd av gud.

Klostren plundrades och revs, silver och guld smältes ner, enorma kulturvärlden förstördes. Tyvärr försvann också kyrkans sjukvårdsapparat, kyrkans apoteksverksamhet, kyrkans mat-och pengabidrag till de fattiga, kyrkans utbildningsapparat och alla internationella intellektuella kontakter.

Nytt var att gudstjänsten hölls på svenska, att bikten försvann, all utsmyckning försvann och alla avlatsbrev och donationer till kyrkan försvann. Kort sagt en revolution, kanske nödvändig men gemene man saknade sin kärleksomfattande kyrka, som blivit överhetens kontrollorgan.

Rent intellektuellt var denna omvandling en nödvändig förändring av en degenererad katolsk kyrka, som inte tog chansen att diskutera en förändringsprocess.
Gustaf Vasa tog lån hos Hansan för att starta kriget mot danskarna och han intecknade hela landet. Lånen kunde inte betalas och han låg illa till inför ett hotad ockupation av Tyskland (Hansan). Då dök denna stekta sparv upp från kontinenten och kyrkans pengar kunde betala Hansalånet och kyrkans makt brytas för en organisation att gå ur Kalmarunionen. Kyrkan och folket betalade ett högt pris för sin frihet, som inte blev någon frihet för folket utan endast för kungamakten.

Makten har förändrats och det kungliga enväldet är borta med Gustaf IV. Men det har tagit lång tid att förnya Sverige. Två hundra år har förflutit och nu har socialismen tagit över kyrkans uppgifter.

Enväldet har övergått till ett folkvälde, för vissa, men är lika fullt en form av envälde. Och lika fullt, som Pontius Pilatus, inte ett dyft intresserat av en förändring av maktförhållandena.

12. Apr, 2017

Rena händer

Den som har dåligt samvete brukar alltid och högröstat utbrista - "jag har i alla fall rena händer".
Rena händer var också något som förre presidenten B Obama var noga med , före valet. Det visade sig tyvärr att han inte klarade av handhygienen under sina mandatperioder. Men han hade underbart vackra, välformulerade och tankeväckande tal.
Men det räcker inte med att ha en bra idé. Den måste också kunna genomföras - något som varje affärsman/kvinna kämpar med dagligen. Men något som en politiker inte nödvändigtvis behöver bekymra sig över.

Ambitionen att införa hederliga regler i maktutövningen är hedervärd, men tyvärr helt världsfrånvänd.

Människans första axiom är att få någon sorts makt. Många människor vill ha mycken makt och det lättaste sättet att få mycket makt, utan en allt för stor och svår insats, är att bli politiker.
Politiken kännetecknas av, liksom all maktutövning i arbete och organisationer, ständiga maktkamper och manipulationer, omöjliga allianser och fula knep. Politik är kort sagt en smutsig hantering, där rena händer är sällsynta. Men man kan troligen inte förvänta sig bättre om människorna.

Vid SAP:s partikongress i Göteborg så har ett antal frågor avgjorts bl.a. uttalanden om vinster i välfärden och om antalet poliser.

Vinster i välfärden skall inte få finnas, för då ser väljarna att de kommunala monopolen misslyckats i sin hantering (det gick tyvärr att göra samma omvårdnad mycket bättre i privat regi) och det är inte bra inför valet nästa år.

Den andra frågan gäller nu att antalet poliser helt plötsligt borde vara 10 000 fler än i dag (20 000 som minskar varje dag). Plötsligt var tanken om fler poliser ett bra valfläsk och alla verkar ha gått på detta fantastiska ansvarstagande från SAP.

Dessa två exempel på lögner, lappkast och oblyga manipulationer med försvaret att idag är det nya tag som gäller - ja, hur skall man då kunna jobba med rena händer i denna värld?

Alliansen trodde att de var smarta då de sade nej till regeringsuppdrag med stöd av SD. DÖ är också den risk de står inför efter allt velande under tre år. Deras väljare har valt dem för att ta makten och föra den politik de sagt sig vilja föra. Att många väljare röstade på SD för att de var det enda parti som pekade på problemen med ett nedlagt försvar och en okontrollerad invandring, var något man förträngde. Problem som vanligt folk var mycket oroade över, men som den högröstade vänstern sade var ett tabuämne och inte fick diskuteras. Och därmed lät sig Alliansen luras.
För vänstern kan SD få ha 40% av rösterna och ändock inte få något inflytande och därmed är Moderaterna helt bortgjorda för lång tid.

SD och V är gemensamma ytterlighetspartier och SAP har inga problem med att samarbeta med V. Varför kan då inte Alliansen samarbeta med SD?

Alliansen låter tyvärr den svenska vänstern föra alla ideologiska debatter, formuleringar och definitioner och hamnar alltid i moraliska underlägen, med rena händer.

Tyvärr verkar det ju som om väljarna struntar i moralfrågor och idédebatter och alltid väljer plånboksfrågor och är mäkta imponerade av aggressiv maktutövning.
Vänsterns nyformulerade definition av terrorism har varit framgångsrik och alla fredsvänner är rörda och tacksamma för SAP:s fantastiska ledning av räddningsoperationen.

Ett år till valet och vi kan troligen glömma en Alliansregering men hitta Annie Lööf som utrikesminister och att den islamiska månfärden fortsätter.
Revolution eller nyval om tre år.

12. Apr, 2017

Vänsterns marginalisering av islamterrorn

Svensk TV:s programserie Idévärlden har varit ett intressant och stimulerande program, för debatt i tiden. Programmet har försökt ha, eller kunde ha haft en nästan fransk touche av intellektuellt samtal. Programmet har dock haft en underhållningsfaiblesse för extrema åsikter och naturligtvis då av vänsteråsikter. Det verkar som om enbart intressanta och uttalade socialister fått komma fram, med färdigvinklade politiska grundvärderingar i tematbeskrivningen. Sedan tas någon liberal opponent med som gisslan, men det liknar alltmer ett skådespel med falska kort.

Programmen har fört med sig en vådlig återresa till 1960-talets forskningsmiljö - där all samhällsvetenskaplig forskning och debatt skulle vila på en marxistisk grund.

Redaktören för denna programserie (som jag hoppas kommer tillbaka, då i en mer politiskt neutral form) satt i dagens morgonTV och sammanfattade terroristdådet i Stockholm i sedvanligt vänstervinklade former. Allt var egentligen underbart, sett ur medial vänstervinkel och nu kunde äntligen islamproblemet formuleras till att vara ett terroristproblem för avvisningshotade uzbeker. Och problemet var ju egentligen de elaka högerkrafterna, som inte velat bekosta hans stora familjs fortsatta liv i Sverige (red.anm.).
Nu är ju redaktören inte ensam om dessa åsikter utan den är den samlade svenska vänsterns. Blomsterspråket, kärleksmanifestationerna och det trosvissa fredsbudskapet har samma bilddräkt som 1960-talets blommor i gevärspiporna.

Och vem önskar inte att vi hade kunnat fortleva i fred och det lugn som rådde före islams erövring av landet?

Om man undantar alla problem med uppståndna kriminella länderligor från invandrarländerna, så har ändock dessa stora invandringsvågor gått relativt bra - trots vår taffliga integrationshantering. Men nu kom en grupp som inte ville bli integrerade utan endast erövra. Hur kan detta komma sig?

Jag har vänner från Afghanistan, Iran, Irak, Syrien, Turkiet m.fl länder men aldrig att jag fått ett annat än mycket trevligt och omtänksamt bemötande (långt bättre än från många inföddas). Vad som möjligen kan tänkas förena dessa vänner, är att de inte är uttalat troende islamister.
Kristenheten har dock lämnat sin värsta våldsperiod bakom sig och vi hoppas att Islam så småningom kommer till samma insikter.

I kristenheten finns en bas av ett kärleksbudskap som dock kyrkofädernas maktanspråk lyckats förtränga under många sekel. Inom Islam ser vi inte samma grund för medmänsklighet utan grunden verkar vara mer maktorienterad och elitistisk.
Islam verkar inte har en önskan att integreras utan förbehåller sig rätten att erövra och härska. Vår mildhet förväxlas med svaghet, vänlighet med onda avsikter och vår vilja att välkomna utan villkor och erbjuda livslång försörjning, uppfattas som vansinne.
Rättigheterna i Sverige anammas direkt, medan ansvar och skyldigheter ses med löje.
Omvittnat är från vanligt folk alla dessa oförskämdheter som kommer från islams folk. Vi uppfattas väl sämre än råttor och dessutom tycker vi om hundar, en lägre stående art än råttor. Därav epitetet att vi är "otrogna hundar".

Dagligen får man sin dos av "Vi har våra rättigheter, du är rasist" när man försöker ingripa i de värsta utfallen. Detta har barnen lärt sig i den vänsterdominerade skolan och föräldrarna på SFI och av migrationsverkets personal.

Att detta maktövertagande får fortgå beror naturligtvis på stödet från den svenska vänstern och den samsyn som vänstern och islam har i sina maktambitioner och hat mot sina fiender. Fiender brukar få betala - både i liv och pengar.

Så, den islamistiska terrorn som vi nu utsatts för är bara en liten del av ett mycket stort problemkomplex, där islam kommer till oss som erövrare, med vänsterns goda minne och stöd, men med vanligt folk som betalande.

12. Apr, 2017

Långtidsvård

Det ser ut som om den s.k. stockholmsterroristen skulle få sitt efterlängtade uppehälle i Sverige, under lång tid. På Skattebetalarnas bekostnad en dyrbar rättegång, fyra dödsfall och flera skadade samt en dyrbar fängelsetid. Han kommer säkert ut efter halva tiden.
Hade det inte varit bättre att utvisa honom?

Inte ens den lojala poliskåren klarar av alla politiska uppdrag med en halv besättning.

9. Apr, 2017

Kinesisk ubåtsbas på Gotland

Tack Kina, för att ni köpt ubåtsbasen i Fårösund, med ett muntligt löfte om att de kvarvarande 2 svenska ubåtarna kan få använda den mot en måttlig hyresavgift.
Ryssarna hade nog inte varit lika generösa. Har Sverige nu ett försvarsförbund med Kina, eftersom vi inte fick vara med i NATO (fast vi sa att vi inte ville detta)?
Hade det inte varit enklare att behålla den dyra investeringen i Fårösund. Men pengarna kanske går till ett nytt välbehövligt regeringsplan.

9. Apr, 2017

Generös invandringspolitik

På S-kongressen i Göteborg var invandringen en stor fråga. Många ledamöter vädjade om att återgå till den tidigare generösa invandringsordningen. Samma krav på återgång till den tidigare invandringspolitiken kommer från MP och V, men även från Centern.

Idag har vi fått höra om flera bombattacker i Egypten mot kristna kyrkor, mitt under högmässor. Många döda och skadade idag, liksom varje dag i Egypten.

Kristna förföljs och dödas dagligen i Egypten, Irak, Syrien, Libanon, Turkiet, Pakistan m.fl. islamska länder. Så har skett under lång tid utan att varken svenska kyrkan eller svenska staten har gjort något för att hjälpa dessa människor.

Naturligtvis borde Sverige sluta ta emot fler islamiter och nu enbart ta emot kristna från arabstaterna.
Dessutom borde vi ta emot nomadfolk från Afrika. Nomaderna är utsatta för utrotningshotande krig och attacker av sina egna och har nu dessutom drabbats av en mångårig torka, som omintetgör deras normala livsform. Sverige kan ta emot nomader för att hålla och utveckla den tynande nomadkulturen i olika delar av Sverige.
Nomadreservat kan hålla och utveckla människans urgamla vandringskulturer, som exempelvis bibehållets av samerna. I sådan reservat kan man hålla diverse olika djur, vilka kan samsa om mark, busk och trädbaserade växtplatser.

Nomaderna är inte röststarka och de behöver vår hjälp att utveckla ett framtida svenskt djurhållningsätt, i symbios med naturen.

9. Apr, 2017

Terrorattack

Sverige har haft sin första fullbordade terrorattack. 2010 gjordes ett misslyckat försök av en självmordsbombare i Stockholm och sedan dess har ingen ny terrorist försökt, eller så har SÄPO varit bra på att hitta potentiella terrorister.

Oskyldiga barn och vuxna har varit utsatta för en sedvanlig feg attack från en hatfylld islamist. Feghet och hat verkar vara den gemensamma nämnaren på våldsverkare till höger, vänster eller i mitten. Likt mobbaren går de aldrig mot någon som kan slå tillbaka. Så här i Påsktider, kan man uttrycka det som att; våldsverkaren är som en liten gul kyckling.
Meningen var att ge oss så mycket lidande som möjligt. Den frågan känns igen från frågeställningarna i den kristna påskhögtiden. Kristenheten har dock lämnat sin värsta våldsperiod bakom sig och vi hoppas att Islam så småningom kommer till samma insikter. I kristenheten finns en bas av ett kärleksbudskap som dock kyrkofädernas maktanspråk lyckats förtränga under många sekel. Inom Islam ser vi inte samma grund för medmänsklighet utan grunden verkar vara mer maktorienterad och elitistisk.
Lika fullt verkar det som om Islam inte har en önskan att integreras utan förbehåller sig rätten att erövra och härska. Vår mildhet förväxlas med svaghet, vänlighet med onda avsikter och vår vilja att välkomna utan villkor och erbjuda livslång försörjning, uppfattas som vansinne. Rättigheterna i Sverige anammas direkt, medan ansvar och skyldigheter ses med löje.

I Stockholm fick 4 människor sätta livet till, flera allvarligt skadade och många med livslånga fysiska och mentala men. Allt detta för att släcka sitt eget hat och föda andras hat.
Terrorn har funnits inom Sverige i många år utan att våra politiker har gjort något åt detta. Är man lomhörd för problem och fel svar så hörs bara medhåll och politiskt rätt svar mycket bättre. När polisen började avvecklas i samband med polisreformen (poliserna skulle bli socialpoliser) så tog raskt ungdomsgängen över glesbygdskommunerna och de mindre städerna. Sedan har det fortsatt till större städer och nu har Sverige minst 200 autonoma frizoner, dit ingen myndighetsperson frivilligt går in. Allt med politikernas goda minne, eller snarare förträngda minne.

I kristider så utvecklas chefsämnen och skrivbordgeneralerna känns igen på högstämda uttalanden om vilka fantastiska prestationer som andra skall göra för att befästa hans maktposition. Många utmärkta insatser har gjorts, inte minst från den helglediga polisen och räddningskåren, som visat att det går att göra ett bra jobb - trots en dålig ledning och bristande resurser.
Stockholmarna har visat att de kan själva och tagit hand om sina medmänniskor. Stockholmarna kan idag vara stolta över sin egna insatser.

Press, radio och TV har verkligen frossat i denna nyhet under flera dagar. Socialdemokraterna fick flytta sin front från Göteborg och kronprinsen fick leda arbetet med flera fina politiska insatser. Journalister och politiker fann varandra, som så många gånger tidigare. Denna ständiga omfamning av makten och dess supplikanter är inte bra, sett utifrån ett maktdelningsperspektiv.

Principiellt är naturligtvis denna terrorattack av principiellt högt intresse för landet, men antalet omkomna är inte fler än i bussolyckan i Härjedalen. Men där fanns inga politiska poäng att hämta med dåliga vägar, dåligt vägunderhåll och en nerkörd (men dock beundransvärd insats) organisation för sjukvårds- och räddningstjänst. Kommunal fick ta över frågan med att anklaga Bussbolaget för allehanda arbetsgivarbrott.

Inom landet finns kanske ytterligare 2-3000 personer med samma önskan som dagens terrorist om att gå till liknande handlingar. Alla kanske inte går till handling, men säkert kommer några fler att göra det.
Enda sättet att stoppa ny import av "kycklingar" är att stoppa dessa vid gränsen- och hur gör man då?
Alla nyanlända bör sättas direkt under försvarets ledning för att dels, utbildas i försvar av det nya landet och dels för att utbildas i landets värdegrund och lagar samt att utvärderas av kvalificerade utbildare för eventuella uppehållstillstånd och medborgarskap.
Vad gör vi då med de 2-3000 potentiella terroristerna som redan finns i landet? Ja, till att börja med så borde denna fråga ha ställts av berörda politiker i ett tidigt skede. Utbildning, säger terrorexperten Bruun i TV. Men utbildning i vad? Han måste då först identifiera vilka dessa 3000 personer är och sedan sätta dessa under utbildning (omskolningsläger?) till vad och hur ser examensproven ut?
Alternativt så borde våldsverkare, terrorister m.fl. antidemokrater sättas i ett våldsförvar för utvisning, omskolning eller livslångt förvar.

Hur hade våldsverkarna uppfattats och behandlats i sina hemländer? Som hjältar och martyrer eller som samhällsomviglare med dödsstraff att vänta? Vi svenskar förstår att vi inte kan kräva något tack för vårt upplåtande av mark och pengar, men vi vill inte bli oförskämt bemötta.
Islam har tydliggjort sin inställning till svenskarna och kanske vi borde tydliggöra vår inställning.

6. Apr, 2017

Partiombildning

MÅFF har fått nej av Valmyndigeten till partiregistrering för allmänna val. Se vidare fliken Partiombildning för mer information.

Vi ändrar nu det rena partiarbetet, till att bli en långsiktig aktör för politiskt arbete i form av en tankesmedja med namnet NF - Nordiskt Forum för Demokrati åt Folkflertalet. NF blir arbetsnamnet i fortsättningen.

6. Apr, 2017

Kommunal miljöpolitik

Kommunerna har börjat med de lätta valen inför en framtida miljökris och glömmer de långsiktiga perspektiven. Man väljer att inför elbilar och glömmer de mer naturvänliga gasbilarna. Man gör om innerstäderna till festplatser, parkerna till uterum med dygnetruntmusik, fest, tivoli och cirkus, högljudda sportevenemang och nedskräpning (alla är så trötta efteråt att de inte orkar ta hem de kvarlämnade 10 procenten av det medhavda).
Parkerna blir mindre och hårdare utnyttjade av fler bostäder och missbrukare. De naturrester som finns kvar blir hårt tuktade till gles parkyta. Djur, växt och fågelliv försvinner, dock ej kråkor, kajor, skator och råttor.
Den stadsnära åkerjorden av bästa kvalitet, görs om till industrimark för utbytbara industrijobb och marken är för alltid förstörd av markskövling och gifter. Urskogar och naturreservat görs om till fotbollsplaner för dygnetruntanvändning, varvid de närboende måste flytta från störningar, oväsen och trakasserier.
Var finns 100-årsplanen? Miljöarbetet blir mest av klottring och populistisk nutidskonst, medan förutsättningarna för ett hållbart samhälle vittrar bort.

Det socialistiska miljöarbetet känns mest som ett värn för det fortsatta socialistiska maktinnehavet.

6. Apr, 2017

Återuppväckning av Fredens Hav

En 40 år gammal, men fortfarande världens största atomubåt, skall gå in i Östersjön under försommaren. Donskoj skall deltaga i den ryska marinparaden i S:t Petersburg den 1 juli.

Norge och Sverige är oroliga över atomubåtens ankomst. Ryssland har tidigare aviserat två kärnvapenbestyckade jagares ankomst och sedan tidigare finns det ett antal kärnvapenbestyckade, mindre ubåtar i Östersjön.

Fredens hav var ett fredsprojekt från dåvarande Sovjetunionen. Projektet gick ut på att Sovjet skulle garantera freden runt Östersjön mot att alla länder runt Östersjön avrustade. Sovjetunionen skulle garantera freden med bl.a. ett 50-tal kärnvapenutrustade ubåtar, vilka behövde skydd i den svenska skärgården.
Den svenska regeringen påbörjade då nedläggningen av det svenska försvaret. Ett projekt som idag är avslutat.
Den svenska fredsinsatsen bestod främst av att utse ett antal fredsambassadörer. Dessa skulle då förhandla fram fred på jorden, i vart fall skulle det ske en omfattande kärnvapennedrustning genom våra ambassadörers försorg. Trots de svenska insatserna så fanns det en misstänksamhet från Sovjetisk sida, avseende Sveriges ärlighet om nedrustning. Ambassadörens adjutant, en stor vän av världsfreden, lyckades dock övertyga Sovjet om att det svenska försvaret var försvarslöst och det planerade anfallet på Sverige kunde då avbrytas.
Detta visar att de svenska insatserna för världsfreden har gamla anor och skall nu återupptas genom insatser i FN:s säkerhetsråd och med nya fredsambassadörer på plats i alla oroshärdar.

Inför Rysslands planer på att återuppväcka frågan om Fredens Hav, kanske som en start och kamouflage av en invasion, kan vi lugna Ryssland med att försvaret redan är nedlagt. Däremot behöver vi hjälp med att återta makten över våra 201 autonoma frizoner och det vore en behjärtansvärd väntjänst, om Ryssland ville hjälpa oss med detta.

MÅFF önskar alla en fredlig sommar.

4. Apr, 2017

Åter en socialistisk feltolkning

Någon person har uppmärksammat och filmat problem med bussning från och till en religiös (muslimsk) friskola i Stockholm. Vid bussning av elever till och från skolan så får flickorna sitta längst bak i bussen och med egen ingång. Pojkarna sitter längst fram i bussen. Detta förfaringssätt har tydligen pågått under lång tid och statsministern är upprörd och påpekar på att vi har jämställdhet i Sverige.

Underförstått är förstås att det gäller en friskola, ett gammalt hatobjekt för vänstern, som man nu kan passa på att ge skolformen en känga, trots att det är en muslimsk friskola.

Alltså två socialistiska problemkomplex att ta poäng på , nära partikongressen i helgen. En friskola med problem och en föregiven jämställdhetsfråga.

MÅFF håller med om att friskolor endast bör finnas för gymnasiestadiet, innehållande barn som är tillräckligt vuxna för att förstå vad som sägs av lärarna. Å andra sidan så är friskolorna skolväsendets enda chans att lösa den nuvarande krisen, men det var kanske det som regeringen kände på sig och det kommer ju inte så många stekta sparvar flygande numera.

Hur regeringen fått bussningen till ett jämställdhetsproblem är en gåta.

Könsuppdelningen i bussen är naturligtvis en lösning på problemet att de muslimska pojkarna är otrevliga, aggressiva och oförskämda mot flickorna och hävdar sin hävdvunna överhöghet mot flickorna, med lärarkårens godkännande.

Troligen har några kvinnliga lärare tagit saken i egna händer, i syfte att skydda flickorna från pojkarnas våld.

Problemet var alltså bara ett sedvanligt implicit jämställdhetsproblem, men framför allt ett ordnings- och kulturproblem. Sådana problem har vi haft i många år, utan att vänstern gjort något åt det, annat än med vacker retorik.

Det bara fortsätter med att socialismen struntar i ordning och reda och hatar all normal disciplin och regeluppfyllnad. Pojkarna får fortsätta att göra som de vill och männen fortsätter med sitt patriarkat och maktkontroll, med socialismens tysta medgivande.

Undra på att vi har 201 autonoma frizoner, sålda av vänstern för vänsterns fortsatta maktinnehav och accepterande med Alliansens bedövande tystnad.

4. Apr, 2017

Ytterligare en socialistisk avrättning

Överintendenten Ann Follin och chef för Statens museer för världskultur har i en debattartikel svarat Ola Wong i hans kritik av hur museerna hanteras av den politiska makten (kulturministern). Ola Wong hävdar att kulturministern tar bort kunskapkraven och därmed kunnigt folk från museerna och gör dem till ytliga PR-byråer.
Om OLa Wongs påståenden är riktiga eller ej, är svårt för oss inte insatta i ämnet, att svara på. Men troligtvis har han rätt, då denna politik följer den sedvanliga socialistiska nedmonteringen av kunskap och forskning för att i stället satsa på socialistiska drömmar och förment folklig retorik.

Kulturministern har skickat fram sin myndighetschef att svara och då hon känner sig hotad är svaret inte så välbalanserat som förmodats av en kulturellt högtstående person. Eller hon kanske är tillsatt för sina eminenta chefsegenskaper och lojala inställning till ministern.

Ann Follin talar i upprörda termer om hur allting borde vara och inte om hur det är, att hon bara lyder order, nu skall vi ner till Syrien och rädda deras kulturskatter (ett theorinskt antikonfliktregemente?), ingen har ännu vågat säga upp sig under hennes chefsskap (vem skulle våga det med den arbetsmarknaden?) och helst vill vi skicka tillbaka alla föremålen till sina ursprungsländer.
Ann Follin säger sig, "i grunden" välkomna debatten (vad menas med detta?) - om den baseras på fakta och kunskap (underförstått att detta har naturligtvis inte Ola Wong).

Ann Follin borde nog ha bett sin MP-märkta PR-byrå utforma ett svar. Eller de kanske har gjort det och då känns det maktfullkomliga svaret mer naturligt.

4. Apr, 2017

Svensk skola

Intet nytt från svensk skola mer än att OECD:s avdelning för utbildningsfrågor (med bl.a. PISA-mätningarna) numera tvingats förlägga huvuddelen att sitt kontor till Sverige.
Välprövade förvaltningsfrågor i andra länders skolor lanseras numera som stora socialistiska landvinningar på skolfronten i Sverige och OECD-chefen tvingas hålla god min (skickligt av vänstern).
Att socialismen först förstört svensk skola genom att ta bort kunskap, ordning och uppförande som skolfrågor och därefter låtsas som allt är bra i 20 år och nu helt plötsligt börja återföra skolfrågorna som deras stora paradämne, detta är magstarkt.

4. Apr, 2017

Grå eminens inom Rörelsen.

LO-ordföranden K-P Thorwaldsson är Rörelsens grå eminens och verkliga maktfaktor, vilket han inte försummade att påtala inför marknadsföringen av den kommande S-kongressen. Han är ledaren för det skråväsende som förlamar utvecklingen av svenskt arbetsliv, med medlemmar från SAP, SD, MP och V. Kanske finns det också någon borgerlig röst i öknen.

LO-ordföranden kräver nu ett stopp för höjd kommunalskatt.

Detta kan ses som ett förnuftigt krav, om det kommit från något annat håll än LO. LO-ordföranden har en förment omtanke om vanligt folk i högskattekommuner, väl vetandes att om så sker, så måste staten gå in med resterande medel. Och då blir det någon annan kommun som får betala. LO-ordföranden hade säkert de förhatliga stockholmskommunerna i åtanke, som skulle få betala "litet mer" i skatteutjämningspaketet - kallat Robin Hood skatten från de välskötta kommunernas sida.
Vad LO-ordföranden vill är; att de ständigt misskötta socialistiska kommunerna skall få mer pengar från de välskötta kommunerna. Allt för att rädda vänsterns kommunala maktinnehav, på borgarnas bekostnad.

Konstigt nog kommer inte detta förslag från regeringen - kan de tänkas inom VU ha diskuterat vem som skall lansera frågan?

Sveriges kommunala indelning måste struktureras om till ett hållbart kommunalt och regionalt system. I inledningsfasen kan staten gå in med pengar, men den permanenta Robin Hood skatten för misskötta S-kommuner måste tas bort.

4. Apr, 2017

Kvinnliga poliser eller kvinnor som polis

Tre poliser skulle ingripa mot en man på asylboende. Insatsen filmades och där kunde man se att de tre poliserna, alla kvinnor, tvingades fly från platsen. Bättre fly än illa fäkta och den stackars asylsökanden kunde gå oskadd vidare i sitt ärende. Och därvid skulle allt vara bra, sett ur ett svenskt rättssystems synvinkel.
Polisen (och den nedlagda militären) har ett lagstött våldsmonopol i Sverige. Därmed har staten tagit över ansvaret för utredning, ingrepp och dom i alla lagstödda händelser som fordrar insats av polis (gäller dock ej i de 201 autonoma frizonerna, där gäller andra lagar). Politikerna har, med all rätt, försökt hålla nere polisens våldsnivåer genom olika åtgärder. Att stöpa om poliskåren till socialsekreterare har länge varit en socialistisk dröm och att socialpolisens utrustning då skulle utgöras av bjudkaffe och cigaretter har länge varit en önskedröm. I denna dröm att kunna sätta in milda resurser mot vältränade, testosteronstinna och "höga" män ingick inte föreställningen om att dessa män struntade i polisens kön utan bara såg till motståndarens slagstyrka. Om sådana män tidigare varit föraktfulla mot de manliga poliserna, så är de numera mest hånfulla mot kvinnorna och förvissade om att Islam är störst och bäst. Det feministiska Sverige har tyvärr lidit ett allvarligt nederlag.

Det är som i utrikespolitiken, vi kan inte gå ut med orealistiska drömmar och förvänta oss att motståndarna skall acceptera vår värdegrund. De utnyttjar vår naivitet, skrattar åt oss och ger oss deras förakt.

Att det skall vara så svårt för vänstern att hantera verkligheten. "Men han har ju inga kläder på sig" - jo då, bara du tar på dig politiskt rätt glasögon.

I SR:s P1 togs frågan upp i morse och dagens journalist hade svårt att tygla sitt automatförsvar för den sanna tron. Journalisten feltolkade medvetet frågeställarens påståenden och ledningen var säkert nöjd med hans försvar av den neutrala radions ståndpunkt.

Det är inget fel med poliser av annat kön än män, men insatsen måste anpassa medlen efter vad insatsen kräver. Annars blir hela poliskåren, oförskylld, uthängd till löje. Vad tycker poliskårens högsta retoriker om insatsen?

MÅFF tycker att det är dags att dela SvTR i en borgerlig och en socialistisk del.

3. Apr, 2017

Bussolyckan

Den hemska bussolyckan i Härjedalen leder till ett antal frågor om tillståndet i landet.
Olycksorsaken är inte utredd, men varför är det inte bältestvång i bussar? Det spekuleras i att kälskott orsakat bussen ett kast ned i diket. Det svenska vägnätet har ett sedan många år ett dåligt underhåll. Man kan fråga sig varför inte de stora turiststråken har ett bättre väg- och järnvägsnät.

Men den stora frågan är varför dessa trafiktäta områden har en så dålig säkerhets- och räddningsberedskap?
Det verkar som om innehavet av den politiska makten är så viktig att den överskuggar all verksamhet för vanligt folk.

Var finns akutsjukhusen, helikoptrarna och räddningsbussarna? Skall halva Sveriges räddningstjänst behöva sättas in? Vad händer vid en ännu större olycka?

Skall alla frågor explodera innan vi gör något?

3. Apr, 2017

Man får skämmas

Judiska föreningen i Umeå tvingas lägga ner all föreningsverksamhet efter många års hot och trakasserier. Tongångarna från den socialistiska broderstaden Malmö känns igen, men i Umeå är det en annan maktfullkomlig organisation som anser sig behöva hålla Sverige rent.
Det socialistiska kommunalrådet i Umeå försvarar sig med att det gjort vad de kan och de diskuterat frågan under många år. I övrigt så är ärendet en polisfråga, riktad till den polis som S snart också har lagt ner, vid sidan om det nedlagda försvaret.

Skall vi nu lägga in Umeå som den 201:a autonoma frizonen i Sverige? Har vi inte religionsfrihet i Sverige eller är det bara vissa ismer som är tillåtna? Är det bara ismer med makt som räknas?

3. Apr, 2017

Skadestånd för biltjuv

Två män upptäckte en pågående bilstöld och ringde polisen. Biltjuven anföll de två männen med en bulthammare. I tumultet tappade biltjuven sin hjälm, som användes av den ena mannen till att försvara sig mot anfallet. Biltjuven föll till marken och hjälmen användes mot den liggande biltjuven, varvid skada och invaliditet följde för biltjuven.
Vittnet som utdelat slagen friades i tingsrätten för grov misshandel, men fälldes i hovrätten för grov misshandel och 5 års fängelse samt skadestånd med 1,5 miljoner till biltjuven. HD tog inte upp fallet för överprövning.


Det var naturligtvis tråkigt att biltjuven fick en livslång skada vid sitt anfall mot vittnena. Det verkar dock som om den socialistiska brottslagstiftningen alltid står på brottslingens sida. Lärdomen av denna dom är naturligtvis att aldrig ingripa mot en brottsling, att aldrig anmäla ett brott och att brottslingar får högre skadestånd än vanligt folk.
Biltjuvens 1 500 000 kronor i skadestånd skall jämföras med offrens i nedanstående nyhet om offren för narkolepsi, som efter 8 års utredning verkar få ca 30 000 kronor i skadestånd.
De som missköter sig får all uppmärksamhet.

3. Apr, 2017

Patientförsäkring i vanrykte

De som drabbades av narkolepsi för 8 år sedan har fortfarande inte fått någon ersättning av staten. Berörda myndigheter träter fortfarande om formaliteter medan de drabbade har fått sina liv förstörda och deras familjer fått ett livslångt lidande.
Svenska myndigheter funderar på frågan om skadan är värd 30 00 kronor eller eventuellt något mer.
Patientskador (liksom brottsoffrens skador) hanteras med sedvanlig nonchalans av det maktfullkomliga kollektivet, som tycker att individer är jobbiga irritationsobjekt i socialiststatens perfekta värld.

Hur kan ett förstört liv vara värt mindre än 25 miljoner kronor?

31. Mar, 2017

Segregration - ekonomiska eller kulturella orsaker?

Segregration är motsatsen till integration. Segregration har under historien använts som en teknik att övervaka och disciplinera olika befolkningsgrupper och hålla dem åtskilda ex. gudfruktiga mot syndare. Tekniken är alltså att diskriminera andra grupper och kan användas i båda riktningarna.

Den svenske professorn i kulturgeografi Molinas har, förutom att hon är bekännande socialist, i sin forskning sett att svenskarna är rasister och utövar vit makt mot de som bor i segregrerade samhällen. För en gångs skull så dras då även den svenska vänstern med i det skuldtyngda skapandet av segregerade och rasistiskt påverkade miljonprogrammet.
Annars brukar den svenska vänstern vara snabba med att påpeka att det är den svenska högerns och de råa marknadskrafterna fel att vi har segregrerade områden. Och med segregration definieras då, att det är de ekonomiska orsakernas fel och att de rika gett för låga bidrag till området.

Andra professorer i kulturgeografi menar att orsakssambanden är mycket oklara vad gäller orsak och verkan och att det inte finns några generella råd till statsmakten; annat än att försöka vidmakthålla en hög offentlig servicegrad.

Den svenska vänstern är då mer renlig i sitt troende på att det alltid handlar om att ta mer pengar från de rika ( idag alla över 38 000 kr/mån och här ligger många från vänstern ((netto)) och få från den svenska medelklassen), då det ju aldrig kan handla om egna felgrepp. Professor Molinas har varit tydligare med att skuldfrågan inbegriper alla vita (vem är vit?).

Enligt den svenska vänstern så har alltså denna oönskade segregrationen skapats av två orsaker; dels en vit rasism och dels ett ekonomiskt förtryck.

Detta gäller då förstås endast om segregrationen är oönskad.

MÅFF menar att det finns många faktorer som talar för en gettoliknande etablering från invandrarna själva. Samma landsmän, samma språk, samma släkt, inga krav på att integreras och löfte om livslång försörjning utan några motkrav.
För männen som känner sitt maktinnehav hotat är denna miljö naturligtvis en utmärkt plattform för nystart och nyvunnen status. Den machoinriktade svenska vänstern har accepterat denna inställning såsom en kulturfråga som måste respekteras och få kvinnor vill göra något åt denna maktförskjutning. Förrän nu, genom ett intressant projekt i Stockholm.

Den svenska vänsterns motvilja mot militär och polis som företrädare för ordning och reda och, ännu värre, disciplin - har lett till att landet fått ett nedlagt försvar och en uträknad polis. Socialsekreterarna skulle ju klara av alla sociala frågor. Problemet var bara att alla i den s.k. underklassen inte var goda människor som Marx sagt, utan där fanns samma rötägg som i överklassen. Den smärtsamma insikten att Marx hade fel i väsentliga frågor börjar sprida sig, men har hitintills inte föranlett någon politisk omprövning.

Med en invandring av i huvudsak män, så följer naturligtvis ett antal problem. Detta har länge förnekats av vänstern, då de gemensamma värdegrunderna och därmed maktfrågorna, varit viktigare än det sociala beteendet.

Den svenska vänstern har sålt ut delar av landet för fri disponering, utan att sätta några krav på uppträdande och ordningsreglering. Jo, det finns ett krav som också efterlevs - att rösta rätt. Till glädje för båda maktgrupperingarna.

MÅFF menar att segregrationen är i huvudsak självpåtagen och det är därför det svenska grundsamhället som är isolerat från en omvälvande kulturgrupps maktambitioner.

Äntligen börjar kvinnorna vilja få bort männen från sitt närområde. Annars brukar ju det vara kvinnorna som skyddar värstingar, alfahannar och spännande gängledare. Men det kanske bara gäller infödda svenska kvinnors prioriteringar.

Våldsamma män måste naturligtvis lyftas bort ur sin miljö och sättas i försvarets Utlandslegion eller i särskilda våldsläger, där de får göra vad de helst vill och kan - utöva våld som matchar deras elitistiska gladiatorbilden som IS-krigare.
Se mer om MÅFF:s syn på invandring under fliken Invandring.

29. Mar, 2017

Polis eller inte?

MÅFF hänvisar till vår flik Svensk polis, där vi förordar att Sverige behöver 40 000 poliser och att de nuvarande 20 000 poliserna (i sjunkande) är helt otillräckligt.

Alla partier verkar plötsligt vara överens om att antalet poliser är helt otillräckligt, en nyvunnen men 10 år för sen insikt.

I MÅFF:s förslag finns dessutom förslaget att åter inrätta en kommunal polis, betald av kommunen. Kommunen får därmed en chans att visa vad den vill med sin kommunala demokrati - eller om det nu enbart var att skydda sitt maktinnehav för det ledande partiet.
Många kommuner kommer då snabbt att avfolkas och eftersom MÅFF tar bort de flesta skatteutjämningarna (Robin Hoodskatt m.m.) så kommer också antalet kommuner att minska drastiskt. Det blir en renodlad och fungerande kulturmiljö, utan ständig konstgjord andning från centralmakten.

Var säkra på att landsbygden överlever, frågan är vilka städer som gör det?

27. Mar, 2017

Vänskapskorruption

Vänskapskorruption, partikorruption, korruption i störta allmänhet, girighet, dåligt omdöme, maktmissbruk, elitkänsla - det finns få ord som är positiva, i området att sko sig själv på någon annans bekostnad.
Att vilja ha makt är människans första reflex. Att inneha makt över någon annan är en oombedd situation, som måste handhas med varsamhet. Och ändock är detta tillstånd så eftersträvansvärt för många. Dessutom leder sökandet efter makt att maktmänniskor slår sig samman, det känns på lukten vilka som är beredda att "gå över lik".

Egetintresset får sitt allra största genomslag hos människor som säger sig vilja kämpa för andra människors bästa. Inte ens de fattigaste bland munkar är helt utan egna krav -vilket naturligtvis är omöjligt.

Vår tids politiker har ersatt det gamla kungaväldet och adeln med ett eget adelsskap, som är mångdubbelt större, dyrare och i många stycken ett ärvt innehav, som inte kräver någonting annat än viljan att få makt på andras bekostnad.

En revolt kan skönjas i Ryssland, men kommer troligen att slås ner, men när kommer den i Sverige? Hur länge får misskötseln pågå? Ja, troligen så länge som pengarna räcker till att muta de trogna väljarna.

24. Mar, 2017

Svensk mediapolitik

I den senaste svenska ekonomiskandalen med pensionsbolaget Allra, så är det återigen journalister som grävt fram problemen. Berörda statliga kontrollorgan Pensionsmyndigheten och Finansinspektionen har inte förstått någonting eller i varje fall inte gjort något. Först när allt var publicerat valde pensionsmyndigheten att ta några krafttag, vilka förmodligen var juridiskt felaktiga. Journalistkårens överlägsna gransknings- och kontrollfunktion kan inte överskattas.
MÅFF föreslår att Granskningsnämnden blir statens fjärde maktbas med eget data- och informationsnät och egen informationsbyrå.
Dessutom är det dags att dela SRTv i två delar, en för vänsteråsikter och en för borgerliga åsikter, precis som inom tidningsvärlden.

22. Mar, 2017

Graviditetstester

Ett par forskare har utvecklat en app för graviditetskontroll eller för att påskynda en önskad graviditet. Metoden är miljövänlig ur många aspekter, men kommer säkert att kritiseras för att vara kommersiell och profitera på vården. Och så får vi se vad katolska kyrkan och islam säger.

Metoden har många fördelar. Främst ger det kvinnan rätt till sin egen kropp och kan också styra fram önskade graviditeter och förstås undvika oönskade graviditeter (om mannen tillåter det).
Framför allt så kan vi ta bort alla hormonbaserade P-piller, vilka kan ge följdproblem och som rinner ut via avlopp i alla våra vatten. Det finns mångåriga studier som påvisar P-pillrens allvarliga påverkan på könsgenerna i vattenvärlden. Hanarnas y-kromosoner påverkas så att spermier förstörs och reproduktionen påverkas allvarligt, uteblir eller ger defekta avkommor.

Den bästa hjälp till mänskligheten som dessa forskare kan ge, är till kvinnor i länder med hög barnalstring. Färre barn ger kvinnan egen makt över sitt liv och kan också dämpa jordens överbefolkning. Varför inte samarbeta med Percy Barnevik i hans projekt att hjälpa fattiga kvinnor med lån för familjens utveckling?

22. Mar, 2017

Populism och förenklade sanningar

I dagens SvD har en reporter kåserat över ämnet populism och dess lättköpta segrar. Eftersom jag själv tillhör "de självutnämnda sanningssägarnas" skara så måste jag, med stor förundran, uttrycka min förvåning över med vilken hätskhet min persongrupp nu avrättas i media.

Sanningssägarna tillhör den lilla promillen av befolkningen som fått nog och kommit ut på yttersta klippspetsen och måste göra ett personligt val; förstärkt magsår eller uttala en icke politiskt korrekt åsikt.

I mitt eget fall så har jag försökt analysera vad som gått snett och varför. Vad är bra, vad är dåligt och vad är vanligt gammaldags maktmissbruk? Utifrån detta har jag skapat en modell för ett modernt parti, som delvis måste bli tydligt och ansvarstagande. Sverige lever inte längre isolerat i en 200 årig fred utan vi har dragits med i ett våldsammare krigsskede, utan att vara direkt involverade.
Sverige är fortfarande ett land i lyxliv, men stora omvärldsförändringar påverkar oss allt mer, inte minst miljöförändringar och överbefolkningen. Att då många med mig ser en utveckling som inte är bra, kan väl ändock inte vara farligt att diskutera. Vi har väl yttrandefrihet, eller är den bara för vänstertroende?

Reportern säger bl.a. i sin artikel, att jag och mina sanningsfränder:
"levererar enkla lättsmälta sanningar på komplexa problem"
"höga på våra egna sanningar har vi svårt att fundera över åsiktsmotståndarnas argument"
"att vi okritiskt kopierar vår knäppa småpåves och grannes åsikter"
"lider av en kollektiv brist på ideologier"
"vi tror att alla nyanlända skor sig på vår bekostnad"
"att den som har en åsikt enbart företräder ett politiskt kollektiv och att därmed endast en elit förstår vad som är sant"
" vi förstår inte den komplexa verkligheten och det är lätt att kritisera något som bara den begåvade eliten förstår" red. av red.

Reportern anmärker helt riktigt att åberopad polis har gått över gränsen i kollektiva påhopp och med språkbruk från Mindre Asien sagt sig vilja förinta alla de vänsterjournalister som förpestar debatten...

Tyvärr har jag inte själv ens någon promille av detta gensvar som polisen tillmäts utan endast en vikande skara "alternativa vänner" i Facebook en vikande skara förutvarande vänner.

Lika fullt anser jag att reportern själv gjort sig en riktig otjänst med denna artikel. Vanligt folk som vill säga något i den fria debatten har inga kanaler att nå ut med. Ett fåtal dagstidningar har fullt av egna uppmärksamhetssugna journalister och släpper sällan fram "alternativa fakta". I övrigt finns bara nätet att tillgå - alltså en absolut nödvändig ingrediens i demokratin.
Förlöpningar förekommer naturligtvis från oss, på samma sätt som från den ordinarie journalistkåren. Men utan alla dessa ´populismer´ från folket så skulle aldrig heller samhällets problem ha ventilerats.
Det svenska samhället har redan alltför många ideologiska präster och vestaler inom journalistkåren utan att dessa behöver avrätta varje förlöpning som en dold samhällsfiende. Polisen kanske bara var arg, fått nog och inte var bokstavstroende. De bokstavstroende brukar vi annars finna i religiösa och profilerade politiska sekter, som brukar ta sig rätten att hålla Sverige rent.

Häktningstider

Under de senaste 10 åren har det regelmässigt varje år, kommit upp frågan om de orimliga svenska häktningstiderna. Varje gång så säger maktens företrädare att nu skall vi med krafttag lösa denna fråga. Men, hur då?

Frågan kan inte lösas med politiska maktord och utan att vilja förstå varför vi har långa häktningstider. Vi är ju en demokrati och de som handlägger ärendena följer säkert regelsystemet. Varför blir det då så här?

En enkel fråga som har ett enkelt svar: för att makthavarna inte ger statstjänstemännen de resurser de behöver och är därför ständigt underbemannade - ex. polisen, åklagarna, NFC, domarkåren m.fl. instanser som bereder ärendena. Politikerna vill inte betala för vad de beslutat i riksdag och regering. Med grötmyndiga språkbruket: "jag är övertygad om att det bara är en organisationsfråga" så betalar ansvarig ministern 50 procent av det begärda anslaget.

Så fick vi till slut ett nedlagt försvar, en poliskår i upplösning, en skola i kris, en sjukvård i kris, en urspårad järnväg och nu också en tortyrstämpel på Sveriges rättsapparat.

Svenska väljare har röstat fram det system vi har och att ha varit aningslös är inte smickrande.

21. Mar, 2017

Hur kunde skolan bli så här?

Denna fråga ställer sig dagligen de flesta lärare och många ställer frågan även officiellt, utan svar förstås från de ansvariga.

Jo, det har blivit så här för att svenskarna har röstat fram detta skolsystem i minst 50 år.

Medelklassen ställde också upp på folkhemsidén och har också gynnats av goda sociala förmåner för offentliganställda och kvinnor med barn.

Liberalernas ledare Jan Björklund har i 20 års tid kämpat för att förbättra skolan. För detta har han fått spott och spe, hånats och hotats som mörkerman av även sina egna. Han har inte alltid haft rätt i sak, men strategierna har varit riktiga. Trots detta har han inte fått något som helst erkännande från lärarkåren. Lärarkåren har i huvudsak erkänt sig tillhöra den socialistiska, kravlösa skolan.

Därför kan inte lärarkåren nu komma och säga: "vi förstog inte vad vi röstade på". Skolans problem kommer därför inte kunna lösas på de närmaste 20-30 åren.

MÅFF menar att skolans enda chans till förbättring i det korta perspektivet, är att starta fler privatskolor med normala kunskaps- ordnings- och ansvarskrav.

Se vidare under fliken Svensk skola.

21. Mar, 2017

Administration knäcker Sverige

Socialismen använder sig av andra maktmedel än kommunismen och där kommunismen först skjuter bort en tredjedel och sedan sätter nästa tredjedel i arbetsläger så har socialismen använt sig av andra kontrollmedel.
Inom skolväsendet påbörjades en socialiseringsprocess redan på 1960-talet. Försvaret är nu äntligen nedlagt, polisen har fått juristkontrollanter, sjukvården administreras av politiker, alla viktiga statsorgan är politikerkontrollerade och företagsvärlden är helt genomlysta av olika statliga kontrollorgan.
Hela Sverige klagar på att den politiska kontrollen och vidhängande administration stoppar och förkväver all entusiasm och entreprenörsanda som borde finnas i såväl företag som offentlig verksamhet. Kontrollapparaten ger naturligtvis massor av onödiga arbetstillfällen, men den förkväver också landets utveckling.
Svenska handelsbanken har länge varit Sveriges mest lönsamma bank. Varför då? Jo, de valde tidigt att undvika uppifrån styrda koncernredovisningar, komplicerade budget och uppföljningsprocesser och gick direkt på varje bankkontors eget ekonomiska resultat. Gör vad ni vill, men ni skall ha minst 10 % lönsamhet. Enkelt och genialt. För detta ledarskap krävs mod, skicklighet, tillit och fantasi. Det fungerar inte alltid, då dåligt ledarskap snabbt kan förstöra modellen, men den borde vara värd att prova i Sverige.

Med MÅFF ingen onödig kontroll! Frihet under ansvar är värt att pröva - det har fungerat förr!

17. Mar, 2017

Brott, straff, juridik och svensk rättsordning

Radions P1 hade igår en diskussions om brott och straff och strafflängdens betydelse. Här fanns en f.d. hovrättspresident och en jur. doktor i straffrätt. Hovrättspresidenten är f.n. regeringens favoritjurist. Han har nyligen uttalat sig över åklagarnas utsatta situation med åtföljande långa ärendebalanser. För att snabba på beslutstiderna, vill han ge åtalseftergift i komplicerade mål, d.v.s. lova mindre eller inget straff för sådana som kan ge ett tidigt vittnesmål ( idag vågar ingen vittna då det är förenat med dödsstraff ). Detta kommer då att leda till åtalseftergift och kohandel om straffet, innan domstol prövat frågan. Sådan kohandel ser vi i alla amerikanska filmer och det verkar inte vara ett bra sätt att lösa åklagarbristen på. Varför inte fler åklagare? Men detta är ju fel svar till en vänsterregering.
Åtalseftergift är ju annars redan implementerat som en standardåtgärd i svensk rättsprövning i.o.m. att 80-90 procent av alla vardagsbrotten läggs ner under samma dag som anmälan sker. Detta är väl åtalseftergift om något.
Juristerna var dessutom helt ense om att straff var farligt för brottslingen och fängelsestraffet borde tas bort - då brottslingens terapeutiska återanpassning till samhället äventyrades. Dessutom så blåste brottsoffrets roll upp allt för mycket av pressen (högerpressen red.anm.).

Debatten lyfter fram flera oroväckande tillstånd i den svenska rättsordningen. Den första är domarnas acceptans av den socialistiska rättsordningen med en stark stat som utövar domsvärjan med en "god fader" i toppen. Denna fader delar ut förmaningar till brottslingen att denne borde bättra sig, i en så mild dom som möjligt och absolut inget fängelsestraff.

Den andra frågan är att ingen verkar bry sig om brottsoffret utan här kanske offret kan få 5000-10000 kronor så småningom, efter en långvarig administration med brottsoffernämnden (samma ändlösa och tröstlösa vandring som sker för skadeståndsmål inom sjukvården). Någon straffpåföljd som en bekräftelse för brottsoffret på brottets allvarliga art föresvävade inte juristerna och inte heller straffets skyddsverkan mot nya brott mot samhällsmedborgarna. Brottsoffren får klara sig själva med egna försäkringar och företagen får anställa vakter (idag ca 40 000 vakter - ställt mot statens ca 20 000 poliser).

Den socialistiska rättsordningen intresserar sig inte för brottsoffret utan brottslingen får all uppmärksamhet och skydd av staten och denne skall ses som ett offer, som måste rehabiliteras på bästa sätt.
De enda brott som staten ser allvarligt på är ekonomiska brott mot staten eller brott som äventyrar statens maktmonopol. Det är därför som knarkbrott och trafficking ses som allvarliga brott, då förövarna inte betalar sociala skatter, inkomstskatt eller moms på sin affärsverksamhet. Mycket allvarligt.

Den tredje frågan är om domarkåren verkligen kan acceptera att staten kan släppa straff- och våldsmonopolet till att uteblivet straff ger en hög tolerans för brott, accepterar och uppmuntrar till nya brott. Dessutom så accepterar ju regeringen att domsmakten i de 200 fristaterna har övertagits av lokala domare för mycket hårdare straff än de i svenska domstolar.


Den fjärde frågan är hur opartiska domarna är gentemot staten och dess politiker. Domstolarnas oberoende brukar vara en viktig grundpelare i en rättsstat. Detta förutsätter dock att det i författningen framgår att lagstiftaren, den exekutiva makten och den dömande makten har olika roller.
I Sverige har tillämpningen blivit att jurister, efter tingstjänstgöring, går in och ut ur olika statliga utbildningar, utredningar, nämnder , departement och myndigheter och därvid "tvättas" och värderas om juristen befinnes systemlojal, är partimedlem och har värderingar som kan gynna statsmakten. Allt detta i ett till synes opartiskt utbildningssystem, som dock tidigt sorterar bort allt för självständiga individer från de högsta tjänsterna. Domarnämnden har förslagsrätt för alla högre tjänster och regeringen går sällan emot dess förslag. Det är idag sällsynt med juridiska giganter på de högsta posterna. Lojalitet är naturligtvis viktigt, då juridiken i sig är ett verktyg för makten och inte bara för staten utan för alla andra organisationer och företag. De enda någorlunda fristående juristerna finns inom advokatkåren.

Sammantaget är det oroväckande hur juristkåren glidit in i den politiska familjen där vi har haft ett socialistiskt makt- och definitionsinnehav under ca 80 år. Läs mer om detta under fliken Grundbultar 2-4

MÅFF menar att Sverige skall vara en normal rättsstat där staten ger skydd åt landet och dess invånare genom en rättsordning som också kan skydda staten mot eliternas maktöverträdelser.
Härvid skall, vid sidan om befintliga domstolar som skyddar statens maktinnehav, finnas en författningsdomstol med ansvar för att författningen efterlevs, att natur och miljö vårdas för långsiktig överlevnad och att enskilda personer kan få skydd, som inte annars kan fås i konstitutionen.

15. Mar, 2017

Nordea

Nordea hotar med att flytta från Sverige till följd av att finansministern vill införa en ny bankskatt. Denna skatt skulle särskilt drabba Nordea, som har den överlägset största verksamheten av Sveriges banker.
Finansmarknaden ha vuxit kraftigt på senare år och Nordeas formella flytt av utlandsfilialerna till Sverige skapar problem. Bankverksamheten är alldeles för stor för den svenska ekonomin och sprider osäkerhet om vad som kan hända i orostider, men framför allt att Nordea är en maktspelare, som skapar oro inom regeringen. Svenska regeringar är vana vid att bankerna gör som de är tillsagda, men det gör inte Nordea, i kraft av sin storlek och starka ledning.
Nordeas styrelseordförande är dessutom gammal vänsteraktivist och har ett naturligt intresse och fallenhet för maktfrågor och tänker fortsätta att växa. Så han "bangar" inte.

Om nu denna maktkamp är bra eller dålig beror främst på ur vilken synvinkel man ser det hela. Nordea ger Sverige många intressanta arbetstillfällen och bonusarna är ju stora. Storleken kan också vara bra för att attrahera andra företagsetableringar i Sverige.

Nordea är en ombildad nordisk bank utifrån den gamla statliga Nordbanken, som krisade ordentligt på 1990-talet och räddades av statliga pengar (skattebetalarnas pengar). Gammalt groll finns kanske kvar och den socialistiska regeringen gillar naturligtvis inte att utmanas av en, sig själv snarlik, maktfaktor.

Men nog känns det som en onödig maktkamp och regeringen borde nog vänja sig vid att den inte längre har den totala makten.

15. Mar, 2017

Älgfri skog

Enligt de stora skogsbolagen skall Sverige bli älgfritt, då älgarna äter alldeles för mycket tallbarr. Skogsbolagen säger att den svenska nationalsymbolen äter upp minst en miljard kronor per år, för aktieägarna och styrelsen.

Därför vill nu skogsbolagen plantera ut varg och björn i stor omfattning. Skogsbolagen är ju redan ökända för att i sina jakträttsarrenden inskriva krav på älgfria områden. Åtföljs inte dessa krav sägs arrendena upp omedelbart.

Den samfällda jägarkåren tycker att skogsbolagens jaktkrav är oetiska, smaklösa och framför allt inte alls i linje med en seriös miljöpolitik. Jägarkåren är dock chanslös mot de mäktiga skogsbolagen, med sina utdikningar, sönderkörda avverkningsytor och mäktiga granplantager.
Skogsbolagens älgfria krav hyllas säkert av den svenska miljövänstern, med säte i statliga och kommunala förvaltningar.

Att äga mark och vatten innebär inte att man får göra hur man vill med äganderätten. Mark och vatten tillhör alla och kan inte enbart ses som en högavkastande industriverksamhet.
De bästa ägarna till mark och vatten är ofta privatpersoner, som har en långsiktig idé om hur ägandet skall utvecklas och förvaltas.

MÅFF menar att varje markägare måste göra en miljöplan för delar av marken med fri utveckling och att vid markförsäljningar skall 15 procent av marken avsättas för fri och orörd utveckling.

Jakträtten är nedärvd sedan Gustav den III:s och kan inte upphävas av storbolagens ägandeanspråk och kvartalsmässiga avkastningskrav. Jakträtten är en del i hela Sveriges långsiktiga miljöarbete och det finns ingen annan köttproduktion i landet, som innehåller så etisk, naturlig och miljömässigt bra hantering som den fria jaktens. Det finns också turistmässiga implikationer i frågan med Sveriges självbild som måste väga tungt.

MÅFF menar att makten över mark och vatten måste kontrolleras av folkflertalet, inte av maktens kvinnor och män.

15. Mar, 2017

NATO-anslutning?

Så har regeringen då åter gett NATO-anslutningen en skjuts framåt genom ÖB:s uttalande.
Det är en märklig säkerhetspolitik som regeringen för. Dels hatar man NATO, vilket uttalats flera gånger av utrikesministern, statsministern m.fl. statsråd och i samma andetag så vill man gå med i NATO och har samtidigt mage att vara irriterade på presidenten Trump, som tycker att vi skall betala en rimlig kostnad för vårt försvar. Det skulle ju bli bara rättigheter och inget ansvar i sedvanlig socialistisk politik.

Hade vi skött vår försvars- och säkerhetspolitik på ett ansvarsfullt sätt så hade vi aldrig hamnat i denna situation. Ryssland vill att vi har ett bra försvar och lever upp till vad riksdagen beslutat: alliansfria i fred och neutrala i krig. Det är inte Rysslands fel att vi hamnat i denna situation - det är socialismens eget fel och naturligtvis extra irriterande för en felfri troende sekt.

Hyckleri är dolda lögner och kan inte behandlas som politisk högskoleverksamhet.

MÅFF tycker inte att vi skall ansluta oss till NATO, utan ge försvaret en rimlig budget och sök samarbete med övriga nordiska länder.

14. Mar, 2017

Exponentiell utförsfärd från hjälp

Absurda lönelägen och absurda lönekostnadspåslag gör att allt fler jobbar livet ur sig och att allt färre kan något väsentligt. All kunskap och alla arbeten blir specialiserade, snuttifierade och digitaliserade. Ett fåtal har någon överblick och bredd, resten fortsätter med sin gemtillverkning.

Den som söker hjälp med något via telefon, rekommenderas att göra ett tiotal knapptryckningar efter obegripliga och hurtbulliga kommandon och placeras i kön om 100 personer. "Tack för att du väntar och du är viktig för oss" säger en röst 50 gånger under väntetiden.
Vore det inte bättre att ha mer folk i hjälpcentret?

Att komma till en läkare nuförtiden är svårare än att råna Riksbanken. Man sållas raskt bort, efter ålder troligen, av en jourhavande sjukskötare som hänvisar till olika digitala hjälpmedel eller egna operationer.

Värst är de serviceinrättningar som säger att "om du bara följer instruktionerna (obegripliga för de flesta) så blir allt underbart". "Men tyvärr kan vi inte hjälpa dig per telefon, det ingår inte i vår service". Därvid blir det och problemet är olöst men naturligtvis skall man ägna en massa tid åt det efterföljande utvärderingssamtalet från firman - en automatröst förstås.

Alla skall alltså kunna allt och ingen hjälp finns att få och vad händer då med all elbaserad verksamhet som slagits ut - i olycka, oväder, sabotage eller krig?

Borde vi inte ha parallella hjälpmedel från den gamla världen, som faktiskt fungerade? Varför inte återuppliva ångloken, som kan fungera i alla väder - kanske inte på det ruttnande svenska rälsspåret, men de kanske kan lagas digitalt.

Är det någon som arbetar längre, och om inte, vad gör de då i stället?

MÅFF tycker att vi skall planera för att Sverige skall fungera för människor och inte bara för datorer. Litet hjälp och medkänsla räcker långt.

Vi behöver formera ett fungerande samhälle som fungerar även i en osäker framtid.

13. Mar, 2017

Nålpengar till försvaret

Försvarsministern är väldigt stolt över att incidentförsvaret, efter överläggningar med några borgerliga partier, nu fått extra 500 miljoner för 2017. En extraordinär satsning enligt försvarsministern.

I politiken kan det möjligen vara extraordinärt att ge någon ett uppdrag och sedan bara betala 10 procent av fakturan. Men detta är tyvärr inte ett undantagsfall utan är ett normalt förfarande.

MÅFF tycker inte att 10 procent av försvarets behovsbudget är något att skryta med, snarare pinsamt.

12. Mar, 2017

Namnsdag

Idag gratulerar vi kronprinsessan Victoria på hennes namnsdag. Hon har gjort ett utmärkt jobb och vårdar både kungadömet Sveriges historia och företräder och utvecklar kungahusets framtida roll på ett bra sätt.

11. Mar, 2017

PPM-systemet

Regeringen vill lägga ner PPM-systemet (Premiepensionssystemet), då PPM påkommits med kraftig vanskötsel och många personer lurats på betydande belopp. PPM var ett borgerligt förslag på alternativa sparformer. Få har utnyttjat denna möjlighet till bättre avkastningsgrad, främst för att systemet har varit för komplicerat och oöverskådligt. Men i grunden är PPM-tanken mycket bra.

Finansinspektionen är statens kontrollant av PPM och säger sig inte ha tillräckligt med personal och kompetens att kontrollera PPM (som vanligt alltså - staten beslutar något, men tycker att det är för dyrt att uppfylla löftet till väljarna och chansar som vanligt - typ det nedlagda försvaret).

Men nu var det ju sådan tur att den fria pressen (som borde veta bättre än att kritisera regeringen) gjorde en kontroll och hittade ett antal oegentligheter av graverande art. Som vanligt klarade inte staten av att kontrollera de egna organen (varför?) och vi får då åter tacka den fria pressen för en god samhällsgärning.

Hur kunde en borgerlig regering vara så naiv att de införde att pensionssystem som har ockuperats av skojare utan att införa något straffansvar för misskötsel? Det handlar om skattebetalarnas surt förvärvade pengar, som staten har lovat att väl förvalta.

Som vanligt kommer väl ingen politiker att ta något ansvar för det inträffade, utan det blir väl någon lägre tjänsteman som får gå.

11. Mar, 2017

Svenska kommuner och landsting - SKL

Ordföranden i SKL, Lena Micko (S), var intervjuad i radions lördagsintervju och lyckades inte säga något av vikt och hade ingen åsikt om någonting. Två saker framkom dock och det första var att allt var underbart (en klassisk maktutövning i krisande organisationer) och att landets kommuner och landsting måste få mer statsbidrag - om än i högre generella bidragsformer - de riktade bidragen var alltför svårbegripliga att administrera.

MÅFF har tidigare pekat på att Sveriges kommuner, landsting och stat, har ett för allmänheten orepresenterat underskott i skatteuttag, om ca 20 kronor per person. Lena Micko gick med på att flera kommuner har stora framtida skattehöjningar på gång, men detta var inget problem, då staten borde stå för mellanskillnaden - pappa betalar.
Framför allt var Lena Micko säker på att framtiden var oförändrat underbar och att inga "försämringar" skulle ske i kommunerna - IT löser allt.
Inga "försämringar" skulle ske men det kunde bli några "förändringar", som kunde medföra en kraftig ökning av invånarnas bilåkning och detta i en tid där miljökraven och personsäkerheten kräver mindre bilåkning.

Ordföranden i SKL representerar den stora kakan av Sverige som inte rör själva staten och det var oroande att höra hennes lägesrapport. Implicit i hennes svar fanns att vi blixtsnabbt går mot att kommunerna kommer att graderas i en kulturskala om 1-3, där Stockholm m.fl. kommuner har gradering 1, några fler välskötta kommuner har gradering 2 och de i huvudsak socialistiskt skötta kommunerna får gradering 3 - om inte regeringen lyckas krama ut ytterligare s.k. fördelningsbidrag från de välskötta kommunerna.

I framtiden måste vi alltså välja kommun beroende av vilken servicegrad vi vill ha inom skola, sjukvård, omsorg, vatten/avlopp och sophantering m.fl. områden. Något som faktiskt redan sker från invånarnas sida, men förnekas av politikerna. SKL är en onödig organisation, som inte har något berättigande eller någon praktisk tillämpning på verkligheten i andra frågor än att skapa bra och välavlönade karriärer för politiker. SKL bör sålunda avvecklas.


MÅFF menar att kommunernas intresse bäst tas till vara av att kommunerna får vardera en representant i den nya riksdagen i Representanthuset ( se mer under fliken Svenskt valsystem ).

Man kunde höra reporterns vånda över att inte få ett enda svar på sina bra frågor, och detta av den av SAP utnämnda person, som representerar alla Sveriges kommuner och landsting.

7. Mar, 2017

Krafttag krävs från NFC

Statsrådet Ygeman tycker att NFC gör ett dåligt jobb och att skärpning måste ske. Verksamheten ligger med långa balanser och verkschefen skyller på att NFC är underbemannat och inte får tillräckligt med pengar för att sköta sin verksamhet. Något som en verkschef aldrig får säga - det är fel svar och anses vara illojalt.

Mot det politiska etablissemanget finns några grundregler som aldrig får överskridas. Du får göra vad du vill, men det får aldrig bli något officiellt bråk som kan genera statsrådet. Det andra är att du aldrig får klaga på att du inte fått de begärda anslagen. Till myndighetens personal skall framföras att allt är underbart och att det bara är en organisationsfråga för undercheferna. GD och makten har alltid rätt och monopol på problemdefinition.
Visserligen har myndigheten bara fått 50 procent av de begärda anslagen, men makten har sagt att det går trots detta.

Så gick det som det gick med försvaret och polisen som nästa delikvent, sjukvården och skolan på upploppet. Men den gamla välkända koden för arbetsmoral och personlig utveckling gäller fortfarande - håll tyst, se glad ut och gör som du är tillsagd.

Till slut går det inte längre och statsförvaltningen liknar allt mer en krigsorganisation med en krigsekonomi - försök överleva.

7. Mar, 2017

Frihet kostar

De flesta människor med lite livserfarenhet vet, att friheten har ett pris. Vill man nå den frihet som du själv definierat, så får du kämpa för den - den är definitivt inte självklar.
Detta tycks dock inte våra representanter för landets politiska ungdomsförbund ha insett - eller struntar i.

Som alla vet är försvaret nedlagt, främst av tidigare socialdemokratiska regeringar, men också slutgiltigt av Alliansen. Om nu alla ungdomsförbunden är överens om att man inte vill återgälda sitt land med allmän värntjänst så måste väl svenska freds jubla.

Nu kan vi äntligen införa några theorinska fredsregementen för att lösa alla konflikter och åka ut till krigshärdarna för att mäkla fred. Med makten i FN bakom oss så kan vi också utbilda våra ambassadörer till fredsambassadörer och möta Olle i grinden.

Äntligen - fred i vår tid!

6. Mar, 2017

Havererad sjöfartspolitik

Sjöfartsverket har beslutat att kraftigt höja farledsavgifterna. Ett klassiskt beslut av en monopolorganisation - oj, nu har vi misskött vår verksamhet så länge att nästan alla rederier använder lastbil i stället för fartyg, och vi får inga pengar till alla våra kostnader.
Ja, då höjer vi förstås avgifterna så att vi får in samma pengar som tidigare. Och så fortsätter det.

Men kanske att så småningom "helikopterfrågan" har utretts färdigt ( släpps troligen efter valet) och att Sverige inte längre har kvar några besvärliga rederier med svenskflaggade fartyg och ledningen kan då pensioneras med pensioner som en vanlig svensk aldrig kommer att få ens i slutlön.

Hur kan transportstyrelsens GD ha misskötts sig mer än sjöfartsverkets?

3. Mar, 2017

Att vara eller inte vara - det är frågan

EU-kommissionens ordförande J-C Juncker ställer nu frågan på sin spets till EU-länderna. Vad vill ni, bestäm vad ni vill och genomför vad ni vill eller gå ur EU.

En bra, men något desperat fråga. Frågan kan definitivt sänka EU, eller kanske rädda EU.
Ur MÅFF:s synvinkel så har EU räddat Sverige från krökas in i socialismen och glida bort mot fattigdom och elände.

Allt är inte bra med EU, mycket måste reformeras och åter delegeras till respektive medlemsländer. Men EU har betytt enormt mycket för alla ungdomars utbildningar, jobb och erfarenhetsutveckling. Företagen har fått lättare att sälja sina varor, det är lättare att resa och det är mycket enklare för alla svenskar att köpa hus eller lägenheter inom EU. Sedan får vi också starta företag utan några större hinder.

EU har erbjudit våra ungdomar och statstjänstemannapersonal massor av intressanta och välavlönade arbetstillfällen, med karriärer som aldrig kunnat skapas inom landet.
Europa betyder äntligen något gemensamt, en familj och inte längre dom andra i Europa.

Det mesta med EU har blivit lättare, men också mycket krångligare. Men utan EU är det kört för en liten nation utan exklusiva tillgångar, som Sverige. Vi är duktiga på handel, teknik och miljöfrågor - låt oss fortsätta med det.

En statsbildnings grundläggande ansvar finns inom områdena: försvar- och säkerhetsfrågor med en tydlig utrikespolitik, skyddsfrågor för personer och företag, ett bra rättssystem, en generös social- och sjukvårdspolitik, en generös invandringspolitik - men också ett tydligt ansvarssystem mot medborgarna att återgälda lyckan av att vara medborgare i Europa.

EU har ju framför allt misslyckats med en stats centrala ansvarsområden såsom: utrikespolitiken, försvars- och säkerhetspolitiken (det var återigen USA som räddade oss ur Jugoslavienkrigen), invandringspolitiken, jordbruks- och regionalpolitiken samt inte minst, genom en misslyckad finanspolitik.

I kriser kommer gamla maktmönster fram, som nu genom finanskrisen och flyktingkrisen. Här har åter blottats vår skyddslöshet inför yttre och inre hot och att många länders gamla makteliter har starka lojaliteter långt utanför EU:S gränser och detta skapar nya spänningar.

EU:s problem är en statsbildning utan kontroll och ansvarskrävande funktioner.
Den nuvarande statsbildningen vilar på ett fundament av: öppet samtal, goda relationer och samverkan. För att detta skall lyckas måste det finnas en samfälld vilja att lyckas och att man har gemensamma mål.

Detta fundament verkar inte finnas längre och därför rekommenderar MÅFF att vi gör EU till en federation. Vad är då alternativet?

Nordens stater
Stater runt Östersjön
Norra Europas stater
Några stater i norra och Mellaneuropa
Eller - värsta scenariet - en upplösning av EU och bara handelsavtal

3. Mar, 2017

Allmän Värntjänsten - inte bara värnplikt

Regeringen har, utan att ta upp frågan i riksdagen, beslutat att åter införa värnplikt. Beslutet är bra, men syftet med återinförandet är mindre bra.

I MÅFF:s försvarspolitik ingår att vi skall ha allmän värntjänst (AV), inte bara till försvaret utan även till andra livsviktiga funktioner i samhället. I ett välfärdsland som Sverige är det en lyxartad förmån att få leva och denna förmån måste återgäldas på olika sätt. Ett sätt är att genom AV solidariskt arbeta för landets och invånarnas bästa och dess långsiktiga överlevnad.
Militär värntjänst behövs för att momentant kunna upprätthålla ett fungerande försvar. Till flygets, flottans och de fasta värnens försvar skall vi ha fast anställd personal. Till armén skall vi ha fast anställd utbildningspersonal och en fast bastrupp. Till resten av armén och för andra särskilda ändamål skall vi ha en militär värntjänst.
Observera att Finland med sina 5 miljoner invånare, rustar nu för en armé om ca 280 000 personer. Sverige, 10 miljoner invånare, har f.n. ca 10 000 personer att mobilisera.

Att regeringen nu inför värnplikt är inte ett försök att höja regeringens ambitionsgrad för försvaret, utan skall ses som en panikåtgärd för att fylla luckorna i det fasta försvaret. Det fasta försvaret infördes av Alliansen, en dödfödd idé redan före införandet.

Så, införandet av "viss militär värnplikt" är inte någon ambitionshöjning, utan endast en maskerad paniklösning för att försöka hindra en total upplösning av armén.

1. Mar, 2017

Svensk ickepolitik

Enligt utrikesministern vilar svensk säkerhetspolitik på en feministisk grund.

Inget fel i det, såvida inte därmed avses nedläggning av svenskt försvar, polis och civilförsvar och överföring av de fysiska skyddsfrågorna till FN.
En intressant tanke, men som kanske hade behövt diskuterats i valet 2014 och löpande i riksdagen. Men nu är ju snart dessa mål i hamn, så då måste vi förhålla oss till verkligheten.

28. Feb, 2017

Socialistisk trygghet

I TV:s morgonprogram framträdde chefredaktören Widar Andersson, Folkbladet med en annan socialdemokrat från en tankesmedja och diskuterade Partiets nuvarande läge och framtida strategier.
Widar Andersson är en av partiets få öppna kanaler som för en förutsättningslös sakdiskussion i de allra flesta frågor. Widar är trovärdig, så långt han vågar gå utan att frondera allt för mycket mot Partiet. Tråkigt nog är han inte landets statsminister.

I debatten så framförde WA kritik för att inget händer i sakfrågorna medan hans meddebattör tyckte att Partiet nu visade handlingskraft, inte minst i ordningsfrågorna.
Jag tror att merparten av svenska folket tycker som WA. Från Partiet hörs ju annars bara ett högt tonläge, uthängning av opponenter och en oförmåga att förstå landets bästa.

WA nämnde att Partiet alltid arbetat hårt med trygghetsfrågorna och i detta har han rätt - om man med trygghetsfrågor menar ekonomisk trygghet.

WA glömmer då, att folket nu talar om det fysiska skyddet och att SAP har mer eller mindre struntat i skydd åt folket. Orsaken till detta är SAP trodde sig ha ett totalt grepp om hela landet och koncentrerade sig på nedläggning av de gamla hatobjekten i försvaret, polisen, domarkåren - ja alla gamla överheter från statartiden - och inte lyckats frigöra sig från dessa låsningar.

Det har ju hänt några saker under det 80-åriga maktinnehavet och försvaret är nedlagt, polisen nedläggningshotad och socialsekreterarna fler än någonsin. Om SAP fortfarande tror att socialsekreterarna kan lösa alla problem, så tror de tyvärr fel.

WA har dock rätt i frågan att ingenting görs och att alla praktiska lösningar lyser med sin frånvaro.

MÅFF vill rekommendera dig att läsa vår politik i dessa frågor under flikarna.

28. Feb, 2017

Incidentberedskapen

Incidentberedskapen, av regeringen kallad försvarsmakten och av MÅFF kallad "det nedlagda försvaret" saknar minst 6.5 miljarder för att kunna göra det några partier bestämt, dock ej vad riksdagen beslutat, kan nu inte ens göra det ingen har bestämt.
MÅFF har länge sagt att frågan är skandalöst behandlad av landets politiker och liknar landsförräderi.

Frågan är så sorglig att bästa rådet idag är väl att sälja ut incidentberedskapen till Ryssland och sluta ett "nonaggressions- och skyddsavtal" med densamme.

Sedan kan de godtrogna svenskarna fly till Syrien, där är det tomt på folk och så får de se hur våra asylsökanden har haft det.

Läs MÅFF:s syn på försvaret under fliken: försvarsfrågan

25. Feb, 2017

Amerikansk vätebomb

Presidenten Trump har hotat sina fiender (vilka de nu är) med att starta en nyutveckling av ännu effektivare vätebomber. Kanske så smarta att det endast behövs en enda bomb för att slå ut hela jorden.

Som gammal affärsman vet säkert presidenten Trump att skall man hota, så måste man kunna verkställa hotet.

MÅFF undrar hur vi skall kunna känna oss säkrare efter detta uttalande?

Doktor Strangelove again?

25. Feb, 2017

Ett gott råd

Försvarsministern vill nu sälja ut en ubåtsbas på Gotland, till en rysk bankir och god vän med presidenten Putin. Det verkar bli ett bra överskott till det konkursfärdiga svenska försvaret och försvarsministern tycker nog att det kan bli en bra affär, i klass med PostNord, SAS och Nuon.


Om nu regeringen verkar mena allvar med att bli av med den krångliga och dyrbara frågan om ett svenskt försvar så är MÅFF:s råd att: hyr ut Gotland till Ryssland på några år.
Ukraina är ett lyckosamt exempel med att dess ryskfödde president hyrde ut Sevastopol på Krim till Ryssland på 50 år. Ryssland behövde nu bara 5 år på sig för att ha infiltrerat hela Krim och kunde sedan ta över hela den ukrainska flottan, flyget och armén - utan några egentliga förluster. Mycket skickligt!
Men det kan väl inte vara så svårt att ta över ett kompani svenskar, satta att skydda Gotland.

Sälj Gotland, så är problemet ur världen. Det går säkert att hyra in sig på Almedalsveckan för oppositionen, statsministern skall ju i stället, enligt uppgift, plocka bär i Norrland.

Vad vilja socialismen?

24. Feb, 2017

Håll landet rent!

Förre näringsministern m.m. Björn Rosengren försökte att slå samman (merga) Telia med norska Tele Nord. Detta misslyckades, men i stället så intalade han och Göran Persson Sveriges småsparare att köpa teliaaktier - en strålande framtidsaffär. Alla, som inte sålde på introduktionsdagen, förlorade minst 50 % av sitt sparkapital.
I samband med den misslyckade affären med Tele Nord så uttalade Björn Rosengren att "Norge var det sista kommunistlandet". Ett uttalande som inte togs emot med någon större glädje i Norge och skapade upprörda känslor i Kina, Nordkorea m.fl. kommunistländer.

Sedan dess har mycket skett i världen, men en sak är alltid densamma, den totalitära makten blir alltid mycket upprörd över kritik på sitt styre. Folk som tycker "fel" blir snabbt samhällsfiender och hotas av makten och dess mobb.
I KIna, som styrs via en form av marknadsleninism, har kommunistpartiet all makt och folkopinionen är noggrant kontrollerad. Medierna följer ordförande Xi Jinpings order: "Lyd partiet och fokusera på positiva nyheter".
Partiet använder samtidigt opinionsundersökningar, tankesmedjor och akademin för att utforma politiken ( fritt från Ola Wong i SvD).

Kinas strategiska krigföring mot opponenter har fått sin efterföljare i den svenska regeringen. Förmodligen har det börjat tränga in i regeringens pressekretariat att: vi måste gå till motangrepp - vilket inte innebär att vi vill lösa problemen.
Först ut till slaktbänken är nu SD och sedan kommer säkert de andra att fångas in mot muren. Den obehagligt rättfärdiga tonen höjs och all kraft ägnas nu åt att hänga budbäraren av de dåliga nyheterna.

SRTv:s många vakthållare mot de illasinnade högerkrafterna har nu högtidsstunder och plockar fram några opponenter för avrättning, av professionella retoriker, troende med den rätta läran och Mao:s lilla röda i fickan. Varifrån kommer helt plötsligt alla dessa sleeping cells av uttalade socialister, som tillåts predika återuppväckt marxism utan risk för att bli ifrågasatta eller avbrutna?

Är Sverige det sista socialistlandet?

24. Feb, 2017

Ett nytt arbetarparti

Statsminister Stefan Löfven har i ett uttalande sagt att "alla som kan jobba måste jobba". Med detta uttalande tycker nu SAP samma sak som MÅFF.

Frågan är bara hur S skall lösa växlingen från ett bidragsparti till ett arbetarparti? Men ett steg i rätt riktning är det ju.

22. Feb, 2017

Drömster

Drömmar är en favoritkaka, som nu också blivit politiskt fundament. Det finns snart inte ett enda politikområde, som inte har drömmar som bas för den svenska regeringen.

Drömmar är viktiga för vår mentala överlevnad, men sedan vaknar vi till en verklig värld och där gäller helt andra regler. Detta borde alla känna till, men tydligen inte den svenska vänstern.

Är inte stockholmarna oroliga för sina sommarställen på Gotland och Fårö?

22. Feb, 2017

Hybris i österled

Så har då utrikesminister Margot Wallström läxat upp den ryske utrikesministern Lavrov, glömt bagaget hemma, tittat för djupt i partiprogrammet och inte tittat en sekund i MÅFF:S resehandbok.

Vad blev nu bättre efter detta möte?

Drömmar kan möjligen tillåtas ett parti att utöva - inom ett land under långvarig fredstid - men aldrig inom utrikespolitiken.

21. Feb, 2017

Idévärlden

Svensk TV:s nya programserie Idévärlden är ett utmärkt, intressant och stimulerande program för debatt i tiden. Programmet har nästan en fransk touche av intellektuellt samtal.
Min enda anmärkning mot programmet är redaktionens underhållningsfaiblesse för extrema åsikter.
I senaste programmet förde detta med sig en vådlig återresa till 1960-talets forskningsmiljö - där all samhällsvetenskaplig forskning och debatt skulle vila på en marxistisk grund.

Kulturgeografen och professorn Irene Molina var inbjuden för att diskutera svensk rasifiering och hur det kunde komma sig att Sverige blivit en vit rasistisk maktorganisation.

Första frågan att ställa sig är: har jag hört fel? Har jag missat något?

Tydligen inte, för debatten fortsatte och programledaren vred sig obekvämt framför en uttalad socialist som vred sig bekvämt bland alla påstådda vetenskapliga förankringar och dubbelt tvetydiga ordvrängningar. Mitt intresse övergick snabbt i något slags obehag och nästan till illa mående, då jag blev återförflyttad till 1960-talets seminarier på samhällsvetenskapliga fakulteten. Jag skämdes över att mitt gamla favoritämne Kulturgeografi blivit omgjort till ett rasbiologiskt ämne.

En av opponenterna, professor Tännsjö, var visserligen kritisk till att de vetenskapliga definitionerna var otydliga och obegripliga, men menade trots detta att klasskampen måste fortsätta och att Professor Molina hade ett berömvärt syfte med sin forskning.
Den liberala redaktören och opponenten försökte föra en principdebatt, som naturligtvis var omöjlig att föra med motpartens politiska marxistiska retorik.

Professor Molinas forskning gäller ett nytt samhällsvetenskapligt begrepp: rasifiering; d.v.s. hur svenskarna, dess myndigheter och organisationer har blivit rasistiska. Rasifiering beskriver hur svenskarna (vita män och kvinnor) betraktar andra människor och att vi ser dem som stereotyper utifrån våra fördomar., och vi blir därmed rasister. Vi skapar helt enkelt en svensk rasism utifrån våra vanföreställningar där rasism tidigare inte funnits. Sociala skillnader uppfattas som biologiska skillnader och leder till ett rastänkande.

Professor Molina tyckte att det svenska Folkhemsbygget var ett extra allvarligt exempel på rasifiering där man med rashygien byggt upp element för nationell identitet.
Den vita rasismen bars även fram av personnamn eller andra attribut som kunde uppfattas som ickesvenska. De vita svenskarna ser andra människor som stereotyper utifrån våra fördomar om deras bakgrund.

Det tog faktiskt ett tag att smälta detta programinnehåll. Obehaget i programmet var att jag minns 60-talets debatter som alltid vinklades in på kollektivet och massans rättmätiga krav på rätt i allt. Individer fanns inte och var alltid kapitalets lakejer eller representanter för de råa högerkrafterna.

Man får ju faktiskt beundra samhällsvetenskapens starka överlevnadskamp genom att skapa ett helt nytt begrepp för fortsatt forskning av något som är en semantisk glidning, av något som inte finns.

Sverige är alltså en vit rasistisk stat. Är det Nordkorea eller SaudiArabien som bekostat denna forskning?

Den elitistiska tonen från 60-talet var åter där och exkluderandet av alla andra åsikter än den egna kändes hotfull.

Men så är ju också socialister mycket finare människor än de som tror på vanliga humanistiska umgängesformer, exempelvis MÅFF.

21. Feb, 2017

Resehandbok för Österled

Den svenska utrikesministerns resa till Ryssland har begärts av svenska UD och Ryssland har tagit sig tid att möta ett nära grannland.
Mötet bör vara relationsskapande och ses som en förbättringsresa efter ett onödigt gräl.
Utrikesminister Lavrov är inte bara hyperintelligent, charmig och karismatisk utan också en av världens skickligaste politiker. I Margot Wallströms bagage bör det därför finnas "den lilla svarta", whisky, cigarrer och Alvedon. Touristprogrammet bör inskränkas till några större svenska företag och att bese den vackra ryska arkitekturen.

Samtalsämnet kan vara den svenska militära upprustningen, som nu möjliggör att "våra pojkar kan tävla på lika villkor". I övrigt gäller att ha trevligt.

MÅFFS:s utrikespolitik kan läsas under fliken Utrikespolitik

18. Feb, 2017

Granskning av makten

Vem granskar makten? Granskarna är många, men resultatet är magert.

Några exempel på granskare är: KU (konstitutionsutskottet), JO, Riksrevisorerna och Riksrevisionens parlamentariska nämnd, Ekonomistyrningsverket, statskontoret, Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten, JK, Socialstyrelsen, skolinspektionen m.fl. myndigheter.

Utåt sett framkommer mycket sällan någon anmärkning eller ändring och om det någon gång föranleder en insats från myndigheten så heter det " ja, nu när vi fått kännedom om detta , så måste vi naturligtvis titta på det".

Myndigheten har nästan alltid fått sin kännedom om ett problem genom att pressen gjort en granskning och kunnat publicera detta. Det är alltså journalistkåren som, i säkert 99 procent av fallen, har kunnat gräva fram informationen. Det är mycket märkligt att alla dessa statstjänstemän har så låg utredningskapacitet och vilka är då orsakerna till detta?

Det är gissningsvis som inom alla andra slutna kårer, det läggs hänsynsfulla kuddar i granskningen. Eller också är myndigheten inkompetent i sin granskning.

Sverige måste därför på alla sätt stödja en god journalistutbildning, redan i skolan. Journalisten är den enda fungerande granskaren vi har och de skall stödjas genom diplomatpass och skydd.

Sveriges radio-TV är en viktig komponent för granskning men vi skall också införa ett fjärde fundament för staten Sverige; Allmänna granskningsnämnden (AG). AG har ett eget fibernät, egen satellit, egna journalister som granskar svensk maktutövning ur ett allmänt individperspektiv - för demokratins bästa. AG har också en egen nyhetsförmedling.

17. Feb, 2017

Nedläggning av Arbetsförmedlingen

Alliansen vill lägga ner arbetsförmedlingen, helt eller delvis. Detta är ett bra förslag, då AF inte fungerat tillfredsställande (ett understatement för mycket dåligt) de senaste 30 åren.
AF kan direkt läggas ut på privata företag. Staten kan då ta bort 77 miljarder på AF, 100 miljarder på Försäkringskassan (i stället införs medborgarlön), SIDA:s bistånd överförs på FN och den stora kostnaden för kommuner och migrationsverket för invandringen (överförs till försvaret) kan inhämtas med 175 miljarder.

Totalt sett kan ca 400 miljarder lätt hämtas från nämnda myndigheter. Fler myndigheter kan lätt läggas ner.

MÅFF menar att försvaret, polisen, räddningstjänsten, skolan, sjukvården, SJ, åldringsvården m.fl. eftersatta områden behöver dessa pengar.

Ingen kommer att svälta ihjäl och vi får äntligen till nödvändiga reformer.

17. Feb, 2017

Våldszoner

Moderaterna vill inrätta våldszoner för personer som uppvisar "särskilt otrygghetsskapande beteende". Detta är ett räddhågset förslag, men dock ett steg i rätt riktning. Inget annat parti har sagt sig stödja förslaget.

Våldsutvecklingen beror på många saker, men inhemska komponenter är att barn i lagstiftningen tilldelats en mängd rättigheter utan ansvar, polisens nedskärning och skolans borttagning av auktoriteter och acceptans för att våldsamma barn tagit över i detta maktvakum. Tyvärr har vi också importerat en hel del våld.

Okontrollerat våld är numera vardagsmat för många kvinnor, barn i skolan, boende i socialt utsatta områden, boende i någon av de 200 fristaterna och alla andra som upplever att samhället blivit allt mer otryggt. Ingen hjälp finns att få och förövarna får all uppmärksamhet och sällan några straff.

Att det äntligen i detta allvarliga läge kommer ett moderatförslag om inrättande av våldszoner kan inte vara något att förvånas över.

Juristprofessorerna rycker förstås ut direkt och kallar förslaget häpnadsväckande och börjar direkt tala om förövarnas rätt till mötesfrihet, yttrandefrihet, demonstrationsfrihet och rörelsefrihet. Moderaterna glömde att tala om principfallen och talade endast om ett tveksamt demonstrationstillfälle i Örebro.

MÅFF tycker att samhället lämnat fritt spelrum åt våldsverkare, som utöver fysiskt våld, också genom psykiskt våld kan få störa, kränka, hota eller skada annan person genom tal, ljud, åtbörder, i skrift, på nätet, via musik o.dyl. utan att samhället ingriper och tar ansvar för sitt lagstadgade ansvar att skydda enskild person.

Den socialistiska rättsuppfattningen tycks vara, att staten och dess närstående institutioner skall skyddas och den enskilde får klara sig själv. Toleransen för misskötsel har blivit väldigt stor.

MÅFF menar att ordningsfrågor med fysiskt våldsinslag skall polisanmälas. Våld med mentala inslag skall tas upp av kommunens ordningspolis eller direkt av fredsdomaren i häradsrätten. Det är den störda, kränkta eller hotade personen som definierar störningens grad.

Den som är störd i sin integritet skall ta upp frågan i häradsrätten och domen kan bli tillsägelse med villkor, böter eller anvisning till våldsförvar eller störningsby under viss tid. Våldsförvar och störningsanvisning sker i kommunal regi.
Moderaternas förslag på våldszoner blir mycket komplicerat att administrera och vi måste våga vara tydliga med vad som är fel och rätt.

15. Feb, 2017

Slöjdebatten

MÅFF anser att slöja får finnas på allmän plats och i offentliga miljöer, om personen lätt kan identifieras. Vi accepterar ju att svenska pojkar har mössa eller keps inomhus och då måste vi vara konsekventa. Slöja eller andra kroppsmaskerande kläder får dock inte bäras om det finns hälsorisker, arbetsskyddrisker eller andra hygieniska risker- exempelvis på sjukhus, badhus m.fl. institutioner.

Slöjdebatten fick en olycklig utveckling i och med svenskt statsbesök i Iran. Svensk utrikespolitik är helt enkelt för naiv för att rätt förstå den vältrimmade säkerhetspolitiken i Iran. Den svenska ambassaden hade nog varit en bättre och mer neutral plats för ett möte. Sedan kunde statsministern ha träffat andra män utanför ambassaden.
De beslöjade svenska kvinnorna gick att identifiera och därmed var både svenskt och iranskt protokoll uppfyllt.

Problemet med besöket var att Sverige ville göra en politisk missionering i en svensk hjärtefråga. Detta är en återgång till 1970-talets utrikespolitik, som inte ledde till bra relationer med andra än kommunistländerna.

12. Feb, 2017

Hot mot pressfriheten

Vi har haft några domar för hot mot pressfriheten. Två mordhot har framförts till chefredaktörer för att de i sina tidningar framfört kritik mot en moské och en iman.
Företrädare för svensk press säger sig vara nöjda med domarna, en månads fängelse respektive böter. Hur kan man vara nöjd med sådana utslag av svensk rättvisa? Åter ett utslag av den socialistiska rättvisan.
Domarna måste ses som en enorm framgång för förövaren och uppmuntran för nya hot.

Lägsta fängelsestraffet för mord är 10 års fängelse. Imanen skicka fram en släkting för att framföra hotet.
MÅFF menar att imanen skulle fått 5 års fängelse och ytterligare 5 år för visad feghet, totalt 10 års fängelse.

12. Feb, 2017

Pressstöd

Presstödet har varit ett viktigt demokratiskt instrument. Trots presstödet har få tidningar överlevt. Det är flest borgerliga eller oberoende tidningar som överlevt. Detta har varit en ständig källa till irritation för rättroende i departementen och uttrycks också som ett argument för att en mer följsam regeringsbevakning borde infinna sig - som en tacksamhetsgärd för presstödet.

Unga människor läser på paddan eller mobilen, medan många äldre fortfarande älskar sin papperstidning.
MÅFF anser att presstöd fortsatt skall utgå till utgivare av papperstidning.

11. Feb, 2017

Nya trafiksatsningar

Lund och Helsingborg har tecknat avtal med staten om subventioner för att kunna bygga ut nya bostadsområden med moderna kommunikationer för både lokalt, nationellt och internationellt bruk.
Det låter som en mycket lovvärd insats, åtminstone för den lokala planeringen. Oklarheter råder om hur stambanan skall underhållas och förbättras och hur knytningarna med kontinenten skall ordnas.
Trots alla oklarheter är detta ett definitivt genombrott vad gäller den svenska infrastrukturen. Ett i decennier eftersatt område har äntligen börjat byggas upp på nytt.
Men Skåne måste ändock anses vara väl försörjt med en balanserad infrastruktur, jämfört med bristerna i övriga landet.
I Stockholm har vänsterpartierna ( V, S och MP ) i decennier motarbetat en upprustning av Stockholms utbyggnad och dess infrastruktur. När man efter 30 år i regn och snö släpper på en sönderrostad broms, så blir vänstern irriterad på att fordonet inte fungerar och skyller såklart på de elaka högerkrafterna.

Nu blir det i stället panikinsatser för att bygga sönder Stockholms innerstad med höghus och fantasifulla glas- och stålmonster. Många minns fortfarande de Mehrska bombmattorna över Stockholm och nya socialistiska kampgrupper verkar åter vilja förstöra ett fantastiskt kulturarv.
Innerstaden skall naturligtvis lämnas intakt och vårdas för evig tid - och inget Nobelhus. Stockholms utbyggnad skall ske i ett större sammanhang med regionen norr ut mot Uppsala och Gävle, västerut runt Mälaren och söderut mot Nynäshamn, Södertälje och Nyköping.
Alla kan inte bo i Stockholms innerstad även om alla socialister verkar tro att det är en partiförmån. Folk på vischan kan numera knappt byta sitt fina småhus mot en parkeringsplats på Östermalm. Tältplats på Gärdet kanske?

Maktens centrum borde också fundera över en flytt till Kungsängen, bl.a. av säkerhetsskäl. Vid sidan om de spännande nybyggarområdena Kista och Tensta kan man då bygga upp ett välfungerande Makta.

Som alla vet, så är det svenska stambanenätet grovt förfallet och illa underhållet. Pengarna har försnillats till andra viktiga expensområden av mer socialistisk stjärnglans. Ännu värre är det med de viktiga lokala pendlingsnäten runt våra större städer. Svensk järnväg är i förfall och nästan lika nedlagt som försvaret.

MÅFF menar att järnvägsnätet måste återställas i brukbart skick och utvidgas till att bli ett modernt och miljömässigt bra kommunikationsnät för hela landet, inte bara för de större städerna. Alla mindre orter med en tung verkstadsindustri måste få ett modernt järnvägsnät, som också kan utnyttjas för persontrafik.

Snabbspår skall byggas parallellt med en upprustad inlandsbana - från Helsingborg till Kiruna. Snabbspår skall också finnas för intern kommunikation mellan de större städerna och för fritidsområdena Sälen-Trysil och Sveg - Åre. Snabbspåren kan då bli en internationell sambandskanal för fartfylld fritidsverksamhet i Norden och inlandsbanan en meditationslinje för eftertänksamma.

10. Feb, 2017

Pensionsskräck

Ungdomarna sägs ha drabbats av en ny epidemi som ger frossa och skakningar samt leder fram till ångestattacker, benämnd pensionsskräck.

Pensionsskräcken är lokal för Sverige, som har misskött sina åtaganden gentemot befolkningen. Det är inte bara danskarna som "lurat skjortan " av Sverige i PostNord-affären utan nu har svenska politiker lurat skjortan av sin egen befolkning i något som kan bli PostNorden.

Pengar försvann från ATP-fonderna under 90-talets upprensningar och 258 miljarder försvann i "omställningsavgift" till staten i samband med införandet av det nya pensionssystemet under 2000-talet.
I min ungdom så utlovade politikerna, med det nya ATP-systemet, att varje medborgare skulle få ca 80 procent av sin slutlön, i pension. Privata pensionsförsäkringar var därmed klassade som samhällsbrott och en fientlig handling mot staten.
Lika fullt står vi idag inför det faktum, att kommande pensionskullar kommer att få ca 50 procent och senare kullar kanske får 25 procent.
Det är märkligt att politikerna alltid har ett nytt läge, som ger dem rätt att bryta alla tidigare löften till väljarna.
Pensionsavgifterna är bortförhandlade lönepengar som avsatts till våra pensioner. Och inget som kommande generationer måste betala, enligt sina hånfulla kommentarer till slampropparna.

MÅFF undrar varför har våra politiker kodnyckeln till våra pensionskonton?

10. Feb, 2017

Återställare

MÅFF vill lyckönska regeringen till att ha genomfört ännu en lyckad "återställare". Denna gång gäller det marginalskattefrågan och nu äntligen har regeringen lyckats höja marginalskatten till 75 procent.
Ändock är detta ju inte några riktiga "karlatag", som på Sträng´s tid: då var det minsann 105 procent skatt (inte marginalskatt ) och folk gick i konkurs eller sattes i fängelse för minsta misstanke om påhittade skattebrott.

9. Feb, 2017

Makt

Vi skall ett tag framöver fundera över ordet makt och vad det står för. Det slår aldrig fel om man i ett sällskap säger ordet MAKT, så regerar många kvinnor på att ordet är så fult och påminner om våld och krig. Då har de rätt uppfattat ordet, men framför allt, så har de intuitivt reagerat på frågan om sin egen starka maktställning. Och vem vill bli påmind om sina egna begär?

Sommarbete för hästar sker med ett s.k. hästsläpp. Ett sådant hästsläpp är en intressant studie i maktkamp och hur man bygger upp en maktstruktur. Det allra mest intressanta är att det på någon timme utkristalliserat sig vem som är ledaren och ledarhonan. Samma sak uppstår då några, för varandra, okända människor träffas. Och för den delen, även efter första mötet - intill tidens ände.
Varje människa är unik - sägs det i alla religioner och politiska manifest. Med detta menas dock att varje människa skall få en likvärdig behandling och att varje människa skall ha samma värde - i varje fall i princip.

Människan omtolkar detta till att: eftersom jag är unik, så är jag elit. För att bli elit så måste jag hävda detta genom att med makt kräva respekt, så att jag får status och blir bekräftad som elit.
Den omtvistade frågan om Adam eller Eva skapades först är ointressant, då maktkampen dem emellan avgjorde, att Eva hade mest makt. Därför var Adam tvungen att ta till någon form av våld för att hävda sig. Och sedan har det fortsatt.

De mänskliga axiomen om att våra prioriteringar går efter mallen: mat, sömn och sex - är helt förlegade.

MÅFF menar att människans axiom går efter mallen: makt, status, sex, sova och äta. Det är denna mall vi skall fundera över i det kommande.

9. Feb, 2017

Det går ju så bra

Finansministern såg ovanligt glad ut inför OECD-rapporten om Sveriges finansiella tillstånd.
MÅFF och finansministern gläder oss åt att vi har ett så duktigt näringsliv, som återigen räddat Sveriges ära. Ur socialistisk synvinkel är tyvärr företagens goda insatser en källa till för höga lönekrav, högre skatter och mer utgifter på onödiga saker - och framför allt, inga reformer.

9. Feb, 2017

Nya tag i åklagarmyndigheten

Justitierådet Fredrik Wersäll är utnämnd till ny riksåklagare, RÅ. I samband med introduktionen till det nya ämbetet ombads Wersäll att uttala sig om den svåra situationen inom landets åklagarmyndigheter.
Problemen var naturligtvis inte bra, men kunde säkert ändras till det bättre med en annan organisation.
Hur många tusen gånger har vi hört detta mantra?

Som alla andra ämbetsmän som tillträder nya ämbeten, så vet Wersäll, att det enda han inte får säga är - högre kostnader. Det står nämligen i alla utredningsdirektiv och är effektiva bromsar på en förändring. Så varför alla dessa onödiga utredningar, då man vet svaret redan innan det är utrett?

Wersäll tar till, det för Sverige extrema argumentet, att vi kanske kunde prova med åtalseftergift, för det finns i andra länder. Har vi inte sett nog av amerikansk hästhandel om ev. straff eller ej - före rättegången?

Varför vågar ingen fråga om det kanske hjälper med fler åklagare, säkrare personskydd och fler poliser?

8. Feb, 2017

Vem skall ha makten?

Frågan om vem som skall ha makten skall vi ägna oss åt de kommande dagarna. Det är ingen lätt fråga att klara ut. Det är många som vill ha makt, men få är lämpade för att utöva den. Det också många som inte vill ha makt och smiter från ansvaret, trots maktinnehavet. De flesta vill ha makt för att det är roligt och det ger status.
Men frågan är hur folkflertalet får behålla makten och att detta är kanske världshistoriens svåraste fråga. Trots svårighetsgraden skall MÅFF ge sig in i debatten och komma med ett förslag, vad det följer.

MÅFF anser att journalistkåren måste säkras en central plats i samhället, alla andra granskare har mer eller mindre misslyckats.

6. Feb, 2017

Trädplantager

Trädplantagerna breder ut sig. Kommunskogarna blir till parkmark och våra skogar utanför tätorten blir allt färre. Vi har fler träd än någonsin , men skogarna försvinner och därmed alla djur, fåglar och insekter - utom de som blir helt domesticerade. Naturens tystnad övertas av människors festvrål och rockkonserter.
Skogen består numera av snörräta led av avskalade träd , som likt krigskyrkogårdar lägger sordin på stämningen.
Det öppna landskapet, som snart bara finns runt de större gårdarna, är monokulturer av kilometerlånga öppna fält - samma höjd, samma färg och effektivt avgiftade från insekter.

Vi anklagar - med all rätt - Indonesien, Borneo, Sydamerika, Afrika och Asien för sin avskogning, förgiftning av landskapet, död åt vilda djur, monokulturer av palmträd och en hänsynslös slakt av jordens ömtåliga resurser. Allt för den snöda vinningens skull.

I Sverige har nästan all unik fjällnära skog huggits ned, skyddsvärda skogar blivit till kopieringspapper och den solidariska lönepolitiken lagt ner alla naturnära jobb.

Vi är inte ett dyft bättre än de andra skövlarna. Bara lika skyldiga, fast i en mindre skala.

MÅFF kommer att införa ett 75 procentigt självförsörjningsprogram, i statlig regi, för både mat- och energisektorn. Alla medborgare blir ansvariga för att detta kan uppfyllas.
MÅFF kommer att avkräva varje skogsfastighet, som inte är löpande miljögodkänd, att avsätta 7,5 procent av sitt skogsmarksinnehav för orörd skogsutveckling. Vid varje skogsförsäljning skall 15 procent avsättas till orörd skog, skyddad av staten.
Varje odlad yta av öppen mark om högst 10 HA, skall omgärdas av minst 10 meter av buskar, träd och blommor eller av naturlig skogsmark.
Öppna ytor som anses vara olönsamma att odla, skall ingå i energi- eller matprogrammet eller för plantering av blandlövskogar.

5. Feb, 2017

Ändliga resurser

Allt fler börjar inse att våra ekonomiska resurser är ändliga och inte räcker till att rädda hela världen. Sveriges ekonomiska guldtider kanske inte är slut, men ser ut att försämras i snabb takt. Och då måste vi börja prioritera.
Frågan är då vad som skall prioriteras? Här kommer de politiska trossatserna att slipas fram och det är detta som pågår just nu. Många har svårt att släppa drömmarna om högsta möjliga lottutfall till alla - åtminstone till partimedlemmarna.

MÅFF vill se följande prioritering: miljösäkring - säkerhet och trygghet genom försvar, polis och räddningstjänst - sjukvård och äldreomsorg - utbildning - ett bra jobb- och företagsklimat samt demokratisk delaktighet. Och att gärna Gotland får förbli svenskt.

Många är de som tror att de får det bättre eller åtminstone lika bra, under främmande makt. Hoppet är en faktor som får oss att överleva, men realism är en bättre faktor för framgång. Har alla som ville något emigrerat och vad vill i så fall våra migranter?

4. Feb, 2017

Den bästa av alla världar

Den enskilde medborgaren i Sverige har aldrig haft det bättre än nu. För detta måste vi tacka dåtida liberaler och socialdemokrater, som byggt upp en välfärdsstat. Statsbärande partier blir tyvärr ofta maktbärande - för partiets bästa och egna syften - makt korrumperar alltid , förr eller senare.

Låt oss hoppas att framtida partier ser till landets bästa. MÅFF vill i alla fall det.

3. Feb, 2017

Demokratiska verktyg

Vad MÅFF står för finns att läsa under flikarna: Vad vill vi? - Partiprogram - Grundbult 1 - Grundbultarna 2-4. Men vi kommer alltid tillbaka till frihet, jämlikhet och integritet - inom ramen för en långsiktig samverkan med naturen.

Vi ser hur världens demokratier kämpar för sin överlevnad och demokratins honnörsord trampas på och urholkas till allt mer tyrannliknande företeelser.

Två av landets ungdomsförbundsledare skrev för några månader sedan att de krävde av den svenska demokratin; att de inte skulle behöva göra värnplikt - för detta var demokratins viktigaste uppgift - att slippa ställa upp för landet.

Om man nu inte vill bli slav eller hamna under ett slavliknande förhållande, så gäller fortsatt följande ledord för demokrater:

EMPATI - SAMVERKAN - SJÄLVDISCIPLIN - MOD

3. Feb, 2017

Socialistisk jämlikhet

Förre socialistiske partiordföranden Juholt har varit i karantän ett tag, enbart på riksdagsmannalönen, men får nu ett kraftfullt erkännande för sin stora kompetens i bl.a. försvarsfrågor, och blir ambassadör på Island. Den skattefria ambassadörslönen kommer säkert till användning i det nya hotell som Juholt köpt tillsammans med en partikamrat. Skattemedel på rätt plats?

SAS-chefen får ytterligare 2 miljoner till sin redan höga årslön. SAS ägs till 60 % av staten. Delar av bolaget skall flyttas utomlands för att det är för dyra personalkostnader i Sverige. Sveriges statsminister har inga synpunkter på löneökningen. Inte heller på det dyra lönekostnadsläget i Sverige och inte heller på utflyttning av statlig verksamhet p.gr.a. för dyrt löneläge. Konstigt att det alltid är de andra som gör fel. Handling gäller, inte ordet.

1. Feb, 2017

2 års fängelse för nödvärn

Fallet med den 69-årige mannen som länge varit trakasserad och hotad till livet av två unga bröder har nu avgjorts i hovrätt. Mannen fick två års fängelse för dråp på båda bröderna.
Omständigheterna i målet kan läsas på ordinarie nyhetsmedia, men här diskuteras andan i den svenska brottslagstiftningen.
Först skall sägas att polisens insats är helt otillräcklig och frågan är vad detta beror på i detta fall? Dock är den frågan är inte helt relevant, då principfrågan om vem som skyddar den enskilde svensken är viktigare. Polisen har denna lagstadgade uppgift, men förmår inte klara den och varför då? Inga resurser, vill inte, kan inte eller är personskyddet bortprioriterat i praktiken?

Personskyddet är satt på undantag för alla andra än politiker. Brottslingar och de som missköter sig har lagstiftarens toleranta anda på sin sida. Statens syn på personligt nödvärn är att du får försvara dig när du dött av dina skador. Förövarna är ofta minst två stycken och skyller på varandra eller minns inte. Straffen blir ofta minimala och brottsoffret är skadat för livet.

Domstolen har gjort sitt jobb och följt lagen, kanske tittat litet väl mycket på förarbetena, men domen följer rättsordningens regler. Den som skall klandras är naturligtvis lagstiftaren d.v.s. all de riksdagsmän som skrivit lagarna.


Domen tål att tänka på och måste tyvärr ses som åter ett utfall ur en missriktad socialistisk rättsordning där det alltid är synd om förövaren. Offret får klara sig självt; han var säkert utmanande och inte tillräckligt respektfull mot förövarna och då får man tydligen skylla sig själv.

MÅFF menar att 69-åringen borde frikänts.

1. Feb, 2017

Kommunpolis

Det är trevligt att SvD och MÅFF tycker lika, om införandet av kommunpolis. De som vill veta mer om MÅFF:s förslag; se under fliken MER: Polis.

Leif G W Persson m.fl. menar att polisens problem beror på en dålig organisation och att polisen har allt för många bakåtsträvare och "krypskyttar". Jag kan trösta dessa belackare med att det finns bakåtsträvare i alla organisationer och de får ökad makt under dåligt ledarskap.
Tag bort den politiska kontrollen och låt polisen själva lösa sina problem och framför allt, ge polisen de tjänster de behöver.

1. Feb, 2017

Karlshamn som rysk utpost

Vi får gratulera Karlshamn till att ha fått en 100-miljonorder på lagring av ryska rör till gasledningen mot Tyskland.
Hamnen ligger ju så praktiskt nära Sveriges enda marinbas i Karlskrona och, enligt kommunen, så kommer det in ett hundratal ryska fartyg om året till Karlshamn. Så detta var ju ingen "big deal".
Ur rysk synvinkel måste detta vara ett ännu bättre avtal än Slite, då Karlshamn ligger så förträffligt nära Östersjöns in- och utlopp. Det är nog tyvärr så, att fackliga förhandlingsmeriter inte är mycket värda då man skall styra ett land. Här finns inga gemensamma mål, utan bara klart divergerande sådana. Champagne i Moskva!

Vi får gratulera Sverige till att Slite fortfarande är svenskt, i varje fall, ett tag till. Men den bevakas ju av hemvärnet och 145 soldater, så det skall nog gå bra.

29. Jan, 2017

Protektionism även för människor

Presidenten Trump har nu, om dock tillfälligt, infört inreseförbud till USA för personer från några muslimska länder. Därmed har han ställt till det ordentligt inom rättsområdet mänskliga rättigheter och folkrätt. Hela FN-arbetet inom dessa områden kan kastas omkull och det är extra olyckligt, då det är inom dessa områden som FN lyckats bäst.
Alla mödosamt utvecklade internationella överenskommelser och konventioner inom folkrätten kan i värsta fall upphöra att gälla i praktisk statskonst. Inom EU har vi redan börjat med gränskontroller (också dessa är "tillfälliga"). Visst kan man ha många synpunkter på det gamla rättsområdet och att det behövs en förnyelse av tillämpningarna, men detta som sker nu har en lukt av 1930-talet.

28. Jan, 2017

Svensk NATO-anslutning?

Tysklands förbundskansler Angela Merkel har i helgen haft ett PRAO-samtal med en elev från USA. Vid detta samtal har då förbundskanslern berättat om hur politik, och i synnerhet då världspolitiken, skall skötas. PRAOn skall då ha erfarit att bl.a. NATO-frågan är av särskild vikt, att gamla avtal skall hållas och att de kvinnliga släktöverhuvudena säger man inte emot.
Tyskland har varit skickliga med att sluta hemliga avtal (inte bra) med länder i tvist (ex. Ryssland; med Finlands befrielse 1917 men också utförsäljning 1939). Förbundskanslern och PRAOn enades om att 2 % av BNP för försvaret är tillräckligt för en anslutning till NATO och ett bibehållande av tidigare ingångna medlemskap (och frågan är då om det finns något hemligt avtal även för Sverige i detta samtal).
Som av en slump, så kom då i morse ett uttalande från en socialdemokratisk statssekreterare i försvarsdepartementet, att han tyckte att Sverige skulle fördubbla anslaget till försvaret d.v.s. från knappt 1 % till ca 2 %.
Många inställda fester i kväll och söndagen blir nog tuff för Partiet.

MÅFF menar att vi skall vara oberoende av andra parter och hävda vår självständighet. Men, då måste vi antingen rusta upp vårt eget försvar med 300 miljarder per år under de närmaste 10 åren ( om vi skall följa riksdagens samlade beslut och dessa skall väl hållas, eller? ) eller samarbeta med någon eller några av våra grannar och då få ner kostnaden. Vi kommer inte undan längre och vem vet vad som händer i morgon?

Men varför utmana med en NATO-anslutning - det är våra politiker som har lagt ner försvaret - inte Ryssland.
Se mer om MÅFF:s försvarspolitik under fliken Försvar.

27. Jan, 2017

Lantlivet

Lantlivet ses av många som en tillvaro för "dönickar". Städerna befolkas av allt fler ungdomar som kommer för att studera, vilket är naturligt, men också av allt fler knarkare, alkoholister, våldsverkare, kriminella ligor och alla andra som vill ha staden som ett ständigt pågående nöjesfält. Kommunerna tävlar om att sälja ut det kommunala rummet till, för kommunen, lättköpta pengar. Är det inte statsbidrag för invandring och integration, så är det festorienterade engångsinkomster. Kommunerna bidrar då till allt fler störningar och våldsbrott i det offentliga rummet. Detta leder i sin tur till att samhället segregeras då de flesta invånarna vill ha en lugn boendemiljö och inte en ständig och otrygg festplats. Alltså tar festarna över innerstaden och de andra söker sig till lugnare områden.
Detta eviga festande betalas inte enbart av rika föräldrar,utan här har samhällets rika flora av bidrag möjliggjort ett liv med ständiga kickar. Festkulturen leder också till störningar i normalt lugna bostadsområden.

Folk har inga arbeten, drogerna flödar och pengarna rinner till. Samtidigt som landsbygden avfolkas. Den som tror att landsbygden befolkas av dumskallar och alkoholister har inte tittat i sitt närområde. Eller också tror de att Djurgården och Tantolunden är landet.

Vad som framför allt imponerar idag med vischan är alla de kreativa människor som försöker hitta ett bra liv i oekonomisk miljö. Här finner vi framtidens nybyggare som likt renässansmänniskan måste vara en tusenkonstnär för att överleva. Många bönder och småföretagare har tvingats ta jobb i staden, för att kunna överleva på sina småbruk. Här har naturligtvis den s.k. solidariska lönepolitiken tagit bort alla jobb från landsbygden. De bönder och småföretagare ute på vischan, som jobbar kanske 16 timmar om dagen (minst 6 dagar i veckan) och som gärna skulle anställa hjälp på gården, har inte råd med detta.
Alltså arbetar bonden i 16 timmar om dagen till en lägre inkomst än hans medhjälpare har i form av bidrag.

Så länge staten garanterar att du inte svälter ihjäl, att du har en vettig sjukvård och att du har ett hyggligt försörjningsstöd i form av samhällslön, så måste också du, som en del av den gemensamma staten Sverige, bidraga med ditt arbete för landets, befolkningens och naturens bästa.

Tyvärr är det staden som suger ut landsbygden - inte tvärt om. På landsbygden måste man vara kreativ, hitta omöjliga lösningar på omöjliga problem och framför allt, så hjälps man åt. Knivhugg i ryggen är ingen bra samarbetsform på landsbygden.
Landsbygden och staden är som bäst när de samverkar som kommunicerande kärl. Och så måste det bli, då självförsörjningsgraden om 75 % införts att gälla för landet inom områdena energi- och matförsörjning. Detta kommer att gälla alla enskilda personer, företag och organisationer. Man kan naturligtvis skoja om att ha en gris i badkaret och potatisodling i vardagsrummet, men någonstans skall du ha dem. Och du måste välja själv.

MÅFF vill införa samhällslön och som tack för detta stöd måste alla ställa upp i 2 stycken treårsintervaller med tjänstgöring för det allmänna - i sitt eget yrke eller i annan roll. Det finns litet att göra och allmän värntjänst är dessutom roligt.

Vi måste komma ihåg att förskolan kostar 125 tkr/år, skolan 100 tkr/år, sjukvården 50 tkr/år m.fl. kostnader av allmän art. Det tar alltså några år av fullt arbete innan vi är "lönsamma". Momsen är fortfarande den största statliga inkomstkällan och den betalar ju alla med vita inkomster.

MÅFF menar att alla måste bidraga till det framtida samhället, bl.a. genom allmän värntjänst, efter kraft och förmåga. Det är ingen rättighet att slippa arbeta.
En medborgare skall ge sina tjänster till landet i två stycken treårsperioder, antingen i sitt eget yrke eller till en annan uppgift. De som inte har något yrke eller arbete kommer att inplaceras i allmän värntjänst med uppgifter inom mat- eller energisektorn.

26. Jan, 2017

Nya mål för söndagspromenaden

De bistra och osäkra tiderna utvecklar nya vanor, och som ett eko från 1930-talet, så börjar nu söndagspromenaderna att ägnas åt skyddsrumsstudier. Allmänheten kan då se att skyddsrummen är svårt förfallna, sålda till privata företag eller i värsta fall - igencementerade. Något skydd finns inte längre för allmänheten - endast för den politiska eliten.

Allmänheten planerar för det som politiker och partierna borde ha gjort för länge sedan. Att skydda sig inför yttre hot. Ett hot som inte existerar enligt vänstern.
Den svenska vänstern har många synpunkter på andra länders förfall och demokratiernas sönderfall. Själv har den svenska vänstern lagt sina viktigaste uppgifter på hyllan: att skydda landet från yttre och inre fiender samt att skydda sin befolkning från våld och andra brott. En svensk regeringen borde vara en regering för hela landet och inte bara för sitt eget parti och dess väljare. Maktinnehavet är tydligen viktigare än landet.

26. Jan, 2017

Detta eviga våld

Mäns våldsutövning verkar numera vara helt accepterat som en normalitet och föranleder inga höjda ögonbryn. I Ryssland har duman normaliserat detta tillstånd genom att avkriminalisera mäns våld inom familjen.
Sverige är ju faktiskt en bra demokrati och det är därför häpnadsväckande att landets kvinnor accepterar politikernas oförmåga att göra något åt saken, eller är det kvinnorna som tycker att läget är bra?

MÅFF menar att aggressiva och våldsutövande barn (pojkar eller flickor) skall tas ur sin normala klass och föras till "störklass". I störklass skall finnas lärare, terapeuter och vakter. Här sker särskild undervisning och framför allt, en personlig undersökning av orsakerna till störningen. Kan den åtgärdas genom terapi av barnet eller terapi av föräldrarna? Eller finns det andra bakomliggande faktorer ex. mobbning, eller är aggressionen mer eller mindre oreparabel?
Svåra fall förs över till "störskola" eller sjukvården. Normala barn med normala ambitioner, vilka inte nödvändigtvis måste vara makt-, kontroll- och våldsorienterade, måste kunna ges en normalt mänsklig miljö i skolan. Samhället måste kunna ge normaliteten ett skydd mot våldet. Så fungerar det inte idag. Om vi inte vill detta, är det lika bra att vi överlämnar den politiska makten till några av riksdagens ytterlighetspartier.

Vi har blivit fixerade vid att alla människor skall behandlas lika, med utgångspunkt från allas lika värde. Men detta är sammanblandning av värdegrunderna. Att ha samma värde är inte samma sak som att ha rätt till allt. Människors beteenden är olika och fördelar sig efter en "normalfördelning". En normalfördelning är inte en rak linje, utan en mängd som fördelar sig efter en sinuskurva, med ytterlighetsvärden. Vad som är normalt kan uttryckas på olika sätt, men den vanliga är, att vi definierar något som är 90-95 procent av hela mängden. Man har då tagit bort ytterlighetsvärdena, på båda extremhållen.

Om nu extremvärdena (våldsverkarna) , med vårt tysta godkännande, har tagit sig rätten att utöva fortsatt eller ökat våld så har vi andra accepterat, att demokratins spelregler inte längre gäller. Och då gäller något annat.
Politikerna blir upprörda när vi säger att våldet regerar och skyller då på polisen och de elaka högerkrafterna. Men politikerna har ju medvetet monterat ner polisen till ett minimum. MÅFF menar att vi behöver ytterligare 20 000 poliser.
Det nuvarande svenska ordningsläget med minst 200 fristater, inget försvar, en i praktiken nedläggningshotad polis samt en stats- och kommuntjänstemannakår som ständigt är hotade till livet av missnöjda och kränkta personer är fullständigt oacceptabelt.
Polis, lärare, socialsekreterare m.fl yrkesgrupper måste numera acceptera att bli spottade på, kallas hora mm för att statsmakten låter detta ske utan sanktioner.
Disciplin är ett skällsord för vänstern och associeras med militär och polis samt filmen Hets. Eftersom vänstern tror att deras egna är enbart goda människor och då man nu har kontrollen över alla myndigheter och dess underorgan, så behövs inte heller någon polis för annat än att ta skattesmitare och att ge skydd åt politiker. Folket får klara sig självt.

Med våldsverkare menar vi inte endast utövare av fysiskt våld. Minst lika allvarligt är mentalt våld och allra värst är kombinationen av båda.
Våldsverkare måste kunna kontrolleras av samhället, innan våldsverkarna kontrollerar samhället. Samhället måste skydda sin huvudbefolkning från våldsverkare.
Våldsverkare har också rättigheter och samhället skall därför försöka hjälpa våldsverkaren till att bli en viktig länk i arbetet med att förbättra det framtida samhället.

MÅFF menar, att om inte denna anpassningsprocess lyckas, skall våldsverkaren överföras till ett kommunalt "störningsområde" eller, om detta inte lyckas, till ett slutet förvar. Slutet förvar kan vara livslångt, men överföring kan ske till Utlandslegionen.

25. Jan, 2017

Nej till Utopia!

Professor Kjell A Nordström på Handelshögskolan har tittat in i framtiden och siar om den kulturgeografiska bilden om 30 år. Hans bedömning av läget om 30 år är, att Stockholm då har ca 5 miljoner invånare, resten av befolkningen finns i de större städerna och att landsbygden i stort sett är tömd på folk, förutom alkoholister och kriminella.
Nordström har förmodligen rätt i denna spådom, såvida inget görs för att bryta nuvarande trend.
Det verkar inte som om de styrande partierna är intresserade av landsbygden, utanför maktens gränser. Allra minst är vänstern det, då bönder alltid fått vänsterns hat på sig genom arbetarlitteraturens statarskildringar. Märkligt nog har inte adeln och storgodsägarna fått samma stämpel på sig, troligen beroende av att de har makt och att denna makt förtjänar, likt storindustrin, att bli respekterad som en jämnbördig part.
Precis som Nordström påpekar, så kommer det svenska samhället att gå "djupt ner i källaren", om inget görs.

MÅFF:s grundbult nummer 1 är att vi måste, för vår överlevnad, anpassa oss till naturen, och inte tvärt om. Det är människan som måste anpassa sig till och samverka med ett jordklot under stark förändring. Jorden är nu så skadad och så plundrad, att vi svårligen klarar av att fortsätta i samma bana som hitintills.

Jordens största och farligaste problem är: överbefolkningen och alla dess följdproblem samt många mäns krav på oönskad makt över andra människor.
Tyvärr skyddas alla dessa män av de 30 % av befolkningen som alltid söker efter starka män som ledare, samt tyvärr också av alla dessa kvinnor som accepterar, uppmuntrar och attraheras av mäns våld (fysiskt och/eller mentalt). Makt, position och pengar är f.n. oöverträffat som statusgrund.
Män har sedan urminnes tider fastnat i sin utveckling och anpassar bara medlen till situationen. Kvinnorna verkar mer flexibla och utvecklingsbara, men inte när det gäller sin syn på partner. Här har den nya Feministmyndigheten i Göteborg ett stort arbetsfält med att utveckla kvinnors syn på manligheten och att likt antikens kvinnor uppmuntra till strejk för den goda sakens skull och att inte sprida våldets gener vidare.

Mat- och energifrågorna måste ägnas särskild uppmärksamhet och ges en självförsörjningsgrad, som skall delas ut på alla personer och organisationer som självhushållningsgrad.
Skogen och marken måste särskilt vårdas genom statliga regleringar. Samma gäller naturligtvis för allt vatten, vår dyrbaraste produkt.

Läs vidare under fliken Grundbult 1

24. Jan, 2017

Demokrati?

Med demokrati förstås "Stat med folkvälde". Frågan är då vad som är "folkvälde" och hur detta definieras. Det senaste året har frågan om vad som är en demokrati ställts på sin spets. Det har vuxit fram allehanda avarter av vad vi normalt kallar en demokrati och skrämmande utvecklingar ser vi inte bara i Ryssland, USA, Polen, Turkiet, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Slovakien, Kroatien utan också i många länder i Afrika, Asien och Sydamerika. Demokrati är inte längre ett normgivande och angeläget tillstånd, utan den gamla hederliga despotin rycker fram. Och det verkar ju som om en majoritet av väljarna vill ha det så.

Hur ser då en normalfördelning ut i ett land, med avseende på demokrati eller ej? Ingen vet egentligen, men det brukar diskuteras i termer att ca 30 % vill ha en "stark man/kvinna", 30 % vill ha demokrati och 40 % har inte en bestämd uppfattning. Detta gör att det krångliga styrsystemet demokrati måste försvaras varje dag. Annars blir det lätt så, att de ´40 obestämda procenten´, i dåliga eller osäkra tider, slår över mot en stark man. Detta läge har vi nu uppnått i många demokratier och vad vi skall då göra, för att styra rätt?

Olika processer i olika länder har katalyserat fram demokratins ifrågasättande. I USA är det den dåliga ekonomin med stor arbetslöshet som följd, inte minst för medelklassen. Men här är det troligen frånvaron av en allmän sjukvård och goda försäkringslösningar som bäddat för en ny era, som vilar på mycken lös grund. I Ryssland är det snarare en osäkerhet att ha en demokrati, då folket är vant vid dåliga tider sedan hundratals år. KGB tog snabbt tillbaka makten efter revolutionen och nu är allt normalt igen. Kan bara eliten göra Ryssland "stort" igen, så sitter den säkert - med världens nu skickligaste politiker vid rodret.

Men det är inte bara ekonomi och revanschlusta som styr väljarna utan också hur de blir informerade, desinformerade eller styrda av skickliga politiker i propagandans tjänst. Dessutom är hot från makten ett mycket verkningsfullt instrument att tona ner eller tysta kritiken.
Vilka medel kan vi då använda för att skydda oss från att krispunkterna vänder oss bort från demokratin?

MÅFF menar att en stark demokrati kräver: en tydligt definierad målbild av framtiden och hur detta skall lösas. I denna målbild måste finnas det goda samhället och hur alla skall bli delaktiga och skapa en bra framtid samt hur vi skall förhålla oss till varandra. MÅFF har sina fyra grundbultar att lita på och karaktärsdraget ; en vänlig attityd. Utan en accepterad ordning fungerar ingenting. Alla måste bidraga till det nya samhället.
Vi måste ha en bra fördelningspolitik där medborgarna har medborgarlön och fysisk och mental trygghet samt känner att de får rättvisa.

24. Jan, 2017

Svensk säkerhetsdebatt

Försvarsstaben skickar nu fram en överste att lugna ner den svenska försvarsdebatten i frågan om vi har ett försvar eller ej. Han svarar inte på den frågan, men tycker att regeringen är på rätt väg.
Från noll till vaddå och när?

MÅFF menar att vi måste förstå Rysslands undran inför vår dubbla försvars- och utrikespolitik och att Rysslands aggressiva övningar mot oss kanske snarare är ett försök att tvinga oss till att ta ställning och helst förstås, ur rysk synvinkel, att vi förblir oberoende av annan part. Vilket är vad riksdagen beslutat men inte velat betala för.
Ryssland ser däremot gärna att Sverige har ett starkt och trovärdigt försvar. Det är därför Sveriges politiker som har försatt oss i en situation där vi kanske blir tvungna att ansluta oss till NATO, inte Ryssland.
 
Till råga på eländet, så menar presidenten Trump att hycklarna i Europa och Sverige i synnerhet, nu får klara sig själva då de länge profiterat på USA:s goda vilja och inte visar någon ambition att betala för egna försvar. Över detta uttalande har då statsministern och utrikesministern blivit väldigt arga och menar att USA har lurat dem. Så säkerhetsläget är förvirrat och vi får tacka för att Gotland fortfarande är svenskt.

Oavsett om vi har ett trovärdigt försvar eller inte, så måste vi bestämma oss hur vi skall ha det. Försvar med egen kraft eller officiell allians med annan part och i så fall freds- och nonaggressionsavtal med tredje part.

MÅFF menar att vi skall vara oberoende av andra parter och hävda vår självständighet. Men, då måste vi antingen rusta upp vårt eget försvar med 300 miljarder per år under de närmaste 10 åren ( om vi skall följa riksdagens samlade beslut och dessa skall väl hållas, eller? ) eller samarbeta med någon eller några av våra grannar och då få ner kostnaden. Vi kommer inte undan längre och vem vet vad som händer i morgon?
Se mer om MÅFF:s försvarspolitik under fliken Försvar.

22. Jan, 2017

Oroväckande kostnadsutveckling

Mauricio Rojas utmärkta artikel i dagens SvD belyser Sveriges ekonomiska utveckling under perioden 1990-talet t.o.m. år 2015.. Under denna period sänktes skattetrycket rejält och antalet anställda inom den offentliga sektorn minskade påtagligt och att de offentliga utgifterna minskade drastiskt.

Med Göran Persson som finansminister och senare statsminister kunde de offentliga utgifterna pressas ner (förlorare är främst pensionärerna vars ATP-sparpengar minskade kraftigt) och med Alliansens "arbetslinje" kunde skattetrycket sänkas och privatiseringarna kunde minska antalet offentliganställda. Allt detta tillsammans var enligt Rojas: "ett systemskifte utan like".

Priset blev att inkomstskillnaderna växte, främst hos utrikes födda. Samtidigt kunde man se att den gamla underfinansieringen av offentliga sektorn ökade i takt med att invandringen ökade. Alla regeringar hoppades på att ett under skulle klara framtiden, men det blev tvärt om.

Nycklarna till denna framgångssaga kan då definieras genom: sparande, ordning och reda, sänkt skattetryck och privatiseringar.
Vad man då missade var de enorma kostnadsökningar som kom från gamla försummelser att investera för framtiden och invandringens ökande kostnader och bristande intäkter.
Tyvärr är det ju så att politiker aldrig vill tala om egna problem, utan bara om andras. Kanske går det att lappa och laga ännu ett tag, men det blir inte billigare.

MÅFF undrar nu varifrån vi skall ta de minst 300 miljarderna per år, som saknas? Nästan 10 % av BNP. Varje år under överblickbar tid.

21. Jan, 2017

Ingen ny rikspolischef

Det är inget fel på RPS-chefen. Detta skrevs den 20 december och kan åter upprepas;
Han har länge tvättats inom partiet och olika departementala utredningar samt, framför allt, befunnits lojal mot systemet. Möjligen lovade han litet lättvindigt, på sedvanligt sätt inför TV-kamerorna, att hålla den omöjliga budgeten, med det gör ju alla och han hade inte fått jobbet annars. Systemet tar hand om de sina och lojalitet går före allt och budgetproblemet är snarare Ygemans.

Det verkliga problemet är att RPS borde ha 40 000 poliser och inte som dagens 21 000. Så länge den vackra visionen går före verkligheten så kommer det bara att fortsätta utför. Snart är polisen lika nedlagd som försvaret och då kan de interna ligorna och extern makt dela på Sverige.

20. Jan, 2017

Polisen

MÅFF glädjer sig åt att Svenska Dagbladet åter ger MÅFF rätt om att det behövs ytterligare 20 000 poliser. Dessutom har Svenskan en stor artikel om behovet av kommunala poliser, en länge uttalat krav från MÅFF. Se vidare under vår programpunkt Grundbultar 2-4.

20. Jan, 2017

Räfst i Partiet

Generaldirektören Maria Ågren har tvingats avgå som chef för transportstyrelsen under sedvanliga förnedrande omständigheter och uttalanden i press och media.
Förmodligen har den förra generaldirektören haft synpunkter på det i drygt 30 år, av staten, ständigt underfinansierade kommunikationsanslaget.
Rikspolischefen sitter dock kvar, eftersom han har ändrat sig och säger att hans första uttalande om att hålla budgeten, naturligtvis gäller.

Regeringens och MÅFF:s verklighetsbilder skiljer sig åt. MÅFF menar att polisen snabbt behöver förstärkas med 20 000 nya poliser och att trafikverket behöver 200 miljarder för att klara av gamla försyndelser av dåligt väg- och järnvägsnät samt ytterligare 300 miljarder för att bygga nya vägar och järnvägar. Därtill kommer mer pengar för att bygga om den lokala infrastrukturen i Stockholm och Göteborg.

Det går lätt och snabbt att förstöra medan det är dyrt, svårt och besvärligt att bygga upp igen.

18. Jan, 2017

Allmän Värntjänst

Samhällstjänst är numera en beteckning på ett lindrigt straff i allmänhetens tjänst och har därför fått en negativ klang. Samhällstjänst borde vara en hedrande uppgift för alla, i syfte att hjälpa Sverige till något bättre.

Ordet samhällsplikt låter ännu sämre, så låt oss då i stället mynta begreppet Allmän Värntjänst. Allmän värntjänst är något som vi alla kommer att utföra, som tack för att samhället ställer upp för oss i livets alla skeden. Många kan invända att vi betalar skatt och då är jag ren. Men så enkelt är inte livet, utan vi alla måste vara delaktiga i vår nutid och framtid; ingen kan köpa sig fri. Alla måste bidraga till landets bästa - dessutom är det roligt att bidraga till att utveckla det gemensamma framtidsprojektet Sverige genom Allmän Värntjänst.

MÅFF vill införa samhällslön och som tack för detta stöd måste alla ställa upp i 2 stycken treårsintervaller med tjänstgöring för det allmänna - i sitt eget yrke eller i annan roll. Det finns litet att göra och allmän värntjänst är dessutom roligt.

Vi måste komma ihåg att förskolan kostar 125 tkr/år, skolan 100 tkr/år, sjukvården 50 tkr/år m.fl. kostnader av allmän art. Det tar alltså några år av fullt arbete innan vi är "lönsamma". Momsen är fortfarande den största statliga inkomstkällan och den betalar ju alla med vita inkomster.

MÅFF menar att alla måste bidraga till det framtida samhället, bl.a. genom allmän värntjänst, efter kraft och förmåga. Det är ingen rättighet att slippa arbeta.

15. Jan, 2017

Nyproduktion av fastigheter

"Här rivs för att få ljus och luft", tror jag A Strindberg skrev i Röda Rummet. Detta med anledning av debatten i dåvarande Stockholm (120 år sedan) om rivning eller ombyggnad var bästa metoden för att skapa ett modernt Stockholm. Samma debatt förs idag och problemen är desamma, men omfattningen mycket större.
Som lekman är jag mycket tveksam till den nuvarande förnyelsen av Stockholms innerstad. Förnyelsen av arkitekturen verkar inte bara vara ful utan leder också till sämre boende- och arbetsrum. Idén om att skapa nya städer i cirkeln runt Mälaren och med korset norr- och söderut förefaller mer praktisk och kan då hanteras bättre rent logistiskt.
Bostäder och arbetsplatser behövs och många ställer upp och bygger och hjälper därmed samhället med nödvändiga resurser. Kapitalet och initiativen är nästan alltid privata. Någon tack hörs aldrig från vänstern utan det är alltid något fel, för dyrt och för stora vinster.
Om det nu vore så lätt och så billigt som vänstern säger så kan man undra varför inte vänstern, med alla sina överfyllda kassor i partier, A-kassor, fackförbund och med vänsterns allierade förtag, bygger i egen regi? Vilka fantastiska övervinster man då kan göra (gäller dock ej Finspångs kommun, som har ett välskött fastighets- och byggbolag - det blev bra, men inte billigare ).
Om man tycker att det är för dyrt att bygga nytt så finns det tyvärr några hela kor som först måste slaktas, nämligen; LO:s lönesättning och protektionistiska arbetsmarknadsregler, byggföretagens materialkostnader, kommunernas dyra regelverk och statens alla krångliga administrativa regler samt hyresregleringen och hyresgästföreningens förhandlingsmonopol.
Kanske Peter Eriksson kan förhandla fram en lösning, men lätt kommer det inte att bli.
Ordergivning från övermakten är ingen bra samarbetsform.

15. Jan, 2017

Principfrågor eller personfrågor

Det är märkligt att svenska debatterna så fort blir till personfrågor och snabbt övergår i personmobbning.
Jag läste nyligen en debattartikel i Expressen där en filosof avrättades på ett osmakligt sätt. Även svåra ämnen måste få kunna diskuteras utan att man tar heder och ära av alla med fel åsikt. Det är inte alltid så att bakgrundsanalysen är helt korrekt och kanske inte heller behöver vara det, men principfrågan kan alltid diskuteras. "Licensiering" känns småaktigt och saknar den abstraktionsnivå som behövs för att höja intressenivån.

13. Jan, 2017

Vackert väder

Det har blivit vackert väder mellan alla regn och stormar. Nu är det hög tid att du bjuder hem någon trevlig invandrare på middag. Det är gott om bra invandrare, men det finns ju också sådana som inte är bra och anledningarna till detta kan vara många.

Men nu när politikerna inte förmår att sköta integrationen så får vi själva göra detta. Då kanske vi kan tillrättalägga bilden om landet som flyter av guld och honung och att vi alla förväntas göra rätt för sig och att våra fyra Grundbultar är lika heliga som Islam. Hoppas att alla får lika trevligt som vi får.

12. Jan, 2017

Myndighetspropaganda

SD har en poäng med att ta upp SMHI:s anslag och hur detta används. SMHI är en förvaltningsmyndighet under energi-och miljödepartementet, med 605 anställda och har i sin instruktion inte något statligt uppdrag att driva opinion i framtidsfrågor. Men det kanske finns tilläggsinstruktioner och styrelsen ser hårt vinklad ut.

Om det är rätt att SMHI driver framtidsfrågorna eller inte, är av stor betydelse då det finns olika synpunkter från forskningen om orsakerna till pågående klimatförändringar. Att vi har förändringar är uppenbart, men varför och vad kan vi göra?
Exemplet med SMHI har en generell bärkraft då allt fler myndigheter tar sig rätten att driva opinion och ibland - propaganda. Almedalsveckan är ex. full av myndigheter som ger s.k. information för miljontals kronor vid sidan om ordinarie verksamhet. Detta är naturligtvis inte bra, då myndigheterna skall vara självständiga från den direkta statsmakten. Vem driver då opinion och propaganda? Rättsläget är oklart.

Alla myndigheter som har en för samhället strategisk vikt eller har annan betydelsefull verksamhet skall ligga direkt under departementschefen för att kunna utkräva direkt ansvar.

11. Jan, 2017

Allmän Oordning, men Gotland fortfarande svenskt

Det är dags att införa ett nytt begrepp i juridiken; allmän oordning, d.v.s. det begrepp som kan definiera dagens ordningsläge i Sverige.

"Bara man gör rätt för sig" är ett rättesnöre som de flesta av oss är uppfostrade med. Varianter på detta dygdemönster är "man gör så gott man kan" eller "man måste prestera efter sin förmåga". Alla dessa teser har presenterats sedan barndomen där vi känt mammas andedräkt på vår vänstra axel och Martin Luthers (eller annan teologisk fadersfigur) på den högra.
Denna kulturfråga dök oanat upp under den sista borgerliga regeringen, som främst kommer att bli ihågkommen för sin "arbetslinje" - en gammal borgerlig dygd, upptagen av socialismen och förenats med medelklassen till Folkhemstanken.
Efter 80 år av socialism verkar Sverige inte längre vara på rätt väg och tillståndet beskrivs bäst som Allmän Oordning. Fungerar gör det ju; vi har inte krig, en god ekonomisk standard, de flesta trivs ganska bra i Sverige och 30- 40talisternas barn och barnbarn har guldtider. Ändå skaver det av oro och vånda inför framtiden. Efter oss syndafallet, eller?

Det är inte invandringens fel att vi har ett explosivt läge i Sverige. Invandringen har bara katalyserat fram problemen snabbare än de annars kommit. Invandringen har också tydliggjort och exponerat våra akilleshälar. Allt detta gör att vi omgående måste lösa ett stort antal svenska systemfel, vilka också medför svåra kulturförändringar och omprövningar i stort och smått. Framför allt blir det jobbigt för de etablerade makteliterna, som naturligtvis inte vill förlora sina trygga maktpositioner.
Politik är en praktisk statskonst, baserad på några bärande ideologier och drömmar om ett bra framtida samhälle. Att vara delaktig i politiken medför stor personlig makt och därmed blir också politiken en arena för skoningslösa maktkamper mellan personer som vill ha makt över andra människor. Det är bara de etablerade partierna som tror att vi bett dem ta makten över oss andra. Makten måste delegeras, men framför allt kontrolleras.

Idag måste vi tyvärr konstatera att det socialistiska samhället, med hjälp av den borgerliga medelklassen, har misslyckats med sitt uppdrag. Det känns som om vi är under upplösning och att ingen av makthavarna egentligen bryr sig.
Hur kan vi annars ha hamnat i en situation där vi inte har något försvar, polisen är nästan nedlagd, invandringen har havererat, skolan har vänt från katastrof till dålig, rättsordningen satt i svårt underläge, de misskötsamma har tagit över det allmänna rummet, landsbygden är endast trädplantager och monokulturer, inga jobb och ingen delaktighet i det svenska framtidsprojektet.

Att den ekonomiska eliten har det bra, gynnar oss andra på sikt och är OK, men de måste hjälpa till mer. Men att den administrativa eliten är så stor, stagnerad i utveckling och empati samt mest liknar en kvävande svulst är ytterst oroande. Kan kanske liknas vis ett "köttberg". En socialistisk term för pensionärer och som lekte med idén om att återinföra ättestupan.

Måff menar att den nuvarande allmän oordningen måste bytas mot allmän ordning, statens grundläggande uppgifter måste upprättas och att statsmakten moderniseras till dagens behov och villkor - för en långsiktig överlevnad.

10. Jan, 2017

Misslyckad statskupp i Vitryssland

Enligt en trovärdig källa, sägs ett i helgen, försök till statskupp i Vitryssland ha stoppats. Säkerhetschefen och en general saknas. Om de överlevt, har de troligen flytt till ett grannland.
Man måste beundra kuppinspiratören för dess eleganta och spännande dragningar på det europeiska schackbrädet.
Man kan undra vad som hänt om Vitryssland bett sin goda granne Polen om militärt stöd?
Problemet med att starta ett krig är att man aldrig vet hur det slutar.

10. Jan, 2017

Sexualbrott

De vidriga sexualbrotten mot barn är tydligen en fortsatt inspirationskälla för många svenska män. Att titta på dessa nätsidor straffas numera under begreppet Allmän ordning och ger låga straffsatser. Nu föreslår man att dessa brott skall rubriceras som sexualbrott och därmed få större uppmärksamhet hos polisen.
Jag håller med justitieministern att detta verkar konstigt och omotiverat, då ingen ändring av straffsatserna föreslås. Varför då flytta?
Jo, för att ingen är idag intresserad av allmän ordning och ännu mindre har tid att ta sig an dessa överträdelser, av lagstiftaren, nedprioriterade frågor.

I ett land där det inte finns något intresse för Allmän ordning finns inte heller någon trygg demokratisk ordning.

9. Jan, 2017

Gotland fortfarande svenskt

Försvarsministern tar till det klassiska halmstrået, när man inte vill få något gjort på riktigt, och tillsätter en parlamentariskt utredning. Det gjorde han för 1 år sedan och då var alla, utom Liberalerna, med på att inte göra något. Kommer det att bli samma svar om ett år när utredningen är klar?
Det fiffigaste med en utredningen att det i efterhand alltid går att skylla på något annat parti.
Vore det inte enklare att säga att man vill inte ha något försvar? Varför inte ta upp frågan i FN:s säkerhetsråd så att vi kan få den rätta feministiska touchen och äntligen låta FN utse en fredssekreterare som kan tala stormakterna till rätta?

8. Jan, 2017

Storartad seger

Man måste gratulera försvarsministern till hans skickliga utspel i försvarsfrågan, med att ha hittat en dagsaktuell snuttefråga i försvarsdebatten och desarmerat alla farliga grundfrågor. IT-frågorna, avlyssning och spionage är så tekniskt komplicerade frågor att ingen begriper sig på den och att alla kommer att gräla om integritets- och personskyddsfrågan under alla konferensdagarna och att det inte heller går att sätta något pris på ev. reformer, som skulle ha gjorts för flera år sedan. Sådana utspel älskar ju media.

Sedan kan förvarsministern lugnt lägga in en miljard extra till försvaret den sista konferensdagen: att betalas ut efter valet - om finansministern går med på det och det finanspolitiska läget tillåter.

En jätteseger för den socialistiska retoriken och politiska konsten, men tyvärr en brakförlust för landet. Allt är som vanligt.

7. Jan, 2017

Försvaret

Partierna talar nu med stora ord om att vi måste stärka försvaret och till ÖB måste ges heder i hans strävan att förstärka intrycket av ett starkt försvar. Men det är nog mest en profilering inför försvarsdagarna i Sälen där det gäller att vinna politiska poäng och desarmera kritiken.
Sverige hade för bara 15 år sedan ett av världens bästa kustförsvar. Som allt annat är detta skrotat eller sålt. Men det visade sig nu att dugliga officerare på Gotland hitta några enheter på skroten och kunde då återupprätta en tropp. Fantastiskt bra gjort och säkert utan tillstånd från departementet, men som sagts, vi behöver minst 1000 tunga kanoner till Sverige, utöver det rörliga och robotar. Vi har nu 24 st kanoner, varav försvarsdepartementet vill sälja 12 stycken.

Bara Gotland skulle behöva 4 fasta värn, 3 flygdivisioner (mer än det nuvarande svenska flyget), 6 kavalleribataljoner och 2 stridsgrupper - förutom det kustnära försvaret. Totalt ca 15 000 personer förutom materielen.

Om beslut i Sälen tas om ovan nämnda upprustning av Gotland, så har vi kommit en bit på väg. Om inte, så är allt som vanligt.

5. Jan, 2017

Trygghet åt eliten

Det är glädjande att nu även Svenska Dagbladet ger MÅFF rätt och tycker att vi måste ha minst 40 000 poliser. Men inget kommer att hända förrän även eliten drabbas. Ygeman har just sagt nej till fler poliser i Malmö och det blir inget fyrverkeristopp och det verkar vara stopp till allt, som inte direkt gynnar regeringen.
Regeringen har även nekat det nedlagda försvaret mer pengar (vart går de nuvarande 40 miljarderna?).

Kanske dags att omvärdera vårt bistånd till osäkra projekt hos vänner i de gamla kommunistländerna.
Invandringskalkylen ser heller inte allt för hoppfull ut och man undrar vart alla våra skattepengar går. I vart fall inte till landets och invånarnas säkerhet. Men vänstern sitter tryggt.
Tyvärr är det inte bara vänstern som har förrått landet utan även alliansregeringen, med Borg och Reinfeldt i spetsen, som satte de sista spikarna i försvarskistan. Krigsrätt i många länder, men i Sverige bara applåder från väljarna.

MÅFF menar att Sverige omedelbart måste rusta upp polisen och försvaret. Pengarna finns, om någon vågar ta dem.

4. Jan, 2017

Löner i sjukvården

Veckans larm om brist på sjuksköterskor i vården tillhör numera vardagsproblemen. Sköterskornas missnöje är omfattande och det är svårt att greppa situationen för en utomstående, som ändock i allra högsta grad är berörd. Men några frågor kan vi dock förstå.
Problemen har accelererat de senaste åren och beror säkert på att vi fått nya generationer sköterskor, vilka inte längre finner sig i mammas villkor på samma arbetsplats. De nya sköterskorna begär mammas slutlön plus 50% i ingångslön, för det har ju deras pojkvänner som jobbar i olika hantverksyrken.

Alla jämför sig numera med byggfackets lönekrav och nu får rörelsen äta upp sin egen brygd med snickarens, vid 18 års ålder och utan några studieskulder, 30 000 kronor plus reseersättningar till jobbet (vem mer har det?).

Förr höll staten koll på de anställda genom kamraterna i fackförbunden med låga lönekrav och förmånliga kommunala bidrag. Detta resulterade i att nästan alla hade deltidslöner, som med bidragen blev mer än inkomsten från en heltidslön.
Landstingen har med tiden laborerat med allt mer komplexa anställningsavtal, arbetstidsavtal och bemanningsavtal. När landstingen började tappa greppet så kom man på den lysande idén att sjukhusen skulle drivas som storföretag.

Om det är några som inte skall syssla med affärsverksamhet, så är det landstingspolitiker. Nu kom det in konsulter och nyutexaminerade ekonomer från handels som pekade med hela handen och lade budget- och verksamhetskrav som liknande dem som internationella storföretag brukar lägga, då de vill sänka en konkurrent. De 25-åriga lejonen från handels berättade för den 50-åriga chefssköterskan hur de skulle optimera kvalitén och genomflödet; genom nedskärningar, mer kontroll och blanketter, fick inte anställa personal själv (kom nyutexaminerade med 10 000 kronor mer i månaden även chefen), fick inte fatta beslut om åtgärder i vården samt att sköterskan dagligen skulle rapportera till lejonet. Till personalen sade konsulten att nu hängde allt på chefssköterskan och att hon fått alla nödvändiga hjälpmedel och hade personalen några klagomål så lyssnade han gärna på dessa. En gammal välkänd ledningsteknik för lejon i näringslivet och politiker.

Den politiska ledningen vågar inte överlåta verksamhetsansvaret på de som arbetar i vården utan petar i allt, i stället för att sköta det de är tillsatta för; de övergripande frågorna i sjukvården. Staten har ju också sitt ansvar genom att inte hålla kontroll och ansvar över den strategiska sjukvården samt specialistsjukvården.
Och nu sitter vi där med ständiga omorganisationer, neddragningar och en sjukvård som allt mer liknar en krigssjukvård. Dessutom mörkar politikerna frågan om att alla landsting behöver höja landstingsskatten med minst 5 kronor för att det hela skall gå ihop. Dessutom får vi inte glömma att samma höjningskrav finns från Sveriges kommuner och från staten. Vi har alltså en dold skattehöjning om minst 15 kronor i vardande. Och ingen bättre sjukvård i sikte.

MÅFF menar att de anställda skall sköta verksamheten och politikerna ramverket.

2. Jan, 2017

Ordningsfrågor och disciplin

Det för många så förhatliga ordet disciplin blir nog nödvändigt att återta i statsmaktens språkbruk, om statsmakten vill behålla makten över det svenska territoriet. Vi kan naturligtvis fortsätta på den inslagna vägen med partiväsendets plundring av landets tillgångar, men det kommer inte att hålla så länge till. Och då kommer något annat.
Sverige har i decennier pungslagits av de politiska partierna och lojalister samt partielitens och dess familjers bästa. Medelklassen har mutats med mantrat "världens bästa land" och fåtts att tro på propagandan om ett utmärkt system för skola, vård och omsorg. För att få råd med sin utsugning av Sverige har man lagt ner försvaret (blivit en budgetregulator) och misskött i stort sett hela statsförvaltningen, samtidigt som partierna tagit över alla attraktiva tjänster inom statsförvaltningen, landstingen och kommunerna och därmed är också den oberoende myndighetsvärlden endast en kontrollapparat för några partier samt en bra födkrok för dess medlemmar. Det obehagliga exemplet med vänsterns plundring av Uruguay på 1930 (har fortfarande inte hämtat sig) kan bli även vårt.
Trossatser har satts framför verkligheten och en trossats är ju att vänsterns alla medlemmar och väljare är offer för det kapitalistiska systemet och har därmed andra rättigheter än de övriga medborgarna. Samma rättigheter har länge också överförts av migrationsverket på våra invandare. Det verkar också som om migrationsverket har förmedlat bilden av att medelklassen är en fiende som är emot invandringen. Härmed har då den svenska vänstern och flyktingarna gemensamma rättigheter och gemensamma fiender.
På något annat sätt kan man inte förklara det nuvarande svenska ordningsläget med minst 200 fristater, inget försvar, en i praktiken nedläggningshotad polis samt en stats- och kommuntjänstemannakår som ständigt är hotade till livet av missnöjda och kränkta personer. Polis, lärare, socialsekreterare m.fl yrkesgrupper måste numera acceptera att bli spottade på, kallas hora mm för att statsmakten låter detta ske utan sanktioner.
Disciplin är ett skällsord för vänstern och associeras med militär och polis samt filmen Hets. Eftersom vänstern tror att deras egna är enbart goda människor och då man nu har kontrollen över alla myndigheter och dess underorgan, så behövs inte heller någon polis för annat än att ta skattesmitare och att ge skydd åt politiker. Folket får klara sig självt.
Uppgiften att försöka förklara för vänstern att det finns både goda och dåliga människor i alla läger känns besvärlig och hopplös.

MÅFF menar att den styrande eliten grovt har försummat den vanliga människan samt alla människor borde ha samma rättigheter och skyldigheter inom ramen för det som stipulerats och att stat och kommun har ett absolut ansvar för att dessa regler efterföljs samt att vid invandring eller födseln kontrollera att dessa regler förmedlas och efterföljs. I annat fall inträder ett anarkistiskt tillstånd, som kan leda till en okontrollerbar situation. Även en kreativ utvecklingsmiljö kräver ordning och respekt för grundbultarna i samhället.

31. Dec, 2016

Vargfrågan igen

Sverige har ca 340 vargar och dessa är utsatta för inavel som komplicerar den korsningsproblematik som redan fanns med från ingång från gamla Sovjetunionen. De vargar som kom in då var ofta korsade med rysska vargliknande hundar, som använts för vakttjänst vid den finska gränsen och så småningom rymde. Så någon ren vargstam har vi inte fått in.

Vargfrågan aktualiserades vid EU-inträdet då det överenskoms att Sverige skulle bli Europas största naturreservat och därmed hålla med alla kända rovdjur.

Vargfrågan är komplicerad och man kan hålla med båda sidors argument. Inavlingen både inom landet och med rysska hundar gör att det inte är någon ursprungsvarg vi talar om, men dock en typ av varg.
Samerna har löfte om långtgående avskjutningar av rovdjur, men i praktiken så är rennäringen illa utsatt av varg, björn, lo, kungsörn (på vissa områden 10 gånger fler än normalt utan föda av renkalvar), korp och järv. Samma sak gäller naturligtvis för alla andra än samer som har arbete med eller lever av djurhållning.
Till dessa problem kommer frågan om jakt- och fiskerätten, hållande av jakthundar fria från varg samt rätten att skydda sig själv, sin familj och sin egendom. Dessa frågor rör inte bara varg utan är kanske än mer aktuell vid möten med björn.
Det är viktigt att långsiktigt skydda vår natur och dess växter och djur. Det är dags att ta ett nytt grepp på dessa frågor, då vi också har ett stort tryck på oss från turistindustrin att utveckla svensk mark för turist-, jakt- och fritidsändamål.
MÅFF menar att det är dags att börja diskutera frågan om större naturreservat för våra rovdjur eftersom vi ju talar om för våra biståndsländer att naturreservat är enda sättet för dem att skydda deras rovdjur.

30. Dec, 2016

Gruppvåldtäkt - ett normalt umgängessätt?

Domstol har nu meddelat dom i den senaste gruppvåldtäkten i Husby. Fem asylsökande män från Afghanistan, enligt egna utsagor - samtliga under 18 år, har svårt misshandlat och våldtagit en annan asylsökande man, troligen under 15 år gammal.
Förövarna har delvis medgivit men inte heller förnekat brottet. Om förövarna varit några år äldre så hade maximistraffet varit 6 års fängelse. Med tanke på förövarnas ringa ålder har domstolen utmätt dom om sluten ungdomsvård om mellan 13-15 månader och ingen utvisning.

Domen tål att tänka på och måste tyvärr ses som ett utfall ur en missriktad socialistisk rättsordning där det alltid är synd om förövaren. Offret får klara sig självt; han var säkert utmanande, kanske från en annan stam och inte tillräckligt respektfull mot förövarna. Han utmanade förmodligen förövarnas heder och då får man tydligen skylla sig själv och dessutom glömde han att påminna våldtäktsmännen om att han var minderårig. Förövarna verkar tycka att det var ett normalt förfarande inom deras hederskultur och inget att bråka om.

Domen utmanar säkert minst 10 demokratiska grundsatser och man för hoppas att vänsterns väljarkår tycker att det fel domslut. Om inte, så har vi ett jättelikt demokratiskt problem i Sverige.
Domstolen har gjort sitt jobb och följt lagen, kanske tittat litet väl mycket på förarbetena, men domen följer rättsordningens regler. Den som skall klandras är naturligtvis lagstiftaren d.v.s. all de riksdagsmän som skrivit lagarna.

MÅFF menar att straffet skall vara 10 årsfängelse plus 3*10 år för visad feghet samt 10 år för brott utfört under narkotikarus; totalt 50 års fängelse och därefter utvisning. Domen kan omprövas efter 10 skötsamma år och straffet kan slutavtjänas inom Utlandslegionen, svensk stridande trupp utomlands.

30. Dec, 2016

Papperslös framtid

Fortfarande gäller att mindre än 20 % av de asylsökande har identitetshandlingar. Infödda som är vana vid att hårt krama sitt körkort eller pass undrar naturligtvis hur det kan komma sig att nästan samtliga har tappat sina id-handlingar, brunnit upp i bombardemang eller försvunnit under flykten hit. Varför är dessa människor mer trovärdiga än infödda svenskar, som alltid avtvingas ID och personnummer för köp av bröd och mjölk?

Är det inte litet obehagligt att vi har kanske 1 miljon människor i landet som vi inte vet något om och i vilket syfte de är här?
Den gamla Utlänningsnämnden, hatad och nedlagd av den svenska vänstern, till förmån för ett rättssystem som kostat flera miljarder att skapa och bemannats av massor av jurister som inte haft en sedvanlig godkänd domarutbildning och ämneskunskap, var en mycket välfungerande myndighet och domstol.

Utlänningsnämnden skapades för att den tidigare organisationen med en särskild minister som handläggare tydligen var allt för svårarbetad och medförde dåligt rykte för regeringen och ministern.
Utlänningsnämnden besattes av landets bästa domare, vilka snabbt fick ordning på asylbesluten. Det skapades också en utmärkt prejudikatsamling samt en välfungerande informationsinhämtning om läget i berörda länder. Ca 90 % av målen kunde handläggas av en domare, men resterande tveksamma 10 % drogs på domarens inrådan för överprövning av nämnden. Nämnden var sammansatt av domaren och två politiker. Där domarna var tveksamma till utvisning var ofta politikerna hårda i sina avvisningsbeslut.
Men så fick då pressen tag i dessa ärenden och drev frågan hårt och då vek sig naturligtvis många politiker och sade i ett uttalande att detta beslut självfallet var helt oacceptabelt och måste ändras. Den stackars domaren, som hade tystnadsplikt, hade svårt att freda sig för dylika politiska finesser. Det blev till slut för svårt för politikerna och genomdrev en snabbutredning för skapandet av nuvarande rättsordning, vilken känns synnerligen rättsosäker och farlig för samhället.
I detta asyllotteri, som de anställda på migrationsverket kallar tillståndet, kommer nu endast var femte asylsökande in med identitetshandlingar. Migrationsverket kan väl då rimligen inte säga att de har kontroll på läget och ännu mindre kontroll har de på integrationsprocessen som förefaller vara synnerligen ovärdig en demokrati. Utan Bert Karlsson m.fl. och alla frivilliga svenskar som ställer upp hade processen havererat för länge sedan.
Så vad gör vi då med alla dessa papperslösa och integrationslösa? Pratar och utreder, letar syndabockar och delegerar problemet till kommunerna. Skolan och de närboende tar problemen och kommunerna de s.k. välfärdsmiljonerna.

MÅFF menar att vi måste sätta ett stopp för den generella flyktinginvandringen och rikta flyktinghjälpen mot de kristna i muslimska länder som behöver vår hjälp. Framför allt de kristna kvinnorna är särskilt utsatta och måste prioriteras. Sverige sitter nu i FN-s säkerhetsråd och har med en hög moralisk svansföring talat om sitt enastående arbete för feminismen, mänskliga rättigheter och humant hjälparbete. Dags att hyra in fartyg, flygplan och tåg för att föra ut dessa kvinnor. Det gick ju, sent omsider, i tsunamikatastrofen, så varför inte idag? Känns målgruppen fel?

28. Dec, 2016

Hyrläkarna igen

Månadens upprörda debatt över hyrläkarna och deras kostnader börjar kännas tjatig. Samma debatt har förts i 10 år och någon lösning har vi ännu inte sett. Vänsterpolitiker pekar alltid på alternativkostnaden (som förutsätts vara noll) och menar att alla dess miljoner kunnat användas till bättre behövanden. Men det är väl snarare så att läkarkåren liksom sjuksköterskekåren är underbemannad. Kanske är det rent av så att kostnaden för hyrläkarna är mindre än den förväntade kostnaden för en fullt utbyggd läkarkår. Hyrläkarna kanske rent av gör samhället en tjänst.

Parterna som har ansvar för den uppkomna situationen är landstingspolitikerna, staten och läkarfacket. Tyvärr fungerar inte den svenska sjukvården bra och hade detta skett i privat regi så hade alla landstingpolitiker fått sparken. Men, politiker belönas för lojalitet mot partiet och inte för vad de gör och därmed händer ingenting viktigt.

Debatten om den dåligt fungerande svenska sjukvården har pågått i många år. I övriga Europa är ofta akutsjuk- och akuttandläkarvården gratis och avsevärt bättre än den svenska. Den svenska sjukvården känns framför allt underbemannad och dåligt organiserad. För 10 år sedan var kostnaden för den svenska sjukvården, utslagen per invånare, dubbelt så hög som den i Schweitz. Trots att man då räknade med operation inom en vecka och vård i enkelrum. Det har förmodligen inte blivit bättre nu.

Något är alltså fel. Våra statspolitiker har ju i decennier haft gräddfil till Sofiahemmet och är inte berörda, men tesen att alla skall ha lika dålig vård känns inte bra. Så uppkom ju också privata sjukförsäkringar via LO och andra fackförbund, med förtur naturligtvis, men vad gör de som inte har råd?

Många utbildade läkare går till forskning och läkemedelsindustrin eller flyttar till annat land. Rörligheten är naturligtvis viktig men, för att inte hamna i berlinmursdebatt, så måste ändock sägas att staten måste skaffa sig ett grepp över situationen. I mitten av 1900-talet fanns det arbetsplikt för nyblivna läkare att arbeta 5 år på en av staten angiven plats. Många läkare trivdes bra på sina främmande orter och blev kvar.

MÅFF menar att läkarutbildningen tillhör kategorin strategisk yrkesutbildning och borde vara gratis med läromedel, mat och husrum samt en dagsersättning. Men, läkaren förbinder sig att, efter AT, arbeta 5 år på av staten utsedd plats.

26. Dec, 2016

Yttrandefrihet - ett obekvämt liv

Radiolicensen skall betalas till Radiotjänst i Kiruna, men det verkar bara vara den gamla plikttrogna pensionärsgruppen som betalar. Ungdomar tycker att all samhällsservice skall vara gratis. Privatlivet får vara hur dyrt som helst och staten har även numera ansvar för att ungdomars frihet skall innehålla frihet från värnplikt och alla andra tyngande allmänna åligganden.

Lena Sundströms utmärkta TV-program om yttrandefrihetens gränser, ansvar och risker, visade på att, de mångas primära val av trygghet i vardagen, går före yttrandefrihet. Detta är ett riskfyllt val, men kanske naturligt och förståeligt. Att ligga i mitten är ett säkert val i livet. De som kämpar för yttrandefriheten får sällan eller aldrig något stöd från de som hukar sig. Snarare tvärt om.
Den svenska modellen med ett statligt, formellt fristående, informationsorgan genom radio och TV, nu även med digitala lösningar, har sina begränsningar. Återkommande angrepp mot journalistkårens vänstervridning visar på urvalsvridning och även programmen är ofta vinklade. Lättast att se är denna vänstervridning i TV och främst i "livesändning". I radion är det mer subtila nyanser i ton och form som visar på programledarens lojalitetsområde.
Att journalistkåren har sin lojalitet till vänster är kanske inte så konstigt då det främst är vänstermänniskor som engagerar sig inom politiken.

Ytligheten, skrikandet och framförandet av ointressanta men starka känslor tar allt mer över. Trots allt detta negativa så finns det inte något bättre system än radions P1, TV 1, TV 2 och Kunskapskanalen.

Jämfört med andra länders programutbud är de svenska enastående bra.

Och sedan får var lyssnare sålla bland utbudet och konstatera att åsikterna är delade och att du får vara glad för att du uppfattat, identifierat och värderat avvikande mening.
Ett och annat övertramp finns alltid, i synnerhet när tonen, innehållet och allvaret blir allt för dogmatiskt och uppfostrande. I bland blir det allt för likt 60-talsvänsterns tårfyllda propaganda. Men, det kanske inte går att bli bättre än det är.
Möjligen borde kanalerna ha en veckouppföljning med någorlunda oberoende granskare av veckans program. Man kan då ha representanter från programnämnden, publicistklubben, jurister i statsrätt och experter på yttrandefrihet. Genom ett sådant program för man ut de interna diskussionerna och utbildar lyssnarna i kritisk granskning. Kan bli något stort av detta och Frankrike är här ett föregångsland. Men då måste också programledaren tillåta att "fel mening" får komma fram och inte på sedvanligt sätt förtrytsamt, förpassa denne till bänken.

Att betala radio- och TV-licensen känns därför meningsfullt och viktigt. Det tråkiga är att bara 2/3 av tittarna tycker detta. Det märkliga är också att det solidariska ansvaret bara är riktat med de betalande och få insatser görs för att få resten att vara solidariska. Men, som tidigare sagts, solidaritet är numera mest ett skattedirektiv till medelklassen.
Det tråkiga med en allmän skattesats för radio-Tv är naturligtvis de uteblivna jobben i Kiruna och att ett kontrollorgan läggs ner. Det omfattande svenska bidragssystemet har dock säkert användning för Radiotjänsts dugliga medarbetare.

MÅFF menar att licenskravet för radio-TV tas bort och att finansiering skall ske via det allmänna skattesystemet.

24. Dec, 2016

Julefrid

Gudrun Schyman har gjort stora insatser för kvinnans jämställdhet med mannen. Tyvärr var inte Gudrun först på plan, utan det var Jesus för ca 2000 år sedan. Jesus var vår förste feminist, JÄMO och BO i en tid där man fick plikta med livet för dylika aparta synpunkter. Detta förtar dock inte Gudruns kamp.

Kvinnorna i Sverige har kämpat sig till ett relativt bra läge jämfört med mannens. Resten kan säkert utvecklas i samarbete med män som också vill delta i det samarbetsprojekt; som kallas livet. Men alla män vill inte detta.

Drivs kvoteringsfrågorna för hårt så kommer strax andra grupper som känner sig förfördelade. Våra invandrare talar redan om olika slags kvoteringar och särbehandling. Barn, gamla, handikappade och fackföreningar vill ha egna kvoter och snabbt så får vi det kvoteringssystem som det gamla Sovjetunionen tillämpade, vilket säkert Gudrun väl känner.

Samarbete i välvillig anda bör vara en bra grund för framtiden.

Maktambitionerna och våldet måste kunna kontrolleras på ett godtagbart sätt. Alla som i dagarna kräver respekt för sin kultur, etnicitet eller religion menar ofta att vi skall vara rädda för dem och visa underdånighet. Det svenska solidaritetsbegreppet känns allt mer slitet och har övergått till att bli ensidigt riktat och fått formen av direktiv. Inte lätt att vara altruist idag.

IS behandling av otrogna, främst kristna men även shiamuslimer, känns fruktansvärda och ovärdiga en nutida världsreligion. Kristna kvinnor i Syrien har fått utstå så mycket lidande att man knappt kan tro på rapporterna som kommer in. Kristna kvinnor och män i det muslimska bältet har förföljts, lidit och dödats under många år utan att kristenheten sagt något, protesterat eller ännu mindre gjort något för att ge sitt stöd och skydd.
Julens kärleksbudskap från svenska kyrkan känns därför mycket bittert och hycklande i skenet av alla uteblivna insatser för utsatta trosfränder i muslimska länder. Den svenska fegheten går tvärs igenom alla läger.

MÅFF menar att litet mod för svensken kan vara på sin plats under det nya året.

23. Dec, 2016

Intrång

Några modiga vänsterkvinnor har gjort ett besök i Tensta för att tala för kvinnans rätt till eget liv. Manliga vänsterpolitiker har försiktigtvis uteblivit. De har ju sålt marken för fri användning och därmed är inte längre Tensta deras ansvar.

Kvinnorna borde ha vetat bättre än att göra intrång på IS-området och fick en brysk insikt i vad den svenska integrationspolitiken lett till. Problemet med en dålig, missriktad eller i värsta fall; ingen integrationspolitik över huvud taget, har politikerna själva skapat. Vänstern har i årtionden blundat för framväxten av en inhemsk terrorism och dessutom omfamnat den muslimska flyktingströmmen som likasinnade offer för en elak omvärld och nu också fått en utländsk terrorism på halsen.
Det är tråkigt och farligt att vänstern aldrig lär sig att människans främsta drivkraft är kampen för makt; så att känslan av att vara elit kan bekräftas.
Allt för få är altruister och dessa får aldrig något tack för sina utmärkta insatser. Utan altruisterna hade vi aldrig fått en fungerande invandring. Något tack från statsministern har inte hörts, utan här är det bara egenberöm som gäller.

IS främsta dragkraft ligger i förmånen av fritt dödande och fria våldtäkter och förstås att komma till paradiset för fortsatta insatser. Förfärande många kvinnor ställer upp på detta koncept och man får anta att männens mammor tycker detsamma.

I konflikter med stora känslostormar är det alltid svårt att se sin egen roll och fokusera på problemet i stället för att hänga budbäraren. Men är det inte dags snart att göra något vettigt?

MÅFF menar att situationen kräver krafttag och vi vill att Regering, Riksdag och den centrala statsförvaltningen flyttar ut till Järvafältet. Därifrån är det promenadavstånd till Tensta och Rinkeby och nu kan den statsbärande eliten med bjudkaffe och cigaretter förbrödra sig i den gemensamma kampen. Dessutom frigörs nu stora delar av centrala Stockholm för bostäder åt den ekonomiska eliten.
Bäst vore förstås om kvinnorna tog tag i sin egen plats i samhället och slutade stödja våldets framfart.

22. Dec, 2016

Svenska straffsatser

Inrikes- samt justitieministrarna har haft en presskonferens där regeringen lovat höja straffsatserna för en del brott och moderaterna tyckte att detta var en bra idé. Ungefär samma förslag dök upp från alliansregeringen för 5 år sedan och då tyckte vänstern att förslag var inhumant och rättskränkande.

MÅFF tycker att vi skall införa feghetstillägg i straffutmätningen, där tillägget är 1-3 gånger det ursprungliga straffet. Feghetstillägget skall mätas ut där offret rimligen inte haft en chans att klara sig mot förövaren/förövarna. Ytterligare ett grundtillägg tillkommer om förövaren varit påverkad av alkohol, narkotika eller annan stimulansia som kan påverka beteendet, minnet m.m. Förövaren har därmed medvetet försatt sig i ett icke kontrollerbart tillstånd och måste ta konsekvenserna av detta. Offret minns resten av sitt liv, så minnesförlust är inget godtagbart skäl för förövaren.

21. Dec, 2016

Kommunala skrikövningar

De kommunala skrikövningarna har nu återupptagits på Hårstorpsfältet och som primalterapi för dunderbackens invånare utförs detta i form av screamball, dvs den som skriker högst vinner. För de närboende verkar det mest vara ett synnerligen högljutt träningsläger, på ett tidigare lugnt parkområde, med dominans -och våldslekar för ungdomar, som metod inför kommande strider.
Träningsprogrammet synes ha kommunens odelade gillande och har stora likheter med den kommunala skolformen. Men, var finns alla föräldrar, fritidsledare, vakter, terapeuter, psykologer och poliser? Det är alltid någon annans bord, en svensk paradform, och vem vågar ifrågasätta 500 potentiella nya väljare ? Härskartakterna känns bekanta och förbrödringen är total.

21. Dec, 2016

Kommunalt ordningsansvar

Något mycket ovanligt har hänt denna höst då bara ovanligheter sker inom politiken. En S-märkt utredning börjar tala om kommunalt ordningsansvar. Man börjar lite försiktigt med att tala om det yttersta våldet från IS och andra terrorister och hur detta skall skötas. Givetvis utan att ange hur detta skall gå till, men utredningen skjuter över ansvaret på kommunerna. En stor nyhet från ett centralistiskt vänsterhåll. Regeringen inser nu att de även har misslyckats med det inre säkerhetsskyddet (inte bara det yttre säkerhetsskyddet) och att de inte har något förslag till hur det skall gå till att pacificera våldsverkarna.

Detta kan väl inte vara något nytt för att parti som sedan 40 år ansträngt sig för att omvandla polisen till socialsekreterare med bjudkaffe. Polisen är, likt det nu nedlagda försvaret, ett gammalt hatobjekt som måste ombildas och man började med att göra alla chefstjänster till juristtjänster. In med legala administratörer, vana vid att lyssna vid den politiska rälsen, och ut med alla som kunde polisarbetet. Bjudkaffe och cigaretter var föredömliga vapen mot våldsamma män. Staten tappade greppet över sina unga män redan på 1980-talet och sedan har det rullat på med nu ca 200 autonoma samhällen som polisen inte vågar gå in i. Det tidigare kommunala polisansvaret försvann och när den nya polislagen togs. Äntligen försvann det obehagliga ärendet med att straffa misskötsamma klasskamrater och väljare och nu kunde kommunalpolitikerna hänvisa till statspolisen som hade våldsmonopol. Samtidigt låtsades vänstern att det inte behövdes så många poliser. Lägsta andelen poliser i Europa och 40 000 privatanställda väktare är läget nu.

Den samhällsförändring vi har sett borde gett 10 000 poliser enbart för att kunna hantera invandringens komplexa problem. Därtill behövs 10 000 nya poliser att hantera nya typer av brott samt gamla eftersläpningar. Totalt skulle idag behövs ca 40 000 poliser.
Även S-märkta kommuner i Norrland har uppvaktat Ygeman om fler poliser, utan resultat förstås, men händelsen i sig är anmärkningsvärd.

Nu har alltså politiken havererat och då skall en syndabock utses och det får bli kommunerna. Flera kommuner har länge haft egna inhyrda vakter och detta kommer att bli allt vanligare. Men detta är inte bra ur juridisk synvinkel utan kommunerna borde ges en laglig rätt att handha ordningsfrågor och domslut och sanktioner i samband därmed. Kostnadsfrågan kommer att bli lika obehaglig som alla andra underbudgeterade, nu snöhöljda surdegar.

20. Dec, 2016

Ingen ny rikspolischef

Det är inget fel på RPS-chefen. Han har länge tvättats inom partiet och olika departementala utredningar samt, framför allt, befunnits lojal mot systemet. Möjligen lovade han litet lättvindigt, på sedvanligt sätt inför TV-kamerorna, att hålla den omöjliga budgeten, med det gör ju alla och han hade inte fått jobbet annars. Systemet tar hand om de sina och lojalitet går före allt och budgetproblemet är snarare Ygemans.

Det verkliga problemet är att RPS borde ha 40 000 poliser och inte som dagens 21 000. Så länge den vackra visionen går före verkligheten så kommer det bara att fortsätta utför. Snart är polisen lika nedlagd som försvaret och då kan de interna ligorna och extern makt dela på Sverige.